”Detta är vägen. Vandra på den.” (JES. 30:21)

SÅNGER: 65, 48

1, 2. a) Vilken uppmaning har räddat många människors liv? (Se den inledande bilden.) b) Hur vägleder Jehova sitt folk?

”STANNA, TITTA, LYSSNA.” Den här uppmaningen har räddat många människors liv. För mer än hundra år sedan kunde man se de här orden på stora skyltar vid järnvägskorsningar i Nordamerika. Varför hade de satts upp? För att ingen skulle köra ut på spåret i fel stund och bli överkörd av ett tåg. Det var helt enkelt livsviktigt att följa den här uppmaningen.

2 Jehova gör något bättre än att sätta upp varningsskyltar. Han ställer sig så att säga framför sitt folk och vägleder dem mot det eviga livet och hjälper dem att undvika faror. Han är som en kärleksfull herde som leder sina får och varnar dem så att de kan undvika farliga stigar. (Läs Jesaja 30:20, 21.)

JEHOVA HAR ALLTID VÄGLETT SITT FOLK

3. Varför befinner sig mänskligheten på en väg som slutar med döden?

3 Genom hela historien har Jehova gett människor tydlig vägledning. I Edens trädgård gav han till exempel specifika  anvisningar som skulle hjälpa den mänskliga familjen att få ett lyckligt liv utan slut. (1 Mos. 2:15–17) Men Adam och Eva förkastade Jehovas kärleksfulla vägledning. Eva lyssnade på ett råd som hon trodde kom från ett simpelt djur, och Adam i sin tur lyssnade på Eva, en dödlig människa. Båda två vände sin Far ryggen, vilket fick tragiska konsekvenser. Deras liv fylldes av smärta, och till slut dog de utan något hopp. Deras olydnad gjorde dessutom att hela mänskligheten hamnade på en ödesdiger väg som slutade med döden.

4. a) Varför behövdes fler anvisningar efter den stora översvämningen? b) Hur blev Guds syn på livet tydlig när omständigheterna förändrades?

4 Jehova gav Noa anvisningar som räddade liv. Efter den stora översvämningen gav han människorna en uttrycklig befallning om att inte äta eller dricka blod. Varför det? Därför att omständigheterna hade förändrats och människorna skulle få äta djurkött. Men då behövdes nya anvisningar: ”Bara kött med sin själ – sitt blod – får ni inte äta.” (1 Mos. 9:1–4) Det här förbudet visade tydligt Guds syn på livet. Allt liv tillhör honom. Eftersom han är Skaparen och har gett oss livet är det han som har rätten att ställa upp alla regler kring det. Som exempel kan nämnas att han förbjöd människorna att ta andra människors liv. Livet och blodet är heligt i Guds ögon, så den som inte följer hans lagar om livet och blodet kommer att få stå till svars för det. (1 Mos. 9:5, 6)

5. Vad ska vi nu gå igenom, och varför det?

5 Vi ska nu se på några exempel som visar hur Jehova har gett vägledning under århundradenas lopp. Det kommer att göra oss ännu mer beslutna att följa hans vägledning ända in i den nya världen.

EN NY NATION FÅR NY VÄGLEDNING

6. Varför behövde israeliterna de lagar som Jehova gav genom Mose, och vilken inställning behövde de ha?

6 På Moses tid gav Jehova sitt folk tydliga anvisningar som gällde deras uppförande och tillbedjan. Varför det? Återigen hade omständigheterna förändrats. I mer än två hundra år hade israeliterna varit slavar i Egypten, där invånarna tillbad de döda, använde avgudabilder och gjorde mycket annat som vanärade Gud. När israeliterna blivit befriade från förtrycket i Egypten behövde de få ny vägledning. De var inte längre en grupp människor i fångenskap, utan ett fritt folk som enbart skulle stå under Jehovas lag. I flera bibliska uppslagsverk sägs det att det hebreiska ordet för ”lag” kommer från ett rotord som betyder ”rikta, vägleda, undervisa”. Lagen var som en skyddande mur mot den låga moralen och de falska religiösa sedvänjorna i nationerna omkring dem. När israeliterna lyssnade på Jehova välsignade han dem, men när de inte gjorde det fick det förödande konsekvenser. (Läs 5 Moseboken 28:1, 2, 15.)

7. a) Nämn ett ytterligare skäl till att Jehova gav sitt folk vägledning. b) Hur var lagen som en uppfostrare för israeliterna?

7 Det fanns ett ytterligare skäl till att israeliterna behövde ny vägledning. Lagen förberedde dem för en händelse som var helt avgörande för att Jehovas vilja skulle kunna ske, nämligen att Messias, Jesus Kristus, skulle komma. Lagen påminde dem om att de var ofullkomliga och hjälpte dem att förstå att de behövde en lösen, ett fullkomligt offer som kunde täcka över deras synder helt  och hållet. (Gal. 3:19; Hebr. 10:1–10) Lagen hjälpte också till att bevara den släktlinje som Messias skulle komma i och hjälpte israeliterna att identifiera honom när han framträdde. Ja, lagen var som en tillfällig ledsagare, eller ”uppfostrare”, som ledde dem till Kristus. (Gal. 3:23, 24)

8. Varför bör vi följa principerna i Moses lag?

8 Vi som kristna har också nytta av den vägledning israeliterna fick genom lagen. Hur då? Vi kan så att säga stanna upp och titta efter principerna bakom lagarna. Även om vi inte står under de här lagarna, kan vi se många av dem som pålitliga vägvisare i vår vardag och i vår tillbedjan av Jehova. Han såg till att de nedtecknades i Bibeln för att vi skulle kunna lära oss av dem och tillämpa principerna bakom dem. De här lagarna får oss dessutom att uppskatta de höga moralnormer som gäller för oss kristna. Lyssna på vad Jesus sa: ”Ni har hört att det sades: ’Du skall inte begå äktenskapsbrott.’ Men jag säger er att var och en som håller i med att se på en kvinna, så att han grips av begär till henne, redan har begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” Det är alltså inte bara själva handlingen att begå äktenskapsbrott vi ska undvika, utan vi måste också slå ifrån oss omoraliska tankar och begär. (Matt. 5:27, 28)

9. Vilken ny situation gjorde att Jehova behövde ge nya anvisningar?

9 När Jesus hade kommit som Messias behövde Jehova ge nya anvisningar och avslöja fler detaljer kring sin avsikt. Varför det? Därför att situationen än en gång hade förändrats. År 33 v.t. förkastade Jehova nationen Israel, och från och med då var det i stället den kristna församlingen som utgjorde hans folk.

VÄGLEDNING FÖR DET ANDLIGA ISRAEL

10. Varför fick den kristna församlingen nya lagar, och hur skilde de sig från de lagar som israeliterna hade fått?

10 Under det första århundradet fick de som tillhörde den kristna församlingen både nya och justerade anvisningar för sin tillbedjan och sitt uppförande. De stod nu under ett nytt förbund. Moses lag hade getts åt en enda nation, det bokstavliga Israel. Men medlemmarna i det andliga Israel skulle komma från olika länder och ha olika bakgrund. Vi kan tydligt se att ”Gud inte är partisk”, utan han tar emot alla som har djup respekt för honom och gör det som är rätt, oavsett vilken nation de kommer ifrån. (Apg. 10:34, 35) De bokstavliga israeliterna i det utlovade landet hade följt Moses lag, som var inristad på stenar. Men de andliga israeliterna skulle följa ”Kristi lag”, som först och främst grundade sig på principer inskrivna i deras hjärtan. Den här lagen skulle vägleda de kristna och vara till nytta för dem var de än bodde. (Gal. 6:2)

11. Nämn två sidor av vårt liv som berörs av ”Kristi lag”.

11 Det andliga Israel skulle få stor nytta av den vägledning Jehova gav genom sin son. Innan det nya förbundet trädde i kraft gav Jesus två viktiga befallningar. Den ena handlade om predikoarbetet och den andra om hur Jesus efterföljare skulle uppföra sig och vara mot varandra. De här befallningarna gällde alla kristna, och därför gäller de även oss som lever i dag, oavsett om vi har ett himmelskt eller ett jordiskt hopp.

12. Vad var det som var nytt med predikoarbetet?

12 Tänk på det uppdrag Jesus gav sina efterföljare. Metoden att nå ut med de  goda nyheterna var ny, likaså omfattningen av arbetet. Längre tillbaka hade folk av nationerna behövt ta sig till Israel för att tjäna Jehova. (1 Kung. 8:41–43) Men så gav Jesus den befallning vi kan läsa i Matteus 28:19, 20. (Läs.) Han sa att lärjungarna skulle ”gå” till alla nationerna. På pingstdagen år 33 kom ett första bevis på att Jehova hade bytt strategi; nu skulle de goda nyheterna bli predikade på hela jorden. Samma dag blev omkring 120 medlemmar av den nya församlingen uppfyllda av helig ande, och de började tala till judar och proselyter på olika språk. (Apg. 2:4–11) Därefter utvidgades distriktet till att omfatta samarierna, och år 36 började man också predika för oomskurna icke-judar. Predikofältet växte så att säga från en liten ”sjö” av judar till ett världsomfattande ”hav” av människor från alla nationer.

13, 14. a) Vad innefattas i Jesus nya bud? b) Vad kan vi lära oss av Jesus exempel?

13 Jesus gav också sina efterföljare ”ett nytt bud”, som visade hur de skulle behandla sina bröder och systrar. (Läs Johannes 13:34, 35.) Det är viktigt att vi visar att vi älskar våra bröder och systrar i vardagen, när allt är som vanligt. Men vi måste också vara villiga att offra vårt liv för dem. Det här var inget som Moses lag föreskrev. (Matt. 22:39; 1 Joh. 3:16)

14 Jesus själv gav oss mönstret. Han älskade sina lärjungar så mycket att han villigt gav sitt liv för dem. Och han förväntade att hans lärjungar, oss inbegripna, skulle ha samma osjälviska inställning. Vi behöver därför vara villiga att utstå svårigheter och till och med dö för varandra. (1 Thess. 2:8)

VÄGLEDNING NU OCH I FRAMTIDEN

15, 16. Vilka nya omständigheter har vi nu, och hur vägleder Jehova oss?

15 I synnerhet sedan Jesus tillsatte ”den trogne och omdömesgille slaven” har hans efterföljare fått andlig mat i rätt tid. (Matt. 24:45–47) Bland annat har de fått viktiga anvisningar allteftersom omständigheterna har förändrats.

16 Vi lever i ”de sista dagarna” och vi går en mycket svår tid till mötes, en tid som inte kommer att kunna jämföras med något annat vi hittills upplevt. (2 Tim. 3:1; Mark. 13:19) Dessutom har Satan och hans demoner kastats ut ur himlen och ner till jordens närhet, och det har lett till enorma svårigheter för jordens invånare. (Upp. 12:9, 12) Vi har också fått uppdraget att genomföra en predikokampanj som saknar motstycke i historien. Vi når fler människor och förkunnar på fler språk än någonsin tidigare!

17, 18. Hur ska vi se vi på den vägledning vi får?

17 Genom Guds organisation får vi många redskap som vi kan ha nytta av i tjänsten. Använder vi dem? Och vid våra möten får vi fina förslag på hur vi kan använda de här redskapen på bästa sätt. Ser vi det som vägledning från Jehova?

18 Vi vill att Jehova ska fortsätta att välsigna oss, och därför måste vi vara noga med att lyssna på alla anvisningar vi får genom församlingen. Om vi redan nu är inställda på att lyda kommer det att bli lättare för oss att följa den vägledning vi får under den stora vedermödan, när hela Satans onda världsordning ska försvinna. (Matt. 24:21) Sedan, när jorden är helt fri från Satans inflytande, kommer vi än en gång att behöva nya anvisningar.

I paradiset kommer vi att få nya skriftrullar med nya anvisningar om hur vi ska leva i den nya världen. (Se paragraf 19, 20.)

19, 20. Vilka skriftrullar kommer att öppnas, och med vilket resultat?

 19 På Moses tid behövde israeliterna nya anvisningar, så Jehova gav dem lagen. Längre fram fick den kristna församlingen ”Kristi lag” att följa. Och som Bibeln visar kommer vi att få skriftrullar med nya anvisningar i den nya världen. (Läs Uppenbarelseboken 20:12.) I de här skriftrullarna kommer vi troligen att kunna läsa om vad Gud förväntar av oss då. Genom att studera dem kommer alla, även de som får uppstå, att få veta vad som är Guds vilja för dem. Skriftrullarna kommer säkert att avslöja ännu mer om hur Jehova tänker. Ju bättre vi förstår Bibeln och innehållet i de nya skriftrullarna, desto lättare kommer det att bli för oss att visa våra medmänniskor kärlek, respekt och ära. (Jes. 26:9) Föreställ dig vilken fantastisk undervisning vi alla kommer att få i paradiset under ledning av vår kung, Jesus Kristus!

20 De som reagerar positivt på det som står ”skrivet i skriftrullarna” kommer att få evigt liv. De som bevarar sig trogna mot Jehova under det sista provet kommer att få sina namn slutgiltigt inskrivna i ”livets skriftrulle”. Tänk bara, våra namn kan bli inskrivna där! Därför vill vi STANNA, eller med andra ord ta oss tid att läsa Guds ord, och TITTA, dvs. försöka förstå vad det vi läser innebär för oss personligen. Vi vill också LYSSNA genom att följa Guds vägledning nu. Då kan vi se fram emot att få överleva den stora vedermödan och sedan för evigt få lära oss mer om vår oändligt vise och kärleksfulle Gud, Jehova. (Pred. 3:11; Rom. 11:33)