HAR du och forntidens profeter någonting gemensamt? Insikt i Skrifterna ger följande definition av vad en profet är: ”En som Gud bekantgör sin vilja och sina avsikter genom” och ”någon som kungör budskap som tillskrivs en gudomlig källa”. Profeternas budskap kunde vara förutsägelser, men det behövde inte vara så. Som Guds språkrör förmedlade de även Jehovas undervisning, hans befallningar och hans domar. Även om du inte framför några profetior så är du ett språkrör för Gud när du förmedlar det som står i hans ord. (Matt. 24:14)

Vi har en fantastisk förmån som får berätta för andra om vår Gud, Jehova, och undervisa dem om hans avsikt med oss människor. Vi utför det här arbetet tillsammans med änglarna. (Upp. 14:6) Men vi kanske kämpar med olika problem som skulle kunna få oss att glömma bort vilket underbart arbete vi får ta del i. Vi kanske till exempel känner oss trötta eller nedstämda, eller så kanske vi kämpar med negativa känslor. Forntidens trogna profeter upplevde liknande problem, men de gav inte upp. Och Jehova hjälpte dem att klara av sina uppdrag. Vi ska nu se närmare på några av de här profeterna och hur vi kan efterlikna dem.

DE GAV VERKLIGEN UT AV SIG SJÄLVA

Ibland blir vi trötta av allt som ska skötas i vardagen, och vi kanske känner att det tar emot att gå ut i tjänsten. Vi behöver naturligtvis få vila, det behövde även Jesus och apostlarna. (Mark. 6:31) Men tänk på Hesekiel i Babylon och på det uppdrag han fick bland israeliterna som hade förts dit som fångar från Jerusalem. Vid ett tillfälle sa Gud åt Hesekiel att ta en tegelsten och rista in en bild av Jerusalem på den. Sedan skulle han på ett bildligt sätt belägra miniatyrmodellen av staden genom att ligga 390 dagar på sin vänstra sida och därefter 40 dagar på sin högra. Jehova sa till Hesekiel: ”Se, jag skall lägga rep omkring dig, så att du inte kan vända dig från den ena sidan till den andra, förrän du har fullbordat din belägrings dagar.” (Hes. 4:1–8) Det här kan inte ha undgått de landsflyktiga israeliternas uppmärksamhet.  I över ett år skulle Hesekiel utföra det här fysiskt påfrestande uppdraget. Vad hjälpte honom att klara av det?

Hesekiel förstod varför han var sänd som profet. När Gud gav honom hans uppdrag, sa han: ”Vare sig de [israeliterna] lyssnar eller underlåter att lyssna ... så skall de inse att en profet har varit mitt ibland dem.” (Hes. 2:5) Hesekiel fortsatte att tänka på varför han utförde sitt uppdrag, så han genomförde villigt den här bildliga belägringen av Jerusalem. Och det blev precis som han hade profeterat. Han och hans landsmän i exil nåddes av beskedet: ”Staden har fallit!” Då insåg israeliterna mycket riktigt att en profet hade varit mitt ibland dem. (Hes. 33:21, 33)

I dag varnar vi människor för att hela Satans världsordning snart ska tillintetgöras. Vi kan känna oss fysiskt trötta, men vi använder ändå våra krafter för att predika Bibelns budskap, göra återbesök och leda bibelstudier. Allteftersom profetiorna om avslutningen på den här världsordningen går i uppfyllelse kan vi känna oss glada över att få vara sådana ”som Gud bekantgör sin vilja och sina avsikter genom”.

DE KLARADE AV MOTGÅNGAR

Vi ger ut av oss själva med Guds andes hjälp. Men ibland kan andras reaktion på budskapet göra oss modfällda. Då kan vi bli uppmuntrade av att tänka på profeten Jeremia. Han blev hånad, förolämpad och påhoppad för att han framförde Jehovas budskap till israeliterna. Vid ett tillfälle sa han till och med: ”Jag skall inte nämna honom, och jag skall inte mer tala i hans namn.” Jeremia var inte mer än människa. Han hade samma svagheter som vi. Men han fortsatte ändå att förkunna Jehovas budskap. Varför det? Han tillade: ”I mitt hjärta blev det som en brinnande eld, instängd i benen i min kropp; och jag blev trött av att hålla igen, och jag förmådde inte uthärda det.” (Jer. 20:7–9)

Om vi på liknande sätt känner oss nedslagna på grund av människors reaktion i tjänsten, vad kan vi då göra för att motverka sådana känslor? Vi kan meditera över budskapet vi förkunnar. Då kan det bli ”som en brinnande eld” inom oss. Och om vi får in vanan att läsa Bibeln varje dag kan vi hålla den här elden vid liv.

DE KUNDE KOMMA ÖVER NEGATIVA KÄNSLOR

Har du någon gång fått en uppgift och känt dig osäker på hur du ska utföra den eller undrat varför just du har fått den? Profeten Hosea kan ha känt det så. Jehova hade befallt honom: ”Gå och skaffa dig en otuktens hustru och otuktens barn.” (Hos. 1:2) Föreställ dig hur det skulle kännas om du skulle gifta dig, men så berättade Gud för dig att din blivande hustru längre fram skulle vara otrogen med andra män! Hosea tog emot sitt uppdrag. Han gifte sig med Gomer, och de fick en son. Senare födde hon en dotter och sedan ytterligare en son, och de här två sista barnen var tydligen utomäktenskapliga. Jehova hade sagt till Hosea att hon skulle ”sätta efter sina älskare”. Lägg märke till att det talas om flera älskare, inte bara en. Därefter skulle hon försöka komma tillbaka till Hosea. Tänk dig att du hade varit Hosea. Skulle du ha tagit tillbaka din hustru? Det var precis vad Jehova sa åt honom att göra! Hosea köpte till och med tillbaka henne för en stor summa pengar. (Hos. 2:7; 3:1–5)

Hosea kan ha undrat vad det egentligen var för vits med hans uppdrag. Men genom att han troget spelade sin roll i det här profetiska dramat, så får vi hjälp att förstå vilken smärta Jehova måste ha känt när israeliterna svek honom. Och som historien visar var det några israeliter som var uppriktiga och som vände tillbaka till Gud.

Gud säger inte åt någon i dag att ”skaffa ... [sig] en otuktens hustru”. Men kan vi ändå lära oss något av Hoseas villighet att ta emot ett sådant uppdrag? En sak vi kan tänka på är vår inställning till tjänsten. Även om vi tycker att det är svårt, så vill vi gärna ställa upp och predika de goda nyheterna ”offentligt och från hus till  hus”. (Apg. 20:20) Vi kanske känner att vi inte har så lätt för vissa tjänstegrenar. Många som studerat med Jehovas vittnen har sagt att de tycker om själva bibelstudiet men att de aldrig skulle gå från dörr till dörr och predika. Trots det har flera av dem längre fram börjat göra just det som de en gång trodde att de aldrig skulle klara av. Kan du se lärdomen?

Vi kan lära oss något mer av att Hosea tog emot det här svåra uppdraget. Han hade kunnat framföra många skäl till att slippa spela en roll i det här profetiska dramat som inbegrep hans hustru. Troligen skulle ingen annan människa ha känt till hans uppdrag om han inte hade skrivit ner sin berättelse. Vi skulle kunna hamna i en liknande situation. Vi kanske får möjlighet att vittna för någon, och det är bara vi själva som känner till den här möjligheten. Anna, en gymnasieelev i USA, var med om det. Alla i hennes klass skulle skriva en uppsats om ett ämne de kände starkt för, och sedan skulle de försöka argumentera för sitt ämne inför klassen. Anna kunde ha låtit det här tillfället att vittna glida henne ur händerna, men hon kände att det var Gud som gav henne den här möjligheten. Hon förstod hur en del i klassen skulle reagera, och därför bad hon till Jehova. Sedan kände hon inombords att hon bara måste ta vara på det här tillfället. Hon skrev en uppsats med temat ”Evolutionen: Undersök bevisen”.

Våra ungdomar efterliknar profeternas inställning när de modigt försvarar Jehova som vår skapare.

När Anna presenterade sin uppsats för klassen började en tjej som alla visste var evolutionist att bombardera henne med frågor. Men Anna lyckades försvara sin ståndpunkt. Läraren blev imponerad och gav henne ett pris för den mest övertygande uppsatsen. Sedan dess har Anna flera gånger pratat om skapelsen med tjejen som ifrågasatte hennes tro. Anna tog emot det här ”uppdraget” från Jehova, och hon säger: ”Nu predikar jag de goda nyheterna utan att känna mig rädd.”

Vi är inte profeter i ordets fulla bemärkelse, men om vi efterliknar den osjälviska inställning som bland annat profeterna Hesekiel, Jeremia och Hosea visade kan även vi som lever i dag utföra Jehovas vilja på bästa sätt. Varför inte ha som projekt under familjekvällen eller under ditt personliga studium att läsa om andra forntida profeter och fundera över hur du kan följa deras exempel?