VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Mars 2016

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 2 och 29 maj 2016.

Du som är ung – Är du redo att bli döpt?

Tre frågor kan hjälpa dig att komma fram till rätt beslut.

Du som är ung – Hur kan du förbereda dig för dopet?

Hur är det om du inte är riktigt säker på att du är redo för dopet? Eller tänk om du vill bli döpt, men dina föräldrar tycker att du ska vänta?

Hur kan vi hjälpa till att stärka vår kristna enhet?

En syn i kapitel 9 i Uppenbarelseboken visar hur viktig vår kristna enhet är.

Jehova vägleder sitt folk på livets väg

Hur kan vi visa att vi vill att Jehova ska vägleda oss?

Kan du hjälpa till i din församling?

Kan du visa missionärsanda i din egen församling?

Visa samma inställning som profeterna

Hur kan det hjälpa oss att tänka på profeterna Hesekiel, Jeremia och Hosea när vi är trötta eller nedstämda eller när vi får ett svårt uppdrag?

Frågor från läsekretsen

När hölls Guds folk i fångenskap av det stora Babylon? Förde Satan rent fysiskt Jesus till templet när han frestade honom?