Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 STUDIEARTIKEL 18

Kärlek och rättvisa i den kristna församlingen

Kärlek och rättvisa i den kristna församlingen

”Fortsätt bära varandras bördor, så uppfyller ni Kristus lag.” (GAL. 6:2)

SÅNG 12 Jehova, vår store Gud

ÖVERSIKT *

1. Vilka två saker kan vi vara övertygade om?

JEHOVA GUD älskar sina tjänare. Det har han alltid gjort och kommer alltid att göra. Han älskar också rättvisa. (Ps. 33:5) Så vi kan vara övertygade om två saker: 1) Det smärtar Jehova när hans tjänare behandlas orättvist. 2) Han kommer att se till att rättvisa skipas. I den första artikeln i den här serien * konstaterade vi att lagen som Gud gav till israeliterna var grundad på kärlek. Den främjade rättvisa för alla, även för de svaga och utsatta. (5 Mos. 10:18) Den här lagsamlingen visar hur mycket Jehova bryr sig om sina tjänare.

2. Vilka frågor ska vi besvara?

2 Det fanns många fördelar för israeliterna med att leva under en lag som byggde på kärlek och rättvisa. Men Moses lag upphörde att gälla när den kristna församlingen grundades år 33 v.t. Skulle det bli sämre för de kristna? Inte alls! De kristna fick en ny lag. I den här artikeln ska vi först gå igenom vad det är för lag, och sedan ska vi besvara de här frågorna: Varför kan vi säga att den är grundad på kärlek? Varför kan vi säga att den främjar rättvisa? Och hur ska de som lyder under den lagen och har ansvar i familjen eller församlingen behandla andra?

VAD ÄR ”KRISTUS LAG”?

3. Vad innefattar ”Kristus lag” som omnämns i Galaterna 6:2?

3 Läs Galaterna 6:2. De kristna följer ”Kristus lag”. Jesus skrev inte ner en mängd lagar till sina efterföljare, utan han gav dem anvisningar, bud och principer att leva  efter. ”Kristus lag” innefattar allt som Jesus lärde ut. Vi ska nu se närmare på några intressanta frågor som kan hjälpa oss att förstå den här lagen bättre.

4, 5. Hur och när undervisade Jesus?

4 Hur undervisade Jesus? För det första genom det han sa. Jesus ord var kraftfulla, för han berättade sanningen om Gud, förklarade vad som ger livet verklig mening och framhöll Guds rike som lösningen på mänsklighetens problem. (Luk. 24:19) Jesus undervisade också genom sitt eget exempel och sitt levnadssätt. Han visade sina efterföljare hur de skulle leva. (Joh. 13:15)

5 När undervisade Jesus? Han undervisade under sin tjänst här på jorden. (Matt. 4:23) Han gav dem till exempel befallningen att göra lärjungar, kanske inför mer än 500 personer. (Matt. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6) Som församlingens huvud fortsatte Jesus att vägleda sina lärjungar även efter att han hade återvänt till himlen. Omkring år 96 gav han uppmuntran och råd till smorda kristna genom aposteln Johannes. (Kol. 1:18; Upp. 1:1)

6, 7. a) Var hittar vi Jesus undervisning? b) Hur följer vi Kristus lag?

6 Var hittar vi Jesus undervisning? De fyra evangelierna innehåller mycket av det Jesus sa och gjorde på jorden. Resten av de kristna grekiska skrifterna hjälper oss också att förstå vilken syn Jesus har på olika saker, eftersom de skrevs av män som drevs av helig ande och hade ”Kristus sinne”. (1 Kor. 2:16)

7 Lärdomar: Jesus undervisning täcker in alla sidor av livet. Så Kristus lag styr vad vi gör hemma, på jobbet, i skolan och i församlingen. Vi lär oss den lagen genom att läsa och begrunda de kristna grekiska skrifterna. Och vi följer lagen när vi formar vårt liv i linje med de anvisningar, bud och principer som finns där. Och när vi följer Kristus lag lyder vi vår  kärleksfulle Gud, Jehova, som är källan till allt Jesus lärde ut. (Joh. 8:28)

EN LAG GRUNDAD PÅ KÄRLEK

8. Vad är Kristus lag grundad på?

8 Om man bor i ett hus som är välkonstruerat och står på en stabil grund kan man känna sig trygg. Samma sak gäller om man lever efter en bra lag som har en stabil grund – då kan man också känna sig trygg. Kristus lag har bästa tänkbara grund: kärlek. Varför kan man säga så?

När vi behandlar andra kärleksfullt följer vi ”Kristus lag”. (Se paragraf 9–14.) *

9, 10. a) Vilka exempel visar att Jesus motiverades av kärlek? b) Hur kan vi efterlikna Jesus?

9 För det första: Jesus motiverades av kärlek i allt han gjorde. Han kände starkt för människor, och hans medkänsla drev honom att undervisa stora folkskaror, bota sjuka, ge mat åt hungriga och uppväcka döda. (Matt. 14:14; 15:32–38; Mark. 6:34; Luk. 7:11–15) Allt det här krävde mycket tid och energi, men Jesus satte villigt andras behov framför sina egna. Framför allt visade han stor kärlek genom att ge sitt liv för andra. (Joh. 15:13)

10 Lärdomar: Vi kan efterlikna Jesus genom att sätta andras behov framför våra egna. Vi kan också försöka bli mer medkännande mot människor på vårt distrikt. När vår medkänsla får oss att predika och undervisa om de goda nyheterna följer vi Kristus lag.

11, 12. a) Vad visar att Jehova verkligen bryr sig om oss? b) Hur kan vi efterlikna Jehova?

11 För det andra: Jesus riktade uppmärksamheten på sin Fars kärlek. Under sin tjänst visade Jesus hur mycket Jehova bryr sig om sina tjänare. Han framhöll att var och en av oss är värdefull och dyrbar i vår himmelske Fars ögon. (Matt. 10:31) Jehova vill inget hellre än att ta emot ett förlorat får som har ångrat sig och återvänder till församlingen. (Luk. 15:7, 10) Han bevisade att han älskar oss genom att han gav sin son som ett lösenoffer för vår skull. (Joh. 3:16)

12 Lärdomar: Hur kan vi efterlikna Jehova? (Ef. 5:1, 2) Vi ser alla våra bröder och systrar som värdefulla, och vi välkomnar med glädje ”ett bortsprunget får” som återvänder till Jehova. (Ps. 119:176) Vi visar att vi älskar våra bröder och systrar genom att ge av vår tid och energi och hjälpa dem i svåra tider. (1 Joh. 3:17) När vi behandlar andra på ett kärleksfullt sätt följer vi Kristus lag.

13, 14. a) Vad befallde Jesus sina efterföljare i Johannes 13:34, 35, och varför var det ett nytt bud? b) Hur lyder vi det nya budet?

13 För det tredje: Jesus befallde sina efterföljare att visa självuppoffrande kärlek. (Läs Johannes 13:34, 35.) Det här var ”ett nytt bud”, för det handlade om en kärlek som inte krävdes under Moses lag. Vi måste älska våra medtroende som Jesus har älskat oss. Det här kräver självuppoffrande kärlek. * Vi ska till och med älska våra bröder och systrar mer än vi älskar oss själva. Vi måste älska dem så mycket att vi är villiga att ge vårt liv för dem, precis som Jesus gjorde för oss.

14 Lärdomar: Hur lyder vi det nya budet? Kort sagt genom att göra uppoffringar för våra bröder och systrar. Vi älskar dem så mycket att vi är beredda att offra vårt liv för dem. Men självklart vill vi också göra mindre uppoffringar  för deras skull. Vi kanske tar oss tid att skjutsa en äldre broder eller syster till mötena. Vi kanske är beredda att avstå från egna önskemål för att göra någon annan glad. Eller så tar vi ledigt från jobbet för att hjälpa till när en katastrof har inträffat. När vi gör sådana uppoffringar följer vi Kristus lag. Dessutom bidrar vi till att vår församling blir en plats där alla kan känna sig trygga.

EN LAG SOM FRÄMJAR RÄTTVISA

15–17. a) Vad visade Jesus handlingar om hans syn på rättvisa? b) Hur kan vi efterlikna Jesus?

15 När Bibeln talar om rättvisa handlar det om att göra det som är rätt i Guds ögon och att göra det utan partiskhet. Varför kan vi säga att Kristus lag främjar rättvisa?

Jesus var respektfull och omtänksam mot kvinnor, även mot dem som andra såg ner på. (Se paragraf 16.) *

16 Tänk till att börja med på vad Jesus handlingar visade om hans syn på rättvisa. De judiska religiösa ledarna på hans tid hatade icke-judar, föraktade olärda judar och var respektlösa mot kvinnor. Men Jesus var rättvis och opartisk mot alla. Icke-judar som visade tro fick gärna bli hans efterföljare. (Matt. 8:5–10, 13) Han predikade fördomsfritt för alla, rika som fattiga. (Matt. 11:5; Luk. 19:2, 9) Han var aldrig hård mot kvinnor och behandlade dem aldrig illa. Tvärtom var han omtänksam och respektfull mot kvinnor, även mot dem som andra såg ner på. (Luk. 7:37–39, 44–50)

17 Lärdomar: Vi kan efterlikna Jesus genom att behandla andra opartiskt och predika för alla som vill lyssna, oavsett deras sociala eller religiösa bakgrund. Och män följer Jesus exempel genom att behandla kvinnor med respekt. När vi handlar på det här sättet följer vi Kristus lag.

18, 19. Vad lärde Jesus ut om rättvisa, och vilka lärdomar tar vi med oss?

18 Tänk också på vad Jesus lärde ut om rättvisa. Han lärde ut principer som skulle hjälpa hans efterföljare att behandla andra rättvist. Vi kan ta den gyllene regeln som ett exempel. (Matt. 7:12) Vi vill alla bli rättvist behandlade, så därför bör vi själva behandla andra rättvist. Om vi gör det kanske de i sin tur är rättvisa mot oss. Men vi kanske har drabbats av orättvisor. Hur ska vi hantera det? Jesus lärde sina efterföljare att lita på att Jehova kommer att se till att de ”som vädjar till honom dag och natt” får rättvisa. (Luk. 18:6, 7) Det här är ett löfte. Vår rättvise Gud lägger märke till de svårigheter vi råkar ut för under de här sista dagarna, och han kommer att se till att rättvisa skipas när hans tid är inne. (2 Thess. 1:6)

19 Lärdomar: När vi följer de principer Jesus lärde ut kommer vi att behandla andra på ett rättvist sätt. Och om vi har fallit offer för orättvisor i Satans värld, är det tröstande att veta att Jehova kommer att se till att vi får rättvisa.

HUR SKA DE SOM HAR ANSVAR BEHANDLA ANDRA?

20, 21. a) Hur ska de som har ansvar behandla andra? b) Hur kan en gift man visa självuppoffrande kärlek, och hur ska en pappa behandla sina barn?

20 Hur säger Kristus lag att de som har ett visst ansvar ska behandla andra? Eftersom lagen är grundad på kärlek, måste de behandla dem som de har ansvar för med kärlek och respekt. De måste komma ihåg att den som är Kristuslik alltid är kärleksfull.

 21 I familjen. En gift man ska älska sin fru ”precis som Kristus älskade församlingen”. (Ef. 5:25, 28, 29) Han måste efterlikna Kristus självuppoffrande kärlek genom att sätta sin frus behov framför sina egna. En del män kan tycka att det är svårt att visa sådan kärlek, kanske för att de växt upp i en miljö där det inte har varit så viktigt att behandla andra rättvist och kärleksfullt. Det kan vara svårt att bryta dåliga vanor, men sådana förändringar är nödvändiga om man ska följa Kristus lag. En man som visar osjälvisk kärlek vinner sin frus respekt. Och en pappa som verkligen älskar sina barn skulle aldrig säga eller göra något som skadar dem. (Ef. 4:31) I stället bekräftar han sina barn på ett sätt som får dem att känna sig trygga och älskade. En sådan pappa vinner sina barns kärlek och tillit.

22. Vems är fåren enligt 1 Petrus 5:1–3, och hur ska de behandlas?

22 I församlingen. De äldste måste komma ihåg att de ”får” som de har ansvar för inte tillhör dem. (Joh. 10:16; läs 1 Petrus 5:1–3.) Uttrycken ”Guds hjord”, ”inför Gud” och ”Guds egendom” påminner dem om att fåren tillhör Jehova. Han vill att hans får ska behandlas varsamt och med ömhet. (1 Thess. 2:7, 8) Herdar som tar hand om fåren på ett kärleksfullt sätt får Jehovas godkännande. De vinner också sina bröders och systrars kärlek och respekt.

23, 24. a) Vilken roll har äldstebröderna när en allvarlig synd har begåtts? b) Hur resonerar äldstebröderna när de tar hand om sådana ärenden?

23 Vilken roll har äldstebröderna när en allvarlig synd har begåtts? Den skiljer sig från den roll som domare och äldste hade under Moses lag. Under den lagen  hade de ansvar både för andliga frågor och för tvistemål och brottmål. Men under Kristus lag har de äldste enbart ansvar för sådant som har att göra med en syndares förhållande till Jehova och till församlingen. De inser att det är myndigheterna som har det gudagivna ansvaret att ta hand om tvistemål och brottmål. Det inkluderar rätten att utdöma sådana straff som böter eller fängelse. (Rom. 13:1–4)

24 Så vad gör de äldste när en allvarlig synd har begåtts? De använder Bibeln när de ska bedöma det som har hänt och fatta beslut. De kommer ihåg att Kristus lag grundar sig på kärlek. Kärleken får dem att fundera på vad som behöver göras för att hjälpa dem i församlingen som har drabbats av det som har hänt. Och när det gäller syndaren får kärleken de äldste att överväga om han är ångerfull och om de kan hjälpa honom att återfå sin andliga hälsa.

25. Vad behandlas i nästa artikel?

25 Vi är verkligen tacksamma för att vi är under Kristus lag! När vi alla gör vårt bästa för att följa den, bidrar vi till att församlingen blir en plats där alla kan känna sig älskade, värdefulla och trygga. Men samtidigt lever vi i en värld där ”onda människor” går ”längre och längre i ondska”, så vi måste vara på vår vakt. (2 Tim. 3:13) Hur kan våra församlingar ha Guds syn på rättvisa när det gäller sexuella övergrepp mot barn? Den frågan behandlas i nästa artikel.

SÅNG 15 Hylla Jehovas förstfödde!

^ § 5 Den här och de två efterföljande artiklarna ingår i en artikelserie som går igenom varför vi kan vara säkra på att Jehova är en kärleksfull och rättvis Gud. Han vill att hans folk ska behandlas rättvist, och han tröstar dem som har drabbats av orättvisor i den här onda världen.

^ § 1 Se artikeln ”Kärlek och rättvisa i det forntida Israel” i Vakttornet för februari 2019.

^ § 13 FÖRKLARING AV UTTRYCK: Självuppoffrande kärlek får oss att tänka mer på andras behov och önskningar än på våra egna. Vi är villiga att göra uppoffringar och avstå från saker för att kunna hjälpa andra.

^ § 61 BILDBESKRIVNING: Jesus ser en änka vars ende son har dött. Han grips av medlidande och uppväcker honom.

^ § 63 BILDBESKRIVNING: Jesus äter en måltid hemma hos en farisé som heter Simon. En kvinna, som kanske är prostituerad, har just fuktat Jesus fötter med sina tårar, torkat dem med sitt hår och smort in dem med olja. Simon fördömer kvinnan, men Jesus försvarar henne.