VÄRLDEN är orolig och otrygg, så en inre frid och harmoni kommer inte av sig själv. Och även om man känner att man har frid kan det vara svårt att hålla liv i den känslan. Vilka råd ger Bibeln om hur man uppnår äkta frid? Kan vi bidra till att andra får frid?

VAD BEHÖVS FÖR ATT KÄNNA FRID?

Ett måste för att man ska få frid är att man känner sig trygg och är i balans. Man är också beroende av starka vänskapsband till andra. Men det viktigaste av allt är att man arbetar på att bli nära vän med Gud. Hur kan man göra det?

Bekymmer i livet kan göra att man inte känner någon frid.

När vi följer Jehovas normer och principer visar vi att vi litar på honom och att vi vill ha ett bra förhållande till honom. (Jer. 17:7, 8; Jak. 2:22, 23) Då vill han vara nära oss och ge oss inre frid. I Jesaja 32:17 står det: ”Rättfärdigheten ska leda till frid, rättfärdighetens frukt ska utgöra evig trygghet och ro.” Vi kan få en inre frid om vi lyder Jehova för att vi verkligen vill det. (Jes. 48:18, 19)

Jehova kan också ge oss äkta frid med hjälp av sin heliga ande. Och det är en fantastisk gåva! (Apg. 9:31)

GUDS ANDE HJÄLPER OSS ATT FÅ STÖRRE FRID

Paulus nämner frid som den tredje egenskapen som ingår i ”andens frukt”. (Gal. 5:22, 23) Äkta frid är en produkt av Guds ande, så vi måste låta anden påverka oss för att vi ska kunna få större frid. Guds ande kan hjälpa oss på två sätt.

För det första: Bibelläsning hjälper oss att få frid. (Ps. 1:2, 3) När vi begrundar budskapet i Bibeln kan Guds ande hjälpa oss att förstå vad Jehova tycker och  tänker. Vi kan till exempel förstå vad som får honom att vara fridsam och varför frid är så viktigt för honom. När vi sedan försöker överföra det på våra egna liv kan vi få större frid. (Ords. 3:1, 2)

För det andra: Vi måste be om Guds heliga ande. (Luk. 11:13) När vi gör det lovar Jehova att ge oss något fantastiskt: ”Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, skydda era hjärtan och era sinnen med hjälp av Kristus Jesus.” (Fil. 4:6, 7) Det är viktigt att vi ofta ber till Jehova och ber om hans ande. Då kommer han att uppfylla oss med den frid som bara hans nära vänner kan få. (Rom. 15:13)

Många har lyckats med att tillämpa Bibelns råd på det här området. De har gjort förändringar som har hjälpt dem att få frid med Jehova, med sina medmänniskor och med sig själva.

ÄKTA FRID

Det finns bröder och systrar som tidigare har haft väldigt kort stubin men som nu är omtänksamma, tålmodiga och fridsamma. * (Ords. 29:22) Vi ska se på två förkunnare som är fina exempel på det här. De har fått större frid, och det hjälper dem att ta kontroll över sina känslor och få bättre relationer till andra.

Vi kan få frid om vi tillämpar Bibelns principer och ber om helig ande.

David hade stora attitydproblem, och det märktes tydligt. Innan han blev ett vittne var han väldigt kritisk och elak mot sin familj. Med tiden insåg David att han behövde göra förändringar, och han blev mer fridsam. Hur lyckades han med det? Han säger: ”Jag började tillämpa Bibelns principer, och då fick vi större respekt för varandra i familjen.”

Rachels bakgrund påverkade hennes beteende. Hon berättar: ”Jag kämpar fortfarande med mitt temperament, för i min familj var det okej att vara aggressiv.” Vad har hjälpt henne att få större frid? ”Jag har fått be många böner till Jehova”, säger hon.

 Davids och Rachels exempel visar att man kan få frid om man följer Bibelns råd och ber Jehova om hans ande. Trots att vi lever i en konfliktfylld värld kan vi alltså ha en inre frid och harmoni som bidrar till den goda stämningen i familjen och församlingen. Men Jehova vill att vi ska hålla ”fred med alla människor”. (Rom. 12:18) Går det verkligen? Och vilka positiva följder kan det få?

”SÖK FRIDEN OCH JAGA EFTER DEN”

När vi går i tjänsten sprider vi ett budskap om fred. Vi vill att så många som möjligt ska få glädje av det som Guds rike ska göra. (Jes. 9:6, 7; Matt. 24:14) Många har lyssnat och påverkats av det här budskapet. Tidigare har de kanske haft svårt att hålla tillbaka sin vrede och frustration över allt hemskt som händer i världen. Men nu är det annorlunda, för de har ett fantastiskt hopp för framtiden och följer rådet: ”Sök friden och jaga efter den.” (Ps. 34:14)

Men det är inte alla som vill ta emot vårt budskap, åtminstone inte till en början. (Joh. 3:19) Men Guds ande kan ändå hjälpa oss att framföra de goda nyheterna på ett taktfullt och vänligt sätt. Och då följer vi Jesus anvisningar för tjänsten som finns i Matteus 10:11–13. ”När ni kommer in i ett hus, så önska hushållet frid. Om de lyssnar på er ska de få den frid ni önskar dem, men om de inte vill lyssna ska friden vända tillbaka till er.” Om vi följer det rådet så kan vi ha kvar vår känsla av frid, även om den vi träffar inte är intresserad. Det finns dessutom alltid en möjlighet att han eller hon vill lyssna längre fram.

Vi kan också bidra till friden när vi är respektfulla mot myndighetspersoner – även om de motarbetar oss. I ett land i Afrika hade myndigheterna fördomar mot Jehovas vittnen, och det gjorde att vi inte fick bygglov för Rikets salar. En broder som tidigare hade varit missionär i det landet fick i uppdrag att kontakta landets ambassadör i London. Brodern skulle berätta om Jehovas vittnens fridsamma arbete i det landet, och man hoppades att problemet skulle lösas på ett smidigt sätt. Hur gick det?

”När jag kom till receptionen”, berättar han, ”såg jag på receptionistens kläder vilken stam hon tillhörde, och jag kunde faktiskt hennes språk. Så jag hälsade på henne på hennes eget språk. Hon blev överraskad och frågade: ’Vad har du för ärende här?’ Jag sa vänligt att jag ville träffa ambassadören. Hon ringde upp honom, och snart kom han och hälsade på mig på samma stamspråk. Sedan lyssnade han uppmärksamt när jag berättade om vittnenas fridsamma verksamhet.”

Broderns vänliga förklaring redde ut en del missförstånd och gjorde att ambassadörens fördomar mot vittnena försvann. Snart började man bevilja bygglov för Rikets salar i det här landet. Vännerna där var glada för att det hade blivit en så bra lösning. Man får många fördelar av att visa respekt mot andra, och en av dem är frid.

EVIG FRID

Jehovas folk lever i ett andligt paradis som kännetecknas av frid. Du kan bidra till det när du arbetar på den här delen av andens frukt. Men det bästa av allt är att du då blir godkänd av Jehova, och du kommer att få leva i frid för evigt i Guds nya värld. (2 Petr. 3:13, 14)

^ § 13 Egenskapen omtänksamhet kommer att behandlas i en kommande artikel i den här serien om andens frukt.