Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Maj 2017

Hjälp barn till invandrare att lära känna Jehova

Hjälp barn till invandrare att lära känna Jehova

”Jag har ingen större orsak till tacksamhet än detta, att jag får höra att mina barn fortsätter att vandra i sanningen.” (3 JOH. 4)

SÅNGER: 134, 133

1, 2. a) Vilken utmaning ställs många barn till invandrare inför? b) Vilka frågor ska vi ta upp i den här artikeln?

”NÄR jag var liten talade vi mina föräldrars språk både hemma och i församlingen”, berättar Joshua. ”Men när jag hade börjat skolan ville jag hellre prata som alla andra där vi bodde. Och inom några år hade jag helt gått över till det lokala språket. Jag förstod inte vad som sades på mötena och kunde inte relatera till mina föräldrars kultur.” Det Joshua berättar är inget ovanligt.

2 I dag bor mer än 240 miljoner människor i ett annat land än sitt födelseland. Om du är en av dem och är förälder, hur kan du då på bästa sätt hjälpa dina barn att bygga upp andligheten och fortsätta att ”vandra i sanningen”? (3 Joh. 4) Och hur kan andra hjälpa till?

FÖRÄLDRAR, VAR GODA FÖREDÖMEN

3, 4. a) Hur kan föräldrar vara goda föredömen för sina barn? b) Vad bör föräldrar inte förvänta av barnen?

3 Ni föräldrar behöver verkligen vara goda föredömen för era barn. Det kan hjälpa dem att få ett eget förhållande till Jehova och i slutändan evigt liv. När de ser att ni sätter Guds rike främst  i livet lär de sig att lita på att Jehova tar hand om dem dag för dag. (Matt. 6:33, 34) Så lev enkelt. Prioritera tjänsten för Jehova framför materiella saker – inte tvärtom. Försök undvika skulder. Fokusera på att samla ”en skatt i himlen”, dvs. ett gott förhållande till Jehova, i stället för att försöka bli rika eller ärade av människor. (Läs Markus 10:21, 22; Joh. 12:43)

4 Bli aldrig så upptagna att ni inte har tid för era barn. Berätta att ni blir stolta över dem när de sätter Jehova främst och inte går in för att förbättra sin egen, eller er, status eller ekonomi. Undvik den okristna inställningen att det är barnens skyldighet att se till att föräldrarna får ett bekvämt liv. Tänk i stället på Bibelns ord: ”Barnen bör ju inte spara åt föräldrarna, utan föräldrarna åt barnen.” (2 Kor. 12:14)

FÖRÄLDRAR, FÖRSÖK ÖVERBRYGGA SPRÅKBARRIÄREN

5. Varför måste föräldrar prata med sina barn om Jehova?

5 Precis som Bibeln förutsagt strömmar nu människor av ”alla språk bland nationerna” till Jehovas organisation. (Sak. 8:23) Men om föräldrar och barn inte har språket gemensamt kan det bli svårt för föräldrarna att undervisa barnen om sanningen. Den viktigaste uppgift ni som föräldrar har är att hjälpa era barn att lära känna Jehova. Det handlar ju om deras eviga liv. (Joh. 17:3) Hur kan ni hjälpa barnen att förstå sanningarna från Jehova? Ni behöver ”tala om dem” så snart ett passande tillfälle dyker upp. (Läs 5 Moseboken 6:6, 7.)

6. Hur kan barn ha nytta av att lära sig föräldrarnas språk? (Se den inledande bilden.)

6 Barnen kommer förmodligen att lära sig landets språk i skolan och när de umgås med kompisar. Men om de ska lära sig det språk ni föräldrar talar behöver ni använda det frekvent där hemma. Det finns många fördelar med att de lär sig ert språk. Då blir det lättare för dem att öppna sig för er och berätta hur de känner. Att de är flerspråkiga skärper också deras tankeförmåga och hjälper dem att förstå andra. Det kan även bli lättare för dem att göra mer i tjänsten. Carolina, vars föräldrar är invandrare, säger: ”Det har varit kul att tillhöra en utländsk församling. Och det är häftigt att kunna hjälpa till där det finns större behov.”

7. Vad kan föräldrar göra om det uppstår en språkbarriär i familjen?

7 Tyvärr blir det ibland så att när barn med invandrarbakgrund kommer in i språket och kulturen där de bor tappar de intresset för, och kanske till och med förmågan, att kommunicera på sina föräldrars modersmål. Stämmer det in på era barn? Kan ni som föräldrar i så fall försöka lära er lite av det språk som talas där ni bor? Det blir mycket lättare för er att fostra barnen i sanningen om ni förstår vad de pratar om, vad de tittar och lyssnar på och vad de lär sig i skolan. Det är också en fördel om ni kan kommunicera med deras lärare. Det ska erkännas att det krävs tid, ansträngning och ödmjukhet att lära sig ett nytt språk. Men om ditt barn av någon anledning förlorade hörseln, skulle du då inte försöka lära dig teckenspråk så att ni kunde kommunicera med varandra? Håller du inte med om att ett barn som behärskar ett annat talat språk bättre förtjänar samma engagemang från din sida? *

8. Hur kan man hjälpa sina barn om man har svårt med språket?

8 Man kan naturligtvis inte räkna med  att alla föräldrar ska kunna lära sig sina barns nya språk helt flytande. Och språkbarriären kan göra det svårt för föräldrar att hjälpa barnen att få en djupare kunskap om ”de heliga skrifterna”. (2 Tim. 3:15) Även om det är så i ditt fall kan du hjälpa dina barn att lära känna Jehova och älska honom. En äldste som heter Shan berättar: ”Mamma var ensam med oss barn, och hon behärskade inte det språk som vi förstod bäst. Och mina systrar och jag var inte så bra på hennes modersmål. Men när vi såg att hon studerade, bad och gjorde sitt bästa för att leda familjestudiet varje vecka förstod vi hur viktigt det är att lära känna Jehova.”

9. Hur kan föräldrar hjälpa barn som behöver bli undervisade på två språk?

9 I vissa fall kan barnen behöva bli undervisade om Jehova på två språk. Varför det? Därför att de talar ett språk i skolan och ett annat hemma. Så en del föräldrar använder sig av litteratur, inspelningar och videofilmer på båda språken. Vi förstår att föräldrar som är i den här situationen behöver använda mycket tid och vara extra påhittiga och kreativa för att hjälpa sina barn att få ett nära förhållande till Jehova.

VILKEN FÖRSAMLING ELLER SPRÅKGRUPP BLIR BÄST?

10. a) Vem måste avgöra vilken församling eller språkgrupp familjen ska tillhöra? b) Vad måste den som har ledningen i familjen göra innan han fattar ett beslut?

10 När förkunnare med utländsk bakgrund bor långt ifrån andra vittnen som talar deras språk behöver de gå på möten i en församling där de bor. (Ps. 146:9) Men låt säga att det finns en församling i närheten som talar ditt modersmål. Då uppstår frågan: Vilken församling eller språkgrupp är bäst för din familj? Innan du som har ledningen i familjen fattar ett beslut behöver du noga tänka igenom saken, be Jehova om vägledning och rådgöra med din familj. (1 Kor. 11:3) Vilka faktorer bör du ta med i beräkningen? Vilka principer gäller? Vi ska se på några av dem.

11, 12. a) Vilken inverkan har språket på vad ett barn lär sig på mötena? b) Varför vill en del barn inte lära sig föräldrarnas språk?

11 Föräldrarna måste avgöra vilka behov deras barn har. För att barnen ska förstå sanningen behöver de naturligtvis få mer undervisning än bara några timmar på mötena varje vecka, oavsett vilket språk de talar. Men tänk på det här: Om barnen får lyssna på mötena på det språk de förstår bäst kanske de tar till sig undervisningen bara genom att vara där, och de kanske lär sig mer än föräldrarna tror. Men så är det nog knappast om barnen inte riktigt förstår vad som sägs på mötena. (Läs 1 Korinthierna 14:9, 11.) Och efter ett tag är det inte säkert att barnens modersmål är det språk som bäst når deras sinne och hjärta. En del barn kan lära sig att svara, ha demonstrationer och hålla tal på sina föräldrars språk utan att orden verkligen kommer från hjärtat.

12 Men ett barns hjärta påverkas av mer än bara språket. Så var det för Joshua, som nämndes i inledningen. Och hans syster, Esther, säger: ”När barn är små hänger föräldrarnas språk, kultur och religion ihop.” Så om barnen inte kan relatera till föräldrarnas kultur kanske de inte vill lära sig deras språk eller ta reda på mer om deras tro. Vad kan föräldrar som är invandrare göra?

13, 14. a) Varför valde en utländsk familj att flytta över till en församling som talade landets språk? b) Hur höll sig föräldrarna andligt starka?

13 Föräldrar i sanningen sätter sina  barns behov framför sina egna önskningar. (1 Kor. 10:24) Joshuas och Esthers pappa, Samuel, berättar: ”Min hustru och jag iakttog barnen för att se vilket språk som hjälpte dem att gå framåt i sanningen, och vi bad om vishet att fatta rätt beslut. Svaret på våra böner var inte det vi personligen föredrog. Men eftersom vi märkte att de inte fick ut så mycket av mötena på vårt språk bestämde vi oss för att byta till en församling som talade landets språk. Vi gick alltid på mötena och var ofta ute i tjänsten tillsammans. Vi bjöd också in vänner från församlingen att äta med oss och följa med på utflykter. Allt det här hjälpte barnen att lära känna vännerna och att lära känna Jehova, inte bara som sin Gud utan också som sin Far och vän. Det kändes mycket viktigare än att de skulle behärska vårt språk.”

14 Samuel fortsätter: ”Min hustru och jag höll oss andligt starka genom att även gå på möten på vårt språk. Vi hade fullt upp, och vi var trötta. Men vi tackar Jehova för att han har välsignat våra ansträngningar och uppoffringar. Alla våra tre barn är nu i heltidstjänsten.”

VAD UNGDOMAR KAN GÖRA

15. Varför kände en syster som heter Kristina att hon fick ut mer av att tillhöra en församling där man talade landets språk?

15 När barnen växer upp kanske de känner att de skulle kunna göra mer i en församling där man talar det språk de förstår bäst. Då bör föräldrarna inte se det som att barnen vänder dem ryggen. Kristina säger: ”Jag hade grundläggande kunskaper i mina föräldrars språk, men det som sades på mötena gick mig helt över huvudet. När jag var tolv var jag med på en sammankomst på det språk jag använde i skolan. För första gången fattade jag att det jag hörde var sanningen! En annan milstolpe var när jag började be på det språket. Då kunde jag verkligen öppna mitt hjärta för Jehova!” (Apg. 2:11, 41) När Kristina blev 18 resonerade hon om saken med sina föräldrar och bestämde sig för att flytta till en församling där man talade landets språk. Hon berättar: ”När jag lärde mig sanningen på det språk jag hade lärt mig i skolan blev jag motiverad att göra något.” Det dröjde inte länge förrän hon började som reguljär pionjär.

16. Varför är en syster som heter Nadia glad över att hon stannade kvar i en utländsk församling?

16 Om du är ung och känner att du hellre skulle vilja tillhöra en församling där man talar landets språk, tänk då efter vad det beror på. Skulle en sådan förändring hjälpa dig att komma närmare Jehova? (Jak. 4:8) Eller vill du byta församling för att dina föräldrar inte hela tiden ska se vad du gör eller för att du ska slippa anstränga dig så mycket? Nadia, som nu är på Betel, säger: ”När mina syskon och jag kom upp i tonåren ville vi byta till en församling där landets språk talades.” Men föräldrarna visste att det inte skulle vara bra för barnens andlighet. ”Nu är vi tacksamma över att våra föräldrar kämpade för att lära oss sitt språk och att vi stannade kvar i den utländska församlingen. Det har berikat oss och gett oss fler möjligheter att hjälpa andra att lära känna Jehova.”

HUR KAN ANDRA HJÄLPA TILL?

17. a) Vem har Jehova gett ansvaret att uppfostra barnen? b) Hur kan föräldrar få hjälp att undervisa sina barn om sanningen?

17 Jehova har gett föräldrarna ansvaret att uppfostra sina barn i sanningen, inte  mor- och farföräldrar eller någon annan. (Läs Ordspråksboken 1:8; 31:10, 27, 28.) Men föräldrar som inte talar det lokala språket kan ändå behöva hjälp för att nå barnens hjärta. Att de ber om sådan hjälp är inte detsamma som att de avsäger sig ansvaret att fostra barnen. Det kan i stället vara ett sätt att fostra och vägleda dem i enlighet med Jehovas vilja. (Ef. 6:4) Föräldrar kan till exempel be de äldste om förslag kring familjekvällen och om hjälp att hitta bra vänner åt barnen.

Både barn och föräldrar mår bra av att umgås med vänner i församlingen. (Se paragraf 18, 19.)

18, 19. a) Hur kan andligt mogna vänner hjälpa ungdomar? b) Vad behöver föräldrar fortsätta att göra?

18 Föräldrar kan till exempel bjuda in andra familjer till studiekvällen då och då. Dessutom kan barn och ungdomar ha stor nytta av att samarbeta med mogna kristna i tjänsten och att umgås med dem på fritiden. (Ords. 27:17) ”Jag kommer ihåg de bröder som tog sig an mig”, berättar Shan, som citerades tidigare. ”Jag lärde mig alltid mer när de hjälpte mig att förbereda elevuppgifter till mötena. Och det var så kul när vi allihop gjorde saker tillsammans på fritiden.”

19 De som blir ombedda av föräldrarna att hjälpa barnen bör naturligtvis alltid uppmuntra dem att visa sina föräldrar respekt. De här vännerna kan göra det genom att tala positivt om föräldrarna och inte ta över deras ansvar. De bör också tänka på hur de uppför sig, så att inga moraliska frågetecken uppstår, vare sig i eller utanför församlingen. (1 Petr. 2:12) Tanken är inte att föräldrar ska lämna ifrån sig ansvaret att öva barnen, utan att de ska ha inblick i den hjälp barnen får samtidigt som de själva fortsätter att undervisa dem.

20. Hur kan föräldrar hjälpa sina barn att tjäna Jehova troget?

20 Ni föräldrar, be Jehova om hjälp och gör ert bästa. (Läs 2 Krönikeboken 15:7.) Prioritera barnens vänskap med Jehova framför era egna intressen. Gör allt ni kan för att hjälpa dem att älska Guds ord. Ge aldrig upp hoppet om att era barn kommer att tjäna Jehova troget. När era barn lever efter Bibeln och följer ert goda exempel kommer ni att känna det precis som aposteln Johannes, som sa om sina andliga barn: ”Jag har ingen större orsak till tacksamhet än detta, att jag får höra att mina barn fortsätter att vandra i sanningen.” (3 Joh. 4)

^ § 7 Se artikeln ”Du kan lära dig ett nytt språk!” i Vakna! för mars 2007, sid. 10–12.