Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Maj 2016

Ta vara på alla gåvor från Jehova

Ta vara på alla gåvor från Jehova

”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig.” (JES. 48:17)

SÅNGER: 117, 114

1, 2. a) Hur känner Jehovas vittnen för Bibeln? b) Nämn ett av dina favoritavsnitt i Bibeln.

JEHOVAS VITTNEN älskar Bibeln. Den innehåller pålitlig vägledning och ger oss hopp och tröst. (Rom. 15:4) Vi ser inte Bibeln som en samling mänskliga tankar, utan som ”Guds ord”. (1 Thess. 2:13)

2 Vi har säkert alla våra favoritavsnitt i Bibeln. En del tycker bäst om evangelierna, som målar upp en underbar bild av Jehovas personlighet genom att beskriva hans son, Jesus. (Joh. 14:9) Andra gillar avsnitt med profetior, till exempel i Uppenbarelseboken, där det förutsägs ”vad som inom kort måste ske”. (Upp. 1:1) Och många blir uppmuntrade av att läsa Psalmerna och uppskattar de praktiska råden i Ordspråksboken. Bibeln är verkligen en bok för alla.

3, 4. a) Hur känner vi för vår litteratur? b) Vilka publikationer får vi från Jehovas organisation, och vilka riktar de sig till?

3 Vår kärlek till Bibeln får oss att också älska våra bibliska publikationer. Vi uppskattar verkligen all andlig mat vi får. Alla böcker, broschyrer, tidskrifter och andra  publikationer är gåvor från Jehova som hjälper oss att hålla oss andligt vakna, välnärda och ”sunda i tron”. (Tit. 2:2)

4 Många av våra publikationer riktar sig till alla Jehovas vittnen, medan andra är skräddarsydda för till exempel ungdomar eller deras föräldrar. De flesta artiklar och filmer som finns på vår hemsida riktar sig till allmänheten. Den stora variationen av andlig mat visar att Jehova har hållit sitt löfte att ”göra ett gästabud för alla folk” med mustiga rätter. (Jes. 25:6)

5. Vad kan vi vara säkra på att Jehova uppskattar?

5 Antagligen önskar de flesta av oss att vi hade mer tid till att läsa Bibeln och våra publikationer. Och vi kanske inte hinner studera allt vi får lika grundligt. Men vi kan vara säkra på att Jehova uppskattar när vi regelbundet läser och studerar Bibeln och därigenom använder vår tid på bästa sätt. (Ef. 5:15, 16) Men det finns en potentiell risk som vi måste se upp för. Vad kan det vara?

6. Vad skulle kunna göra att vi inte får full nytta av Jehovas gåvor?

6 Om vi inte ser upp kanske vi börjar tro att vi inte har någon nytta av vissa andliga gåvor. Hur ser vi till exempel på avsnitt i Bibeln som inte verkar relevanta för just oss eller på publikationer som riktar sig till särskilda målgrupper? Har vi en tendens att bara skumma igenom sådant material, eller hoppar vi över det helt och hållet? I så fall skulle vi gå miste om värdefull undervisning. Hur kan vi undvika att hamna i den fällan? Vi måste först och främst komma ihåg att det är Jehova som ger oss de här andliga gåvorna. Han sa genom profeten Jesaja: ”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig.” (Jes. 48:17) I den här artikeln ska vi gå igenom tre förslag som kan hjälpa oss att ta vara på alla andliga gåvor vi får.

FÅ UT DET MESTA AV DIN BIBELLÄSNING

7. Varför behöver vi läsa Bibeln med ett öppet sinne?

7 Läs med ett öppet sinne. Det är sant att vissa avsnitt i Bibeln från början riktade sig till en särskild person eller grupp. Men Bibeln är tydlig med att ”hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig”. (2 Tim. 3:16) Vi behöver därför läsa Bibeln med ett öppet sinne. En broder säger: ”När jag läser Bibeln försöker jag komma ihåg att man kan hämta flera lärdomar från ett och samma avsnitt. Det hjälper mig att se bortom det uppenbara.” Här är det också viktigt med bön. Vi måste be Jehova om ett öppet sinne och om vishet, så att vi kan förstå vad han vill lära oss. (Esr. 7:10; läs Jakob 1:5.)

Får du ut det mesta av din bibelläsning? (Se paragraf 7.)

8, 9. a) Vilka frågor kan vi ställa oss när vi läser Bibeln? b) Vad lär vi oss om Jehova när vi läser om kraven för de äldste?

8 Ställ frågor. Medan du läser Bibeln kan du stanna upp och fråga dig själv: Vad säger det här avsnittet om Jehova? Hur kan jag använda det i mitt eget liv? Och hur kan jag använda det för att hjälpa andra? Vi kommer att få ut mycket mer av vår bibelläsning om vi ställer oss sådana  frågor. Vi kan ta ett exempel. Tänk på kraven som ställs på de äldste. (Läs 1 Timoteus 3:2–7.) De flesta av oss är ju inte äldste. Så det kan vara lätt att tänka att det avsnittet inte gäller oss, utan bara dem. Men vi ska nu använda de här tre frågorna för att se vilken nytta vi alla kan ha av de här verserna.

9 Vad säger det här om Jehova? Den här listan på kvalifikationer visar att Jehova har höga krav på dem som har ansvarsuppgifter i församlingen. Han förväntar att de är goda föredömen, och han håller dem ansvariga för hur de behandlar församlingen, ”som han har förvärvat med blodet av sin egen Son”. (Apg. 20:28) Jehova vill att vi ska känna oss trygga i de äldstes vård. (Jes. 32:1, 2) Så kraven för äldstebröder visar i själva verket hur mycket Jehova bryr sig om oss.

10, 11. a) Vilken nytta har vi själva av att läsa om kvalifikationerna för de äldste? b) Hur kan vi använda de här verserna för att hjälpa andra?

10 Hur kan jag använda det här i mitt liv? Om du är äldste kan du då och då läsa de här verserna för att upptäcka områden som du kan jobba på. Och om du är en broder som ”eftersträvar en tjänst som tillsyningsman” behöver du göra ditt bästa för att nå upp till de krav som ställs på de äldste. (1 Tim. 3:1) Men faktum är att den här listan på kvalifikationer innehåller sådant som Jehova förväntar av alla kristna. Till exempel ska vi alla vara resonliga och sunda i sinnet. (Fil. 4:5; 1 Petr. 4:7) De äldste är ”exempel för hjorden”, och vi kan lära oss av dem och ”efterlikna deras tro”. (1 Petr. 5:3; Hebr. 13:7)

11 Hur kan jag använda det här för att hjälpa andra? Vi skulle också kunna använda den här listan för att hjälpa intresserade att se hur våra äldstebröder skiljer sig från kristenhetens präster. Dessutom kan den påminna oss om det hårda arbete som de äldste i församlingen lägger ner för vår skull. Det i sin tur kan hjälpa oss ”att respektera dem som arbetar  hårt” bland oss. (1 Thess. 5:12) Och ju mer vi respekterar dem, desto större glädje får de i sina uppgifter. (Hebr. 13:17)

12, 13. a) Vad kan man leta efter när man studerar Bibeln? b) Ge ett exempel på hur bakgrundsinformation kan göra att vi hittar intressanta lärdomar.

12 Forska. Vi kan använda de verktyg vi har tillgång till och leta efter svaren på följande frågor:

  • Vem skrev den här delen av Bibeln?

  • Var och när skrevs den?

  • Vilka särskilda händelser inträffade samtidigt som en viss bibelbok skrevs?

Sådan här bakgrundsinformation kan göra att intressanta lärdomar kommer upp till ytan.

13 Tänk till exempel på Hesekiel 14:13, 14, där det står: ”Om ett land syndar mot mig genom att handla trolöst, så skall jag räcka ut min hand mot det och bryta sönder för det stavarna till de ringformade bröden, och jag skall sända hungersnöd över det och utrota människor och husdjur ur det.” ”’Och om dessa tre män, Noa, Daniel och Job, var i dess mitt, skulle de på grund av sin rättfärdighet bara befria sin egen själ’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande.” Om man forskar lite får man fram att det här avsnittet i Hesekiel skrevs omkring år 612 f.v.t. Då hade det gått flera hundra år sedan Noa och Job dog, men Jehova kom fortfarande ihåg deras trohet. Däremot levde Daniel. Han var antagligen i 20-årsåldern när Jehova sa att han var precis lika rättfärdig som Noa och Job. Vad kan vi lära oss av det? Jehova ser och värdesätter alla sina lojala tjänare, oavsett hur unga eller gamla de är. (Psalm 148:12–14)

ANVÄND VÅRT TEOKRATISKA BIBLIOTEK

14. Vilken nytta har våra ungdomar av material som riktar sig till dem, och hur kan även andra ha nytta av det? (Se den inledande bilden.)

14 Vi har lärt oss att vi har nytta av alla avsnitt i Bibeln. På liknande sätt kan vi ha nytta av alla våra publikationer. Vi kan ta ett par exempel. Material för ungdomar. På senare år har det getts ut mycket litteratur för våra ungdomar. [1] En del av det här materialet kan hjälpa dem att klara av påtryckningar i skolan och utmaningar under tonårstiden. Men hur kan vi alla ha nytta av att läsa sådant material? Det kan påminna oss om vad våra ungdomar går igenom, och det gör det lättare för oss att hjälpa och uppmuntra dem.

15. Varför bör vi alla ta vara på material som riktar sig till ungdomar?

15 Många av de problem som behandlas i material som riktar sig till ungdomar gäller inte bara dem. Vi behöver alla försvara vår tro, kontrollera våra känslor, stå emot negativt grupptryck och välja rätt umgänge och underhållning. De här och många andra ämnen har tagits upp i vårt material för tonåringar. Man får se upp så att man inte blir för stolt för att läsa sådant som är skrivet för de yngre. Materialet grundar sig trots allt på tidlösa bibliska principer som alla kan ha nytta av.

16. Vilken ytterligare nytta kan ungdomar ha av våra publikationer?

 16 Material som riktar sig till ungdomar hjälper dem inte bara att hantera problem, utan också att växa andligt sett och komma närmare Jehova. (Läs Predikaren 12:1, 13.) Men även vuxna kan använda sig av material för ungdomar för att närma sig Jehova. I Vakna! för april 2009 fanns det till exempel en artikel som hette ”Ungdomar frågar: Hur kan jag göra bibelläsningen roligare?” Artikeln innehöll några förslag och en ruta som man kunde klippa ut och använda under sitt personliga studium. Har även vuxna haft användning av den här artikeln? En gift mamma skrev: ”Jag har alltid tyckt att det har varit jobbigt att läsa Bibeln. Jag har tagit till mig av råden i artikeln och även använt förslagen i rutan som man kunde klippa ut. Nu ser jag fram emot bibelläsningen. Jag kan se hur böckerna i Bibeln är samstämmiga och sammanvävda till en vacker enhet. Jag har aldrig tyckt så mycket om att läsa Bibeln som nu.”

17, 18. Vilken nytta kan vi ha av att läsa material som riktar sig till allmänheten? Ge ett exempel.

17 Material för allmänheten. Sedan 2008 har vi haft studieupplagan av Vakttornet, som i huvudsak skrivs för Jehovas vittnen. Men har vi även nytta av tidskrifterna som riktar sig till allmänheten? Tänk dig att du är på Rikets sal och att en person som du bjudit in till mötet kommer dit. Du blir väldigt glad. Under föreläsningen tänker du på den nya besökaren. Du undrar vad han tycker och tänker och hur han påverkas av det han får höra. Tack vare det blir du berörd på ett nytt sätt och får ny uppskattning för ämnet som behandlas.

18 Vi upplever kanske något liknande när vi läser det material som är skrivet för allmänheten. Den allmänna upplagan av Vakttornet förklarar bibliska ämnen med ord och uttryck som människor på distriktet lätt kan förstå. Det gäller också många av artiklarna på jw.org, till exempel de som finns under fliken ”Bibelfrågor” och ”Vanliga frågor”. När vi läser sådant material får vi större uppskattning för sanningar vi redan känner till. Vi får även fräscha uppslag på hur vi kan förklara våra trosuppfattningar för dem vi träffar i tjänsten. Dessutom har vi Vakna!, som stärker vår tro på en skapare och utbildar oss i hur vi kan försvara vår tro. (Läs 1 Petrus 3:15.)

19. Hur kan vi visa Jehova att vi uppskattar de gåvor han ger oss?

19 Jehova har verkligen gett oss ett överflöd av gåvor för att vi ska kunna fylla vårt ”andliga behov”. (Matt. 5:3) Vi vill fortsätta att ta vara på alla de här gåvorna. På så sätt visar vi vår uppskattning för Jehova, som lär oss det som är till nytta för oss. (Jes. 48:17)

^ [1] (paragraf 14) Som exempel kan nämnas Ungdomar frågar – svar som fungerar, band 1 och 2, och artikelserien ”Ungdomar frågar”, som numera bara finns på nätet.