”Fortsätt ... att uppfatta vad Jehovas vilja är.” (EF. 5:17)

SÅNGER: 69, 57

1. Nämn några av de lagar och befallningar som finns i Bibeln och hur vi har nytta av att följa dem.

I BIBELN har Jehova gett oss flera uttryckliga lagar. Han förbjuder till exempel sexuell omoral, avgudadyrkan, stöld och alkoholmissbruk. (1 Kor. 6:9, 10) Guds son, Jesus Kristus, gav dessutom sina efterföljare en uppfordrande men samtidigt spännande befallning: ”Gå ... och gör lärjungar av människor av alla nationerna, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill avslutningen på tingens ordning.” (Matt. 28:19, 20) Allt som Bibeln uppmanar oss att göra är verkligen till vårt bästa. Vi får större självaktning, bättre hälsa och en lyckligare familj. Och ännu viktigare: När vi lyder Jehovas bud, däribland befallningen att predika, får vi hans godkännande och välsignelse.

2, 3. a) Varför innehåller inte Bibeln bestämda lagar och regler för varje situation i livet? b) Vilka frågor ska vi behandla i den här artikeln? (Se den inledande bilden.)

2 Men Bibeln innehåller inte bestämda lagar och regler för varje situation i livet. Det finns till exempel inga detaljerade  anvisningar om vilka kläder som är passande för oss kristna. Hur återspeglar det Jehovas vishet? Klädstilar varierar inte bara från en plats till en annan, utan också från det ena årtiondet till det andra. Om Bibeln hade innehållit en lista över vilka kläder och klädstilar som är godtagbara skulle den ha varit föråldrad för länge sedan. Det är också därför Bibeln inte innehåller en massa regler som styr våra val när det gäller arbete, hälsovård och underhållning. Det är vi själva eller huvudet i vår familj som får fatta beslut i sådana frågor.

3 Ibland kanske vi står inför ett stort beslut som kan påverka vårt liv väldigt mycket, men det finns ingen uttrycklig lag i Bibeln som visar hur vi ska göra. Spelar det någon roll för Jehova vilket beslut vi fattar i en sådan situation? Godkänner han vilket beslut vi än tar så länge det inte går emot hans lagar? Hur kan vi veta vilka val Jehova tycker om?

HAR VÅRA PERSONLIGA BESLUT BETYDELSE?

4, 5. Hur kan våra beslut påverka oss själva och andra?

4 En del tycker inte att det spelar någon roll vad de väljer att göra. Men för att vi ska kunna fatta förståndiga beslut som gläder Jehova måste vi ta hänsyn till hans lagar och principer och följa dem. Jehova har till exempel gett oss uttryckliga lagar som gäller blodet, och för att få hans godkännande måste vi handla i linje med de lagarna. (1 Mos. 9:4; Apg. 15:28, 29) Vi kan också be att Jehova ska hjälpa oss att fatta beslut som grundar sig på Bibelns lagar och principer.

5 Viktiga personliga beslut kan ha stor inverkan på vårt andliga välbefinnande. Ett bra beslut kan hjälpa oss att komma närmare Jehova, medan ett dåligt beslut kan dra oss bort från honom. Våra beslut kan också påverka andra. Därför vill vi inte göra något som sårar våra medtroende eller försvagar deras tro, och vi vill inte heller göra något som stör enheten i församlingen. Våra personliga beslut har med andra ord stor betydelse. (Läs Romarna 14:19; Galaterna 6:7.)

6. Vad bör våra beslut grunda sig på?

6 Hur kan vi fatta bra beslut när Bibeln inte säger exakt vad vi ska göra? Vi måste då noggrant tänka igenom vår egen situation och sedan fatta ett beslut som inte bara grundar sig på vad vi själva tycker och tänker, utan också på vad Jehova kan godkänna och välsigna. (Läs Psalm 37:5.)

TA REDA PÅ VAD JEHOVAS VILJA ÄR

7. Hur kan vi avgöra vad Jehova vill att vi ska göra i en viss situation om det inte finns någon specifik lag i Bibeln som är tillämplig?

7 Men hur kan vi ta reda på vad Jehova vill att vi ska göra i en viss situation? I Efesierna 5:17 står det: ”Fortsätt ... att uppfatta vad Jehovas vilja är.” Hur kan vi uppfatta, eller förstå, vad som är Jehovas vilja om det inte finns någon uttrycklig lag i Bibeln? Det kan vi göra genom att be till Jehova och följa den vägledning han ger genom sin heliga ande.

8. Hur visade Jesus att han förstod vad Jehova ville att han skulle göra? Ge ett exempel.

8 Jesus förstod alltid vad Jehova ville att han skulle göra. I Bibeln berättas det om två tillfällen då Jesus efter att  ha bett en bön såg till att stora folkskaror fick mat genom ett underverk. (Matt. 14:17–20; 15:34–37) Men när han själv var hungrig och blev frestad av Djävulen i vildmarken vägrade han att förvandla stenar till bröd. (Läs Matteus 4:2–4.) Jesus kände verkligen sin Far. Han visste att Jehova inte ville att han skulle använda den kraft han hade fått till nytta för sig själv. Jesus visade att han litade på att Jehova skulle vägleda honom och ge honom vad han behövde.

9, 10. Vad hjälper oss att fatta förståndiga beslut? Illustrera.

9 Om vi ska kunna fatta förståndiga beslut, som Jesus gjorde, måste vi vända oss till Jehova för att få vägledning. Bibeln säger: ”Förtrösta på Jehova av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt eget förstånd. Tänk på honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar raka. Bli inte vis i dina egna ögon. Frukta Jehova och vänd dig bort från det onda.” (Ords. 3:5–7) När vi studerar Bibeln och får veta mer om hur Jehova tänker kan det hjälpa oss att förstå hur han vill att vi ska handla i en viss situation. Ja, ju mer vi lär oss om Jehovas tänkesätt, desto mer mottagligt blir vårt hjärta för hans vägledning. (Jer. 31:33)

10 Vi kan ta en illustration. Tänk dig en gift kvinna som är ute och shoppar. Hon får se ett par skor som hon blir väldigt förtjust i men som är väldigt dyra. ”Vad skulle min man säga om jag gjorde av med så mycket pengar?” tänker hon. Förmodligen vet hon precis vad han tycker, även om han inte är där. De har varit gifta ett tag, och därför vet hon vad han har för syn på familjens ekonomi. För henne är det solklart vad han skulle tycka om ett sådant köp. Om vi på liknande sätt undan för undan lär oss hur Jehova tänker och agerar blir det lättare för oss att uppfatta vad han vill att vi ska göra i olika situationer.

HUR TAR VI REDA PÅ VAD JEHOVA TYCKER?

11. Vilka frågor kan vi ställa oss när vi läser eller studerar Bibeln? (Se rutan ” Frågor du kan ställa dig när du studerar Bibeln”.)

11 För att kunna förstå hur Jehova tänker måste vi prioritera vårt personliga studium. När vi läser och studerar Bibeln kan vi fråga oss: Vad visar det här om Jehova? Varför handlade han på det här sättet? Vi behöver ha samma inställning som psalmisten David, som skrev: ”Gör dina vägar kända för mig, Jehova; lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min räddnings Gud. På dig hoppas jag hela dagen.” (Ps. 25:4, 5) När du begrundar ett avsnitt i Bibeln, fråga dig då: Hur kan jag tillämpa det här i mitt liv? När har jag nytta av det? När jag är hemma, på jobbet, i skolan eller i tjänsten? Om vi tänker oss in i olika situationer blir det lättare att förstå hur Jehova vill att vi ska tillämpa det vi läst.

12. På vilka fler sätt får vi hjälp att förstå hur Jehova tänker i olika situationer?

12 Vi kan också lära oss mer om hur Jehova tänker genom att ta vara på den bibliska vägledning vi får genom hans organisation. Vi kan till exempel använda Index till Vakttornets publikationer och ”Ämnesguiden”. De  här verktygen har tagits fram för att vi ska få hjälp att lära oss hur Jehova tänker i olika situationer där vi måste fatta personliga beslut. Vi har också stor nytta av att lyssna noga vid våra möten, delta i dem och meditera över det vi får lära oss. Då får vi hjälp att göra Jehovas tankar till våra egna tankar. När vi tar till oss av den andliga maten får vi en tydligare bild av Jehovas ”vägar”, och då har vi bättre förutsättningar att kunna fatta personliga beslut som vår kärleksfulle Gud kan välsigna.

LÅT JEHOVAS TANKAR VÄGLEDA DINA BESLUT

13. Ge ett exempel på hur vi kan fatta ett förståndigt beslut genom att ta hänsyn till hur Jehova tänker.

13 Vi kan ta ett exempel som visar hur Bibelns principer kan hjälpa oss att fatta förståndiga beslut. Säg att du skulle vilja börja som pionjär. Du kanske har förenklat livet för att kunna använda mer tid i tjänsten. Men samtidigt kanske du innerst inne undrar om du verkligen kommer att bli lycklig med mindre materiellt sett. Bibeln säger inget om att vi måste vara pionjärer. Vi kan tjäna Jehova troget ändå. Men Jesus har lovat att de som gör uppoffringar för Guds rikes skull kommer att få stora välsignelser. (Läs Lukas 18:29, 30.) Bibeln visar också att det värmer Jehovas hjärta när vi med glädje gör allt vi kan för att lovprisa honom. (Ps. 119:108; 2 Kor. 9:7) När vi begrundar de här principerna och ber om Jehovas vägledning kan vi urskilja hur Jehova tänker, och då får vi också hjälp att fatta ett beslut som är praktiskt genomförbart och som Jehova kan välsigna.

14. Hur kan vi avgöra om en viss klädstil är godtagbar i Jehovas ögon?

14 Vi kan ta ett annat exempel: Tänk dig att du gillar en klädstil som några i församlingen skulle kunna uppleva som stötande. Men det finns ingen uttrycklig lag i Bibeln som förbjuder den. Hur kan du ta reda på vad Jehova tycker? Aposteln Paulus blev inspirerad att skriva: ”Likaså vill jag att kvinnorna smyckar sig i välordnad klädsel, med blygsamhet och sunt sinne, inte med hårflätningar och  guld eller pärlor eller mycket dyrbar dräkt, utan på det sätt som anstår kvinnor vilka bekänner sig ha vördnad för Gud, nämligen genom goda gärningar.” (1 Tim. 2:9, 10) Principen i det här rådet gäller naturligtvis alla som tjänar Jehova, även män. Som kristna tänker vi inte bara på vad vi själva föredrar, utan vi tar också hänsyn till hur andra skulle kunna reagera på vår klädsel och vårt yttre. Blygsamhet och kärlek motiverar oss att väga in vad andra tycker och tänker, för vi vill ju inte att någon ska bli sårad eller ta anstöt. (1 Kor. 10:23, 24; Fil. 3:17) Bibelns principer kan alltså hjälpa oss att urskilja Jehovas vilja och att fatta beslut som han tycker om.

15, 16. a) Hur känner Jehova det om vi går och fantiserar om sexuell omoral? b) Hur kan vi veta om Jehova godkänner vårt val av underhållning? c) Vad bör vi göra när vi ska fatta viktiga beslut?

15 Bibeln visar att Jehova blir bedrövad när människors ”tankar bara ... [är onda] hela tiden”. (Läs 1 Moseboken 6:5, 6.) Av det förstår vi att Jehova inte vill att vi ska fantisera om sexuell omoral, för om vi gör det kan det sluta med att vi lever ut sådana fantasier. Lärjungen Jakob skrev: ”Visheten från ovan är först och främst ren, därefter fridsam, resonlig, redo att lyda, full av barmhärtighet och goda frukter, inte partisk, fri från hyckleri.” (Jak. 3:17) Det är därför viktigt att vi undviker underhållning som triggar orena tankar och begär. Kristna som har lärt sig att uppfatta vad Jehovas vilja är behöver inte ta hjälp av andra för att avgöra vilka böcker, filmer eller spel som är lämpliga eller inte. Om de innehåller sådant som Bibeln visar att Jehova hatar är svaret uppenbart.

16 Ofta när vi ska fatta beslut kan det finnas flera alternativ som är godtagbara i Jehovas ögon. Men om vi står inför ett extra viktigt beslut kan det ibland vara bra att be de äldste eller andra erfarna bröder eller systrar om råd. (Tit. 2:3–5; Jak. 5:13–15) Naturligtvis måste vi själva fatta beslutet och inte lämpa över det på någon annan. Som kristna är det viktigt att vi tränar upp och använder vår egen uppfattningsförmåga. (Hebr. 5:14) Vi måste alla tillämpa Paulus inspirerade ord: ”Var och en skall nämligen bära sin egen ansvarsbörda.” (Gal. 6:5)

17. Hur får vi nytta av att fatta beslut som är i linje med Jehovas vilja?

17 När vi fattar beslut som är i linje med Jehovas vilja dras vi närmare honom. (Jak. 4:8) Och när vi känner att vi har hans godkännande och välsignelse blir vår tro starkare. Så vi vill fortsätta att låta oss vägledas av Bibelns lagar och principer, för de visar hur Jehova tänker. Vi kommer naturligtvis alltid att kunna lära oss nya saker om honom. (Job 26:14) Men om vi anstränger oss kan vi redan nu få den vishet, kunskap och urskillning vi behöver för att kunna fatta förståndiga beslut. (Ords. 2:1–5) Ofullkomliga människors idéer och tankar kommer och går, men vi kan verkligen instämma i psalmistens ord: ”Jehovas beslut står fast till oöverskådlig tid, hans hjärtas tankar från generation till generation.” (Ps. 33:11) Ja, vi kommer att fatta de bästa tänkbara besluten om vi lär oss att tänka och handla i överensstämmelse med Jehovas vilja.