Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Juni 2017

Ta ställning i stridsfrågan!

Ta ställning i stridsfrågan!

”Du, Jehova, ja vår Gud, är värdig att få härligheten och äran och makten, därför att du har skapat allt.” (UPP. 4:11)

SÅNGER: 12, 150

1, 2. Vad måste vi själva vara övertygade om? (Se den inledande bilden.)

I FÖRRA artikeln såg vi att Djävulen påstår att Jehova inte har rätt att styra och att människor skulle klara sig bättre om de fick styra sig själva. Ligger det någon sanning i det? Låt säga att människor som valde att styra sig själva kunde leva för evigt. Skulle de ha det bättre utan Guds styre? Skulle du vara lyckligare om du fick leva för evigt och vara helt oberoende?

2 De här frågorna berör oss alla, och ingen annan kan besvara dem åt dig. Så sätt dig in i det här ämnet. Då kommer det att bli tydligt att Jehova har rätt att styra och att hans styre är det allra bästa. Han förtjänar vårt helhjärtade stöd. Vi ska nu gå igenom några bibliska skäl till att vi kan se det så. Till att börja med ska vi se på vad Bibeln säger om Jehovas rätt att styra.

JEHOVA HAR RÄTT ATT STYRA

3. Varför är Jehova den ende som har rätt att styra?

3 Jehova är den högste i hela universum och den ende som har rätt att styra eftersom han är den allsmäktige  Guden och Skaparen. (1 Krön. 29:11; Apg. 4:24) I Uppenbarelseboken 4:11 läser vi att Kristus 144 000 medregenter säger: ”Du, Jehova, ja vår Gud, är värdig att få härligheten och äran och makten, därför att du har skapat allt, och på grund av din vilja var det till och blev skapat.” Ja, Jehova har skapat allt och har därför all rätt att styra över både människor och andevarelser.

4. Varför har vi inte rätt att göra uppror mot Gud bara för att vi har en fri vilja?

4 Satan har inte skapat någonting över huvud taget. Så han har ingen rätt att styra, vare sig i himlen eller på jorden. Både han och de första människorna valde arrogant nog att gå emot Jehovas styre. (Jer. 10:23) De hade ju fått en fri vilja, så de kunde faktiskt välja att inte lyda Gud. Men betyder det att de hade rätt att göra det? Nej. Tack vare den fria viljan kan vi fatta många olika beslut i vardagen. Men vi har ändå ingen rätt att göra uppror mot den som har skapat oss och gett oss livet. Om vi skulle göra uppror mot Jehova skulle vi missbruka vår fria vilja. Vi människor behöver Jehovas vägledning.

5. Varför kan vi vara säkra på att Jehovas beslut alltid är rättvisa?

5 Det finns ytterligare ett skäl till att Jehova har rätt att styra. Han styr med absolut rättvisa. Han säger: ”Jag är Jehova, den som verkar i kärleksfull omtanke, i rättvisa och rättfärdighet på jorden; ty däri finner jag verkligen behag.” (Jer. 9:24) Han behöver inte luta sig mot några människogjorda lagar för att avgöra vad som är rätt. Det är han som är normen för rättvisa, så de lagar han har gett oss människor bygger på hans egen fullkomliga rättvisa. Hans styre vilar på ”rättfärdighet och rätt”, så vi kan vara helt säkra på att alla hans lagar, principer och beslut är rättvisa. (Ps. 89:14; 119:128) Satan hävdar att Jehovas styre är bristfälligt, men själv har han inte lyckats åstadkomma en rättvis värld.

6. Nämn ännu ett skäl till att Jehova har rätt att styra världen.

6 Jehova har dessutom den kunskap och vishet som krävs för att styra över universum. Tänk till exempel på att han gav sin son förmågan att bota sjukdomar som inga läkare kunde få bukt med. (Matt. 4:23, 24; Mark. 5:25–29) Vi ser det här som ett mirakel, men det gör inte Jehova. Det beror på att han vet exakt hur människokroppen fungerar. Han kan eliminera alla skador på den och uppväcka dem som har dött. Samma sak gäller hans förmåga att hindra naturkatastrofer.

7. Hur vet vi att Jehova är oändligt mycket visare än någon i Satans värld?

7 Den här världen styrs av Satan och är full av både nationella och internationella konflikter. Det är bara Jehova som har den vishet som behövs för att skapa fred på hela jorden. (Jes. 2:3, 4; 54:13) Vi känner precis som aposteln Paulus, som skrev: ”O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outrannsakliga är inte hans domar och outforskliga hans vägar!” (Rom. 11:33)

JEHOVAS STYRE ÄR DET BÄSTA TÄNKBARA

8. Hur känner du när du tänker på Jehovas sätt att styra?

8 Bibeln visar inte bara varför Jehova har rätt att styra, utan också varför  hans styre är det bästa. Ett skäl är att han styr med kärlek. Vi känner att vi dras till honom när vi tänker på hur han väljer att använda sin makt. Han är ”barmhärtig och nådig ..., sen till vrede och rik på kärleksfull omtanke och sanning”. (2 Mos. 34:6) Jehova behandlar oss med värdighet och respekt, och han tar bättre hand om oss än vad vi själva kan göra. Djävulen påstår att Jehova undanhåller oss det som är gott, men det är en ren lögn. Jehova offrade till och med sin egen son för vår skull så att vi kan få leva för evigt. (Läs Psalm 84:11; Romarna 8:32.)

9. Hur vet vi att Jehova bryr sig om enskilda individer?

9 Jehova är engagerad i sitt folk som helhet, men han är också mycket intresserad av oss som individer. Vi kan ta ett exempel från Bibelns tid. I ungefär 300 år använde Jehova domare för att leda sitt folk och befria dem från fiender. Under den här turbulenta tiden lade han ändå märke till enskilda individer. En av dem var Rut. Hon var ingen israelit, och hon offrade en hel del för att kunna tillbe Jehova. Han såg det och belönade henne med en man och en son. Men det är inte allt. När Rut uppväcks i paradiset kommer hon att få reda på att Messias var en av hennes avkomlingar. Och föreställ dig hur hon kommer att känna när hon får veta att hennes berättelse skrevs ner i en bibelbok som bär hennes namn! (Rut 4:13; Matt. 1:5, 16)

10. Varför kan vi säga att Jehova inte styr på ett hårt sätt?

10 Jehova styr inte på ett hårt eller stelbent sätt. De som underordnar sig hans styre får frihet och lycka. (2 Kor. 3:17) David beskrev det så här: ”Värdighet och prakt är inför honom [Gud], styrka och glädje är på hans plats.” (1 Krön. 16:7, 27) Och psalmisten Etan skrev: ”Lyckligt är det folk som känner jubelropet. Jehova, i ditt ansiktes ljus vandrar de. I ditt namn fröjdar de sig hela dagen, i din rättfärdighet upphöjs de.” (Ps. 89:15, 16)

11. Vad kan göra oss mer övertygade om att Jehovas styre är det allra bästa?

11 Ju mer vi begrundar Jehovas godhet, desto mer övertygade blir vi om att hans styre är det bästa. Vi känner det som psalmisten: ”En dag på dina förgårdar är bättre än tusen på annat håll.” (Ps. 84:10) Och hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Jehova har ju skapat oss. Han vet precis vad vi behöver för att bli lyckliga, och han ger oss det och mer därtill. Och vad han än begär av oss, så är det alltid till vårt eget bästa. Vi kanske måste offra en del, men vi kommer att vara lyckliga så länge vi lyder Jehova. (Läs Jesaja 48:17.)

12. Vad är det främsta skälet till att vi står upp för Jehovas styre?

12 Bibeln visar att en del kommer att göra uppror mot Jehovas styre efter tusenårsriket. (Upp. 20:7, 8) Vad skulle kunna få dem att göra det? Vid den tiden släpps Djävulen fri, och han kommer att gå in för att vilseleda människor. Han kommer säkert att vädja till människors själviska begär. Det har han alltid gjort. Han kanske försöker övertyga dem om att det går att leva för evigt utan att behöva lyda Jehova.  Det är naturligtvis inte sant. Men frågan är: Kommer vi att känna att det är en lockande tanke? Om vi verkligen älskar Jehova och tjänar honom för hans underbara personlighet och för att han har rätt att styra, så kommer Djävulens lögn att vara motbjudande för oss. Jehovas styre är rättvist och kärleksfullt, och vi skulle aldrig vilja leva utan det.

VISA VAR DU STÅR I STRIDSFRÅGAN

13. Hur kan vi visa att vi står på Jehovas sida?

13 Som vi har sett har Jehova rätt att styra, och hans styre är det allra bästa. Så han förtjänar verkligen vårt stöd. När vi är lojala och tjänar Jehova troget visar vi att vi står på hans sida i stridsfrågan. Kan vi göra något mer för att visa vårt stöd? Vi kan försöka göra saker på Jehovas sätt. När vi gör vårt bästa för att efterlikna honom visar vi att vi älskar honom och väljer hans sida. (Läs Efesierna 5:1, 2.)

14. Hur kan äldstebröder och familjeöverhuvuden efterlikna Jehova?

14 Bibeln visar att Jehova alltid använder sin makt på ett kärleksfullt sätt. Äldstebröder och familjeöverhuvuden som älskar Jehovas styre kommer därför inte att vara krävande, som om de styrde över sitt eget lilla herradöme. De kommer att efterlikna Jehova och hans son, precis som Paulus gjorde. (1 Kor. 11:1) Paulus försökte aldrig få andra att känna sig dumma eller pressa dem att göra på ett visst sätt, utan han vädjade till dem. (Rom. 12:1; Ef. 4:1; Filem. 8–10) Det är precis så Jehova gör. Och alla som älskar honom och stöder hans styre försöker göra likadant.

15. Hur visar vi vårt stöd för Jehovas styre i familjen och församlingen?

15 Hur ser vi på ledarskap inom familjen och organisationen? Vi visar vårt  stöd för Jehovas styre när vi samarbetar med dem som han har gett ansvar. Även om vi inte helt förstår eller håller med om ett visst beslut vill vi stödja Jehovas anordning. Det är inte så det fungerar i världen, men så fungerar det under Jehovas styre. (Ef. 5:22, 23; 6:1–3; Hebr. 13:17) Vi mår bra av att följa hans vägledning eftersom han alltid ser till vårt bästa.

16. Hur märks det på våra beslut att vi har valt Jehovas styre?

16 Vi kan visa att vi väljer Jehovas styre även när vi fattar beslut. Jehova sätter inte upp regler för varje tänkbar situation, han är inte sådan. Men den vägledning han ger oss visar hur han tänker. Han har till exempel inte slagit fast någon specifik klädkod för kristna. Däremot förstår vi att han vill att vi som tjänar honom ska ha gott omdöme och klä oss på ett värdigt sätt. (1 Tim. 2:9, 10) Han vill också att vi tar hänsyn till hur andra påverkas av våra beslut. (1 Kor. 10:31–33) När vi fattar beslut som grundar sig på Jehovas sätt att tänka, och inte på vårt eget, visar vi att vi älskar och stöder hans styre.

Visa att du står på Jehovas sida på det personliga planet och i familjelivet. (Se paragraf 16–18.)

17, 18. Hur kan gifta par visa att de stöder Jehovas styre?

17 De som är gifta kan välja att göra saker på Jehovas sätt, och då visar de att de stöder hans styre. Hur ska man göra om äktenskapet inte blev som man hade förväntat? Eller tänk om det uppstår stora problem. Då kan det vara bra att begrunda hur Jehova behandlade nationen Israel. Han beskrev sig själv som äkta man till sitt folk. (Jes. 54:5; 62:4) Det var verkligen ett problemfyllt ”äktenskap”, men Jehova gav inte upp i första taget. Han förlät folket gång på gång och höll lojalt fast vid de löften han hade gett dem. (Läs Psalm 106:43–45.) Vilken enorm kärlek!

18 Gifta par som älskar Jehova försöker efterlikna honom. De förstår att han har sammanfogat dem och vill att de ska ”hålla sig till” varandra. De försöker inte hitta någon ursäkt för att lämna ett olyckligt äktenskap. Om ingen av parterna har begått sexuell omoral så finns det ingen biblisk grund för att skilja sig eller gifta om sig. (Matt. 19:5, 6, 9) Gifta par som är beredda att satsa på sitt äktenskap visar att de stöder Jehovas rättvisa styre.

19. Vad ska vi göra när vi begår misstag?

19 Vi är alla ofullkomliga, så ibland kommer vi att göra Jehova besviken. Han vet det, och han har därför ordnat med återlösningen. Så när vi gör misstag ber vi Jehova om förlåtelse. (1 Joh. 2:1, 2) Gå inte och älta misstagen, utan försök i stället lära dig något av dem. Om vi håller oss nära Jehova förlåter han oss. Han hjälper oss att återfå vår känslomässiga balans och att hantera liknande situationer i framtiden. (Ps. 103:3)

20. Varför vill vi ta ställning för Jehova nu?

20 I den nya världen kommer alla att underordna sig Jehovas styre och lära sig mer om hans vilja. (Jes. 11:9) Men vi får lära oss mycket om det redan nu. Snart ska stridsfrågan avgöras. Så nu gäller det för oss alla att vara lojala mot Jehova, tjäna honom och göra vårt bästa för att efterlikna honom. Då visar vi att vi står på hans sida i stridsfrågan!