Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

I den nutida uppfyllelsen representerar mannen med en sekreterares bläckhorn Jesus Kristus, som symboliskt talat sätter ett märke på alla som ska få överleva.

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Vilka representerar mannen som hade en sekreterares bläckhorn och de sex männen med slagvapen i Hesekiels profetiska syn?

De representerar himmelska härar som hade en aktiv roll när Jerusalem förstördes och som kommer att vara med och tillintetgöra Satans onda världsordning i Harmageddon. Vad ligger till grund för den här justerade förståelsen?

Före år 607 f.v.t. fick Hesekiel i en syn se allt det onda som pågick i det avfälliga Jerusalem. Han fick också se vad som skulle hända i staden innan den blev ödelagd. Hesekiel fick se sex män som var och en hade ett ”slagvapen i handen”. Han såg också en man mitt ibland dem ”som var klädd i linnekläder och som hade en sekreterares bläckhorn”. (Hes. 8:6–12; 9:2, 3) Den här mannen fick följande uppmaning: ”Gå mitt igenom staden ..., och sätt ett märke på pannan på dem som suckar och stönar över alla de avskyvärdheter som bedrivs i dess mitt.” Sedan blev de sex männen med vapnen befallda att döda alla i staden som inte hade fått ett märke. (Hes. 9:4–7) Vad kan vi lära oss av den här synen, och vem är mannen som hade en sekreterares bläckhorn?

Hesekiel fick den här synen år 612, och profetian fick sin första uppfyllelse när de babyloniska härarna ödelade Jerusalem fem år senare. Babylonierna tilläts ödelägga staden, men i själva verket var de Jehovas skarprättare. (Jer. 25:9, 15–18) Jehova använde dem för att straffa sitt avfälliga folk. Men människor skulle inte straffas urskillningslöst. De rättfärdiga skulle inte tillintetgöras tillsammans med de onda. Jehova såg kärleksfullt till att de judar som tog avstånd från allt det onda i staden blev räddade.

Hesekiel tog varken del i märkningsarbetet eller i ödeläggandet av staden. Domen över staden verkställdes i stället under ledning av änglar. Så genom den här profetian får vi en fascinerande inblick i det som hände i andevärlden. Jehova befallde sina änglar att inte bara se till att de onda blev tillintetgjorda, utan att också skilja ut de rättfärdiga så att de fick överleva. *

Längre tillbaka sa vi att mannen som hade en sekreterares bläckhorn i den nutida uppfyllelsen av synen representerar de smorda som fortfarande är kvar på jorden. Vi sa också att de människor som reagerar positivt på budskapet om de goda nyheterna redan nu får ett märke som betyder att de får överleva. Men på senare år har det blivit tydligt att vi behöver justera vår förståelse av den här profetian. Enligt det som står i Matteus 25:31–33 är det Jesus som dömer människor. Det kommer han att göra i framtiden under den stora vedermödan när han ska skilja de fårlika, som ska få överleva, från de getlika, som ska tillintetgöras.

Så vad kan vi lära oss av Hesekiels syn med tanke på den här justerade förståelsen? Vi ska se på fem punkter.

  1. Före Jerusalems förstöring tjänade Hesekiel, och även Jeremia och Jesaja, som väktare och varnade folket för det som väntade staden. I vår tid använder Jehova en liten grupp smorda vittnen till att undervisa sitt folk och varna andra innan den stora vedermödan bryter ut. Faktum är att alla som ingår i Kristus tjänstefolk tar del i det här varningsarbetet. (Matt. 24:45–47)

  2. Hesekiel satte inget märke på dem som skulle få överleva, och det gör inte Jehovas folk i vår tid heller. Under änglarnas ledning predikar  de helt enkelt Jehovas budskap och varnar för det som ska hända i framtiden. (Upp. 14:6)

  3. Ingen på Hesekiels tid fick ett bokstavligt märke på pannan, och det får ingen i dag heller. Men vad behöver människor göra för att få ett symboliskt märke? Vad måste de göra för att få överleva den stora vedermödan? De måste reagera positivt på predikoarbetet som pågår nu, visa kristna egenskaper, överlämna sig åt Jehova och lojalt understödja Kristus bröder. (Matt. 25:35–40) De som gör det kommer att få märket under den stora vedermödan. De kommer med andra ord att få överleva.

  4. I den nutida uppfyllelsen representerar mannen med bläckhornet Jesus Kristus. Han kommer att sätta ett märke på dem som tillhör den stora skaran när han dömer dem som ”får” under den stora vedermödan. De har sedan möjlighet att få leva för evigt här på jorden. (Matt. 25:34, 46) *

  5. I den nutida uppfyllelsen representerar de sex männen med slagvapen de himmelska härarna med Jesus, deras anförare, i spetsen. Tillsammans kommer de snart att tillintetgöra nationerna och ta bort all ondska. (Hes. 9:2, 6, 7; Upp. 19:11–21)

De här fina lärdomarna gör att vi kan vara helt säkra på att Jehova inte kommer att tillintetgöra rättfärdiga individer när han tar bort de onda. (2 Petr. 2:9; 3:9) Vi påminns också om att predikoarbetet i vår tid är mycket viktigt. Alla måste få höra varningen innan slutet är här! (Matt. 24:14)

^ § 6 Även om sådana som Baruk (Jeremias sekreterare), etiopiern Ebed-Melek och rekabiterna inte fick ett bokstavligt märke på sin panna, så blev de räddade. (Jer. 35:1–19; 39:15–18; 45:1–5) De fick ett märke symboliskt sett, vilket helt enkelt innebar att de skulle få överleva.

^ § 12 Trogna smorda behöver inte få det här märket. De får i stället sitt slutgiltiga sigill antingen kort innan de dör eller precis innan den stora vedermödan bryter ut. (Upp. 7:1, 3)