Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Skaffa dig äkta rikedomar

Skaffa dig äkta rikedomar

”Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdiga rikedomen.” (LUK. 16:9)

SÅNGER: 122, 129

1, 2. Varför kommer det att finnas fattiga så länge den här världen består?

DAGENS ekonomiska system är hårt och orättvist. Ungdomar har svårt att få jobb. Många människor riskerar livet för att ta sig till rikare länder. Fattigdomen är utbredd, även i länder med högre levnadsstandard. Och klyftan mellan rika och fattiga blir bara större. Enligt vissa beräkningar äger den rikaste procenten av jordens befolkning lika mycket som resten av invånarna tillsammans. Det är konstaterat att miljarder människor är fattiga samtidigt som andra har så mycket pengar att det skulle räcka i flera generationer. Jesus var medveten om det här problemet. Han sa: ”De fattiga har ni ju alltid bland er.” (Mark. 14:7) Varför finns det så mycket orättvisa?

2 Jesus visste att det nuvarande ekonomiska systemet skulle finnas kvar ända tills Guds rike kommer. I Uppenbarelseboken 18:3 nämns ”resande köpmän”, som är en bild av världens kommersiella system. De är en del av Satans värld precis som de politiska och religiösa systemen. Vi som tjänar Jehova har klippt alla band till politik och falsk religion, men de flesta av oss kan inte undvika all kontakt med den kommersiella delen av Satans värld.

3. Vilka frågor ska vi gå igenom?

 3 Vi behöver fundera på vilken inställning vi själva har till kommersialismen i samhället. Vi kan fråga oss: Hur kan jag använda mina ekonomiska tillgångar för att visa att jag är trogen mot Gud? Hur kan jag engagera mig så lite som möjligt i konsumtionssamhället? Vilka erfarenheter visar att Guds folk i dag fullständigt litar på honom?

LIKNELSEN OM DEN ORÄTTFÄRDIGE FÖRVALTAREN

4, 5. a) Vad hände med förvaltaren i Jesus liknelse? b) Vad uppmanade Jesus sina efterföljare att göra?

4 (Läs Lukas 16:1–9.) Jesus liknelse om den orättfärdige förvaltaren är mycket tänkvärd. Han anklagades för att missköta sin uppgift och blev avskedad. Det sägs att han då handlade ”med praktisk vishet” för att skaffa vänner som kunde hjälpa honom senare. * Som vi förstår berättade inte Jesus den här liknelsen för att han tyckte att hans lärjungar skulle vara oärliga, utan han sa att det var människor i den här världen som gjorde så för att klara sig. Men det finns en mycket viktig lärdom i den här liknelsen.

5 Jesus visste att de flesta av hans efterföljare, precis som förvaltaren, skulle behöva kämpa för att kunna försörja sig i den här orättvisa världen. Så han sa till dem: ”Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdiga rikedomen, så att de [Jehova och Jesus], när den tar slut, må ta emot er i de eviga boningarna.” Vad kan vi lära oss av det här?

6. Hur vet vi att det kommersiella systemet inte ingick i Jehovas avsikt?

6 Jesus förklarade inte varför han kallade rikedomar ”orättfärdiga”, men en sak är säker: det kommersiella systemet ingick inte i Jehovas ursprungliga avsikt. Vi vet till exempel att Jehova såg till att Adam och Eva hade ett överflöd i Edens trädgård. (1 Mos. 2:15, 16) Längre fram, när Jehova gav helig ande till de första kristna, sa inte en enda av dem ”att något av det han ägde var hans eget; utan de hade allting gemensamt”. (Apg. 4:32) Och profeten Jesaja sa att det skulle komma en tid när alla människor skulle få njuta av allt som jorden ger utan att behöva betala för det. (Jes. 25:6–9; 65:21, 22) Men fram till dess behöver Jesus efterföljare ha ”praktisk vishet” för att kunna försörja sig ”med hjälp av den orättfärdiga rikedomen” och samtidigt göra Jehovas vilja.

ANVÄND ”DEN ORÄTTFÄRDIGA RIKEDOMEN” KLOKT

7. Vilket råd gav Jesus i Lukas 16:10–13?

7 (Läs Lukas 16:10–13.) Förvaltaren i liknelsen skaffade sig vänner för att få personliga fördelar. Men Jesus ville att hans efterföljare skulle skaffa sig vänner i himlen av osjälviska motiv. I verserna som följer efter själva liknelsen visade Jesus att det finns ett samband mellan ”den orättfärdiga rikedomen” och trohet mot Gud. Vi kan alltså visa att vi är trogna om vi använder våra tillgångar på ett klokt sätt. Hur då?

8, 9. Ge exempel på vänner som har visat att de är trogna och använder sina ekonomiska resurser klokt.

8 Vi visar att vi är trogna när vi använder våra ekonomiska resurser för att understödja det världsvida predikoarbetet. (Matt. 24:14) En flicka i Indien hade  en liten sparbössa, och hon avstod till och med från att köpa leksaker för att kunna lägga pengar i den. När sparbössan var full gav hon pengarna hon sparat ihop till den världsvida predikoverksamheten. En broder i Indien har en kokosnötsplantage, och han bestämde sig för att skänka kokosnötter till översättningskontoret där man översätter till malayalam. Han tänkte att kontoret ändå behöver köpa kokosnötter och att hans gåva skulle räcka längre än om han gav pengar. Det här är ett exempel på ”praktisk vishet”. På liknande sätt brukar vänner i Grekland regelbundet ge betelfamiljen olivolja, ost och andra matvaror.

9 En broder från Sri Lanka, som nu bor utomlands, låter vännerna använda hans fastighet i hemlandet för att ha möten och sammankomster. Han låter också heltidstjänare bo där. Det kostar naturligtvis något för brodern, men det underlättar oerhört mycket för vännerna där, som inte har så mycket pengar. I ett land där vår verksamhet är begränsad använder en del bröder sina hem som Rikets salar. Det gör att pionjärer och andra med begränsade resurser kan ha en möteslokal utan att det kostar dem så mycket.

10. Vilka är några av de välsignelser vi får när vi är generösa?

10 De här exemplen visar att Jehovas vänner är trogna ”i det minsta”, dvs. i hur de använder sina materiella tillgångar, som ju är mindre viktiga än andliga rikedomar. (Luk. 16:10) Hur känner de för att ge sådana gåvor? De är glada, för de vet att det är ett sätt att samla äkta rikedomar. (Luk. 16:11) En syster som regelbundet ger bidrag till organisationens verksamhet berättar vilka välsignelser hon har fått av det: ”Under årens lopp har jag upplevt en oväntad effekt av att vara generös. Ju mer generös jag har varit med mina tillgångar, desto mer generös har min inställning till andra blivit. Det har blivit lättare för mig att vara förlåtande och tålmodig, men jag har också fått lättare för att tackla besvikelser och ta emot råd.” Många har märkt att de påverkas positivt när de är generösa. (Ps. 112:5; Ords. 22:9)

11. a) Hur visar vi ”praktisk vishet” när vi är generösa? b) Vilken ”utjämning” har vi sett bland Guds folk? (Se den inledande bilden.)

11 När vi använder våra ekonomiska tillgångar för att understödja rikets intressen visar vi ”praktisk vishet” på ytterligare ett sätt. Hur då? Vi kanske inte själva kan vara i heltidstjänsten eller flytta till en plats där behovet är stort, men våra ekonomiska bidrag kan bli till nytta för vänner på andra platser. (Ords. 19:17) Frivilliga bidrag täcker kostnaderna för predikoarbetet och litteraturen i mycket fattiga områden där många är intresserade av sanningen. I sådana länder som Kongo-Kinshasa, Madagaskar och Rwanda kan en bibel ibland kosta så mycket som en veckolön eller månadslön.  Där har vännerna under många år behövt välja mellan att sätta mat på bordet och att skaffa en bibel. Men tack vare andras bidrag har det blivit ”en utjämning” ekonomiskt sett, och Jehovas organisation har finansierat översättning och distribution av biblar till alla vittnen och andra som studerar Bibeln. (Läs 2 Korinthierna 8:13–15.) Så både de som ger och de som får kan bli Jehovas vänner.

LEV ENKELT

12. Hur visade Abraham att han litade på Jehova?

12 Vi kan bli Jehovas vänner när vi satsar på äkta rikedomar och minskar vårt engagemang i den kommersiella delen av världen. Det var precis vad Abraham gjorde. Han trodde på Jehova och ville vara hans vän, och därför lämnade han den välmående staden Ur för att bo i tält. (Hebr. 11:8–10) Abraham litade alltid på Jehova och lät aldrig det materiella bli hans trygghet i livet. (1 Mos. 14:22, 23) Jesus uppmuntrade andra att ha en sådan tro. Vid ett tillfälle sa han till en ung man: ”Om du vill vara fullkomlig, gå då bort och sälj dina tillhörigheter och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen, och kom, bli min efterföljare.” (Matt. 19:21) Den här mannen hade inte lika stark tro som Abraham, men många andra har haft det.

13. a) Vilket råd gav Paulus till Timoteus? b) Hur kan vi tillämpa Paulus råd?

13 Timoteus var en man med tro. Paulus kallade honom ”en god Kristi Jesu soldat” och sa sedan: ”Ingen som tjänar som soldat låter sig upptas av bekymmer för sin försörjning, om han vill bli godkänd av den som har värvat honom som soldat.” (2 Tim. 2:3, 4, noterna) Alla Jesus efterföljare i dag, däribland mer än en miljon pionjärer, gör sitt bästa för att följa Paulus råd. De försöker stå emot reklamen som finns överallt i den här giriga världen, och de tänker på principen: ”Låntagaren blir långivarens slav.” (Ords. 22:7) Det är Satan som ligger bakom den kommersiella världen, och han vill att vi lägger all vår tid och energi på den. En del beslut får enorma ekonomiska konsekvenser. Stora bolån, studieskulder och dyra avbetalningar på bilar eller bröllop kan bidra till en pressad ekonomi i många år. Men vi visar praktisk vishet när vi försöker leva enkelt och betala av skulder och minska utgifter. Då kan vi få större frihet att tjäna Jehova i stället för att vara slavar under dagens kommersiella system. (1 Tim. 6:10)

14. Vad behöver vi vara villiga att göra? Ge exempel.

14 Vi måste prioritera bort vissa saker för att kunna leva enkelt. Ett gift par hade ett stort och framgångsrikt företag. Men de ville så gärna börja i heltidstjänsten igen, så de sålde företaget, båten och andra saker. Sedan ställde de upp och hjälpte till på bygget av huvudkontoret i Warwick. Och det har varit särskilt trevligt för dem att få tjäna på Betel tillsammans med sin dotter och svärson. Men inte nog med det. Mannens föräldrar var också med och hjälpte till några veckor på byggprojektet. En pionjärsyster i Colorado fick ett deltidsjobb på en bank. De var så nöjda med hennes arbete att de erbjöd henne en heltidstjänst med tredubbel lön. Men hon förstod att jobbet skulle stjäla fokus från tjänsten, så hon tackade nej till det generösa erbjudandet. Det här är bara ett par  exempel på uppoffringar som Jehovas tjänare har gjort. När vi sätter sanningen främst visar vi att vår vänskap med Jehova och våra andliga rikedomar är mycket viktigare än något som den här världen kan erbjuda.

NÄR MATERIELLA SAKER BLIR VÄRDELÖSA

15. Vilka rikedomar ger den största glädjen?

15 Ekonomiskt välstånd är inget bevis på att man är godkänd av Jehova. Han välsignar dem som är ”rika på förträffliga gärningar”. (Läs 1 Timoteus 6:17–19.) Vi kan ta Lucia * som exempel. Hon fick reda på att det var stort behov av förkunnare i Albanien, så 1993 flyttade hon dit från Italien. Hon hade ingen inkomst men litade på att Jehova skulle ta hand om henne. Hon lärde sig albanska och har hjälpt mer än 60 personer att få sanningen. De flesta av oss får inte sådana resultat i tjänsten. Men allt vi gör för att hjälpa människor att lära känna sanningen och stanna kvar i den är något som både vi och de kommer att uppskatta för evigt. (Matt. 6:20)

16. a) Vad ska hända med världens kommersiella system? b) Hur bör det påverka vår inställning till det materiella?

16 Jesus sa: ”När den [orättfärdiga rikedomen] tar slut”, inte om den tar slut. (Luk. 16:9) Nu i de sista dagarna har banker gått omkull, och många länder har drabbats av finanskriser. Men det är ingenting jämfört med vad som snart kommer att hända över hela jorden. Satans politiska, religiösa och kommersiella system kommer att krascha totalt. Profeterna Hesekiel och Sefanja förutsade att guld och silver, som varit grundbultar i det kommersiella systemet i århundraden, helt kommer att förlora sitt värde. (Hes. 7:19; Sef. 1:18) Hur skulle det kännas att bli gammal i den här världsordningen och inse att man satsat på ”den orättfärdiga rikedomen” på bekostnad av sanningen? Det skulle vara som att man hade arbetat hela sitt liv för att tjäna en massa pengar bara för att inse att de var falska. (Ords. 18:11) Den här världens rikedomar kommer att bli värdelösa. Så gå inte miste om möjligheten att använda dina ekonomiska resurser för att skaffa dig vänner i himlen. Allt vi gör för Jehova och hans rike kommer att göra oss andligt rika.

17, 18. Vad ska Guds vänner få vara med om?

17 När Guds rike tar makten över jorden kommer ingen att behöva betala hyra eller ta lån. All mat kommer att vara gratis och finnas i överflöd. Det kommer inte att finnas något behov av sjukvård, så alla sådana kostnader kommer att höra till det förgångna. Jehovas vänner ska få njuta av det bästa jorden har att erbjuda. Guld, silver och ädelstenar kommer att användas som utsmyckning och inte bara läggas på hög. Alla kommer att ha tillgång till trä, sten och metall av bästa kvalitet och bygga fina hus. De vi har runt omkring oss kommer att hjälpa oss för att de vill det, inte för att vi betalar dem. Alla kommer att dela rättvist på jordens resurser.

18 Det här är bara en del av den ovärderliga belöning man får när man skaffar sig vänner i himlen. Jehovas tillbedjare på jorden kommer att jubla av glädje när de får höra Jesus säga: ”Kom, ni som har välsignats av min Fader, ta i arv det kungarike som har varit berett åt er från världens grundläggning.” (Matt. 25:34)

^ § 4 Jesus gick inte in på om anklagelsen hade någon grund eller inte. Det grekiska ord som återgetts med ”anklagades” i Lukas 16:1 kan också lämna rum för att någon försökte förtala förvaltaren. Men i liknelsen fokuserade Jesus på förvaltarens reaktion och inte på varför han förlorade sitt arbete.

^ § 15 Lucia Moussanetts levnadsskildring finns i Vakna! för 22 juni 2003, sid. 18–22.