Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vinn kriget om ditt sinne

Vinn kriget om ditt sinne

SE UPP, du är under attack! Och din fiende, Satan, använder ett livsfarligt vapen mot dig. Det här vapnet attackerar inte din kropp, utan ditt sinne. Vad är det för vapen? Propaganda!

Aposteln Paulus var väl medveten om hur farlig Satans propaganda var, men tyvärr var inte alla kristna det. Några i Korinth verkade till exempel ha blivit självsäkra; de tänkte att de var så starka i sanningen att de aldrig skulle kunna falla. (1 Kor. 10:12) Därför skrev Paulus varnande: ”Jag är rädd för att liksom ormen förledde Eva genom sin list, så skall era sinnen på ett eller annat sätt fördärvas och dras bort från den uppriktighet och den renhet som tillkommer Kristus.” (2 Kor. 11:3)

Paulus oro var befogad, för självsäkerhet kan vara livsfarligt. Hur kan du vinna kriget om ditt sinne? Till att börja med måste du förstå hur farligt propaganda är, och sedan måste du ta reda på hur du kan skydda dig.

PROPAGANDA – HUR FARLIGT ÄR DET?

Vad är propaganda? I det här sammanhanget syftar det på vinklad eller vilseledande information som används för att styra människors tankar och handlingar. Många likställer propaganda med ”lögner, förvanskning, bedrägeri, manipulation, hjärntvätt och psykologisk krigföring” och förknippar det med ”oetiska, skadliga och oärliga metoder”. (Propaganda and Persuasion)

Propaganda är som en osynlig, luktfri och giftig gas som sakta men säkert påverkar oss utan att vi märker det. Faran  kan vara svår att upptäcka. Beteendevetaren Vance Packard skrev: ”Många av oss bearbetas och påverkas – mycket mer än vi inser.” Boken Easily Led—A History of Propaganda framhåller att propaganda har påverkat både män och kvinnor, som ”relativt enkelt har letts till att utveckla väldigt farliga beteenden”. Människan har gjort sig skyldig till folkmord, krig, rasistiska hatbrott, religiös förföljelse och många andra former av irrationella handlingar.

Om människors propaganda har fått oss att göra så mycket hemskt, tänk då vad Satans propaganda kan åstadkomma. Han har observerat vårt beteende ända sedan skapelsen. Hela världen ligger nu i hans våld, och han kan utnyttja vilken som helst del av den till att sprida sina lögner. (1 Joh. 5:19; Joh. 8:44) Satan har ”förblindat de icke troendes sinne” så framgångsrikt att han i dag ”vilseleder hela den bebodda jorden”. (2 Kor. 4:4; Upp. 12:9) Så hur kan du stå emot hans propaganda?

STÄRK DITT FÖRSVAR

Jesus sa: ”Förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Joh. 8:31, 32) I stridens hetta kan det vara svårt att urskilja vad som är sant och falskt. Som vilken annan soldat som helst, behöver du en säker informationskälla för att fienden inte ska kunna lura dig. Det är precis vad Jehova har försett oss med. I hans ord, Bibeln, hittar du allt du behöver för att stå emot Satans propaganda. (2 Tim. 3:16, 17)

Det här känner Satan såklart till, och han har format ett samhälle som uppmuntrar till allt annat än bibelläsning. Men stå emot hans lömska angrepp! (Ef. 6:11, noten) För att klara det måste du skaffa dig mer än en grundläggande förståelse av sanningen. Du behöver anstränga dig och gräva djupare. (Ef. 3:18) Författaren Noam Chomsky konstaterade: ”Ingen kommer att injicera sanningen i din hjärna. Det är något som du måste ordna själv.” (Propagandans makt) Det  kan du göra genom att studera Bibeln varje dag. (Apg. 17:11)

För att vinna kriget om ditt sinne måste du förstå hur farlig propaganda är och sedan skydda dig.

Satan vill inte att du ska tänka klart, för propaganda är som ”mest effektiv när människor ... hindras från att tänka kritiskt”. (Media and Society in the Twentieth Century) Så tro inte blint på allt du hör. (Ords. 14:15) Gud har gett dig tankeförmåga och förnuft som du kan använda när du gör sanningen till din egen. (Ords. 2:10–15; Rom. 12:1, 2)

STÅ EMOT SPLITTRING

Ibland används propaganda som ett vapen i krigföring. Det kan försvaga soldaternas motivation och stridsanda och få dem att vända sig emot varandra eller isolera sig från truppen. Den tyske generalen Erich Ludendorff uppges ha sagt att nederlaget i första världskriget bland annat berodde på att folket blev som hypnotiserat av fiendens propaganda. Satan använder liknande knep för att försöka splittra oss. Han vill att vi ska bli ovänner med varandra eller isolera oss från Jehovas organisation för att vi känner oss orättvist behandlade på något sätt.

Gå inte i Satans fälla, utan låt Guds ord vägleda dig. Bibeln uppmanar oss att ”villigt förlåta varandra” och snabbt reda ut problem. Den säger också att vi inte ska isolera oss. De råden kan hjälpa oss att bevara enheten i församlingen. (Kol. 3:13, 14; Ords. 18:1; Matt. 5:23, 24) Granska ditt försvar mot Satans propaganda. Fråga dig själv: Hur reagerade jag senast någon i församlingen sårade mig? Speglade min reaktion världens ande eller Guds ande? (Gal. 5:16–26; Ef. 2:2, 3)

HINDRA TVIVEL FRÅN ATT SLÅ ROT

De som använder propaganda kan försöka underminera soldaternas lojalitet mot befälhavaren. ”Du kan inte lita på dina ledare! De kommer att leda dig rakt ner i fördärvet!” Det här är ett effektivt sätt att försvaga stridsandan. Dessutom lyfter de gärna fram minsta lilla misstag som ledarna kan ha gjort. Även Satan använder den här metoden. Han försöker  hela tiden få dig att tappa förtroendet för de bröder som Jehova använder för att leda sin organisation.

Hur kan du skydda dig? Håll dig tätt till Jehovas folk. De bröder Jehova har valt har såklart fel och brister, men de förtjänar ändå ditt lojala stöd. (1 Thess. 5:12, 13) Avfällingar och andra kan försöka få dig att ”fort bringas ur fattningen”, och deras anklagelser kan låta trovärdiga. (2 Thess. 2:2; Tit. 1:10) Men följ det råd som Timoteus fick: Var rädd om den sanning som du har lärt dig, och kom ihåg vad som hjälpte dig att hitta den. (2 Tim. 3:14, 15) Du har med egna ögon sett vilka Jehova har använt för att leda sitt folk på sanningens väg. Du har verkligen all anledning att lita på den kanal som han har använt i över hundra år. (Matt. 24:45–47; Hebr. 13:7, 17)

STÅ EMOT SATANS SKRÄMSELTAKTIK

Satans propaganda är inte alltid så subtil. Ibland använder han sig av skrämseltaktik, ”en av de äldsta formerna av propaganda”. (Easily Led—A History of Propaganda) Enligt den brittiske historikern Philip M. Taylor använde assyrierna ”terrortaktik i kombination med propaganda” för att skrämma sina fiender. Satan kan använda människofruktan och hot om förföljelse och död för att skrämma oss. (Jes. 8:12; Jer. 42:11; Hebr. 2:15)

Låt inte Satans skrämseltaktik försvaga din lojalitet och beslutsamhet. Jesus sa: ”Frukta inte för dem som dödar kroppen och sedan inte förmår göra något mer.” (Luk. 12:4) Lita på Jehovas löfte om beskydd och ”kraft som är över det normala”. Han kommer att hjälpa dig att vara modig och rakryggad trots Satans attacker. (2 Kor. 4:7–9; 1 Petr. 3:14)

Det kan säkert hända att du kommer att känna dig rädd och svag ibland. Men kom ihåg Jehovas stärkande ord till Josua: ”Var modig och stark. Bli inte uppskakad och var inte förfärad, ty Jehova, din Gud, är med dig överallt där du går.” (Jos. 1:9) Be till Jehova så fort du får bekymmer och problem. Stå emot Satans propaganda, och lita på Bibelns löfte: ”Guds frid ... skall skydda era hjärtan och era sinnen.” (Fil. 4:6, 7, 13)

Kommer du ihåg den propaganda som Assyrien använde mot Guds folk? Överste munskänken sa i stort sett att ingenting kunde skydda dem från Assyrien, inte ens Jehova. Han hävdade till och med att det var Jehova som hade sagt åt dem att krossa Juda. Hur reagerade Jehova? Han sa till sitt folk: ”Var inte rädd på grund av de ord som du har hört och som Assyriens kungs tjänare har skymfat mig med.” (2 Kung. 18:22–25; 19:6) Jehova skickade sedan en ängel som dödade 185 000 assyriska soldater på en enda natt! (2 Kung. 19:35)

VAR VIS – LYSSNA ALLTID PÅ JEHOVA

Har du någon gång sett en film där någon blir lurad och manipulerad? Du kanske tänkte: ”Men gå inte på det, de ljuger ju för dig!” Änglarna ser hur Satan försöker lura dig. Föreställ dig hur de ropar: ”Gå inte på Satans lögner!”

Så slå dövörat till när Satans röst försöker locka dig, och lyssna i stället på Jehova. (Ords. 3:5–7; 26:24, 25) Lita alltid på honom, för han älskar dig. Och han ber dig: ”Var vis, min son, och gläd mitt hjärta.” (Ords. 27:11) Du kan vinna kriget om ditt sinne!