Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vi är tacksamma för Guds oförtjänta omtanke

Vi är tacksamma för Guds oförtjänta omtanke

”Alla har vi ju fått ... oförtjänt omtanke på oförtjänt omtanke.” (JOH. 1:16)

SÅNGER: 95, 13

1, 2. a) Sammanfatta Jesus liknelse om mannen med vingården. b) Hur framhålls egenskaperna generositet och omtanke i den här liknelsen?

TIDIGT en morgon gick en vinodlare till marknaden för att få tag på arbetare till sin vingård. De män han hittade gick med på den lön han erbjöd och började arbeta. Men vinodlaren behövde fler arbetare och gick därför tillbaka till marknaden flera gånger under dagen för att få tag på fler män, och han erbjöd dem alla en rättvis lön. När det blev kväll kallade han på arbetarna för att betala ut deras löner, och han gav alla precis lika mycket, oavsett om de hade arbetat många timmar eller bara en enda. När de första arbetarna märkte det protesterade de. Vinodlaren påminde dem då om att de hade gått med på den lön han erbjudit dem och att han hade rätt att ge alla sina arbetare det han själv ville. Sedan frågade han om hans generositet hade gjort dem avundsjuka. (Matt. 20:1–15)

2 Jesus liknelse påminner oss om en av Jehovas egenskaper som ofta nämns i Bibeln – hans ”oförtjänta omtanke”. [1]  (Läs 2 Korinthierna 6:1.) Hur då? En del kanske kan tycka att de som arbetade hela dagen i vingården borde ha fått mer i lön än de andra. Men vinodlaren visade extra omtanke om dem som bara hade arbetat en del av dagen. När det gäller det grekiska ordet för ”oförtjänt omtanke”, som har översatts med ”nåd” i flera svenska bibelöversättningar, skrev en bibelkännare: ”Grundtanken i ordet är att det handlar om en fri och oförtjänt gåva, något som ges en människa utan att hon har förtjänat det.” (New Testament Words, William Barclay)

JEHOVAS GENERÖSA GÅVA

3, 4. Varför och hur har Jehova visat oförtjänt omtanke mot oss människor?

3 I Bibeln omtalas Guds oförtjänta omtanke som en fri gåva. (Ef. 3:7) Varför och hur ger Jehova oss den här gåvan? Om vi hade klarat av att göra Jehovas vilja på ett fullkomligt sätt skulle vi faktiskt ha gjort oss förtjänta av hans omtanke. Men nu är det inte så, och därför skrev den vise kung Salomo: ”Det finns ingen rättfärdig människa på jorden som alltid gör det som är gott och aldrig syndar.” (Pred. 7:20) Längre fram konstaterade aposteln Paulus: ”Alla har ju syndat och saknar Guds härlighet.” Han sa också: ”Den lön synden betalar ut är död.” (Rom. 3:23; 6:23a) Det är vad vi i själva verket förtjänar.

4 Men Jehova visade sin kärlek och omtanke mot oss människor på ett helt ojämförligt sätt när han lät sin ”enfödde Son” komma hit till jorden och dö för vår skull. (Joh. 3:16) Paulus skrev att Jesus nu är ”krönt med härlighet och ära för den död han lidit, så att han genom Guds oförtjänta omtanke skulle smaka döden för varje människa”. (Hebr. 2:9) Ja, ”den gåva Gud ger är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre”. (Rom. 6:23b)

5, 6. Vad blir resultatet när vi a) låter oss behärskas av synden? b) låter ”omtanken härska som kung”?

5 Hur kommer det sig att vi alla syndar och dör? Bibeln säger att ”döden genom den endes [Adams] överträdelse kom att härska som kung”. (Rom. 5:12, 14, 17) Eftersom vi är Adams avkomlingar har vi alltså ärvt synd och död från honom. Men lyckligtvis kan vi välja att inte längre låta oss behärskas, eller domineras, av synden. Vi kan visa tro på Jesus lösenoffer och därigenom få nytta av Jehovas omtanke. Bibeln säger: ”Där synden blev större, där överflödade den oförtjänta omtanken ännu mera. I vilket syfte? För att liksom synden kom att härska som kung tillsammans med döden, så skulle också den oförtjänta omtanken härska som kung genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus.” (Rom. 5:20, 21)

6 Trots att vi än så länge är ofullkomliga behöver vi inte kapitulera för synden och låta den behärska vårt liv. Nej, när vi ger efter för synd ber vi Jehova om förlåtelse. Paulus påminde de kristna: ”Synden skall ... inte vara herre över er, eftersom ni inte är under lag utan under oförtjänt omtanke.” (Rom. 6:14) Så hur får vi nytta av Guds stora omtanke? Hur låter vi den ”härska som kung”? Paulus förklarade: ”Guds oförtjänta omtanke ... lär oss att säga nej till ogudaktigheten och de världsliga begären och att mitt i den nuvarande tingens ordning leva i enlighet med ett sunt sinne och rättfärdighet och gudhängivenhet.” (Tit. 2:11, 12)

 JEHOVAS OMTANKE ”KOMMER TILL UTTRYCK PÅ OLIKA SÄTT”

7, 8. Vad betyder det att Jehovas omtanke ”kommer till uttryck på olika sätt”? (Se de inledande bilderna.)

7 Aposteln Petrus skrev: ”I samma mån som var och en har fått en gåva skall ni bruka den för att tjäna varandra som goda förvaltare av Guds oförtjänta omtanke, som kommer till uttryck på olika sätt.” (1 Petr. 4:10) Vad betyder det att Jehovas omtanke ”kommer till uttryck på olika sätt”? Det betyder att vilka svårigheter vi än drabbas av i livet, så kan Jehova ge oss det vi behöver för att klara av dem. (1 Petr. 1:6) Ja, varje gång vi drabbas av en prövning visar han sin omtanke på just det sätt som behövs för att vi ska kunna uthärda den.

8 Eftersom Jehova visar sin omtanke på många olika sätt får vi många välsignelser. Aposteln Johannes skrev: ”Alla har vi ju fått av hans fullhet, ja oförtjänt omtanke på oförtjänt omtanke.” (Joh. 1:16) Vilka är några av de välsignelser vi får?

9. Vad kan vi få på grund av Jehovas oförtjänta omtanke, och hur kan vi visa tacksamhet för det?

9 Vi får förlåtelse för våra synder. I sin stora omtanke förlåter Jehova oss våra synder, under förutsättning att vi ångrar oss och fortsätter att kämpa mot våra ofullkomliga tendenser. (Läs 1 Johannes 1:8, 9.) Vi känner verkligen djup tacksamhet för det, och det gör att vi vill lovprisa och ära Jehova. Paulus skrev till sina smorda medkristna: ”Han [Jehova] har befriat oss från mörkrets myndighet och överfört oss till sin älskade Sons kungarike; med hjälp av honom har vi vår frigörelse genom en lösen, våra synders förlåtelse.” (Kol. 1:13, 14) Att vi får förlåtelse för våra synder öppnar också vägen till många andra underbara välsignelser.

10. Vad mer kan vi få på grund av Guds oförtjänta omtanke?

10 Vi får ett fridfullt förhållande till Gud. På grund av vår ofullkomlighet föds vi som fiender till Gud. Men Paulus sa: ”När vi var fiender, blev [vi] försonade med Gud genom hans Sons död.” (Rom. 5:10) Tack vare Jesus lösenoffer kan vi bli försonade med Jehova. Vi kan alltså få frid med honom och bli hans vänner. Paulus förknippade den här förmånen med Jehovas omtanke när han skrev till sina smorda bröder: ”Må vi därför, då vi nu har förklarats rättfärdiga till följd av tro, åtnjuta frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi också genom tro har vunnit tillträde till den oförtjänta omtanke som vi nu står i.” (Rom. 5:1, 2) Det här fridsamma förhållandet till Jehova är verkligen en välsignelse!

Uttryck för Guds oförtjänta omtanke: Förmånen att få höra de goda nyheterna. (Se paragraf 11.)

11. Hur har de smorda fört de andra fåren till rättfärdighet?

11 Vi blir förda till rättfärdighet. När Daniel profeterade om ändens tid sa han att ”de som har insikt”, dvs. de smorda, skulle föra ”de många till rättfärdighet”. (Läs Daniel 12:3.) Hur har de smorda gjort det? Genom sitt prediko- och undervisningsarbete har de hjälpt miljontals ”andra får” att få en rättfärdig ställning inför Jehova. (Joh. 10:16) Men det hade aldrig varit möjligt utan Jehovas oförtjänta omtanke. Paulus förklarade: ”Som en fri gåva blir de nu förklarade rättfärdiga genom hans [Guds] oförtjänta omtanke, med hjälp av frigörelsen genom lösen som betalats i Kristus Jesus.” (Rom. 3:23, 24)

Bönens gåva. (Se paragraf 12.)

12. Vilket samband finns det mellan bönen och Jehovas omtanke?

 12 Vi kan närma oss Jehova i bön. Tack vare hans oförtjänta omtanke kan vi när som helst be till honom. Paulus kallar Jehovas tron ”den oförtjänta omtankens tron” och säger att vi kan gå fram till den ”med ett fritt och öppet tal”. (Hebr. 4:16a) Jehova har gett oss den här fantastiska förmånen genom sin son, ”med vars hjälp vi har detta fria och öppna tal och ett tillträde med tillförsikt genom vår tro på honom”. (Ef. 3:12) Tänk vilket bevis på Jehovas omtanke!

Hjälp i rätt tid. (Se paragraf 13.)

13. Hur kan vi få ”oförtjänt omtanke till hjälp i rätt tid”?

13 Vi får hjälp i rätt tid. Paulus uppmuntrade oss att fritt och öppet tala med Jehova i bön ”för att kunna få barmhärtighet och finna oförtjänt omtanke till hjälp i rätt tid”. (Hebr. 4:16b) När vi än drabbas av prövningar och svårigheter kan vi vända oss till Jehova och be om hjälp. Han besvarar alltid våra böner trots att han inte har någon skyldighet att göra det, och ofta gör han det genom våra bröder och systrar, så att ”vi kan ... vara vid gott mod och säga: ’Jehova är min hjälpare; jag skall inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig?’” (Hebr. 13:6)

14. Hur får vi uppleva Jehovas omtanke när vi är under press?

14 Vi får tröst och uppmuntran. Det är en stor välsignelse att Jehova stöttar oss när vi är under känslomässig press. (Ps. 51:17) När de kristna i Thessalonike utsattes för förföljelse skrev Paulus: ”Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och har gett evig tröst och gott hopp genom oförtjänt omtanke, trösta era hjärtan och göra er fasta.” (2 Thess. 2:16, 17) Vi blir verkligen varma om hjärtat när vi känner att Jehova älskar oss och bryr sig om oss!

15. Vad kan vi se fram emot tack vare Jehovas omtanke?

15 Vi kan se fram emot evigt liv. Utan  Jehova skulle vi som ofullkomliga människor vara utan hopp. (Läs Psalm 49:7, 8.) Men han har gett oss ett fantastiskt hopp. Jesus lovade sina efterföljare: ”Detta är ... min Faders vilja: att var och en som betraktar Sonen och utövar tro på honom skall ha evigt liv.” (Joh. 6:40) Ja, hoppet om evigt liv är en gåva och ett underbart bevis på Jehovas omtanke om oss. Paulus, som verkligen insåg det, skrev: ”Guds oförtjänta omtanke, som medför räddning för alla slags människor, har blivit uppenbar.” (Tit. 2:11)

MISSBRUKA INTE GUDS OFÖRTJÄNTA OMTANKE

16. Hur missbrukade några av de första kristna Guds oförtjänta omtanke?

16 Vi får många välsignelser tack vare Jehovas oförtjänta omtanke. Men samtidigt skulle det vara förmätet av oss att tro att hans omtanke ger utrymme för vilket uppförande som helst. Bland de första kristna fanns det några som vände ”Guds oförtjänta omtanke till en ursäkt för skamlöshet”. (Jud. 4, noten) De trodde tydligen att de kunde synda mot Jehova och ändå räkna med att han alltid skulle förlåta dem. Och ännu värre var att de försökte få sina medtroende att göra samma sak. Även sådana som gör det i vår tid ”har kränkt den oförtjänta omtankens ande”. (Hebr. 10:29)

17. Vilket kraftfullt råd gav Petrus?

17 I dag har Satan lurat en del kristna att tro att de kan ta Guds barmhärtighet för given och begå synder utan att det får några konsekvenser. Det är sant att Jehova gärna förlåter syndare som ångrar sig, men han förväntar samtidigt att vi ska kämpa emot våra syndfulla tendenser. Han inspirerade Petrus att skriva: ”Därför, ni älskade, då ni nu har denna förhandskunskap, var på er vakt, så att ni inte rycks med av lagtrotsarnas villfarelse och kommer bort från er egen fasta ståndpunkt. Fortsätt i stället att växa till i vår Herres och Räddares, Jesu Kristi, oförtjänta omtanke och kunskap.” (2 Petr. 3:17, 18)

OFÖRTJÄNT OMTANKE MEDFÖR ANSVAR

18. Vilket ansvar har vi?

18 Vi känner djup tacksamhet för den omtanke Jehova visar oss, och därför vill vi använda våra förmågor till att ära honom och hjälpa våra medmänniskor. Det är helt enkelt vår skyldighet. Så hur kan vi göra det? Paulus ger oss svaret: ”Då vi nu har gåvor av olika slag alltefter den oförtjänta omtanke som har getts oss: vare sig det är ... en tjänst, så låt oss ge akt på denna tjänst; eller den som undervisar, han bör ge akt på sin undervisning; eller den som förmanar, han bör ge akt på sitt förmanande; ... den som visar barmhärtighet, han bör göra det med glädje.” (Rom. 12:6–8) Den omtanke Jehova visar oss för alltså med sig förpliktelser. Vi har ansvaret att göra så mycket vi kan i predikoarbetet, att undervisa andra om Bibeln, att uppmuntra våra bröder och systrar och att förlåta dem som sårar oss.

19. Vad ska vi se närmare på i nästa artikel?

19 Vi uppskattar verkligen att få känna Jehovas kärlek och omsorg, och därför vill vi göra vårt bästa för att ”grundligt vittna om de goda nyheterna om Guds oförtjänta omtanke”. (Apg. 20:24) I nästa artikel ska vi se närmare på det här ansvaret.

^ [1] (paragraf 2) Se ”Oförtjänt omtanke” i uppslagsverket Insikt i Skrifterna, band 2 (som även finns tillgängligt i Watchtower ONLINE LIBRARY).