”Vittna [grundligt] om de goda nyheterna om Guds oförtjänta omtanke.” (APG. 20:24)

SÅNGER: 101, 84

1, 2. Hur visade Paulus att han var tacksam för Guds oförtjänta omtanke?

APOSTELN Paulus kunde uppriktigt säga: ”Hans [Guds] oförtjänta omtanke gentemot mig visade sig inte vara förgäves.” (Läs 1 Korinthierna 15:9, 10.) Han var väl medveten om att han varken förtjänade eller hade rätt att få någon barmhärtighet av Gud med tanke på att han tidigare hade förföljt de kristna.

2 Mot slutet av sitt liv skrev Paulus till Timoteus: ”Jag är tacksam mot Kristus Jesus, vår Herre, som har gett mig kraft, eftersom han höll mig för trofast genom att sätta mig till en tjänst.” (1 Tim. 1:12–14) Vilken tjänst hade Paulus i tankarna? Det förstår vi av det han skrev till de äldste i församlingen i Efesos: ”Jag [räknar] inte alls min själ som något som är dyrbart för mig, om jag bara får fullborda mitt lopp och den tjänst som jag har fått av Herren Jesus, att grundligt vittna om de goda nyheterna om Guds oförtjänta omtanke.” (Apg. 20:24)

3. Vilken särskild tjänst hade Paulus fått? (Se den inledande bilden.)

 3 Vilka goda nyheter var det Paulus predikade, och hur framhöll de Jehovas omtanke? Han sa till de kristna efesierna: ”Ni har ju ... hört om det uppdrag att förvalta Guds oförtjänta omtanke som har getts åt mig med avseende på er.” (Ef. 3:1, 2) Paulus hade fått uppdraget att sprida de goda nyheterna till icke-judar, så att de också kunde få möjligheten att ingå i det messianska riket tillsammans med Kristus. (Läs Efesierna 3:5–8.) Det engagemang Paulus visade i sin tjänst är verkligen något som vi som kristna i dag vill ta efter. Genom sitt exempel visade han att Guds oförtjänta omtanke gentemot honom inte var förgäves.

MOTIVERAS DU AV GUDS OFÖRTJÄNTA OMTANKE?

4, 5. Varför kan vi säga att de goda nyheterna om riket går hand i hand med ”de goda nyheterna om Guds oförtjänta omtanke”?

4 Nu i ändens tid har Jehovas folk fått uppdraget att predika ”dessa goda nyheter om kungariket ... på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna”. (Matt. 24:14) Budskapet vi förkunnar innefattar också ”de goda nyheterna om Guds oförtjänta omtanke”. Varför säger vi det? Därför att Jehovas omtanke ligger till grund för alla välsignelser vi ser fram emot under rikets styre. (Ef. 1:3) Paulus visade hur mycket han uppskattade Jehovas stora omtanke genom att vara fullt upptagen i tjänsten. Följer vi hans exempel? (Läs Romarna 1:14–16.)

5 I förra artikeln såg vi hur vi som ofullkomliga människor får nytta av Jehovas oförtjänta omtanke på många olika sätt. Det här för med sig ett stort ansvar. Vi måste göra vårt allra bästa för att berätta för andra om hur Jehova visar sin kärlek och hur de kan få nytta av den. Vilka är några sidor av Guds oförtjänta omtanke som vi vill att andra ska få upp ögonen för?

DE GODA NYHETERNA OM JESUS LÖSENOFFER

6, 7. Varför kan man säga att vi sprider de goda nyheterna om Jehovas omtanke när vi berättar för andra om lösenoffret?

6 Vi lever i en värld där begreppet ”synd” i stort sett har förlorat sin innebörd och nästan allt är tillåtet. Därför är många helt omedvetna om behovet av en återlösning. Samtidigt inser fler och fler människor att deras livsstil inte gör dem lyckliga. Och för många är det först när de pratar med Jehovas vittnen som de förstår vad synd egentligen är, hur den påverkar oss människor och vad vi behöver göra för att bli befriade från syndens slaveri. För uppriktiga personer är det en lättnad att förstå att Jehova i sin stora kärlek och omtanke sände sin son till jorden för att befria oss från synd och död. (1 Joh. 4:9, 10)

7 Paulus skrev så här om Jehovas älskade son: ”Med hjälp av honom [Jesus] har vi frigörelsen genom en lösen genom hans blod, ja, förlåtelsen för våra överträdelser, efter hans [Jehovas] oförtjänta omtankes rikedom.” (Ef. 1:7) Kristus lösenoffer är det största beviset för att Gud älskar oss och visar hur enormt stor hans oförtjänta omtanke är. Visst känns det som en befrielse att veta att om vi tror på Jesus utgjutna blod får vi förlåtelse för våra synder och dessutom ett rent samvete! (Hebr. 9:14) Det här är verkligen goda nyheter som alla behöver få höra!

 HJÄLP MÄNNISKOR ATT BLI GUDS VÄNNER

8. Varför behöver ofullkomliga människor bli försonade med Gud?

8 Vi har ansvaret att berätta för våra medmänniskor att de kan få en nära vänskap med sin Skapare. Innan människor visar tro på Jesus lösenoffer betraktar Gud dem som sina fiender. Aposteln Johannes skrev: ”Den som utövar tro på Sonen har evigt liv; den som inte lyder Sonen skall inte få se livet, utan Guds vrede förblir över honom.” (Joh. 3:36) Lyckligtvis gör lösenoffret det möjligt för ofullkomliga människor att bli försonade med Gud. Paulus konstaterade: ”Ni som en gång var utestängda och fiender, därför att ert sinne var vänt till de gärningar som var onda, er har han nu försonat med sig igen med hjälp av hans köttsliga kropp genom hans död.” (Kol. 1:21, 22)

9, 10. a) Vilket ansvar har Kristus gett sina smorda bröder? b) Hur hjälper de andra fåren de smorda?

9 Kristus har gett sina smorda bröder på jorden det Paulus kallade ”försoningens tjänst”. Paulus skrev till de smorda under det första århundradet: ”Allting är från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst som går ut på att Gud genom Kristus försonade en värld med sig själv, i det han inte tillräknade dem deras överträdelser, och han har anförtrott ordet om försoning åt oss. Vi är alltså ambassadörer på Kristi vägnar, som om Gud framställde enträgna uppmaningar genom oss. På Kristi vägnar ber vi ivrigt: ’Bli försonade med Gud.’” (2 Kor. 5:18–20)

10 De ”andra fåren” ser det som en förmån att få hjälpa sina smorda bröder i den här tjänsten. (Joh. 10:16) Som sändebud för Kristus utför de andra fåren den största delen av arbetet med att undervisa människor om sanningen och hjälpa dem att få en nära relation till Jehova. Det här är en viktig del av arbetet med att grundligt vittna om de goda nyheterna om Guds oförtjänta omtanke.

BERÄTTA FÖR ANDRA ATT GUD LYSSNAR PÅ BÖNER

11, 12. Varför behöver människor få veta att de kan be till Jehova?

11 Många människor ber för att det får dem att må bra, men de tror egentligen inte att Gud lyssnar på deras böner. Därför behöver de få veta att Jehova är den som hör bön. Psalmisten David skrev: ”Du som hör bön, till dig kommer allt kött. Missgärningar har visat sig vara mäktigare än jag. Våra överträdelser övertäcker du.” (Ps. 65:2, 3)

12 Jesus sa till sina lärjungar: ”Ifall ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.” (Joh. 14:14) När Jesus sa ”något” menade han förstås sådant som är i linje med Jehovas vilja. Johannes skrev: ”Detta är den tillit vi har till honom, att vad vi än ber om i överensstämmelse med hans vilja, så hör han oss.” (1 Joh. 5:14) Visst är det underbart att få lära andra att bönen inte bara har en psykologisk effekt, utan också är en fantastisk möjlighet för oss att närma oss Jehova och komma inför ”den oförtjänta omtankens tron”. (Hebr. 4:16) När vi lär andra att be på rätt sätt, till rätt person och om rätt saker hjälper vi dem att komma närmare Jehova och få tröst när de går igenom svårigheter. (Ps. 4:1; 145:18)

 OFÖRTJÄNT OMTANKE I DEN NYA VÄRLDEN

13, 14. a) Vilket fantastiskt privilegium väntar de smorda i framtiden? b) Vad ska de smorda få göra för mänskligheten?

13 Jehovas oförtjänta omtanke kommer att sträcka sig längre än till slutet av den här onda världsordningen. Paulus syftade på det fantastiska privilegium Jehova har gett de 144 000, som ska härska tillsammans med Kristus i himlen, när han sa: ”Gud, som är rik på barmhärtighet, har på grund av sin stora kärlek, som han har älskat oss med, gjort oss levande tillsammans med Kristus, till och med då vi var döda i överträdelser – genom oförtjänt omtanke har ni blivit räddade – och han har uppväckt oss tillsammans med honom och har satt oss tillsammans med honom i de himmelska regionerna, i gemenskap med Kristus Jesus, för att i de tingens ordningar som skall komma kunna bevisa sin oförtjänta omtankes överväldigande rikedom i sin ynnest mot oss i gemenskap med Kristus Jesus.” (Ef. 2:4–7)

14 Det är svårt att föreställa sig allt det underbara Jehova har i beredskap för de smorda när de ska härska tillsammans med Kristus i himlen. (Luk. 22:28–30; Fil. 3:20, 21; 1 Joh. 3:2) Det är mot de smorda som Jehova i synnerhet kommer att ”bevisa sin oförtjänta omtankes överväldigande rikedom”. De kommer att utgöra ”det nya Jerusalem”, Kristus brud. (Upp. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Tillsammans med Jesus ska de ge läkedom åt mänskligheten. De kommer att få hjälpa ödmjuka människor att bli fria från syndens och dödens tyngande börda och nå fram till fullkomlighet. (Läs Uppenbarelseboken 22:1, 2, 17.)

15, 16. Hur kommer Jehova att visa sin omtanke mot de andra fåren i framtiden?

15 Efesierna 2:7 sägs det att Gud kommer att visa sin oförtjänta omtanke ”i de tingens ordningar som skall komma”. Vi kan vara säkra på att alla på jorden då kommer att få uppleva hans ”oförtjänta omtankes överväldigande rikedom”. (Luk. 18:29, 30) Ett av de största uttrycken för Jehovas ofattbara omtanke här på jorden kommer att vara att människor som har dött får uppstå. (Job 14:13–15; Joh. 5:28, 29) Trogna män och kvinnor från forntiden som dog innan Jesus gav sitt liv och alla de ”andra får” som dör trogna mot Jehova under de sista dagarna ska få livet tillbaka så att de kan fortsätta tjäna Jehova.

16 Miljontals människor som dött utan att ha lärt känna Gud kommer också att få uppstå. De kommer att få möjlighet att visa att de vill underordna sig hans styre. Johannes skrev: ”Jag såg de döda, de stora och de små, stå inför tronen, och skriftrullar öppnades. Men en annan skriftrulle öppnades; det är livets skriftrulle. Och de döda blev dömda efter vad som stod skrivet i skriftrullarna, enligt sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och Hades gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.” (Upp. 20:12, 13) De som får uppstå måste naturligtvis lära sig att tillämpa de principer som finns i Bibeln. Dessutom måste de följa de nya anvisningar som kommer att finnas ”i skriftrullarna”. Innehållet i dem  kommer att visa vad Jehova förväntar av dem som vill leva i den nya världen och kommer att vara ytterligare ett uttryck för hans oförtjänta omtanke.

FORTSÄTT PREDIKA DE GODA NYHETERNA

17. Vad bör vi komma ihåg när vi går i tjänsten?

17 Slutet är nära, så nu är det viktigare än någonsin att vi predikar de goda nyheterna om riket! (Mark. 13:10) De betonar helt klart Jehovas oförtjänta omtanke, och det bör vi komma ihåg när vi går i tjänsten. Målet när vi predikar är att ära Jehova. Det kan vi göra genom att framhålla att alla de välsignelser vi kommer att få njuta av i den nya världen är ett resultat av Jehovas underbara omtanke.

”Tjäna ... som goda förvaltare av Guds oförtjänta omtanke.” (1 Petr. 4:10) (Se paragraf 17–19.)

18, 19. Hur kan vi lovprisa Jehova för hans oförtjänta omtanke?

18 När vi vittnar för andra kan vi förklara hur människor kommer att få full nytta av lösenoffret under Kristus styre och med tiden bli fullkomliga. I Bibeln sägs det: ”Skapelsen själv skall göras fri från slaveriet under förgängelsen och uppnå Guds barns härliga frihet.” (Rom. 8:21) Det här skulle vara omöjligt om det inte vore för Jehovas stora omtanke.

19 Vi har förmånen att få berätta för alla om löftet i Uppenbarelseboken 21:4, 5: ”Han [Gud] skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” Och Jehova, som sitter på tronen, säger: ”Se! Jag gör allting nytt.” Sedan fortsätter han: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” När vi ivrigt förkunnar de här goda nyheterna blir Jehova verkligen lovprisad för sin oförtjänta omtanke!