Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 STUDIEARTIKEL 2

Lovprisa Jehova i församlingen

Lovprisa Jehova i församlingen

”I församlingens mitt ska jag lovprisa dig.” (PS. 22:22)

SÅNG 59 Lovprisa Jah

ÖVERSIKT *

1. Hur kände David för Jehova, och vad fick det honom att göra?

KUNG DAVID skrev: ”Jehova är stor och värdig att prisas.” (Ps. 145:3) David älskade Jehova, och det fick honom att lovprisa Jehova ”i församlingens mitt”. (Ps. 22:22; 40:5) Utan tvivel älskar du också Jehova, och du instämmer säkert i Davids ord: ”Må du bli lovprisad, Jehova, vår far Israels Gud, i evigheters evighet.” (1 Krön. 29:10–13)

2. a) Hur kan vi lovprisa Jehova? b) Vad är en utmaning för många av oss, och vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

2 I dag lovprisar vi Jehova bland annat genom att vara med och svara under mötena. Men för många bröder och systrar är det här en riktig utmaning. De vill gärna delta i mötena, men rädsla håller dem tillbaka. Hur kan man komma runt den rädslan? Och vilka praktiska tips kan hjälpa oss alla att ge uppmuntrande kommentarer? Innan vi går in på de frågorna ska vi titta på fyra grundläggande skäl till att vi svarar på mötena.

VARFÖR SVARAR VI?

3–5. a) Vad visar Hebréerna 13:15 om varför vi svarar på mötena? b) Måste vi alla ge samma sorts svar? Förklara.

3 Jehova har gett oss alla förmånen att få lovprisa honom. (Ps. 119:108) Våra svar ingår i det ”lovprisningens offer” som vi frambär åt honom, och ingen kan frambära det offret i vårt ställe. (Läs Hebréerna 13:15.) Kräver Jehova samma sorts offer, eller svar, från oss alla? Nej, det gör han inte.

 4 Jehova vet att vi har olika förmågor och omständigheter, och han uppskattar verkligen de offer vi har möjlighet att ge honom. Tänk på de offer som Jehova godkände på israeliternas tid. En del israeliter hade möjlighet att offra ett får eller en get. Men de som var fattiga kunde i stället offra ”två turturduvor eller två unga duvor”. Och om de inte hade råd med det, kunde de offra ”en tiondels efa fint mjöl”. (3 Mos. 5:7, 11) Mjöl var inte lika dyrt, men Jehova uppskattade ändå ett sådant offer, så länge det var ”fint mjöl”.

5 Vår förstående Gud känner likadant i dag. Han förväntar inte att vi alla ska vara lika vältaliga som Apollos eller lika övertygande som Paulus när vi svarar. (Apg. 18:24; 26:28) Det han vill är att vi ska ge ett så bra svar som möjligt utifrån vår förmåga. Tänk på änkan som gav två små mynt. Hon var dyrbar i Jehovas ögon, för hon gav det bästa hon kunde. (Luk. 21:1–4)

Våra svar är till nytta för både oss själva och andra. (Se paragraf 6, 7.) *

6. a) Hur kan andras svar påverka oss enligt Hebréerna 10:24, 25? b) Hur kan vi visa att vi uppskattar andras svar?

6 Vi uppmuntrar varandra när vi svarar. (Läs Hebréerna 10:24, 25.) Visst uppskattar vi att få höra olika sorters kommentarer under mötena? Vi blir glada när vi hör ett litet barns enkla och uppriktiga svar. Vi blir uppmuntrade när någon entusiastiskt berättar om en biblisk sanning som han eller hon just upptäckt. Och vi beundrar dem som tar mod till sig och svarar trots att de kanske är blyga eller inte kan språket så bra. (1 Thess. 2:2) Hur kan vi visa att vi uppskattar deras ansträngningar? Vi kan tacka dem för deras fina svar efter mötet. Och något annat vi kan göra är att själva vara med och svara. Då får vi inte bara uppmuntran, utan vi ger också andra uppmuntran. (Rom. 1:11, 12)

7. Hur har vi själva nytta av att svara?

7 Vi har själva nytta av att svara. (Jes. 48:17) Hur då? För det första: Om vi  tänker vara med och svara så förbereder vi oss ofta bättre för mötet. När vi förbereder oss ordentligt får vi en djupare förståelse av Guds ord. Och ju mer vi förstår, desto bättre kan vi tillämpa det vi lär oss. För det andra: Ju mer vi engagerar oss i mötet och deltar i resonemanget, desto roligare blir det. Och för det tredje: Eftersom det krävs viss ansträngning att svara minns vi ofta just de tankarna bättre.

8, 9. a) Hur tror du Jehova känner för våra svar, med tanke på det som sägs i Malaki 3:16? b) Vad kan ändå göra det svårt för en del att svara?

8 Jehova tycker om när vi uttrycker vår tro. Vi kan vara övertygade om att han lyssnar på oss och att han verkligen uppskattar att vi är med och svarar. (Läs Malaki 3:16.) Och han visar sin uppskattning genom att välsigna oss när vi anstränger oss för att göra hans vilja. (Mal. 3:10)

9 Det är tydligt att vi har goda skäl att vara med och svara vid mötena. Men på grund av rädsla kan en del ändå dra sig för att räcka upp handen. Bli inte nedslagen om du känner så. Vi ska se på några bibliska principer, några fina exempel och några praktiska tips som kan hjälpa oss alla att försöka delta mer under våra möten.

BESEGRA RÄDSLAN

10. a) Varför kan det vara nervöst att svara? b) Varför kan sådana känslor vara ett gott tecken?

10 Får du fjärilar i magen så fort du ens tänker på att räcka upp handen? I så fall är du inte ensam. Faktum är att de flesta av oss blir nervösa när vi svarar. För att kunna hantera sin rädsla behöver man först förstå varför man känner som man gör. Är du rädd för att glömma vad du ska säga eller att du ska säga något fel? Är du orolig för att ditt svar inte ska vara lika bra som andras? Sådana känslor kan faktiskt vara ett gott tecken. De visar att du är ödmjuk och tänker högre om andra än om dig  själv. Jehova älskar ödmjuka människor. (Ps. 138:6; Fil. 2:3) Men han vill också att du ska lovprisa honom och uppmuntra dina bröder och systrar vid mötena. (1 Thess. 5:11) Han älskar dig och kommer att ge dig det mod du behöver.

11. Vilka bibliska påminnelser kan hjälpa oss?

11 Bibeln ger oss några tänkvärda påminnelser. Den visar att vi alla gör misstag i både vad vi säger och hur vi säger det. (Jak. 3:2) Jehova förväntar inte att vi ska vara fullkomliga, och det gör inte vännerna i församlingen heller. (Ps. 103:12–14) De är ju våra andliga syskon, och de älskar oss. (Mark. 10:29, 30; Joh. 13:35) De förstår att man inte alltid lyckas formulera sig precis som man har tänkt sig.

12, 13. Vad lär vi oss av Nehemjas och Jonas exempel?

12 Vi ska se på några bibliska exempel som kan hjälpa oss att hantera vår rädsla. Tänk på Nehemja. Han tjänade vid hovet hos en mäktig kung. Nehemja var ledsen eftersom han hade hört att Jerusalems murar och portar låg i spillror. (Neh. 1:1–4) Föreställ dig vilken klump i magen han måste ha fått när kungen frågade honom varför han såg så dyster ut. Men han bad genast en kort bön och svarade sedan på frågan. Det ledde till att kungen gjorde mycket för att hjälpa Guds folk. (Neh. 2:1–8) Tänk också på Jona. När Jehova bad honom tala till Nineves invånare blev han så rädd att han flydde åt motsatt håll. (Jon. 1:1–3) Men med Jehovas hjälp kunde han ändå utföra sitt uppdrag. Och det han sa var till stor nytta för nineviterna. (Jon. 3:5–10) Exemplet med Nehemja lär oss hur viktigt det är att vi ber innan vi svarar. Och Jonas exempel lär oss att Jehova kan hjälpa oss att göra hans vilja oavsett hur rädda vi är. Och ärligt talat, är någon församling lika skrämmande som nineviterna?

13 Vilka praktiska tips kan hjälpa oss att ge uppmuntrande svar vid mötena? Vi ska se på några av dem.

14. Varför bör vi förbereda oss väl för mötena, och när kan vi göra det?

14 Förbered dig för varje möte. Om du tar dig tid att förbereda dig väl för mötena kommer det inte att kännas lika skrämmande att svara. (Ords. 21:5) Givetvis har vi alla våra olika rutiner. Eloise, en änka i 80-årsåldern, börjar gå igenom vakttornsstudiet tidigt i veckan. Hon säger: ”Jag får ut mer av mötena om jag går igenom allt i förväg.” Joy, som arbetar heltid, brukar förbereda vakttornsstudiet på lördagarna. ”Det känns bra att ha materialet färskt i minnet”, säger hon. Ike, som har fullt upp som både  äldste och pionjär, berättar: ”Det som funkar bäst för mig är att ha flera korta studiestunder under veckan i stället för att ta allt på en och samma gång.”

15. Hur kan vi förbereda oss väl för mötena?

15 Vad innefattas i att förbereda sig väl för mötena? Börja alltid med att be Jehova om helig ande. (Luk. 11:13; 1 Joh. 5:14) Ta sedan ett par minuter till att titta igenom materialet. Analysera temat, underrubrikerna, bilderna och rutorna. När du sedan går igenom materialet paragraf för paragraf, försök då att läsa så många av bibelställena som möjligt. Begrunda det du läser, och var särskilt uppmärksam på tankar som du skulle vilja kommentera på mötet. Ju bättre du förbereder dig, desto mer får du ut av studiet och desto lättare blir det att svara. (2 Kor. 9:6)

16. Vilka verktyg har vi tillgång till, och hur använder du dem?

16 Använd våra elektroniska verktyg om du har möjlighet till det. Genom sin organisation har Jehova gett oss flera hjälpmedel som vi kan använda när vi förbereder mötena. Med appen JW Library® kan vi ladda ner studiepublikationer till vår mobil eller platta. Sedan kan vi studera, eller åtminstone läsa eller lyssna på materialet, när som helst och var som helst. En del använder appen och studerar under lunchrasten på jobbet eller i skolan eller när de sitter på bussen eller tåget. Och med hjälp av Watchtower Library och Onlinebiblioteket kan vi lätt göra ytterligare efterforskningar kring detaljer som vi vill undersöka mer på djupet.

När har du avsatt tid för att förbereda mötet? (Se paragraf 14–16.) *

17. a) Varför är det bra att förbereda flera svar? b) Vad lärde du dig av filmen Bli Jehovas vän – Förbered ditt svar?

17 Försök förbereda flera svar. Varför då? Därför att det inte är säkert att du får svara varje gång du räcker upp handen. Förmodligen kommer andra att räcka upp handen samtidigt, och studieledaren kanske ger någon av dem ordet. Och ibland kan han behöva begränsa antalet kommentarer och gå vidare för att mötet ska sluta i tid. Så ta inte illa upp om du inte skulle få svara första gången du räcker upp handen. Om du förbereder flera kommentarer har du fler möjligheter att delta. I ett av dina svar kanske du kan läsa ett bibelställe. Men om du har möjlighet, förbered dig också för att säga något med egna ord. *

18. Varför är det bra att ge korta svar?

 18 Ge korta svar. Ofta är det de korta och enkla kommentarerna som är mest uppmuntrande. Så håll gärna dina svar korta. Försök begränsa dem till omkring 30 sekunder. (Ords. 10:19; 15:23) Om du har varit med och svarat på mötena i många år har du en viktig roll att fylla: att vara ett gott exempel genom att ge kortfattade svar. Om du kommer med invecklade kommentarer som varar i flera minuter kanske andra känner att de inte kan leva upp till den nivån och drar sig för att svara. Om vi håller svaren korta får dessutom fler möjlighet att vara med och delta. I synnerhet om du är den första att svara på en fråga är det bra om du ger ett kort och koncist svar. Försök inte få med alla tankar från paragrafen. Efter att huvudtanken i paragrafen har kommit fram kan du lyfta fram ytterligare tankar. (Se rutan ” Vi skulle kunna räcka upp handen och ...”)

19. Hur kan studieledaren hjälpa dig, och vad behöver du själv göra?

19 Säg till studieledaren i förväg att du vill svara på en specifik fråga. Om du väljer att göra det, se då till att prata med honom i god tid innan mötet börjar. När han sedan ställer den aktuella frågan, räck då snabbt upp handen och håll den högt så att han ser den.

20. På vilket sätt är våra möten som en måltid med nära vänner?

20 Vi skulle kunna se på mötena som en måltid tillsammans med nära vänner. Vad skulle du göra om några vänner i församlingen bjöd in dig till en grillkväll och bad dig ta med någon enkel maträtt? Du kanske skulle känna dig lite nervös, men du skulle säkert göra ditt bästa för att förbereda något som de andra skulle tycka om. Vid våra möten dukar vår värd, Jehova, upp ett bord fullt av goda rätter. (Ps. 23:5; Matt. 24:45) Och han blir så glad när vi bidrar med en enkel gåva efter bästa förmåga. Så förbered dig väl och var med och delta så mycket som möjligt under mötena. Då är du inte bara med och äter vid Jehovas bord, utan du ger också en gåva till hela församlingen!

SÅNG 2 Ditt namn är Jehova

^ § 5 Vi älskar Jehova och tycker om att lovprisa honom, precis som psalmisten David gjorde. Vid våra möten har vi en särskild möjlighet att visa att vi älskar honom genom våra svar och kommentarer. Men många av oss tycker att det är svårt att svara. Tycker du också det? Den här artikeln hjälper oss att sätta fingret på vad det är som skrämmer oss och visar hur vi kan övervinna den rädslan.

^ § 17 Titta på filmen Bli Jehovas vän – Förbered ditt svar. Du hittar den på jw.org under BIBELNS PRAKTISKA VÄRDE > BARN.

^ § 63 BILDBESKRIVNING: Vänner i en församling deltar entusiastiskt i vakttornsstudiet.

^ § 65 BILDBESKRIVNING: Några av de vänner som deltog i vakttornsstudiet på förra bilden. De har alla olika omständigheter, men de tar sig tid att förbereda sig för mötet.