Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Ser du den viktiga skillnaden?

Ser du den viktiga skillnaden?

”Ni skall ... se skillnaden mellan en rättfärdig och en ondskefull.” (MAL. 3:18)

SÅNGER: 127, 101

1, 2. Vilken svår situation befinner sig Guds folk i? (Se de inledande bilderna.)

MÅNGA som arbetar inom vården kommer i kontakt med smittsamma sjukdomar. De tar hand om sina patienter därför att de vill hjälpa dem. Men samtidigt behöver de skydda sig så att de inte blir smittade av just den sjukdom som de försöker behandla. Det påminner om den situation vi befinner oss i. Vi bor och arbetar tillsammans med människor som är smittade av attityder och egenskaper som är raka motsatsen till de egenskaper Gud har, och det är en utmaning för oss att inte påverkas av dem.

2 Nu i de sista dagarna för den här världsordningen är det fullständigt kaos på moralens område. I sitt andra brev till Timoteus beskrev aposteln Paulus vilka egenskaper som skulle känneteckna dem som inte tillber Gud, och de här egenskaperna kommer bara att bli mer och mer framträdande ju närmare slutet vi kommer. (Läs 2 Timoteus 3:1–5, 13.) Även om vi blir upprörda när vi ser de här attityderna kan vi lätt påverkas av människor runt omkring oss och börja tänka, prata och agera som de. (Ords. 13:20) I den här artikeln ska vi gå igenom hur egenskaperna hos världens människor skiljer sig markant från egenskaperna hos Guds folk. Vi ska också se vad  vi kan göra för att skydda oss så att vi inte själva smittas av negativa egenskaper när vi hjälper andra att lära känna Gud.

3. Vilka stämmer uppräkningen i 2 Timoteus 3:2–5 in på?

3 När Paulus beskrev de sista dagarna sa han att det skulle vara ”kritiska tider” som skulle vara svåra att hantera. Sedan räknade han upp 19 negativa egenskaper som skulle vara vanliga i vår tid. Den här uppräkningen liknar den som finns i Romarna 1:29–31, men i sitt brev till Timoteus använde han en del uttryck som man inte hittar någon annanstans i de kristna grekiska skrifterna. Han började uppräkningen med orden: ”Ty människorna skall ...” Men det betyder inte att alla människor skulle ha de egenskaperna. De kristna skulle vara helt annorlunda. (Läs Malaki 3:18.)

HUR VI SER PÅ OSS SJÄLVA

4. Hur skulle du beskriva en stolt människa?

4 Efter att Paulus hade konstaterat att många skulle vara egoistiska och älska pengar sa han att människor också skulle vara skrytsamma, stolta och självgoda. Personer med sådana attityder känner sig ofta överlägsna andra på grund av förmågor, utseende, tillgångar eller ställning och vill inget hellre än att bli beundrade av andra. En bibelkännare beskrev den människotypen så här: ”I hennes hjärta finns det ett litet altare där hon böjer sig ner och tillber sig själv.” Det har sagts att stolthet är så frånstötande att inte ens de som själva är stolta står ut med att andra är det.

5. Vilka exempel finns det på att även sådana som är trogna mot Jehova kan drabbas av stolthet?

5 Jehova tycker verkligen illa om stolthet. Bibeln säger att han hatar ”stolta ögon”. (Ords. 6:16, 17) Stolthet är något som hindrar människor från att vända sig till Gud. (Ps. 10:4) Det är en egenskap som är typisk för djävulen. (1 Tim. 3:6) Men tyvärr har även en del av Jehovas lojala tjänare smittats av stolthet. Kung Ussia i Juda var trogen under många år. Men Bibeln berättar: ”Så snart han hade blivit stark blev hans hjärta så högmodigt att det ledde till fördärv. Han handlade trolöst mot Jehova, sin Gud, och gick in i Jehovas tempel för att bränna rökelse på rökelsealtaret.” Längre fram föll också kung Hiskia offer för stolthet, även om det bara var tillfälligt. (2 Krön. 26:16; 32:25, 26)

6. Vad kunde ha gjort David stolt, men hur lyckades han bevara sin ödmjukhet?

6 En del blir stolta för att de ser bra ut, är omtyckta, är duktiga på musik, är fysiskt starka eller för att andra ser upp till dem. Allt det här stämde in på David, men han var ändå ödmjuk hela livet. När han hade dödat Goljat och blev erbjuden att få gifta sig med kung Sauls dotter svarade han: ”Vem är jag, och vilka är mina släktingar, min fars släkt, i Israel, eftersom jag skulle bli svärson till kungen?” (1 Sam. 18:18) Hur kunde David bevara sin ödmjukhet? Han insåg att de egenskaper, förmågor och privilegier han hade berodde på att Jehova ödmjukt hade ”[böjt] sig ner” och uppmärksammat honom. (Ps. 113:5–8) Allt positivt han kunde peka på hos sig själv kom från Jehova! (Jämför 1 Korinthierna 4:7.)

7. Vad hjälper oss att visa ödmjukhet?

7 Precis som David försöker Jehovas folk i dag visa ödmjukhet. Vi inser storheten i att Jehova, den högste i hela universum, är ödmjuk. (Ps. 18:35) Vi försöker tillämpa det bibliska rådet: ”Klä er i medömkans ömma tillgivenhet, omtänksamhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.”  (Kol. 3:12) Vi vet också att kärleken inte skryter och inte blir stolt. (1 Kor. 13:4) När andra märker att vi är ödmjuka kan det få dem att vilja lära känna Jehova. På samma sätt som en äkta man kan bli intresserad av sanningen tack vare sin hustrus goda uppförande kan människor dras till Jehova tack vare att hans folk visar ödmjukhet. (1 Petr. 3:1)

HUR VI BEHANDLAR ANDRA

8. a) Hur ser många i dag på olydnad mot föräldrar? b) Vilken uppmaning ger Bibeln barn?

8 Paulus beskrev hur människor i de sista dagarna skulle behandla varandra. Han skrev att barn skulle vara olydiga mot föräldrar. I många böcker, filmer och tv-program framställs det som normalt och till och med positivt att barn och ungdomar vägrar rätta sig efter föräldrarnas regler. Men det är känt sedan länge att sådana attityder underminerar samhällets mest grundläggande enhet – familjen. I det forntida Grekland förlorade man alla sina medborgerliga rättigheter om man slog sina föräldrar. Och enligt romersk lag räknades det som lika allvarligt att slå sin far som att mörda. I både de hebreiska och de grekiska skrifterna i Bibeln uppmanas barn att respektera och ära sina föräldrar. (2 Mos. 20:12; Ef. 6:1–3)

9. Vad kan hjälpa barn och ungdomar att lyda sina föräldrar?

9 Vad kan hjälpa barn att följa sina föräldrars regler även om andra i deras omgivning inte gör det? De kan ta sig tid att tänka på allt som föräldrarna har gjort för dem. Då växer tacksamheten, och viljan att lyda kommer mer naturligt. Dessutom förväntar Gud, som är allas vår Far, att barn ska lyda sina föräldrar. När ungdomar pratar positivt om sina föräldrar kan det hjälpa andra unga att få större respekt för sina föräldrar. Om föräldrarna är kärlekslösa är det förstås inte så lätt för barnen att vara lydiga. Men om de känner att föräldrarna verkligen älskar dem blir de mer motiverade att lyda även när det är frestande att inte göra det. En broder som heter Austin berättar: ”Ofta kände jag för att göra sådant som jag inte borde, men mina föräldrar satte upp rimliga regler, förklarade alltid varför och såg till att vi hade en öppen kommunikation. Det hjälpte mig att vara lydig. Jag märkte att de brydde sig om mig, och då ville jag göra dem glada.”

10, 11. a) Vilka negativa egenskaper visar de som saknar kärlek till andra? b) I vilken utsträckning älskar de sanna kristna sina medmänniskor?

10 Paulus räknade upp fler negativa egenskaper som tar över när människor inte visar varandra kärlek. De skulle vara otacksamma, något som passande nog följer direkt efter ”olydiga mot föräldrar”. De som är otacksamma sätter ju inte värde på det andra gör för dem. Människor skulle också vara illojala. De skulle vara omedgörliga och inte vilja försonas med andra. De skulle vara hädare och förrädare, sådana som säger elaka och kränkande saker om människor och till och med om Gud. Det skulle också finnas förtalare, som ljuger om andra för att förstöra deras rykte. *

11 De som tillber Jehova skiljer sig mycket från människor i världen genom att de visar äkta kärlek till andra. Och så har det alltid varit. Jesus sa att budet att visa sin medmänniska kärlek (en form av agạpē) var det näst viktigaste i Moses  lag. Det var bara kärleken till Gud som kom före. (Matt. 22:38, 39) Han sa också att de sanna kristna skulle kännas igen på att de visade varandra kärlek. (Läs Johannes 13:34, 35.) Och de skulle till och med älska sina fiender. (Matt. 5:43, 44)

12. Hur visade Jesus att han älskade människor?

12 Jesus visade att han verkligen älskade människor. Han gick från stad till stad och förkunnade de goda nyheterna om Guds rike. Han botade blinda, rörelsehindrade, spetälska och döva, och han uppväckte döda. (Luk. 7:22) Jesus gav till och med sitt eget liv för att rädda mänskligheten, och det trots att många hatade honom. Han efterliknade sin Fars kärlek på ett fullkomligt sätt. Världen över försöker Jehovas vittnen efterlikna Jesus och visa kärlek mot andra.

13. Vad kan få andra att vilja veta mer om Jehova?

13 Den kärlek vi visar kan få andra att vilja lära känna vår himmelske Far. Vi kan ta ett exempel. En man i Thailand var med vid en regional sammankomst och blev väldigt berörd när han märkte hur kärleksfulla bröderna och systrarna var mot varandra. När han kom hem bad han om ett bibelstudium och ville studera två gånger i veckan. Han vittnade för alla sina släktingar, och bara ett halvår efter sammankomsten hade han sin första bibelläsning i Rikets sal. Visar vi att vi älskar våra medmänniskor? Vi kan fråga oss: Gör jag allt jag kan för att hjälpa andra – i familjen, i församlingen och i tjänsten? Försöker jag ha samma syn på människor som Jehova har?

VARGAR OCH LAMM

14, 15. Vilka djuriska egenskaper har många i dag, men hur har en del kunnat göra förändringar?

14 I de sista dagarna skulle människor också visa andra dåliga egenskaper som vi behöver undvika. Många skulle vara utan kärlek till det goda, eller ”fientliga mot det goda”, som det uttrycks i en del översättningar. De skulle  vara obehärskade och våldsamma. En del skulle vara obstinata och impulsivt göra saker utan att ta hänsyn till vad konsekvenserna blir för andra.

15 Många som tidigare har visat sådana djuriska egenskaper har gjort förändringar till det bättre. Den här förvandlingen beskrivs mycket vackert i en profetia i Bibeln. (Läs Jesaja 11:6, 7.) Det står där att vilda djur, som vargar och lejon, skulle leva sida vid sida med tama djur, som lamm och kalvar. Hur kan det vara en sådan frid och harmoni? Bibeln förklarar: ”Jorden skall vara full av kunskapen om Jehova.” (Jes. 11:9) Eftersom djur inte kan skaffa sig kunskap om Jehova förstår vi att profetian handlar om människor som gör förändringar i sin personlighet.

Bibelns principer kan förvandla människor! (Se paragraf 16.)

16. Hur har Bibeln hjälpt människor att göra förändringar i sin personlighet?

16 Många som tidigare betett sig som vildsinta vargar lever nu i fred med andra. Man kan läsa en del sådana erfarenheter i artikelserien ”Bibeln förändrar liv” på jw.org. De som har lärt känna Jehova och tjänar honom skiljer sig från dem som har ett sken av att vara religiösa men som inte låter religionen vara någon verklig kraft i deras liv, dvs. sådana som påstår att de tjänar Gud men med sitt uppförande bevisar motsatsen. Många som tidigare varit våldsamma har tagit på sig ”den nya personligheten som blev skapad enligt Guds vilja i sann rättfärdighet och lojalitet”. (Ef. 4:23, 24) När människor lär känna Gud förstår de att de behöver följa hans normer. Det motiverar dem att göra förändringar i sina trosuppfattningar och attityder och i sitt uppförande. Det är inte alltid lätt, men det går, för Guds ande hjälper dem som verkligen vill göra hans vilja.

”FRÅN DESSA SKALL DU VÄNDA DIG BORT”

17. Hur kan vi se till att vi inte påverkas av människor med dåliga egenskaper?

17 Skillnaden mellan dem som tillber Jehova och dem som inte gör det blir större och större. Vi som tillber Jehova måste vara försiktiga så att vi inte påverkas av de dåliga egenskaper som människor i världen visar. Därför vill vi följa rådet att hålla oss borta från dem som beskrivs i 2 Timoteus 3:2–5. Vi kan naturligtvis inte helt och hållet undvika människor som har nedbrytande personlighetsdrag. Det kanske är våra arbetskompisar, klasskompisar eller familjemedlemmar som har sådana drag. Däremot kan vi se till att vi inte börjar tänka och handla som de. För att klara det behöver vi stärka vår andlighet genom att studera Bibeln och välja sådana som älskar Jehova som våra nära vänner.

18. Hur kan det vi säger och gör påverka andra?

18 Vi vill också hjälpa andra att lära känna Jehova. Leta efter möjligheter att få vittna, och be Jehova om hjälp att säga rätt sak vid rätt tillfälle. Vi vill låta andra få veta att vi är Jehovas vittnen. Då får Jehova äran för vårt fina uppförande, inte vi själva. Det är han som har lärt oss att ”säga nej till ogudaktigheten och de världsliga begären och att mitt i den nuvarande tingens ordning leva i enlighet med ett sunt sinne och rättfärdighet och gudhängivenhet”. (Tit. 2:11–14) Om vi efterliknar Jehova och lever som han vill att vi ska leva kommer andra att se det. Och en del av dem kommer kanske att säga: ”Vi vill gå med er, för vi har hört att Gud är med er.” (Sak. 8:23)

^ § 10 Det grekiska ordet för ”förtalare” eller ”anklagare” är diạbolos. I Bibeln används den benämningen om Satan djävulen, som ondskefullt förtalar Gud.