Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Varför det är viktigt med blygsamhet

Varför det är viktigt med blygsamhet

”Vishet finns hos de blygsamma.” (ORDS. 11:2)

SÅNGER: 38, 69

1, 2. Varför blev Saul förkastad av Jehova? (Se den inledande bilden.)

NÄR Saul blev kung i Israel var han blygsam och respekterades av andra. (1 Sam. 9:1, 2, 21; 10:20–24) Men kort därefter började han handla förmätet. Vid ett tillfälle kom inte profeten Samuel till Gilgal vid den tid han hade sagt, så Saul blev otålig. Filistéerna gjorde sig redo att strida mot israeliterna, och folket började överge Saul. Han tänkte säkert: ”Jag måste göra något – och det fort.” Så han frambar ett offer till Gud, trots att han inte hade rätt att göra det. Det här var inget som Jehova godkände. (1 Sam. 13:5–9)

2 När Samuel kom fram till Gilgal tillrättavisade han Saul. Men Saul tog inte emot tillrättavisningen utan började komma med ursäkter, skylla ifrån sig och bagatellisera det han hade gjort. (1 Sam. 13:10–14) Det var början på en negativ händelseutveckling som så småningom ledde till att Saul förlorade kungamakten och, viktigast av allt, Jehovas godkännande. (1 Sam. 15:22, 23) Sauls liv började så lovande, men det slutade i total katastrof. (1 Sam. 31:1–6)

3. a) Hur ser många på blygsamhet? b) Vilka frågor ska vi få svar på?

 3 I dagens konkurrenspräglade samhälle känner många att man inte kan vara blygsam om man ska komma någonstans i livet, utan att man måste framhäva sig själv. En välkänd filmstjärna, som senare blev politiker, sa en gång: ”Blygsamhet är ingen egenskap som kan förknippas med mig – och jag hoppas att det aldrig blir så heller.” Men varför är det viktigt att vi som kristna är blygsamma? Vad innebär det att vara blygsam, och vad innebär det inte? Och hur kan vi förbli blygsamma även när vi befinner oss i svåra situationer eller får utstå påtryckningar från andra? I den här artikeln ska vi besvara de två första frågorna. Den tredje frågan kommer att behandlas i nästa artikel.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED BLYGSAMHET?

4. Vad betyder det att handla förmätet?

4 I Bibeln ställs blygsamhet i kontrast till förmätenhet och ska inte förväxlas med blyghet. (Läs Ordspråksboken 11:2.) David bad att Jehova skulle hålla honom ”tillbaka från förmätna handlingar”. (Ps. 19:13) Vad betyder det att handla förmätet? Det innebär att överilat eller helt fräckt ta sig friheten att göra något man inte har befogenhet att göra. Vi är ju alla ofullkomliga, och därför handlar vi förmätet ibland. Men som vi lär av exemplet med kung Saul så kommer vårt förhållande till Gud förr eller senare att skadas om vi gör det till en vana att handla på det sättet. I Psalm 119:21 står det att Jehova ”talar strängt till de förmätna”. Varför gör han det?

5. Varför är det så allvarligt att handla förmätet?

5 Förmätna handlingar är allvarligare än oskyldiga misstag. För det första: Om vi handlar förmätet visar vi att vi inte respekterar Jehova som den som har rätt att styra över oss. För det andra: Om vi går utöver våra befogenheter kommer troligen våra relationer till andra att bli lidande. (Ords. 13:10) Och för det tredje: När andra får reda på att vi har handlat förmätet kanske vi får skämmas och känna oss dumma. (Luk. 14:8, 9) Förmätna handlingar leder aldrig till något bra. Som Bibeln visar är det alltid bäst att vara blygsam.

VAD BETYDER DET ATT VARA BLYGSAM?

6, 7. Vad är ödmjukhet, och hur hänger den egenskapen ihop med blygsamhet?

6 Det finns ett nära samband mellan blygsamhet och ödmjukhet. När Bibeln talar om någon som är ödmjuk avses en person som inte är stolt eller arrogant. Han betraktar i stället andra som högre än sig själv. (Fil. 2:3) En ödmjuk person är i regel också blygsam och har en balanserad syn på sina egna förmågor och prestationer. Han erkänner sina misstag och är öppen för förslag och nya idéer. Jehova uppskattar verkligen när vi är ödmjuka.

7 Bibeln visar att en person som är blygsam har god självinsikt och är medveten om sina begränsningar. I textens originalspråk verkar tonvikten främst ligga på hur den medvetenheten bör påverka vårt sätt att behandla andra.

8. Vilka varningssignaler behöver vi vara uppmärksamma på för att kunna vara blygsamma?

8 Hur skulle vi kunna börja tänka eller handla på ett sätt som inte är blygsamt? Vilka är några varningssignaler vi kan behöva vara uppmärksamma på? Vi kanske börjar tänka för högt om oss själva och våra uppgifter. (Rom. 12:16)  Vi kanske riktar uppmärksamhet mot oss själva på ett opassande sätt. (1 Tim. 2:9, 10) Eller så kanske vi använder vår ansvarsställning eller våra kontakter i församlingen för att föra fram egna starka åsikter. (1 Kor. 4:6) Många gånger kanske vi inte ens är medvetna om att vi har passerat gränsen för vad som är blygsamt och i stället börjat handla högmodigt.

9. Vad har gjort att en del har förlorat sin ödmjukhet? Nämn ett bibliskt exempel.

9 Om vi inte tar kontroll över felaktiga begär skulle det kunna leda till att vi börjar handla förmätet. Ärelystnad, avund och okontrollerad vrede har fått många att handla högmodigt. Sådana personer i Bibeln som Absalom, Ussia och Nebukadnessar gav alla efter för sina orätta begär, och de blev förödmjukade av Jehova på grund av sin förmätenhet. (2 Sam. 15:1–6; 18:9–17; 2 Krön. 26:16–21; Dan. 5:18–21)

10. Varför bör vi undvika att ifrågasätta andras motiv? Nämn ett bibliskt exempel.

10 Men det kan även finnas andra anledningar till att någon visar brist på blygsamhet. Tänk till exempel på skildringarna i 1 Moseboken 20:2–7 och Matteus 26:31–35. Var Abimelek och Petrus förmätna? Eller berodde deras handlingssätt på att de inte hade alla fakta? Eller blev de överrumplade? Eftersom vi inte kan läsa hjärtan är det både klokt och kärleksfullt att inte dra förhastade slutsatser om andras motiv. (Läs Jakob 4:12.)

VÅR PLATS I JEHOVAS ORGANISATION

11. Vad behöver vi inse för att vara blygsamma?

11 För att kunna vara blygsamma behöver vi inse vår plats i Guds anordning för tillbedjan. Jehova är ordningens Gud, och därför har han gett var och en av oss en plats eller ett verksamhetsområde i hans hushåll. Vi har alla vår unika roll i församlingen, och alla behövs. Jehova har i sin stora omtanke gett var och en av oss speciella gåvor, tillgångar, förmågor eller talanger. Vi kan använda dem för att ära honom och för att hjälpa andra. (Rom. 12:4–8) Jehova har gett oss ansvaret att förvalta de här gåvorna eftersom han uppskattar oss och litar på oss. (Läs 1 Petrus 4:10.)

Vad kan vi lära oss av Jesus när vi får en ny uppgift? (Se paragraf 12–14.)

12, 13. Vad kan vi tänka på om vi får nya uppgifter i tjänsten för Jehova?

12 Men våra uppgifter i Jehovas tjänst kan förändras med tiden. Vi kan tänka på Jesus exempel. Till en början var det bara han och Jehova. (Ords. 8:22) Sedan fick han vara med när de andra andevarelserna, det fysiska universum och människorna skapades. (Kol. 1:16) Längre fram fick Jesus en ny uppgift – den här gången på jorden. Han föddes som ett hjälplöst spädbarn och växte sedan upp till en vuxen man. (Fil. 2:7) Efter sin offerdöd återvände han till sitt liv som andevarelse i himlen och blev kung i Guds rike 1914. (Hebr. 2:9) Och han kommer att få fler nya uppgifter i framtiden. När han har regerat i tusen år kommer han att överlämna riket till Jehova Gud, ”för att Gud skall vara allt för alla”. (1 Kor. 15:28)

13 Våra uppgifter kan också förändras emellanåt, och det beror ofta på de beslut vi fattar i livet. Du kanske har varit ogift men sedan valt att gifta dig. Du kanske har blivit förälder. På äldre dagar kanske du har kunnat förenkla ditt liv för att börja i heltidstjänsten. Varje  sådan förändring medför både privilegier och förpliktelser. När vår situation förändras kan vi få antingen större eller mindre frihet. Är du ung, eller har du kommit upp i åren? Hur är din hälsa? Oavsett vad du svarar vet Jehova alltid hur var och en av oss kan användas i hans tjänst på bästa sätt. Han förväntar inte mer av oss än vad vi klarar av, och han uppskattar allt vi gör för honom. (Hebr. 6:10)

14. Hur kan blygsamhet hjälpa oss att vara förnöjsamma i vår nuvarande situation?

14 Jesus gladdes åt alla uppgifter han fick, och det kan vi också göra. (Ords. 8:30, 31) Någon som är blygsam är inte missnöjd med sin nuvarande roll och de ansvarsuppgifter han har i församlingen. Han fokuserar inte på de privilegier han hoppas på att få längre fram eller på de uppgifter andra har. Han går i stället in för att göra sitt bästa och vara tillfreds med den uppgift han har nu, eftersom han vet att den kommer från Jehova. Samtidigt respekterar han den roll eller plats Jehova har gett andra i organisationen. Om vi är blygsamma kommer vi att glädjas över att kunna ge andra den ära de förtjänar och understödja dem. (Rom. 12:10)

VAD BLYGSAMHET INTE INNEBÄR

15. Vad kan vi lära oss av Gideons exempel?

15 Gideon är ett bra exempel på någon som visade blygsamhet. När Jehovas ängel visade sig för honom för första gången framhöll Gideon att han kom från en oansenlig familj och att  han inte hade en hög ställning. (Dom. 6:15) Men Gideon litade på Jehova och tog emot det uppdrag han fick. Sedan var han noga med att ta reda på vad Jehova förväntade av honom och bad om hans vägledning. (Dom. 6:36–40) Gideon var modig och stark, men han var också klok och försiktig. (Dom. 6:11, 27) Han tog inte emot uppdraget för att själv få ära och berömmelse. När han hade gjort det Jehova bett honom att göra återvände han i stället hem så snart han kunde. (Dom. 8:22, 23, 29)

16, 17. Vad tar en blygsam person med i beräkningen när han vill göra andliga framsteg?

16 Att vara blygsam betyder inte att man inte kan ta emot nya tjänsteprivilegier eller sträva efter att göra mer i sanningen. I Bibeln uppmuntras vi alla att göra framsteg. (1 Tim. 4:13–15) Men hänger andliga framsteg alltid ihop med att få nya uppdrag? Inte nödvändigtvis. Jehova kan välsigna vår tjänst och hjälpa oss att gå framåt oavsett vilken uppgift vi har just nu. Vi kan fortsätta att utveckla de förmågor han har gett oss och bli bättre på att hjälpa andra.

17 Innan en blygsam person tar emot ett uppdrag tar han reda på vad som kommer att krävas av honom. Då kan han göra en ärlig bedömning av sin situation. Kommer han till exempel att kunna ta på sig mer arbete eller ansvar utan att andra viktiga saker blir lidande? Kan han delegera något av det han redan gör, så att han får mer tid till sin nya uppgift? Om svaret på någon av de här frågorna, eller på båda, är nej kanske det finns någon annan som är bättre lämpad att ta hand om uppgiften just nu. Om vi ber Jehova om hjälp kommer vi att kunna se realistiskt på vår situation och undvika att ta på oss mer än vi klarar av. Blygsamhet kan få oss att tacka nej.

18. a) Hur kommer vi att reagera när vi får en ny uppgift om vi är blygsamma? b) Hur kan Romarna 12:3 hjälpa oss att vara blygsamma?

18 Gideons exempel påminner oss om att vi är beroende av Jehovas vägledning och välsignelse för att kunna utföra de uppgifter vi får på ett bra sätt. Jehova vill ju att vi är blygsamma när vi vandrar med honom. (Mik. 6:8) Så varje gång vi får en ny uppgift behöver vi be till Jehova och tänka på vad han säger till oss genom sitt ord och sin organisation. Vi behöver lära oss att anpassa våra osäkra steg efter Jehovas trygga vägledning. Kom ihåg att det vi kan göra i tjänsten för Jehova inte beror på vår egen förmåga, utan på att han är ödmjuk och villig att hjälpa oss. (Ps. 18:35) En blygsam person kommer därför inte att ”tänka högre om sig själv än man bör tänka”. (Läs Romarna 12:3.)

19. Varför ska vi vara blygsamma?

19 En blygsam person ger Jehova den ära han förtjänar som vår skapare och som den högste i universum. (Upp. 4:11) Om vi är blygsamma kommer vi att vara glada och nöjda med vad vi än kan uträtta i tjänsten för honom. Vi kommer också att respektera våra bröders och systrars känslor och åsikter, så att vi kan bevara enheten. Blygsamhet får oss att sätta andra högre än oss själva och hjälper oss att vara på vår vakt, så att vi undviker att göra allvarliga misstag. Jehova uppskattar verkligen när vi är blygsamma, och därför är den här egenskapen så viktig för oss som tjänar honom. Men hur är det om vi utsätts för påtryckningar? I nästa artikel ska vi se hur vi kan vara blygsamma även i svåra situationer.