Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

”Förtrösta på Jehova och gör det goda”

”Förtrösta på Jehova och gör det goda”

”Förtrösta på Jehova och gör det goda ... och visa trofasthet.” (PS. 37:3)

SÅNGER: 133, 63

1. Vilka fantastiska förmågor har Jehova gett oss?

JEHOVA har skapat oss människor med fantastiska förmågor. Han har gett oss tankeförmåga så att vi kan lösa problem och planera för framtiden. (Ords. 2:11) Han har också gett oss viljestyrka så att vi kan förverkliga våra planer och nå våra mål. (Fil. 2:13) Vi har dessutom fått ett samvete, en inneboende känsla för vad som är rätt och fel. Det kan hjälpa oss att undvika att göra fel och att rätta till de misstag vi gör. (Rom. 2:15)

2. Hur vill Jehova att vi ska använda våra förmågor?

2 Jehova vill att vi ska använda våra förmågor på ett bra sätt. Varför det? Därför att han älskar oss och vet att vi mår bra när vi gör det. I sitt ord uppmanar han oss gång på gång att använda våra förmågor på ett positivt sätt. I de hebreiska skrifterna läser vi till exempel: ”Den flitiges planer leder till vinning”, och ”allt som din hand finner att göra, gör det med  den kraft du har”. (Ords. 21:5; Pred. 9:10) I de kristna grekiska skrifterna står det: ”Låt oss ..., så länge vi har gynnsam tid till det, göra gott mot alla”, och ”i samma mån som var och en har fått en gåva skall ni bruka den för att tjäna varandra”. (Gal. 6:10; 1 Petr. 4:10) Det är tydligt att Jehova vill att vi ska använda våra förmågor till nytta för oss själva och andra.

3. Vilka begränsningar har vi?

3 Samtidigt känner Jehova till våra begränsningar. Vi kommer till exempel aldrig att kunna utplåna ofullkomlighet, synd och död i egen kraft. Vi kan inte heller styra eller kontrollera andra, för alla människor har en fri vilja. (1 Kung. 8:46) Och hur mycket kunskap och erfarenhet vi än samlar på oss kommer vi alltid att vara som barn i jämförelse med Jehova. (Jes. 55:9)

”Förtrösta på Jehova och gör det goda” när du ställs inför problem.

4. Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

4 Vi måste förtrösta på Jehova i alla situationer och låta honom vägleda oss. Vi måste lita på att han hjälper oss med sådant som vi inte klarar av på egen hand. Men samtidigt behöver vi själva göra vad vi kan för att lösa problem och hjälpa andra. (Läs Psalm 37:3.) Vi måste helt enkelt både förtrösta på Jehova och göra det goda. Vi behöver visa trofasthet. I det här sammanhanget ska vi undersöka vad vi kan lära oss av Noa, David och andra trogna personer på Bibelns tid som förtröstade på Jehova. Vi ska se på vad de inte kunde göra och vad de kunde göra i olika situationer och hur det påverkade deras handlingssätt.

I EN OND VÄRLD

5. Hur såg världen ut på Noas tid?

5 Noa levde i en värld som var ”full av våld” och omoral. (1 Mos. 6:4, 9–13) Han visste att Jehova så småningom skulle ta bort den, men under tiden blev han säkert väldigt nertyngd av det som hände runt omkring honom. I den här situationen insåg Noa att det fanns sådant som han inte kunde göra men även sådant som han kunde göra.

Motstånd i tjänsten (Se paragraf 6–9.)

6, 7. a) Vad kunde Noa inte göra? b) Hur påminner vår situation om Noas?

6 Vad Noa inte kunde göra: Även om  Noa troget predikade Jehovas varningsbudskap kunde han inte tvinga de onda människorna omkring honom att lyssna. Han kunde inte heller få översvämningen att komma tidigare. Han var tvungen att lita på att Jehova skulle hålla sitt löfte om att ta bort ondskan och att han skulle göra det i precis rätt tid. (1 Mos. 6:17)

7 Vi lever också i en värld som är full av ondska, och vi vet att Jehova har lovat att han ska ta bort den. (1 Joh. 2:17) Men vi kan inte tvinga människor att lyssna på de goda nyheterna. Och vi kan inte få den stora vedermödan att komma tidigare. (Matt. 24:14, 21) Precis som Noa behöver vi ha stark tro på Jehova och lita på att han snart ska gripa in. (Ps. 37:10, 11) Vi är övertygade om att han inte kommer att låta den här onda världen få finnas kvar en enda dag längre än nödvändigt. (Hab. 2:3)

8. Vad var Noa inriktad på? (Se den inledande bilden.)

8 Vad Noa kunde göra: Noa blev inte missmodig på grund av det han inte kunde göra, utan inriktade sig i stället på det han kunde göra. Som en ”rättfärdighetens förkunnare” predikade Noa troget det varningsbudskap han hade fått. (2 Petr. 2:5) Det hjälpte honom helt säkert att bevara en stark tro. Förutom att predika använde han också sina fysiska och mentala förmågor när han utförde det gudagivna uppdraget att bygga en ark. (Läs Hebréerna 11:7.)

9. Hur kan vi efterlikna Noa?

9 Precis som Noa vill vi ha ”rikligt att göra i Herrens verk”. (1 Kor. 15:58) Många bröder och systrar bygger och underhåller Rikets salar, hjälper till vid sammankomster eller utför olika uppgifter vid ett avdelningskontor eller ett översättningskontor. Framför allt är vi fullt upptagna i predikoarbetet, och vi vet att det stärker vårt hopp för framtiden. En syster sa: ”När man talar med andra om Guds kungarikes välsignelser förstår man att de som lyssnar inte har något som helst hopp och att de ser sina problem som bestående.” Tjänsten hjälper oss verkligen att ha en positiv framtidssyn och stärker oss i vårt beslut att inte ge upp i loppet för liv. (1 Kor. 9:24)

 NÄR VI GÖR MISSTAG

10. Beskriv den situation som David försatte sig i.

10 Jehova beskrev kung David som ”en man i överensstämmelse med ... [sitt] hjärta”. (Apg. 13:22) Om man tänker på Davids liv i stort, så var han trogen mot Jehova. Men han gjorde sig också skyldig till allvarliga synder. Han begick äktenskapsbrott med Batseba. Och som om det inte var nog försökte han dölja sin synd genom att se till att hennes man, Uria, blev dödad i strid. David lät till och med Uria agera kurir och ta med sig det brev som innehöll hans egen dödsdom! (2 Sam. 11:1–21) Men så småningom kom Davids synder upp till ytan. (Mark. 4:22) Hur reagerade han då?

Tidigare synder (Se paragraf 11–14.)

11, 12. a) Vad kunde David inte göra när han hade syndat? b) Vad kommer Jehova att göra för oss om vi uppriktigt ångrar allvarliga felsteg?

11 Vad David inte kunde göra: David kunde inte göra det han hade gjort ogjort. Och han kunde inte komma undan konsekvenserna av sina misstag. En del saker fick han faktiskt leva med resten av sitt liv. (2 Sam. 12:10–12, 14) Han behövde därför ha tro. Han var tvungen att lita på att Jehova skulle förlåta honom och hjälpa honom att hantera konsekvenserna av sina handlingar eftersom han uppriktigt hade ångrat sig.

12 Vi är alla ofullkomliga och begår fel och misstag, och en del av dem är allvarligare än andra. Och vi kan inte backa tiden och få våra misstag ogjorda, så ibland måste vi helt enkelt leva med konsekvenserna. (Gal. 6:7) Men vi tar Jehova på orden. Vi vet att om vi uppriktigt och ärligt ångrar våra misstag kommer han att hjälpa oss i svåra tider – även om våra problem beror helt på oss själva. (Läs Jesaja 1:18, 19; Apostlagärningarna 3:19.)

13. Hur kunde David återhämta sig andligen?

13 Vad David kunde göra: David tog emot Jehovas hjälp att återhämta sig andligen. Han tog till sig av den tillrättavisning han fick av Jehovas profet, Natan. (2 Sam. 12:13) David vände sig också i bön till Jehova och erkände sina synder för honom, och han satte ord på sin önskan att få ett gott förhållande till honom igen. (Ps. 51:1–17) David lät sig inte lamslås av sina skuldkänslor, utan lärde sig av sina misstag. Och han upprepade aldrig de här allvarliga synderna. Många år senare dog han trofast och lojal, och det är så Jehova kommer ihåg honom. (Hebr. 11:32–34)

14. Vad kan vi lära oss av Davids exempel?

14 Vad kan vi lära oss av Davids exempel? Om vi begår en allvarlig synd måste vi uppriktigt ångra oss, bekänna vårt felsteg för Jehova och be om hans förlåtelse. (1 Joh. 1:9) Vi måste också prata med de äldste, som kan ge oss andlig hjälp. (Läs Jakob 5:14–16.) När vi tar emot Jehovas hjälp visar vi att vi litar på hans löfte om att förlåta oss och läka oss andligen. Då blir det också lättare för oss att gå vidare – att lära av våra misstag, att ta nya tag i sanningen och att kunna känna oss trygga inför framtiden. (Hebr. 12:12, 13)

I ANDRA SITUATIONER

Hälsoproblem (Se paragraf 15.)

15. Vad lär vi oss av Hannas exempel?

15 Du kommer säkert ihåg andra på Bibelns tid som förtröstade på Jehova och gjorde vad de kunde i svåra situationer. Tänk på Hanna. Under en tid kunde hon inte få barn, och det fanns inget hon själv kunde göra för att ändra på det. Men hon  litade på att Jehova fanns vid hennes sida, så hon fortsatte att tillbe vid tältboningen och att öppna sitt hjärta i bön till honom. (1 Sam. 1:9–11) Visst är Hanna ett fint exempel för oss? När vi drabbas av hälsoproblem eller andra svårigheter som vi inte kan styra över gör vi precis som hon och kastar våra bekymmer på Jehova och litar på att han ska ta hand om oss. (1 Petr. 5:6, 7) Vi gör också vad vi kan för att dra nytta av mötena och andra värdefulla gåvor vi får genom Jehovas organisation. (Hebr. 10:24, 25)

Barn som lämnar Jehova (Se paragraf 16.)

16. Vad kan föräldrar lära sig av Samuel?

16 Tänk också på profeten Samuel. Hans exempel kan vara till uppmuntran för föräldrar vars barn har slutat tjäna Jehova. Samuel kunde inte tvinga sina vuxna söner att följa de höga normer han hade lärt dem, utan han fick lämna det hela i Jehovas händer. (1 Sam. 8:1–3) Däremot kunde han själv vara lojal och göra sin himmelske Fars vilja. (Ords. 27:11) I dag är många föräldrar i en liknande situation. De litar på att Jehova alltid är redo att ta emot och välkomna dem som ångrar sina synder, precis som pappan i Jesus liknelse om den förlorade sonen. (Luk. 15:20) Samtidigt anstränger de sig hårt för att själva vara lojala mot Jehova och hoppas att deras eget exempel ska motivera barnen att återvända till honom.

Små inkomster (Se paragraf 17.)

17. Varför är exemplet med den fattiga änkan uppmuntrande?

17 Ett annat fint exempel är den fattiga änkan på Jesus tid. (Läs Lukas 21:1–4.) Hon kunde inte göra något åt den korruption som förekom i templet, och hon kunde inte ändra på det faktum att hon var fattig. (Matt. 21:12, 13) Men hon ville ändå understödja den sanna tillbedjan. Hon gav generöst ”två små mynt”, trots att det var allt hon hade att leva av. Ja, den här trogna kvinnan visade att hon fullständigt förtröstade på Jehova. Hon visste att om hon satte det andliga främst skulle Jehova ta hand om hennes materiella behov. Detsamma gäller oss. Vi vet att om vi sätter riket främst i livet kommer Jehova att se till att vi alltid får det vi behöver. (Matt. 6:33)

18. Vilken fin inställning har många bröder och systrar visat? Ge ett exempel.

18 Många av våra bröder och systrar i dag visar på liknande sätt att de förtröstar på Jehova och gör vad de kan för att hantera jobbiga situationer. Ett exempel på det är Malcolm, en broder som var trogen till sin död 2015. Under de många år som han och hans fru tjänade Jehova fick de uppleva både med- och motgångar. Han sa: ”Livet kan vara oförutsägbart och kännas osäkert och tufft emellanåt. Men Jehova välsignar dem som litar på honom.” I sin levnadsskildring gav han rådet: ”Ha som böneämne att få vara så aktiv och produktiv i Jehovas tjänst som möjligt. Fokusera på det du kan göra, inte på det du inte kan.” *

19. a) Varför är vår årstext för 2017 passande? b) Hur kommer du att tillämpa årstexten för 2017 i ditt liv?

19 Människor i den här världen går ”längre och längre i ondska”, så vi vet att vi kommer att ställas inför allt större svårigheter. (2 Tim. 3:1, 13) Därför är det viktigare än någonsin att vi inte låter sådana problem få paralysera oss. I stället måste vi bygga upp en stark förtröstan på Jehova och fokusera på det vi kan göra. Orden i Psalm 37:3 passar därför bra som vår årstext för 2017: ”Förtrösta på Jehova och gör det goda.”

Vår årstext för 2017: ”Förtrösta på Jehova och gör det goda” (PS. 37:3)