”Gud vare tack för hans obeskrivbara fria gåva.” (2 KOR. 9:15)

SÅNGER: 121, 63

1, 2. a) Vad inbegrips i Jehovas ”obeskrivbara fria gåva”? b) Vilka frågor ska vi se närmare på i den här artikeln?

NÄR Jehova sände sin älskade son till jorden var det ett uttryck för hans stora kärlek. Det är den största gåva som någonsin getts! (Joh. 3:16; 1 Joh. 4:9, 10) Paulus kallade den här gåvan för Guds ”obeskrivbara fria gåva”. (2 Kor. 9:15) Varför använde han det här uttrycket?

2 Paulus visste att Jesus fullkomliga offer är en garanti för att alla Jehovas löften ska uppfyllas. (Läs 2 Korinthierna 1:20.) Så Guds ”obeskrivbara fria gåva” inbegriper både Jesus lösenoffer och all den godhet och lojala kärlek som Jehova visar oss. Den här gåvan är så fantastisk att den inte helt och fullt kan beskrivas i ord. Vilka känslor bör den här dyrbara gåvan väcka hos oss? Och vad bör den få oss att göra när vi förbereder oss för att högtidlighålla minnet av Jesus död onsdagen den 23 mars 2016?

 GUDS DYRBARA GÅVA

3, 4. a) Hur känner du när någon ger dig en gåva? b) Hur skulle en exceptionell gåva kunna förändra ditt liv?

3 Hur känner du när du får en gåva? Du blir säkert glad, eller hur? Men vissa gåvor betyder kanske extra mycket för oss och kan till och med förändra vårt liv. Vi kan ta ett exempel. Föreställ dig att du har begått ett allvarligt brott och blivit dömd till döden. Men plötsligt erbjuder sig någon du inte känner att ta ditt straff. Den här personen är alltså villig att dö i stället för dig! Hur skulle en sådan fantastisk gåva, eller osjälvisk handling, påverka dig?

4 Den skulle säkert få dig att tänka över dina handlingar och till och med förändra ditt liv. Du skulle antagligen bli motiverad att vara mer generös och omtänksam mot andra och förlåta dem som kan ha sårat dig. Och under resten av ditt liv skulle du säkert känna att du stod i tacksamhetsskuld till den här personen, som var villig att offra sitt liv för din skull.

5. Varför är lösenoffret den största gåva som någonsin getts?

5 Det Jehova har gett oss genom lösenoffret är mycket större än den gåva som nämndes i exemplet. (1 Petr. 3:18) Hur kan vi säga det? Vi har alla ärvt synd och är därför dödsdömda. (Rom. 5:12) Jehova sände kärleksfullt Jesus till jorden för att han ”skulle smaka döden för varje människa”. (Hebr. 2:9) Men lösenoffret ligger till grund för så mycket mer! Genom det kommer Jehova att ta bort döden för alltid. (Jes. 25:7, 8; 1 Kor. 15:22, 26) Alla som tror på Jesus kommer att få leva för evigt i fred och lycka, antingen på jorden under Guds rikes styre eller i himlen som medregenter till Kristus. (Rom. 6:23; Upp. 5:9, 10) Vilka ytterligare välsignelser ingår i den här gåvan från Jehova?

6. a) Vilka välsignelser från Jehova ser du fram emot? b) Nämn tre saker som Jehovas gåva motiverar oss att göra.

6 I Jehovas gåva ingår att han ska bota alla sjukdomar, göra jorden till ett paradis och uppväcka dem som har dött. (Jes. 33:24; 35:5, 6; Joh. 5:28, 29) Vi älskar verkligen Jehova och hans son för att de gett oss denna ”obeskrivbara fria gåva”. Men frågan kvarstår: Vad kommer den här gåvan att motivera oss att göra? Vi ska nu se hur Jehovas kärlek får oss att 1) följa tätt i Jesus fotspår, 2) älska våra bröder och systrar och 3) uppriktigt förlåta andra.

”KRISTI KÄRLEK TVINGAR OSS”

7, 8. Hur känner vi när vi tänker på Jesus kärlek, och vad motiverar den oss till?

7 För det första bör vi känna oss motiverade att leva vårt liv för Jesus. Paulus konstaterade: ”Kristi kärlek tvingar oss.” (Läs 2 Korinthierna 5:14, 15.) Paulus insåg att vi helt enkelt inte kan ta emot Jesus fantastiska kärlek utan att bli motiverade, eller känna oss tvingade, att leva för honom. Ja, när vi helt och fullt förstår vad Jehova har gjort för oss och tänker på den kärlek han har visat oss, får det oss att vilja leva på ett sätt som blir till ära för Jesus. Hur kan vi visa att vi vill det?

8 Vår kärlek till Jehova gör att vi vill efterlikna Jesus och ”följa tätt i hans fotspår”. (1 Petr. 2:21; 1 Joh. 2:6) Vi visar att vi älskar Jehova och Jesus  genom att lyda dem. Jesus sa: ”Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Den i sin tur som älskar mig, han skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och skall tydligt visa mig för honom.” (Joh. 14:21; 1 Joh. 5:3)

9. Vilken press utsätts vi för?

9 Under tiden kring minneshögtiden kan det vara bra att vi stannar upp och tänker över hur vårt liv ser ut. Vi kan fråga oss: På vilka områden efterliknar jag redan Jesus? På vilka områden skulle jag kunna göra förbättringar? Det är viktigt att vi granskar oss själva eftersom vi hela tiden utsätts för pressen att leva som människorna i världen omkring oss. (Rom. 12:2) Om vi inte är på vår vakt skulle vi snart kunna börja ta efter den här världens tänkare, kändisar och idrottsstjärnor. (Kol. 2:8; 1 Joh. 2:15–17) Hur kan vi stå emot den här pressen?

10. Vilka frågor kan vi ställa oss under tiden kring minneshögtiden i år, och vad kan det motivera oss att göra? (Se den inledande bilden.)

10 Tiden kring minneshögtiden är ett bra tillfälle för oss att titta igenom vår garderob, våra filmer och vår musik, men också det vi har på datorn, mobilen och surfplattan. Vi kan fråga oss: Skulle det kännas genant om Jesus var här och såg vilka kläder jag hade på mig? Skulle andra som såg hur jag var klädd förstå att jag är en lärjunge till honom? (Läs 1 Timoteus 2:9, 10.) Vi skulle kunna ställa liknande frågor om vår film- och musiksmak: Skulle Jesus titta på den här filmen eller lyssna på den här musiken? Om han lånade min mobil eller surfplatta, skulle jag då skämmas över vad som fanns på den? Skulle jag ha svårt att förklara för Jesus varför jag tycker om att spela ett visst tv-spel eller dataspel? Kärleken till Jehova bör motivera oss att göra oss av med vad som helst som inte hör hemma bland dem som följer Jesus – kosta vad det kosta vill. (Apg. 19:19, 20) När vi överlämnade oss åt Jehova lovade vi att inte längre leva för oss själva utan för Kristus. Därför bör vi inte hålla fast vid något som kan hindra oss från att följa tätt i hans fotspår. (Matt. 5:29, 30; Fil. 4:8)

11. a) Hur påverkar vår kärlek till Jehova och Jesus vår syn på tjänsten? b) Vad kan kärleken få oss att göra för andra i församlingen?

11 Vår kärlek till Jesus får oss också att gå in för att predika och göra lärjungar. (Matt. 28:19, 20; Luk. 4:43) I samband med minneshögtiden finns möjligheten att vara hjälppionjär och använda 30 eller 50 timmar i tjänsten. Skulle du kunna anpassa ditt schema och pröva på det? En 84-årig broder som var änkeman kände att han inte kunde vara hjälppionjär på grund av sin ålder och dåliga hälsa. Men pionjärerna i området bestämde sig för att hjälpa honom. De ordnade med skjuts och lämpliga distrikt, och tack vare det kunde han nå sitt 30-timmarsmål. Skulle du kunna hjälpa någon i din församling att vara hjälppionjär i mars eller april? Alla kan naturligtvis inte vara hjälppionjärer, men vi kan ändå ta vara på den tid och energi vi har för att utöka vår tjänst för Jehova. När vi gör det visar vi att vi precis som Paulus motiveras av Kristus kärlek. Vad mer kommer Jehovas kärlek att få oss att göra?

 VI ÄR ”SKYLDIGA ATT ÄLSKA VARANDRA”

12. Vad får Jehovas kärlek oss att göra?

12 För det andra bör Jehovas kärlek få oss att älska våra bröder och systrar. Aposteln Johannes skrev: ”Ni älskade, om det är så Gud har älskat oss, då är vi själva skyldiga att älska varandra.” (1 Joh. 4:7–11) Om vi vill att Jehova ska älska oss måste vi alltså inse att vi är förpliktade att älska våra bröder och systrar. (1 Joh. 3:16) Så vad kan vi göra rent praktiskt för att visa vår kärlek?

13. Hur visade Jesus att han älskade andra?

13 Tänk på Jesus exempel. När han var på jorden var han särskilt mån om de utsatta i samhället. Han botade sjuka, lama, blinda, döva och stumma. (Matt. 11:4, 5) Till skillnad från de religiösa ledarna tyckte han verkligen om att undervisa dem som hade en andlig hunger. (Joh. 7:49) Han älskade de här ödmjuka människorna och ansträngde sig hårt för att hjälpa dem. (Matt. 20:28)

Kan du hjälpa en äldre broder eller syster i tjänsten? (Se paragraf 14.)

14. Vad kan vi göra för att visa att vi älskar våra bröder och systrar?

14 Tiden kring minneshögtiden är ett bra tillfälle att tänka igenom hur vi skulle kunna hjälpa vännerna i vår egen församling. Finns det till exempel några äldre bröder och systrar som skulle uppskatta lite extra omsorg? Skulle vi kunna besöka dessa kära vänner? Skulle vi kunna ta med lite mat, hjälpa dem med något där hemma, erbjuda skjuts till mötet eller samarbeta med dem i tjänsten? (Läs Lukas 14:12–14.) Visst vill vi låta Jehovas kärlek motivera oss att visa att vi älskar våra bröder och systrar!

HA ÖVERSEENDE MED DINA BRÖDER OCH SYSTRAR

15. Vad behöver vi inse?

15 För det tredje motiverar Jehovas kärlek oss att vara förlåtande mot våra medtroende. Vi har alla ärvt synd och död från Adam, så ingen av oss kan säga: ”Jag behöver inte lösenoffret.” Oavsett hur trogna vi är, så är vi helt beroende av Jehovas oförtjänta omtanke genom lösenoffret. Var och en av oss har fått en enorm skuld efterskänkt. Varför är det så viktigt att vi inser det? Vi hittar svaret i en av Jesus liknelser.

16, 17. a) Vad lär vi oss av Jesus liknelse om kungen och slavarna? b) Vad är du besluten att göra med tanke på Jesus liknelse?

 16 Jesus berättade en liknelse om en kung som hade förlåtit en av sina slavar och efterskänkt en stor skuld på 10 000 talenter, eller 60 miljoner denarer. Men trots det vägrade den här slaven förlåta sin medslav och efterskänka en mycket mindre skuld på 100 denarer. Kungen blev ursinnig när han fick höra hur hårdhjärtad slaven hade varit mot sin medslav. Han sa: ”Onde slav, hela den där skulden avskrev jag åt dig, när du bönföll mig. Borde inte du, i din tur, ha varit barmhärtig mot din medslav, liksom jag var barmhärtig mot dig?” (Matt. 18:23–35) Precis som kungen i liknelsen har Jehova efterskänkt oss en enorm skuld genom att förlåta oss våra synder. Så vad bör Jehovas kärlek och barmhärtighet motivera oss att göra?

17 När vi förbereder oss för att högtidlighålla minnet av Jesus död är det bra att vi frågar oss själva: Är det någon broder eller syster som har sårat mig? Har jag svårt att förlåta honom eller henne? I så fall har vi ett gyllene tillfälle att efterlikna Jehova, som är ”redo att förlåta”. (Ps. 86:5; Neh. 9:17) Om vi uppskattar Jehovas stora barmhärtighet mot oss, vill vi i vår tur ha överseende med andra och uppriktigt förlåta dem. Vi kan helt enkelt inte räkna med Jehovas kärlek och förlåtelse om vi inte själva älskar och förlåter andra. (Matt. 6:14, 15) Att vi är förlåtande kan naturligtvis inte förändra det förflutna, men det kommer definitivt att ha en positiv inverkan på vår framtid.

18. Vad hjälpte en syster att ha överseende med en annan systers ofullkomligheter?

18 Det är inte alltid så lätt att ”ha fördrag med” våra bröder och systrar. (Läs Kolosserna 3:13, 14; Efesierna 4:32.) Tänk till exempel på Lily, en ogift syster som ofta hjälpte Carol, en änka i församlingen. [1] Hon gav henne skjuts, hjälpte henne med olika ärenden och visade omtanke på många andra sätt. Trots allt som Lily gjorde för henne var hon alltid kritisk och svår att ha att göra med. Men Lily fokuserade på Carols goda egenskaper. Hon fortsatte att hjälpa Carol under flera år, ända tills Carol blev allvarligt sjuk och dog. Lily säger: ”Jag ser fram emot att få träffa Carol i uppståndelsen. Jag vill lära känna henne när hon är fullkomlig.” Det är tydligt att Jehovas kärlek kan motivera oss att ha överseende med våra bröder och systrar och hjälpa oss att se fram emot den tid då mänsklig ofullkomlighet kommer att vara borta för alltid.

19. Hur motiveras du av Jehovas ”obeskrivbara fria gåva”?

19 Jehovas ”obeskrivbara fria gåva” är verkligen fantastisk. Därför vill vi aldrig ta den för given. I stället vill vi ta vara på tiden kring minneshögtiden och meditera över allt som Jehova och Jesus har gjort för oss. Och vi vill låta deras kärlek motivera oss att följa tätt i Jesus fotspår, visa kärlek mot våra bröder och systrar och uppriktigt förlåta varandra.

^ [1] (paragraf 18) En del namn i artikeln har ändrats.