Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Känner du Jehova som Noa, Daniel och Job gjorde?

Känner du Jehova som Noa, Daniel och Job gjorde?

”Onda människor förstår inte vad det rätta är, men de som söker Jehova förstår allt.” (ORDS. 28:5)

SÅNGER: 126, 150

1–3. a) Vad kommer att hjälpa oss att vara trogna mot Jehova nu i de sista dagarna? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

VI NÄRMAR OSS nu slutet på de sista dagarna, och vi ser att de onda skjuter upp som ogräs. (Ps. 92:7) Därför är det inte förvånande att Guds moralnormer har hamnat i skymundan. Så hur kan vi i en sådan miljö vara som ”spädbarn i fråga om ondska” men ”fullvuxna till förståndet”? (1 Kor. 14:20)

2 Vi hittar svaret i vår temavers. I den står det att ”de som söker Jehova förstår allt”, dvs. allt de behöver förstå för att få hans godkännande. (Ords. 28:5) En liknande tanke finns i Ordspråksboken 2:7, 9. Där står det att Jehova ”förvarar ... praktisk vishet som en skatt [åt de rättrådiga]”. Det gör att de kan ”förstå rättfärdighet, rätt och rättrådighet, det godas alla vägar”.

3 Noa, Daniel och Job hade sådan vishet. (Hes. 14:14) Och det gäller Guds folk i vår tid också. Men hur är det med dig och mig personligen? Förstår vi ”allt” som behövs för att få Guds godkännande? Nyckeln är att vi skaffar oss ingående kunskap om honom. I den här artikeln ska vi därför se 1) hur Noa, Daniel och Job lärde känna Jehova, 2) hur de fick nytta av den kunskapen och 3) hur vi kan få en lika stark tro som de hade.

 NOA VANDRADE MED GUD I EN OND VÄRLD

4. Hur lärde Noa känna Jehova, och vad ledde det till?

4 Hur Noa lärde känna Jehova. Ända sedan tidigt i människans historia har män och kvinnor lärt känna Jehova på tre viktiga sätt: genom att iaktta skaparverket, genom att lyssna på andra som tjänat Gud och genom att få uppleva välsignelserna av att leva efter hans rättfärdiga normer och principer. (Jes. 48:18) När Noa iakttog skaparverket kunde han förstå att Gud existerar, men inte bara det. Han kunde också se hans egenskaper, till exempel hans kraft, och dra slutsatsen att han var den ende sanne Guden. (Rom. 1:20) Det här gjorde att han fick en stark tro på Jehova.

5. Hur fick Noa reda på vad som var Guds vilja med mänskligheten?

5 Bibeln säger att tron kommer ”av det man hör”. (Rom. 10:17) Det vi hör av andra kan alltså hjälpa oss att få tro. Noa fick förmodligen lära sig mycket om Jehova av sina släktingar. Hans far, Lemek, hade tro på Gud och var under en period samtida med Adam. (Se den inledande bilden.) Noas farfar var Metusela, och hans farfars farfar, Jared, dog 366 år efter att Noa hade fötts. * (Luk. 3:36, 37) De här männen och deras hustrur lärde honom säkert att Jehova hade skapat människorna och ville att de skulle befolka hela jorden och göra hans vilja. De berättade säkert också att de första människorna hade gjort uppror mot Gud, och resultatet av det kunde han ju se med egna ögon. (1 Mos. 1:28; 3:16–19, 24) Noa tog till sig av det han fick lära sig, och det motiverade honom att lojalt tjäna Jehova. (1 Mos. 6:9)

6, 7. Vad stärkte Noas tro?

6 Tron stärks av hoppet. Noas tro måste ha stärkts när han fick veta att hans namn ingav hopp, för det betyder troligen ”vila” eller ”tröst”. (1 Mos. 5:29, noten) Under inspiration sa Lemek om Noa: ”Denne skall ge oss tröst och ro från ... våra händers smärtfyllda möda som härleder sig från marken som Jehova har förbannat.” Noa hoppades på Jehova. Precis som Abel och Enok, som hade levt före honom, var han övertygad om att en ”avkomma” skulle krossa ormens huvud. (1 Mos. 3:15)

7 Noa hade såklart inte hela bilden av hur profetian i 1 Moseboken 3:15 skulle uppfyllas. Men han förstod att den väckte ett hopp för framtiden. Enok hade predikat ett liknande budskap och förutsagt att Gud skulle ta bort de onda. (Jud. 14, 15) Det Enok profeterade om kommer att få sin slutliga uppfyllelse i Harmageddon, men hans ord måste ha stärkt Noas tro och hopp!

8. Hur var Noas kunskap om Jehova till skydd för honom?

8 Hur hade Noa nytta av sin kunskap om Jehova? Den hjälpte honom att bygga upp tro och sann vishet, vilket skyddade honom från skada, i synnerhet andlig skada. Eftersom han ville vara Jehovas vän undvek han att umgås med människor som hade vänt Gud ryggen. Han lät sig inte luras av de materialiserade andevarelserna, som säkert kunde imponera på lättrogna människor med sina superkrafter. En del kanske till och med började dyrka dem. (1 Mos. 6:1–4, 9) Noa visste också att Jehova hade sagt att det var människor som skulle skaffa barn och befolka jorden. (1 Mos. 1:27, 28) Så han måste ha förstått att det var både onaturligt och orätt  att materialiserade andevarelser hade sex med kvinnor. Och det måste ha blivit ännu tydligare när de barn som föddes blev extremt stora och starka. Till slut sa Jehova till Noa att han skulle låta en stor översvämning komma över jorden. Noa visade då tro genom att bygga en ark och räddade på så sätt både sig själv och sin familj. (Hebr. 11:7)

9, 10. Hur kan vi få lika stark tro som Noa?

9 Hur kan vi få lika stark tro som Noa? Vi behöver studera Bibeln riktigt noga, låta kunskapen sjunka in och låta den forma och vägleda oss. (1 Petr. 1:13–15) Vår tro och visheten från Jehova kan sedan skydda oss från Satans lömska trick och världens ande. (2 Kor. 2:11) Det här onda inflytandet gör att många älskar våld och omoral och är helt inriktade på att leva ut sina begär. (1 Joh. 2:15, 16) Det kan också få sådana som är andligt svaga att blunda för det faktum att vi lever nära slutet för den här världsordningen. Skulle deras inställning kunna smitta av sig på oss? Lägg märke till att när Jesus jämförde våra dagar med Noas, så var det inte på våldet och omoralen han fokuserade, utan på farorna med andlig likgiltighet. (Läs Matteus 24:36–39.)

10 Vi kan fråga oss: Syns det i mitt liv att jag verkligen känner Jehova? Är min tro en drivkraft som får mig att följa Guds normer och att berätta om dem för andra? Förhoppningsvis visar svaren på de här frågorna att vi vandrar med den sanne Guden, precis som Noa gjorde.

DANIEL VISADE SANN VISHET I DET HEDNISKA BABYLON

11. a) Vad säger Daniels kärlek till Jehova om hans föräldrar? b) Vilka av Daniels egenskaper vill du också ha?

11 Hur Daniel lärde känna Jehova. Daniels föräldrar måste ha undervisat honom och lärt honom att älska Jehova och hans ord. Och den kärleken bar han med sig hela livet. Även när han hade kommit upp i åren tyckte han om att djupdyka i Skrifterna. (Dan. 9:1, 2) Daniel hade lärt känna Jehova väl och visste vad han hade gjort för israeliterna. Det här märks tydligt i hans fina bön i Daniel 9:3–19. Varför inte ta några minuter och läsa igenom de verserna och fundera på tankarna i dem? Fråga dig sedan vad bönen säger dig om Daniel som person.

12–14. a) Hur visade Daniel prov på vishet? b) Hur blev Daniel välsignad för sitt modiga och lojala handlingssätt?

12 Hur hade Daniel nytta av sin kunskap om Jehova? Livet i det hedniska Babylon var inte lätt för de judar som ville vara trogna mot Jehova. Vi kan ta ett exempel. Jehova hade uppmanat judarna: ”Sök den stads frid dit jag har låtit er gå i landsflykt.” (Jer. 29:7) Men han hade också befallt dem att vara helhjärtade i sin tillbedjan av honom. (2 Mos. 34:14) Hur kunde Daniel hitta balansen mellan de här två befallningarna? Tack vare visheten från Jehova kunde han förstå principen om relativt underordnande, dvs. att så långt som möjligt underordna sig världsliga myndigheter men att i första hand lyda Gud. Flera hundra år senare lärde Jesus ut precis samma princip. (Luk. 20:25)

13 Tänk på vad Daniel gjorde när man utfärdade en lag om att ingen under 30 dagar fick be en bön till någon annan än till kungen, varken gud eller människa. (Läs Daniel 6:7–10.) Daniel kunde ha ursäktat sig och tänkt att det bara handlade om 30 dagar. Men han vägrade låta ett förbud som hade utfärdats av människor få komma i vägen för hans tillbedjan av Jehova. Han kunde i och för sig ha bett mer undanskymt. Men han visste att  många hade sett honom be varje dag. Sin vana trogen fortsatte han därför med det, trots att det var med risk för sitt liv. Han ville absolut inte att någon skulle tro att han hade slutat tillbe Jehova.

14 Jehova välsignade att han modigt höll fast vid sina principer och räddade honom genom ett underverk när han kastades i en lejongrop. Det slutade med att människor över hela det medo-persiska riket fick höra talas om Jehova. (Dan. 6:25–27)

15. Hur kan vi få lika stark tro som Daniel?

15 Hur kan vi få lika stark tro som Daniel? Det räcker inte med att vi bara läser Bibeln. Vi måste också se till att vi ”fattar innebörden”. (Matt. 13:23) Vi vill förstå hur Jehova tänker och se de bakomliggande principerna. Därför måste vi begrunda det vi har läst. Det är också viktigt att vi ber ofta och innerligt, särskilt när vi hamnar i svåra situationer. När vi gör det kan vi vara övertygade om att Jehova frikostigt ger oss all den vishet och styrka vi behöver. (Jak. 1:5)

JOB TILLÄMPADE GUDS PRINCIPER I MED- OCH MOTGÅNG

16, 17. Hur fick Job kunskap om Jehova?

16 Hur Job lärde känna Jehova. Job var inte israelit. Däremot var han en avlägsen släkting till Abraham, Isak och Jakob. Jehova hade uppenbarat detaljer om sig själv och sin avsikt med mänskligheten för dem, och tydligen kände Job till många av de här dyrbara sanningarna. (Job 23:12) ”Genom hörsägen hade jag hört om dig”, sa han. (Job 42:5) Och Jehova själv sa att Job hade sagt sanningen om honom. (Job 42:7, 8)

När vi tittar på skaparverket och lär oss mer om Jehovas egenskaper får vi starkare tro. (Se paragraf 17.)

17 Job lärde sig också en hel del om Jehovas egenskaper genom att titta på skaparverket. (Job 12:7–9, 13) Längre fram tog både Elihu och Jehova exempel från skapelsen för att påminna Job om hur små vi människor är i jämförelse med Jehova. (Job 37:14; 38:1–4) Och budskapet gick verkligen fram. Job sa ödmjukt till Jehova: ”Jag har kommit att inse att du förmår allt och att inget som  du har i tankarna är ouppnåeligt för dig. ... Jag ... ångrar mig verkligen i stoft och aska.” (Job 42:2, 6)

18, 19. Hur visade Job att han verkligen kände Jehova?

18 Hur hade Job nytta av sin kunskap om Jehova? Job hade verkligen ett bra grepp om Jehovas principer. Han hade lärt känna honom, och det fick påverka hans liv. Vi kan ta ett exempel. Job visste att han inte kunde påstå att han älskade Gud om han samtidigt behandlade andra illa. (Job 6:14) Han tänkte inte att han var bättre än andra, utan var omtänksam mot alla, rik som fattig. Som han uttryckte det: ”Han som danade mig i moderlivet, har han inte danat också dem?” (Job 31:13–22) Han lät inte sin makt och rikedom stiga honom åt huvudet eller förvränga hans syn på andra. Tänk vilken kontrast till många rika och mäktiga i vår tid!

19 Job ville inte att någonting, vare sig materiella saker eller något annat, skulle få komma före Jehova, för han visste att det skulle vara detsamma som att förneka ”den sanne Guden där ovan”. (Läs Job 31:24–28.) Han såg äktenskapet som en helig förening mellan en man och en kvinna. Han ingick till och med ett avtal med sina ögon om att inte ge kvinnor opassande uppmärksamhet. (Job 31:1) Intressant nog var det här under en tid då Gud tolererade polygama äktenskap. Så Job hade kunnat ta sig en andra fru om han hade velat. * Men tydligen valde han att följa det mönster för äktenskap som Jehova hade fastställt i Eden. (1 Mos. 2:18, 24) Omkring 1 600 år senare lärde Jesus ut samma höga principer för äktenskap och sexualmoral. (Matt. 5:28; 19:4, 5)

20. Vad kan hjälpa oss när vi ska välja vänner och underhållning?

20 Hur kan vi få lika stark tro som Job? Nyckeln är återigen att vi lär känna Jehova riktigt väl och låter den kunskapen påverka alla sidor av vårt liv. Bibeln säger till exempel att Jehova hatar den som älskar våld och att vi inte ska umgås med svekfulla människor. (Läs Psalm 11:5; 26:4.) Vad säger det oss om hur Jehova tänker? Och hur bör den insikten påverka vad vi prioriterar, hur vi använder internet och vilket umgänge och vilken underhållning vi väljer? Svaren på de här frågorna ger oss en bra bild av hur väl vi känner Jehova. Vi vill verkligen vara trogna mot honom, så i dagens komplicerade och onda värld måste vi använda vår tankeförmåga och öva den så att vi kan skilja mellan vad som är rätt och fel och mellan vad som är vist och ovist. (Ef. 5:15; Hebr. 5:14)

21. Vad måste till för att vi ska ”[förstå] allt” vi behöver för att få Jehovas godkännande?

21 Noa, Daniel och Job gjorde allt de kunde för att lära känna Jehova väl, och han hjälpte dem att ”[förstå] allt” de behövde för att få hans godkännande. De blev verkligen fina exempel i att göra saker och ting på Jehovas sätt, och det ledde till framgång. (Ps. 1:1–3) Så fråga dig själv: Känner jag Jehova lika bra som Noa, Daniel och Job gjorde? Tack vare det ökade andliga ljuset kan vi faktiskt lära känna honom ännu bättre! (Ords. 4:18) Så studera Bibeln, och gräv på djupet. Begrunda det du har läst, och be om helig ande. Den insikt och vishet du får kommer att hjälpa dig att stå emot trycket från den här världen och att hela tiden dras närmare din himmelske Far. (Ords. 2:4–7)

^ § 5 Precis som Noa vandrade Enok, hans farfars far, med den sanne Guden. Men ”Gud tog bort honom” 69 år innan Noa föddes. (1 Mos. 5:23, 24)

^ § 19 Detsamma kan sägas om Noa. Han hade bara en hustru, även om polygami började praktiseras kort efter upproret i Eden. (1 Mos. 4:19)