”Noa, Daniel och Job ... skulle ... på grund av sin rättfärdighet bara befria sin egen själ.” (HES. 14:14)

SÅNGER: 89, 119

1, 2. a) Hur kan vi bli uppmuntrade av att påminna oss Noas, Daniels och Jobs exempel? b) Hur såg situationen ut när Hesekiel skrev orden i Hesekiel 14:14?

GÅR du igenom en tuff period just nu? Har du kanske dålig hälsa eller ekonomiska problem? Blir du orättvist behandlad på grund av din tro? Tycker du att det är svårt ibland att behålla glädjen i tjänsten för Jehova? I så fall kan det vara uppmuntrande att bli påmind om berättelserna om Noa, Daniel och Job. De var ofullkomliga, och de ställdes inför utmaningar som liknar dem vi möter i dag. En del situationer var rentav livshotande. Men de fortsatte ändå att vara trogna mot Jehova, och han såg dem som fina exempel på tro och lydnad. (Läs Hesekiel 14:12–14.)

2 Hesekiel skrev orden i temaversen i Babylon år 612 f.v.t. * (Hes. 1:1; 8:1) Då var det bara fem år kvar till den förutsagda ödeläggelsen, år 607. Det var inte många invånare som visade  samma egenskaper som Noa, Daniel och Job, men de få som gjorde det överlevde. (Hes. 9:1–5) Till dem hörde Jeremia, Baruk, Ebed-Melek och rekabiterna.

3. Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

3 Det är på samma sätt i vår tid. Det är bara de som är rättfärdiga i Jehovas ögon, som Noa, Daniel och Job var, som kommer att få överleva slutet för den här onda världsordningen. (Upp. 7:9, 14) Därför ska vi se närmare på varför Jehova använde de här männen som exempel på sådana som gjorde det som var rätt. Vi ska gå igenom 1) vilka utmaningar de ställdes inför och 2) hur vi kan efterlikna deras tro och lydnad.

NOA – TROGEN OCH LOJAL I MER ÄN 800 ÅR

4, 5. Vilka utmaningar ställdes Noa inför, och vad i hans liv imponerar på dig?

4 Utmaningar som Noa ställdes inför. Redan när Noas farfars far Enok levde var människorna väldigt onda. Det de sa om Jehova var chockerande. (Jud. 14, 15) Och våldet bara eskalerade, så på Noas tid var jorden full av våld. Onda änglar tog sig människokroppar, gifte sig och fick barn som var våldsamma och brutala. (1 Mos. 6:2–4, 11, 12) Men Noa var verkligen annorlunda. Han ”fann ynnest för Jehovas ögon” och ”visade sig vara oklanderlig bland sina samtida. Noa vandrade med den sanne Guden.” (1 Mos. 6:8, 9)

5 Vad säger det här oss om Noa? Tänk på hur länge han höll ut. Det var inte bara i 70 eller 80 år, som är en rätt normal livslängd i dag. Nej, han fick stå ut med en ond värld i nästan 600 år! (1 Mos. 7:11) Och till skillnad från oss så hade han inte någon församling som kunde ge uppmuntran och stöd. Av allt att döma hade han inte ens sina syskon på sin sida. *

6. Hur visade Noa att han var modig?

6 Noa nöjde sig inte med att bara försöka vara en god människa. Han berättade modigt om sin tro på Jehova, och därför kallas han ”en rättfärdighetens förkunnare” i Bibeln. (2 Petr. 2:5) Genom sin tro ”domfällde han världen”, skrev aposteln Paulus. (Hebr. 11:7) Man kan lätt tänka sig att Noa blev hånad och förlöjligad. En del kanske till och med var hotfulla och våldsamma. Men han var inte rädd för människor. (Ords. 29:25) Han hade det mod som Jehova ger sina trogna tjänare.

7. Vilka utmaningar förde arkbygget med sig för Noa?

7 Noa hade varit trogen och lojal mot Jehova i mer än 500 år när han fick uppdraget att bygga en ark för att kunna rädda människor och djur. (1 Mos. 5:32; 6:14) Det var ett enormt projekt, och då menar vi inte bara rent byggnadstekniskt. Noa förstod att det skulle innebära ännu mer hån och motstånd. Men han hade stark tro och gjorde precis som Jehova hade befallt honom. (1 Mos. 6:22)

8. Hur visade Noa att han litade på att Jehova skulle ta hand om honom och hans familj?

8 Samtidigt behövde Noa ta hand om sin hustru och sina barn och fylla deras materiella behov. Det var ingen lätt uppgift före floden. Människor var tvungna att arbeta extra hårt för att kunna odla jorden då, och det gällde Noa också. (1 Mos. 5:28, 29) Men han lät inte de bekymren ta över, utan tjänsten för Jehova var alltid det viktigaste i hans liv. Fastän  byggandet av arken kan ha pågått så länge som 40 eller 50 år behöll han sitt andliga fokus. Och det gjorde han i ytterligare 350 år efter översvämningen. (1 Mos. 9:28) Vilket bra exempel på tro och lydnad!

9, 10. a) Hur kan vi efterlikna Noas tro och lydnad? b) Hur ser Jehova på alla som försvarar hans normer?

9 Hur kan vi efterlikna Noa? Det kan vi göra genom att försvara Jehovas normer för vad som är rätt, sätta Jehova på första platsen i livet och inte vara någon del av Satans värld. (Matt. 6:33; Joh. 15:19) Det här gör oss naturligtvis inte populära i världen. Vi står till exempel upp för Guds normer som gäller sex och äktenskap, och därför får vi ibland negativa reaktioner i media. (Läs Malaki 3:17, 18.) Men precis som Noa är vi inte rädda för vad andra ska tycka. Det viktigaste för oss är vad Jehova tycker. Det är ju bara han som kan ge oss evigt liv. (Luk. 12:4, 5)

10 Fråga dig själv: Kommer jag att fortsätta göra det som är rätt även om andra hånar eller kritiserar mig? Litar jag på Jehova även i ekonomiskt kärva tider? Om vi precis som Noa litar på Jehova och alltid följer hans vägledning, kan vi vara säkra på att han kommer att ta hand om oss. (Fil. 4:6, 7)

DANIEL – TROGEN OCH LOJAL I EN OND STAD

11. Vilka stora utmaningar ställdes Daniel och hans tre vänner inför i Babylon? (Se den inledande bilden.)

11 Utmaningar som Daniel ställdes inför. Daniel hade förts som fånge till Babylon, en stad som var full av avgudadyrkan och spiritism. Folket där såg ner på judarna och hånade både dem och deras Gud, Jehova. (Ps. 137:1, 3) Det här måste verkligen ha sårat Daniel och andra som älskade Jehova! Daniel och hans tre vänner, Hananja, Misael och Asarja, hade ögonen på sig. De utbildades för att arbeta för kungen och förväntades till och med äta särskild mat. Och just matfrågan blev genast kontroversiell, eftersom Daniel inte ville bli oren genom att äta ”kungens fina mat”. (Dan. 1:5–8, 14–17)

12. a) Vilka fina egenskaper hade Daniel? b) Hur såg Jehova på Daniel?

12 En utmaning som inte var lika påtaglig kanske gällde Daniel själv. Han var fantastiskt duktig, och därför gav kungen honom särskilda förmåner. (Dan. 1:19, 20) Men han blev ändå inte stolt, självsäker eller påstridig. Han hade inget behov av att hävda sig, utan gav alltid ödmjukt äran åt Jehova. (Dan. 2:30) Daniel var fortfarande ung när Jehova nämnde honom tillsammans med Noa och Job som fina förebilder för oss. Vilket förtroende Jehova visade! Levde Daniel upp till det? Ja, absolut. Han var trogen mot Jehova livet ut. Förmodligen var han närmare 100 år när Guds ängel tilltalade honom på det här varma sättet: ”Daniel, du högt värderade man.” (Dan. 10:11)

13. Vad kunde Daniel göra tack vare sin höga ställning?

13 Eftersom Daniel hade Jehovas stöd kunde han bli en högt uppsatt ämbetsman under både babyloniskt och medo-persiskt styre. (Dan. 1:21; 6:1, 2) Det kan ha varit Jehova som såg till att han fick den positionen så att han kunde hjälpa sitt folk, precis som Josef i Egypten och Ester och Mordokaj i Persien. * (Dan. 2:48) Tänk så betryggande det måste ha  varit för Hesekiel och andra landsförvisade judar att se hur Jehova ledde saker och ting.

De som är lojala mot Jehova är dyrbara i hans ögon. (Se paragraf 14, 15.)

14, 15. a) Hur påminner vår situation om Daniels? b) Vad kan föräldrar i dag lära sig av Daniels föräldrar?

14 Hur kan vi efterlikna Daniel? På sätt och vis är vi också som främlingar i en värld som är moraliskt och andligt osund. Den är påverkad av det stora Babylon, världsväldet av falsk religion, som Bibeln beskriver som ”en boningsort för demoner”. (Upp. 18:2) Vi skiljer oss också från mängden, och många ser ner på oss. (Mark. 13:13) Så vi måste hålla oss nära Jehova, vår Gud, precis som Daniel gjorde. När vi är ödmjuka, litar på Jehova och lyder honom kommer även vi att vara värdefulla och dyrbara i hans ögon. (Hagg. 2:7)

15 Berättelsen om Daniel är också uppmuntrande för föräldrar. På vilket sätt? Trots att han växte upp i Juda under en tid då de flesta var onda lärde han sig att älska Jehova. Det var ingen tillfällighet. Det tyder på att hans föräldrar hade gjort ett bra arbete! (Ords. 22:6) Bara det att de gav honom namnet Daniel, som betyder ”Gud är min domare”, visar att de älskade Jehova. Ni som är föräldrar i dag, fortsätt tålmodigt att undervisa era barn om Jehova. Ge inte upp. (Ef. 6:4) Be både med dem och för dem. När ni gör ert bästa för att fylla deras hjärtan med sanningar från Bibeln kan ni lita på att Jehova välsignar det. (Ps. 37:5)

JOB – TROGEN OCH LOJAL SOM RIK OCH SOM FATTIG

16, 17. Vilka utmaningar ställdes Job inför när han a) var rik och respekterad? b) drabbades av prövningar?

16 Utmaningar som Job ställdes inför. Jobs liv präglades verkligen av ytterligheter. Först var han ”den störste av alla orientaler”. (Job 1:3) Han var rik, känd och respekterad. (Job 29:7–16) Men det gjorde inte att han lade sig till med en överlägsen attityd eller menade att han inte behövde Gud. Nej, Jehova kallade honom ”min tjänare”. Han sa att Job höll fast vid det som var rätt, hade djup respekt för honom och tog avstånd från det som var ont. (Job 1:8)

17 Men plötsligt ändrades Jobs liv dramatiskt. Han förlorade precis allt och blev så deprimerad och förtvivlad att han bara ville dö. Vi vet ju att det var Satan  som låg bakom det här. Han anklagade Job för att tillbe Jehova av själviska motiv. (Läs Job 1:9, 10.) Jehova blundade inte för den fruktansvärda anklagelsen. I stället gav han Job möjligheten att visa att han var lojal mot honom och att han tillbad honom av kärlek.

18. a) Vad gör starkast intryck på dig i berättelsen om Job? b) Vad kan den här skildringen lära oss om Jehova?

18 Satan riktade angrepp efter angrepp mot Job. Allt var ondskefullt uträknat för att få Job att tro att det var Gud som låg bakom det hela. (Job 1:13–21) Sedan kom tre män som låtsades vara hans vänner och angrep honom verbalt. De sa att han fick vad han förtjänade och att det var Gud som straffade honom! (Job 2:11; 22:1, 5–10) Men Job fortsatte att vara lojal mot Jehova. Det är sant att en del av det han sa inte var så genomtänkt, men Jehova förstod smärtan bakom orden. (Job 6:1–3) Han såg en djupt deprimerad man som aldrig skulle vända honom ryggen, trots att Satan genom de här falska vännerna sparkade på en som redan låg. När allt det här var över gav Jehova honom dubbelt upp av det han hade haft och lät honom leva i ytterligare 140 år. (Jak. 5:11) Under den perioden fortsatte han att tjäna Jehova helhjärtat. Hur vet vi det? Därför att Hesekiel skrev orden i vår temavers många hundra år efter att Job hade dött.

19, 20. a) Hur kan vi efterlikna Jobs tro och lydnad? b) Hur kan vi efterlikna Jehova?

19 Hur kan vi efterlikna Job? Oavsett hur våra omständigheter ser ut vill vi alltid att Jehova ska vara den viktigaste personen i vårt liv. Vi vill lita helt på honom och lyda honom helhjärtat. Och vi har faktiskt ännu starkare skäl att göra det än vad Job hade! Tänk efter: Vi vet en hel del om Satan och hur han jobbar. (2 Kor. 2:11) Mycket tack vare Jobs bibelbok vet vi varför Gud tillåter lidandet. Och tack vare Daniels profetia förstår vi att Guds rike är en världsregering som styrs av Jesus Kristus. (Dan. 7:13, 14) Dessutom vet vi att den regeringen snart kommer att göra slut på alla orättvisor.

20 Det som Job fick gå igenom lär oss också att vi behöver visa medkänsla när våra bröder och systrar har det svårt. De kanske säger tanklösa saker ibland, precis som Job gjorde. (Pred. 7:7) Men i stället för att tänka det värsta om dem försöker vi vara förstående. Då efterliknar vi vår kärleksfulle och medkännande Far, Jehova. (Ps. 103:8)

JEHOVA ”SKALL GÖRA ER STARKA”

21. Hur påminner orden i 1 Petrus 5:10 om det Noa, Daniel och Job fick gå igenom?

21 Noa, Daniel och Job levde under olika tidsepoker och under väldigt olika omständigheter, men de höll troget ut under sina prövningar. Det de gick igenom får oss att tänka på aposteln Petrus ord: ”Sedan ni har lidit en liten tid, skall all oförtjänt omtankes Gud ... själv fullända er utbildning, han skall göra er fasta, han skall göra er starka.” (1 Petr. 5:10)

22. Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

22 Petrus ord är en försäkran om att Jehova gör sina tjänare fasta och starka. Och de orden gäller även Guds folk i dag. Vi vill alla att han ska göra oss starka, så att vi kan vara lojala mot honom. Det är därför vi behöver efterlikna Noa, Daniel och Job. Som vi ska se i nästa artikel var nyckeln till att de kunde vara lojala att de verkligen kände Jehova. De förstod precis vad han förväntade av dem. (Ords. 28:5) Det kan vi också göra.

^ § 2 Hesekiel fördes i landsflykt år 617. Avsnittet i Hesekiel 8:1–19:14 dateras till ”det sjätte året” av denna landsflykt, dvs. år 612.

^ § 5 Noas far, Lemek, tillbad Jehova men dog omkring fem år före översvämningen. Om Noas mor och hans bröder och systrar fortfarande var i livet när översvämningen kom tillbad de tydligen inte Jehova eftersom de inte överlevde.

^ § 13 Jehova kan ha gjort samma sak för Daniels tre vänner, så att de också kunde hjälpa det judiska folket. (Dan. 2:49)