VEM av oss vill inte vara glad och lycklig? Men nu i de ”sista dagarna” drabbas vi alla av problem som kan vara svåra att hantera. (2 Tim. 3:1) Orättvisor, dålig hälsa, arbetslöshet, sorg och annat som tynger ner kan verkligen tära på glädjen. Även de som tjänar Jehova kan märka att glädjen har minskat. Känner du igen dig i det här? Hur kan du i så fall få tillbaka glädjen?

För att hitta svaret behöver vi först ta reda på vad sann glädje är och hur andra har bevarat glädjen trots prövningar. Sedan ska vi se vad vi själva kan göra för att behålla och rentav öka vår glädje.

VAD ÄR GLÄDJE?

Att känna glädje är inte samma sak som att vara sprallig eller uppsluppen. Vi kan ta ett exempel: En man som druckit för mycket kanske skrattar hejdlöst. Men när han nyktrat till är det slutskrattat, och då står han där med alla sina problem igen. Euforin var bara tillfällig, det var ingen äkta glädje. (Ords. 14:13)

Glädje är tvärtom en djup, inre känsla. Den har beskrivits som en känsla ”som kommer av att man har fått eller förväntar att få något gott”. Det är ett tillstånd av lycka som inte påverkas av yttre omständigheter. (1 Thess. 1:6) Man kan faktiskt vara ledsen och orolig över något men samtidigt känna en inre glädje. Tänk på apostlarna. De blev pryglade för att de hade predikat om Jesus. Men när de lämnade Sanhedrin ”gladde [de] sig över att de hade räknats värdiga att bli vanärade för hans namns skull”. (Apg. 5:41) Självklart var de inte glada över att de hade blivit slagna. Men de var glada över att de hade bevarat sig trogna och lojala mot Jehova.

Vi föds inte med sådan glädje, och den kommer inte av sig själv. Varför inte det? Därför att sann glädje är ett resultat av Guds heliga ande. Med Guds andes hjälp kan vi ta på oss ”den nya personligheten”, och i den ingår glädje. (Ef. 4:24; Gal. 5:22) Och när vi utvecklar den här egenskapen kan vi lättare hantera problemen i livet.

EXEMPEL VI VILL FÖLJA

Jehovas tanke med jorden var inte att saker och ting skulle utvecklas i den negativa spiral som vi upplever i dag, utan i en positiv riktning. Men trots att människor gör det som är ont förlorar inte Jehova sin glädje. Bibeln säger: ”Styrka och glädje är på hans plats.” (1 Krön. 16:27) Allt det goda som hans tjänare uträttar gör honom också stolt och glad. (Ords. 27:11)

Vi kan efterlikna Jehova genom att inte bli överdrivet bekymrade när saker inte går som vi tänkt oss. Vi kan i stället fokusera på det som är bra just nu och tålmodigt vänta på att situationen ska bli bättre i framtiden. *

 Vi har många fina exempel i Bibeln på sådana som bevarade glädjen trots stora problem. Abraham hamnade i livshotande situationer och drabbades av problem som andra hade orsakat. (1 Mos. 12:10–20; 14:8–16; 16:4, 5; 20:1–18; 21:8, 9) Men han behöll ändå sin inre glädje. Hur lyckades han med det? Han tänkte på sitt hopp om att få leva i den nya världen under Messias styre. (1 Mos. 22:15–18; Hebr. 11:10) Jesus sa: ”Abraham, er fader, fröjdade sig mycket över utsikten att få se min dag, och han såg den och fröjdade sig.” (Joh. 8:56) Vi kan efterlikna Abraham och tänka på allt det underbara som väntar oss i framtiden. (Rom. 8:21)

Precis som Abraham var Paulus och Silas helt inriktade på Guds löften. De hade stark tro, och de höll sina positiva känslor vid liv trots många negativa upplevelser. Vid ett tillfälle blev de svårt slagna och kastade i fängelse, men mitt i natten satt de ändå och bad och sjöng lovsånger till Gud. (Apg. 16:23–25) De hämtade styrka i sitt hopp. Dessutom kände de sig glada när de tänkte på att själva orsaken till deras lidande var att de var Kristus efterföljare. Vi kan efterlikna Paulus och Silas och tänka på de goda resultat det får om vi troget står på Jehovas sida. (Fil. 1:12–14)

Det finns många fina exempel även i vår tid på bröder och systrar som har bevarat glädjen trots svåra omständigheter. I november 2013 drog supertyfonen Haiyan in över Filippinerna och gjorde mer än 1 000 familjer bland Jehovas vittnen hemlösa. George bodde i staden Tacloban i ett hus som utplånades fullständigt, och han berättade: ”Trots det som hänt är vännerna vid gott mod. Det är svårt att sätta ord på det, men vi känner verkligen glädje.” Om vi tänker på allt som Jehova har gjort för oss och är tacksamma för det, kommer vi också att kunna fortsätta känna glädje även i svåra situationer. Vilka fler skäl har vi att vara glada?

VARFÖR VI KAN VARA GLADA

Den allra viktigaste källan till glädje är vårt förhållande till Jehova. Tänk bara: Vi känner den högste i hela universum, och han är vår Far, vår Gud och vår vän! (Ps. 71:17, 18)

Vi är också tacksamma för att han har gett oss livet och förmågan att njuta av det. (Pred. 3:12, 13) Tack vare att Jehova har dragit oss till sig kan vi förstå vad som är hans vilja för oss. (Kol. 1:9, 10) Vi känner att livet har mening och en tydlig inriktning. Men de flesta andra i samhället har inga bra svar på existentiella frågor. Paulus betonade den kontrasten när han skrev: ”’Vad öga inte har sett och öra inte har hört och människohjärtat inte har tänkt ut, det har Gud berett åt dem som älskar honom.’ För oss är det ju som Gud har uppenbarat det genom sin ande.” (1 Kor. 2:9, 10) Visst är vi glada över att vi vet vad Jehovas vilja och avsikt är!

Men Jehova har gjort ännu mer för oss. Han har gjort det möjligt för oss att få våra synder förlåtna. (1 Joh. 2:12) Han har gett oss hoppet om att få leva i den nya världen, som snart är en verklighet. (Rom. 12:12) Och redan nu har han gett oss många fina vänner i församlingen. (Ps. 133:1) Jehova skyddar oss också från Satan och demonerna. (Ps. 91:11) Om vi fortsätter att påminna oss alla de här välsignelserna kommer vi att känna större glädje. (Fil. 4:4)

HUR MAN FÅR GLÄDJEN ATT VÄXA

Om vi redan är glada, kan vi då få ännu större glädje? Jesus sa: ”Detta har jag talat till er för att min glädje skall vara i er och er glädje skall göras fullständig.” (Joh. 15:11) Visar inte det här att vår glädje kan växa?  Vi kan jämföra våra ansträngningar att öka glädjen med att sköta en eld. Om vi vill få mer värme måste vi lägga på mer ved. Om vi på liknande sätt vill få mer glädje måste vi ge näring åt vår andlighet. Kom ihåg att glädje är ett resultat av Jehovas ande. Om vi alltså ber om helig ande och läser och begrundar hans ord, som är inspirerat genom helig ande, så kommer vår glädje att växa. (Ps. 1:1, 2; Luk. 11:13)

Vår glädje kan också växa om vi är fullt upptagna med sådant som Jehova tycker om. (Ps. 35:27; 112:1) Varför det? Därför att vi är skapade för att ha djup respekt för Gud och att hålla hans bud. Bibeln säger att ”detta är hela den förpliktelse människan har”. (Pred. 12:13) Vi är med andra ord konstruerade för att göra hans vilja. Så när vi tjänar Jehova får vi helt naturligt största möjliga glädje och lycka i livet. *

GLÄDJENS FÖRDELAR

Om vi ökar glädjen i vårt liv följer andra fördelar med på köpet. Här är några exempel: Jehova får ännu varmare känslor för oss när vi fortsätter att tjäna honom med glädje, trots de problem vi kämpar med. (5 Mos. 16:15; 1 Thess. 5:16–18) Om vi känner äkta glädje kommer livet inte att kretsa kring det materiella, utan vi kan i stället tänka oss att offra en del för Guds rikes skull. (Matt. 13:44) När vi ser allt det positiva det för med sig att göra mer för Jehova, växer vår glädje ännu mer. Vi kommer också att känna oss mer nöjda med oss själva, och glädjen kommer att smitta av sig på andra. (Apg. 20:35; Fil. 1:3–5)

”Om du är glad och känner dig nöjd med ditt liv nu, är det mer sannolikt att du håller dig frisk i framtiden.” Den slutsatsen drog en forskare vid University of Nebraska i USA efter att ha utvärderat ett antal studier om hälsa. Det här är helt i linje med vad Bibeln säger: ”Ett glatt hjärta är god medicin.” (Ords. 17:22) Ja, om du försöker öka glädjen i livet får du förmodligen bättre hälsa.

Så trots att vi lever i stressfyllda tider kan vi utveckla äkta och bestående glädje med hjälp av helig ande. Den kan vi få genom att be, studera och begrunda Guds ord. Vi kan också öka vår glädje om vi är tacksamma för allt Jehova ger oss, efterliknar andras tro och försöker göra Guds vilja. Då kan vi alla få uppleva det som beskrivs i Psalm 64:10, som säger: ”Den rättfärdige skall glädja sig i Jehova och ta sin tillflykt till honom.”

^ § 10 Egenskapen tålamod kommer att behandlas i en kommande artikel i den här serien om ”andens frukt”.

^ § 20 Fler tips på hur man lyckas med detta finns i rutan ” Andra sätt att öka glädjen”.