VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Februari 2018

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 2 och 29 april 2018.

Efterlikna Noas, Daniels och Jobs tro och lydnad

Dessa trogna män ställdes inför en del utmaningar som också vi ställs inför. Hur kunde de fortsätta vara lojala?

Känner du Jehova som Noa, Daniel och Job gjorde?

Hur lärde dessa män känna den Allsmäktige? Hur fick de nytta av sin kunskap? Hur kan vi få lika stark tro som de hade?

LEVNADSSKILDRING

För Jehova är allting möjligt

Några få ord som sades på en buss i Kirgizistan förändrade livet för ett gift par.

Vad innebär det att vara en andlig människa?

Bibeln beskriver vad som kännetecknar en andlig människa och vad som kännetecknar en oandlig.

Gå framåt som andlig människa!

Bibelkunskap gör dig inte nödvändigtvis till en andlig människa. Vad mer måste till?

Glädje – en egenskap vi får av Gud

Vad kan man göra om man märker att problemen i livet tär på glädjen?

UR VÅRT ARKIV

De goda nyheterna sprids med hjälp av offentliga tal på Irland

Vad övertygade C. T. Russell om att dessa fält var mogna och bara väntade på att bli skördade?