Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Februari 2017

Vem leder Guds folk i dag?

Vem leder Guds folk i dag?

”Kom ihåg dem som har ledningen bland er.” (HEBR. 13:7)

SÅNGER: 125, 43

1, 2. Vad kan apostlarna ha undrat över när Jesus hade återvänt till himlen?

JESUS apostlar stod på Olivberget och tittade upp mot himlen. De hade precis fått se sin herre och vän, Jesus, lyftas upp och döljas av ett moln. (Apg. 1:9, 10) I omkring två år hade han undervisat, uppmuntrat och väglett dem. Men nu var han borta. Vad skulle de göra?

2 Jesus hade sagt till sina efterföljare: ”Ni skall vara vittnen om mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens mest avlägsna del.” (Apg. 1:8) Hur skulle de klara av det här uppdraget? Jesus hade visserligen lovat att de snart skulle få helig ande. (Apg. 1:5) Men hur skulle en sådan internationell predikokampanj ledas och organiseras? Vem skulle hålla i trådarna? Apostlarna visste att Jehova hade använt synliga representanter för att leda sitt folk i det flydda. Därför kan de ha undrat om Jehova skulle utse en ny ledare.

3. a) Vilket viktigt beslut fattade de trogna apostlarna när Jesus hade återvänt till himlen? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

 3 Mindre än två veckor senare vände sig Jesus lärjungar till Skrifterna, bad om Guds vägledning och valde ut Mattias till att ersätta Judas Iskariot som den tolfte aposteln. (Apg. 1:15–26) Varför var det så viktigt för dem och för Jehova att en ny apostel valdes ut? Mattias fyllde ett viktigt behov rent organisatoriskt. * Jesus hade inte valt ut sina apostlar bara för att de skulle göra honom sällskap i tjänsten, utan de skulle spela en mycket viktig roll bland Guds folk. Vilken roll då, och hur fick de hjälp av Jehova och Jesus att klara av den? Vilken liknande anordning finns i dag? Och hur kan vi ”[komma] ihåg dem som har ledningen” bland oss, i synnerhet ”den trogne och omdömesgille slaven”? (Hebr. 13:7; Matt. 24:45)

SYNLIG LEDNING UNDER EN OSYNLIG LEDARE

4. Vilken roll hade apostlarna och andra äldste i Jerusalem?

4 Vid pingsten år 33 v.t. började apostlarna ta ledningen i den kristna församlingen. Bibeln säger att ”Petrus trädde fram tillsammans med de elva” och hjälpte en stor skara judar och proselyter att förstå livräddande sanningar. (Apg. 2:14, 15) Många av dem satte tro till budskapet och fortsatte sedan ”att helt ägna sig åt apostlarnas undervisning”. (Apg. 2:42) Apostlarna skötte församlingens ekonomi. (Apg. 4:34, 35) De koncentrerade sig på Guds folks andliga behov genom att be och undervisa i Guds ord. (Apg. 6:4) Och mogna kristna fick i uppdrag att sprida de goda nyheterna på nya distrikt. (Apg. 8:14, 15) Med tiden började andra smorda äldste hjälpa apostlarna att ta hand om församlingarna. Tillsammans utgjorde de en styrande krets som gav vägledning till alla församlingar. (Apg. 15:2)

5, 6. Hur fick den styrande kretsen a) kraft av helig ande? (Se den inledande bilden.) b) hjälp av änglar? c) vägledning från Guds ord?

5 De kristna i det första århundradet visste att Jehova vägledde den styrande kretsen genom deras ledare, Jesus. Hur kunde de veta det? För det första fick den styrande kretsen kraft av helig ande. (Joh. 16:13) Alla smorda kristna fick del av den heliga anden, men apostlarna och andra äldste i Jerusalem fick specifik hjälp för att klara av sin uppgift som tillsyningsmän. Vi kan ta ett exempel. År 49 fick den styrande kretsen hjälp av helig ande att fatta ett beslut om omskärelsen. Församlingarna följde den här vägledningen och ”fortsatte ... att stärkas i tron, och de växte till i antal från dag till dag”. (Apg. 16:4, 5) I det brev som den styrande kretsen skrev om sitt beslut framgår det tydligt att de visade Guds andes frukt, däribland kärlek och tro. (Apg. 15:11, 25–29; Gal. 5:22, 23)

6 För det andra fick den styrande kretsen hjälp av änglar. Det var tydligt i fallet med Cornelius. Han var den förste oomskurne icke-juden som blev kristen, och innan han blev döpt visade sig en ängel för honom och uppmanade honom att skicka bud efter aposteln Petrus. När Petrus hade predikat för Cornelius och hans släktingar fick de helig ande, trots att männen inte hade blivit omskurna.  När apostlarna och andra bröder fick reda på det rättade de sig efter Guds vilja och välkomnade oomskurna icke-judar in i den kristna församlingen. (Apg. 11:13–18) Änglar var också med och understödde predikoarbetet som den styrande kretsen hade tillsynen över. (Apg. 5:19, 20) För det tredje fick den styrande kretsen vägledning från Guds ord. När de skulle fatta viktiga beslut i lärofrågor eller ge församlingarna praktisk vägledning vände de sig till Skrifterna. (Apg. 1:20–22; 15:15–20)

7. Varför kan vi säga att Jesus ledde de första kristna?

7 Den styrande kretsen hade en ledande roll i församlingen, men de förstod att Jesus var deras verklige ledare. Paulus skrev: ”Han [Kristus] gav några som apostlar.” Och han tillade: ”Låt oss ... genom kärlek växa upp i alla avseenden till honom som är huvudet, Kristus.” (Ef. 4:11, 15) I stället för att lärjungarna uppkallades efter någon framträdande apostel såg Gud till att de började kallas kristna. (Apg. 11:26) Paulus förstod att det var viktigt att ”[hålla] fast vid traditionerna”, dvs. den bibliska vägledning som kom från apostlarna och andra män som tog ledningen. Ändå sa han: ”Men jag vill att ni skall veta att varje mans huvud är Kristus.” De här orden gällde naturligtvis även den styrande kretsens medlemmar. Sedan tillade han: ”Kristi huvud är Gud.” (1 Kor. 11:2, 3) Det är uppenbart att Jehova hade låtit sin son, Jesus, få i uppgift att leda församlingen.

”DETTA ÄR INTE MÄNNISKORS VERK”

8, 9. Vilken viktig roll spelade broder Russell?

8 I slutet av 1800-talet gjorde Charles Taze Russell och några av hans medarbetare stora ansträngningar för att hitta tillbaka till den sanna kristna läran. De ville också hjälpa människor som talade andra språk. År 1884 blev därför Zion’s Watch Tower Tract Society lagligen registrerat, med broder Russell som president. * Han studerade verkligen Bibeln på djupet och avslöjade modigt sådana falska läror som treenighetsläran och läran om själens odödlighet. Han förstod att Kristus återkomst skulle vara osynlig och att ”nationernas fastställda tider” skulle sluta 1914. (Luk. 21:24) Han använde sin tid och energi och sina pengar för att sprida de här sanningarna till andra. Det är tydligt att broder Russell blev använd av Jehova och Jesus under den här avgörande tiden i historien.

9 Broder Russell var inte ute efter att hamna i rampljuset. År 1896 skrev han: ”Vi [önskar] ingen hyllning eller vördnad för egen del eller för våra skrifter; inte heller önskar vi bli kallade ers högvördighet eller rabbi. Vi önskar inte heller att någon skall uppkallas efter oss.” Senare konstaterade han: ”Detta är inte människors verk.”

10. a) När tillsatte Jesus ”den trogne och omdömesgille slaven”? b) Förklara hur det har blivit en tydlig åtskillnad mellan den styrande kretsen och Sällskapet Vakttornet.

10 År 1919, tre år efter broder Russells död, tillsatte Jesus ”den trogne och omdömesgille slaven”. Varför det? För att hans tjänstefolk skulle få ”mat i rätt tid”. (Matt. 24:45) Under de här tidiga åren fanns det en liten grupp smorda bröder vid huvudkontoret i Brooklyn i New York som gav andlig mat till Jesus efterföljare. Uttrycket ”styrande kretsen” började användas i vår litteratur på 40-talet. Vid  den tiden satte man i regel likhetstecken mellan den styrande kretsen och styrelsen för Sällskapet Vakttornet (Watch Tower Bible and Tract Society). Men år 1971 gjordes en tydlig åtskillnad mellan den styrande kretsen och Sällskapet Vakttornet, som enbart var ett juridiskt organ. Från och med då kunde smorda bröder bli medlemmar av den styrande kretsen utan att ingå i Sällskapets styrelse. På senare år har ansvariga bröder som tillhör de andra fåren varit styrelseledamöter i Sällskapet och andra juridiska organ som används av Guds folk. Det har gjort att den styrande kretsen har kunnat inrikta sig på att ge andlig undervisning och vägledning. (Joh. 10:16; Apg. 6:4) Vakttornet för 15 juli 2013 förklarade att ”den trogne och omdömesgille slaven” är den lilla grupp smorda bröder som utgör den styrande kretsen.

Den styrande kretsen på 50-talet.

11. Hur fattar den styrande kretsen beslut?

11 Den styrande kretsen fattar viktiga beslut som grupp. De har möten varje vecka, och det bidrar till enighet och en nära kommunikation. (Ords. 20:18) Ordförandeskapet vid deras möten roterar varje år eftersom ingen medlem är viktigare än någon annan. (1 Petr. 5:1) Och det fungerar på samma sätt i den styrande kretsens sex kommittéer. Ingen i den styrande kretsen betraktar sig själv som en ledare över sina bröder. Var och en av dem tillhör tjänstefolket, som får andlig mat och vägledning av den trogne slaven.

Ända sedan den trogne slaven tillsattes 1919 har den försett Guds folk med andlig mat. (Se paragraf 10, 11.)

”VEM ÄR I SJÄLVA VERKET DEN TROGNE OCH OMDÖMESGILLE SLAVEN?”

12. Vilka frågor uppstår med tanke på att den styrande kretsen inte är ofelbar?

12 Den styrande kretsen är varken inspirerad av Gud eller ofelbar. Därför kan den göra misstag när den ska förklara lärofrågor eller vägleda organisationen. I Index till Vakttornets publikationer kan man till exempel hitta underrubriken ”Klarläggande av trosuppfattningar”. Där finns en förteckning med justeringar av vår förståelse av Bibeln som går tillbaka till 1870. Jesus sa aldrig att hans trogne slav skulle ta fram fullkomlig andlig mat. Så hur kan vi få svar på hans fråga: ”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven?” (Matt. 24:45) Vad är det som visar att den styrande kretsen är den trogne slaven? Vi ska nu se på de tre faktorer som hjälpte och vägledde den styrande kretsen i det första århundradet.

13. Hur har den styrande kretsen fått hjälp av helig ande?

13 Bevis på helig ande. Helig ande har hjälpt den styrande kretsen att förstå bibliska sanningar som man tidigare inte förstått. Tänk till exempel på förteckningen över justerade trosuppfattningar som nämndes i förra paragrafen. Ingen människa kan ta åt sig äran för att ha upptäckt och förklarat de här djupa sanningarna från Jehova. (Läs 1 Korinthierna 2:10.) Den styrande kretsen känner precis som Paulus, som skrev: ”Detta talar vi om, inte med ord inlärda av mänsklig vishet, utan med ord inlärda av ande.” (1 Kor. 2:13) Världen har befunnit sig i andligt mörker i hundratals år, så vad annat än helig ande skulle kunna förklara vår snabbt växande andliga förståelse sedan 1919?

14. Hur får Guds folk i dag hjälp av änglar enligt Uppenbarelseboken 14:6, 7?

14 Bevis på änglarnas hjälp. Den styrande kretsen har det stora ansvaret  att samordna ett internationellt predikoarbete som över åtta miljoner förkunnare är engagerade i. Varför har det här arbetet fått så fina resultat? Jo, bland annat därför att änglarna understöder det. (Läs Uppenbarelseboken 14:6, 7.) Tänk så många gånger förkunnare har knackat på hos någon som precis har suttit och bett till Gud om hjälp! * Och tänk på tillväxten i länder där våra bröder och systrar utsätts för hårt motstånd. Inget av det här skulle vara möjligt utan övermänsklig hjälp.

15. Hur skiljer sig den styrande kretsen från kristenhetens ledare? Ge ett exempel.

15 Vägledda av Guds ord. (Läs Johannes 17:17.) Tänk på vad som hände 1973. I Vakttornet för 1 oktober det året ställdes frågan: ”Är ... människor som inte har brutit sitt beroende av tobak kvalificerade för dop?” Svaret löd: ”Bibelns vittnesbörd leder till slutsatsen att de inte är kvalificerade.” I samma artikel förklarade man med hjälp av flera bibelställen varför en person som inte ville sluta röka skulle uteslutas. (1 Kor. 5:7; 2 Kor. 7:1) Det sades: ”Detta är inte uttryck för någon  strävan att handla på ett godtyckligt, diktatoriskt sätt. Strängheten härrör i själva verket från Gud, som uttalar sig genom sitt skrivna ord.” Har någon annan religiös organisation varit villig att fullständigt hålla sig till Guds ord, även när det har varit väldigt svårt för en del av medlemmarna att göra det? I en nyligen utgiven bok om religion i USA sägs det: ”Kristna ledare har regelbundet reviderat sina läror för att de ska stämma överens med de trosuppfattningar och åsikter som blir allt vanligare bland deras medlemmar och i samhället i stort.” (Secular Faith-How Culture Has Trumped Religion in American Politics, Mark A. Smith) Den styrande kretsen grundar sina beslut på Guds ord och inte på den allmänna opinionen. Vad visar det? Vem är det som leder Guds folk i dag?

”KOM IHÅG DEM SOM HAR LEDNINGEN BLAND ER”

16. Hur kan vi komma ihåg den styrande kretsen?

16 (Läs Hebréerna 13:7.) Det ord som återgetts med ”kom ihåg” kan också översättas med ”nämn”. Ett sätt som vi kan komma ihåg ”dem som har ledningen” på är att nämna den styrande kretsen i våra böner. (Ef. 6:18) Tänk på deras ansvar att ge oss andlig mat, organisera det världsvida predikoarbetet och se till att ekonomiska bidrag används på bästa sätt. De har verkligen nytta av att vi ber för dem!

17, 18. a) Hur kan vi samarbeta med den styrande kretsen? b) Varför vill vi göra vårt bästa i predikoarbetet?

17 Vi kan också komma ihåg den styrande kretsen genom att följa den vägledning vi får i våra publikationer och vid våra möten och sammankomster. Den styrande kretsen förordnar också kretstillsyningsmän, som i sin tur förordnar äldste. Kretstillsyningsmännen och de äldste kommer ihåg den styrande kretsen genom att noga följa alla anvisningar de får. Och vi visar alla att vi respekterar vår ledare, Jesus, genom att vara fogliga och lydiga mot de män han använder för att vägleda oss. (Hebr. 13:17)

18 Vi kan dessutom komma ihåg den styrande kretsen genom att göra vårt bästa i predikoarbetet. Paulus uppmanade ju de kristna att efterlikna tron hos dem som tog ledningen. Den trogne slaven har visat en enastående tro genom att gå i spetsen för predikoarbetet. Stöder vi de smorda i det här viktiga arbetet? Tänk vilken lycka vi kommer att känna när vi får höra vår ledare, Jesus, säga: ”I den mån som ni har gjort det mot en av de minsta av dessa mina bröder har ni gjort det mot mig.” (Matt. 25:34–40)

19. Varför är du besluten att följa vår ledare, Jesus?

19 När Jesus återvände till himlen övergav han inte sina efterföljare. (Matt. 28:20) Han hade själv fått uppleva att den heliga anden, änglarna och Guds ord hade hjälpt honom att ta ledningen medan han var här på jorden. Därför har han sett till att den trogne slaven i vår tid får samma hjälp. De smorda kristna som ingår i den slaven ”följer Lammet vart det än går”. (Upp. 14:4) Så när vi följer deras vägledning följer vi vår ledare, Jesus. Snart kommer han att leda oss till evigt liv. (Upp. 7:14–17) Och det är något som ingen mänsklig ledare kan utlova!

^ § 3 Jehova ville uppenbarligen att tolv apostlar skulle utgöra de framtida tolv grundstenarna till det nya Jerusalem. (Upp. 21:14) Därför fanns det inget behov av att ersätta någon av de trogna apostlarna när de så småningom dog.

^ § 8 Sedan 1955 har den här sammanslutningen varit känd under namnet Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ § 14 Se Vittna grundligt om Guds kungarike, sidan 58, 59.