Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Februari 2017

Lösenoffret är en ”fullkomlig gåva” från vår himmelske Far

Lösenoffret är en ”fullkomlig gåva” från vår himmelske Far

”Varje god gåva och varje fullkomlig gåva kommer från ... himlaljusens Fader.” (JAK. 1:17)

SÅNGER: 148, 109

1. Vad blir möjligt tack vare lösenanordningen?

ÅTERLÖSNINGEN öppnar dörren till många välsignelser. Alla som älskar det som är rätt kommer en dag att kunna bli en del av Guds familj. Jesus död gör det också möjligt för oss att få leva ett lyckligt liv för evigt. Men lösenoffret bidrar till så mycket mer än en fantastisk framtid för lojala människor. Att Jesus var villig att dö, samtidigt som han upprätthöll Jehovas rättfärdighet, är nära förknippat med viktiga frågor som berör alla i universum. (Hebr. 1:8, 9)

2. a) Vilka viktiga punkter tog Jesus med i mönsterbönen? (Se den inledande bilden.) b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

2 Omkring två år innan Jesus dog lärde han sina lärjungar att be: ”Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matt. 6:9, 10) Vi ska nu se närmare på  hur återlösningen är kopplad till att Guds namn blir helgat, att Guds rike regerar och att Guds vilja blir genomförd. Det kommer att fördjupa vår uppskattning av lösenanordningen.

”LÅT DITT NAMN BLI HELGAT”

3. Vad säger Guds namn om honom som person, och hur angrep Satan hans heliga namn?

3 Det första Jesus nämnde i mönsterbönen var att Guds namn skulle bli helgat. Innebörden i Guds namn fångar verkligen upp vidden av hans storhet. Jehova är den mäktigaste i hela universum och är alltigenom rättfärdig och helig. I en annan bön kallade Jesus honom ”Helige Fader”. (Joh. 17:11) Eftersom Jehova är helig, så är alla hans lagar och principer också heliga. Men trots det ifrågasatte Satan slugt Jehovas rätt att ställa upp normer för oss människor. Han ljög om Jehova och smutskastade hans namn. (1 Mos. 3:1–5)

4. Hur bidrog Jesus till att Guds namn helgades?

4 Jesus däremot älskade verkligen Jehovas namn. (Joh. 17:25, 26) Han gjorde allt han kunde för att det skulle hållas heligt. (Läs Psalm 40:8–10.) Hur då? När han var här på jorden visade han både genom det han sa och gjorde att allt Jehova ber oss om är rimligt och till vårt eget bästa. Han var fullständigt lojal mot sin himmelske Far, till och med när Satan såg till att han fick lida och dö. Jesus visade att det är möjligt för en fullkomlig människa att följa Jehovas rättfärdiga normer i alla lägen.

5. Hur bidrar vi till att Guds namn blir helgat?

5 Hur kan vi visa att vi älskar Jehovas namn? Genom vårt uppförande. Jehova förväntar att vi ska vara heliga. (Läs 1 Petrus 1:15, 16.) Det innebär att vi enbart tillber Jehova och att vi lyder honom helhjärtat. Ja, vi gör vårt bästa för att leva efter hans normer och principer till och med när vi blir förföljda. När andra ser att vi följer Jehovas rättfärdiga normer blir hans namn ärat. (Matt. 5:14–16) Vårt levnadssätt visar att vi tillhör ett heligt folk, att Jehovas lagar är till vår nytta och att Satans anklagelser är falska. Och när vi gör misstag, för det gör vi alla, så ångrar vi oss uppriktigt och vänder oss bort från sådant som vanärar Jehovas namn. (Ps. 79:9)

6. Varför kan Jehova betrakta oss som rättfärdiga, trots att vi är ofullkomliga?

6 Jehova förlåter oss våra synder om vi tror på Jesus lösenoffer. Alla som överlämnar sitt liv åt Jehova får bli hans tillbedjare. Han betraktar alla sina tjänare som rättfärdiga; de smorda har blivit hans söner och de andra fåren hans vänner. (Joh. 10:16; Rom. 5:1, 2; Jak. 2:21–25) Så redan nu kan vi tack vare lösenoffret ha ett gott förhållande till vår Far och bidra till att hans namn blir helgat.

”LÅT DITT KUNGARIKE KOMMA”

7. Vilka välsignelser blir möjliga tack vare lösenoffret?

7 Nästa punkt som Jesus tog upp i mönsterbönen var: ”Låt ditt kungarike komma.” Vilken koppling finns det mellan återlösningen och Guds rike? Med lösenoffret som grund kan de 144 000 samlas in för att tjäna som kungar och präster tillsammans med Kristus i himlen. (Upp. 5:9, 10; 14:1)  Jesus och hans medregenter utgör tillsammans Guds rike, och de ska regera över jorden i tusen år. Under den här tiden kommer de att hjälpa människorna att få full nytta av lösenoffret. Jorden ska förvandlas till ett paradis, och alla som är trogna kommer så småningom att bli fullkomliga. Slutligen kommer Jehovas tjänare både i himlen och på jorden att bli en enda stor familj. (Upp. 5:13; 20:6) Jesus ska krossa ormens huvud och fullständigt utplåna varje spår av Satans uppror. (1 Mos. 3:15)

8. a) Hur hjälpte Jesus sina lärjungar att förstå varför Guds rike är så viktigt? b) Hur kan vi visa att vi stöder Guds rike?

8 När Jesus var här på jorden hjälpte han sina lärjungar att förstå hur betydelsefullt Guds rike är. Så snart han blivit döpt började han ”förkunna de goda nyheterna om Guds kungarike” överallt dit han kom. (Luk. 4:43) Och det sista han sa till sina lärjungar innan han återvände till himlen var att de skulle vittna om honom ”till jordens mest avlägsna del”. (Apg. 1:6–8) Det här predikoarbetet skulle hjälpa människor över hela jorden att lära sig mer om lösenanordningen och ge dem möjlighet att leva under Guds rikes styre. Vi visar vårt stöd för Guds rike när vi hjälper de smorda att predika de goda nyheterna jorden runt. (Matt. 24:14; 25:40)

”LÅT DIN VILJA SKE”

9. Varför kan vi vara säkra på att Jehovas avsikt med mänskligheten kommer att bli verklighet?

9 Vad menade Jesus när han sedan sa: ”Låt din vilja ske”? Jehova är Skaparen. När han säger att något ska bli på ett visst sätt, så blir det så. (Jes. 55:11) Han kommer inte att låta Satans uppror sätta käppar i hjulen för hans avsikt med mänskligheten. Jehovas vilja var att jorden skulle bli uppfylld med Adams och Evas fullkomliga barn. (1 Mos. 1:28) Om de hade dött innan de fick barn skulle hans avsikt inte ha blivit verklighet. Därför lät han Adam och Eva få barn efter att de hade syndat. Lösenoffret gör det möjligt för alla som visar tro att bli fullkomliga och få leva för evigt. Jehova älskar människor, och han vill att vi ska få leva det liv som han hade tänkt från början.

10. Hur kommer de som har dött att få nytta av återlösningen?

10 Hur är det då med alla de miljarder människor som dött utan att någonsin ha haft möjligheten att lära känna Jehova och tjäna honom? Återlösningen gör att de kan få en uppståndelse. Vår kärleksfulle himmelske Far kommer att återföra dem till livet, så att de kan få reda på hans vilja och få leva för evigt. (Apg. 24:15) Jehova vill inte att människor ska dö, utan att de ska leva. Han är ”livets källa”, och när han ger livet tillbaka åt dem som har dött blir han deras Far. (Ps. 36:9) Det är därför på sin plats att Jesus lärde oss att be: ”Vår Fader i himlarna.” (Matt. 6:9) Jehova har gett Jesus en mycket viktig roll i samband med att människor ska få livet tillbaka. Jesus sa: ”Jag är uppståndelsen och livet.” (Joh. 6:40, 44; 11:25)

11. Vad är Guds vilja för den stora skaran?

11 Jehovas generositet är inte begränsad  till några få privilegierade. Jesus sa: ”Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.” (Mark. 3:35) Jehova vill att en oräknelig ”stor skara ... ur alla nationer och stammar och folk och språk” ska tillbe honom. Alla som gör Guds vilja och tror på Jesus lösenoffer kan vara bland dem som utropar: ”Räddningen har vi vår Gud att tacka för, honom som sitter på tronen, och Lammet.” (Upp. 7:9, 10)

12. Hur kommer Jehovas avsikt med oss människor fram i mönsterbönen?

12 Mönsterbönen lär oss mycket om Jehova och hans avsikt med oss människor. I linje med den här bönen vill vi göra allt vi kan för att helga Jehovas namn och ära honom. (Jes. 8:13) Jesus lösenoffer, som gör det möjligt för oss att bli räddade, ger också ära åt Guds namn. Jesus eget namn betyder faktiskt ”Jehova är räddning”. Guds rike kommer att hjälpa lydiga människor att få full nytta av Jesus lösenoffer. Ja, mönsterbönen försäkrar oss om att ingenting kan hindra Jehova från att genomföra sin vilja. (Ps. 135:6; Jes. 46:9, 10)

VISA DIN UPPSKATTNING FÖR LÖSENOFFRET

13. Vad visar vi när vi blir döpta?

13 Vi kan visa att vi är tacksamma för lösenoffret genom att överlämna oss åt Jehova och bli döpta. Dopet visar att vi ”tillhör ... Jehova”. (Rom. 14:8) Då ber vi honom om att få ”ett gott samvete”. (1 Petr. 3:21) Och Jehova besvarar vår bön genom att låta oss få nytta av Jesus blod. Det gör oss helt övertygade om att han kommer att ge  oss allt annat han har lovat. (Rom. 8:32)

Hur kan vi visa att vi är tacksamma för lösenoffret? (Se paragraf 13, 14.)

14. Varför har vi fått budet att älska vår nästa?

14 Vad mer kan vi göra för att visa vår uppskattning för lösenoffret? Allt Jehova gör präglas av kärlek, och han vill att alla hans tillbedjare ska efterlikna honom. (1 Joh. 4:8–11) När vi gör det och älskar vår nästa visar vi att vi vill vara ”söner till ... [vår] Fader som är i himlarna”. (Matt. 5:43–48) Det största budet förutom att vi ska älska Jehova är att vi ska älska vår nästa. (Matt. 22:37–40) Ett bra sätt för oss att visa kärlek till våra medmänniskor är att predika de goda nyheterna om Guds rike för dem. Då efterliknar vi Jehova. Vår kärlek till honom ”görs fullkomlig” när vi följer budet att älska andra, i synnerhet våra bröder och systrar. (1 Joh. 4:12, 20)

LÖSENOFFRET LEDER TILL VÄLSIGNELSER FRÅN JEHOVA

15. a) Vilka välsignelser får vi av Jehova nu? b) Vilka välsignelser kommer vi att få i framtiden?

15 Vi kan bli fullständigt förlåtna när vi visar tro på återlösningen. Bibeln försäkrar oss om att våra synder kan bli utplånade. (Läs Apostlagärningarna 3:19–21.) Tidigare såg vi att lösenoffret gör det möjligt för Jehova att adoptera de smorda som sina barn. (Rom. 8:15–17) Hur är det då om vi tillhör de andra fåren och ska få leva på jorden? Det är som om Jehova har förberett adoptionsdokument och fyllt i våra namn. Han kommer mer än gärna att sätta sin signatur på de här dokumenten och adoptera oss när vi har uppnått fullkomlighet och klarat av det slutliga provet. (Rom. 8:20, 21; Upp. 20:7–9) Jehova kommer att älska sina barn för alltid, och nyttan av lösenanordningen kommer att finnas kvar för evigt. (Hebr. 9:12) Han har gett oss en ovärderlig gåva, och ingen kan ta den ifrån oss.

16. Vilken befrielse får vi tack vare lösenoffret?

16 Om vi uppriktigt ångrar våra synder får vi så småningom bli en del av Jehovas familj. Och det finns ingenting som Satan kan göra åt det. Jesus betalade lösensumman för all framtid när han kom till jorden och dog ”en gång för alla”. (Hebr. 9:24–26) Hans offer suddar fullständigt ut synden och döden vi ärvt av Adam. Tack vare lösenoffret kan vi bli befriade från slaveriet i Satans värld, och vi behöver inte längre känna ”fruktan för döden”. (Hebr. 2:14, 15)

17. Vad betyder Jehovas kärlek för dig?

17 Jehova uppfyller alltid sina löften. Han förändras aldrig, lika lite som naturlagarna gör det, och han kommer aldrig att göra oss besvikna. (Mal. 3:6) Jehova har inte bara skapat oss och gett oss livet. Han har också visat att han älskar oss. Bibeln säger: ”Vi har själva lärt känna och trott på den kärlek som Gud har i vårt fall. Gud är kärlek.” (1 Joh. 4:16) Snart ska jorden bli ett underbart paradis där alla kommer att efterlikna Jehova och visa varandra kärlek. Då kommer alla Jehovas tjänare, både i himlen och på jorden, att stämma in i orden: ”Välsignelsen och härligheten och visheten och tacksägelsen och äran och makten och styrkan tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen.” (Upp. 7:12)