Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Jehova leder sitt folk

Jehova leder sitt folk

”Jehova skall ständigt leda dig.” (JES. 58:11)

SÅNGER: 152, 22

1, 2. a) På vilket sätt skiljer sig Jehovas vittnen från andra religioner? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln och i nästa?

”VEM är er ledare?” Den här frågan får vi Jehovas vittnen titt som tätt. Och det är inte så konstigt. Många religioner har ju en man eller en kvinna som tydlig ledare. Men vi är stolta över att kunna säga att vi inte följer någon ofullkomlig människa. Vår ledare är Jesus Kristus, och han i sin tur lyder sin Far, Jehova, och följer hans ledning. (Matt. 23:10)

2 Men vi har ju ändå ”den trogne och omdömesgille slaven”, en grupp män som tar ledningen bland Guds folk i vår tid. (Matt. 24:45) Så hur kan vi veta att det verkligen är Jehova som leder sitt folk med hjälp av sin son? I den här artikeln och i nästa ska vi se att Jehova i alla tider har valt ut olika personer för att leda sitt folk. Vi ska också gå igenom hur Jehova har hjälpt dem på tre olika sätt. Det kommer att göra oss övertygade om att han leder sitt folk – så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. (Jes. 58:11)

DE FICK KRAFT AV HELIG ANDE

3. Vad hjälpte Mose att klara av sin uppgift?

3 Guds representanter fick kraft av helig ande. Tänk på Mose, som fick i uppdrag att leda israeliterna. Vad hjälpte honom att klara av den här stora uppgiften? Det sägs att Jehova  ”lade sin heliga ande i honom”. (Läs Jesaja 63:11–14.) Så det var i själva verket Jehova som ledde sitt folk, eftersom det var han som gav Mose kraft.

4. Vad visade att Mose fick hjälp av helig ande? (Se den inledande bilden.)

4 Helig ande är en osynlig kraft, så hur kunde israeliterna veta att Mose fick stöd av den? Mose fick kraft av helig ande att utföra underverk och att göra Guds namn känt för farao. (2 Mos. 7:1–3) Det var också helig ande som gjorde att Mose kunde bli mer kärleksfull, mild och tålmodig, vilket gjorde honom till en bra ledare för Jehovas folk. Det var verkligen stor skillnad mellan honom och de hårda och självgoda ledare som andra nationer hade. (2 Mos. 5:2, 6–9) Bevisen talade sitt tydliga språk: Jehova hade utvalt Mose till ledare för israeliterna.

5. Ge exempel på hur Jehova gav andra israelitiska ledare kraft.

5 Längre fram gav Jehova av sin ande även till andra som ledde hans folk. Bibeln säger till exempel att ”Josua, Nuns son, var uppfylld av vishetens ande”. (5 Mos. 34:9) Det sägs också att ”Jehovas ande insvepte Gideon”. (Dom. 6:34) Och ”Jehovas ande verkade på David”. (1 Sam. 16:13) Alla de här männen litade på att Guds ande skulle hjälpa dem. Och det gjorde den verkligen! De utförde enorma bedrifter som de aldrig hade klarat av i egen kraft. (Jos. 11:16, 17; Dom. 7:7, 22; 1 Sam. 17:37, 50) Kraften kom från Jehova, så det var inte mer än rätt att han fick äran.

6. Varför var det viktigt för israeliterna att respektera sina ledare?

6 Det var tydligt för israeliterna att Mose, Josua, Gideon och David fick hjälp av helig ande. Det borde ha fått folket att respektera dem. När de klagade på Moses ledarskap, sa Jehova: ”Hur länge skall detta folk handla respektlöst mot mig?” (4 Mos. 14:2, 11) Ja, det var Jehova som hade utvalt de här männen för att leda sitt folk. Så när folket följde dem, följde de i själva verket Jehova som sin ledare.

DE FICK HJÄLP AV ÄNGLAR

7. På vilka sätt fick Mose hjälp av änglar?

7 Guds representanter fick hjälp av änglar. (Läs Hebréerna 1:7, 14.) Jehova använde änglar för att hjälpa och vägleda Mose. Han sände Mose till israeliterna ”som både styresman och befriare genom ängelns hand, den ängel som visade sig för honom i törnbusken”. (Apg. 7:35) Och lagen som Mose använde för att undervisa israeliterna ”överbringades av änglar”. (Gal. 3:19) Jehova sa också till honom: ”Led folket dit jag har sagt dig. Se! Min ängel skall gå framför dig.” (2 Mos. 32:34) Bibeln säger inget om att israeliterna verkligen kunde se en ängel vid de här tillfällena. Men det rådde inga tvivel om att Mose fick hjälp från övermänskligt håll. Det märktes på hans sätt att leda och undervisa folket.

8. Vilken hjälp fick Josua och Hiskia av änglar?

8 Moses efterträdare, Josua, fick också hjälp av änglar. Det sägs i Bibeln att ”fursten över Jehovas här” hjälpte Josua att vinna en strid mot kanaanéerna. (Jos. 5:13–15; 6:2, 21) Längre fram ställdes kung Hiskia inför en enorm assyrisk här som var ute efter att inta Jerusalem. Men då ”gick Jehovas ängel ut och slog ihjäl 185 000 man” på en enda natt. (2 Kung. 19:35)

9. Vad förväntades israeliterna göra, trots att deras ledare var ofullkomliga?

 9 Änglarna är såklart fullkomliga, men det var inte männen de hjälpte. Vid ett tillfälle försummade Mose att ge äran åt Jehova. (4 Mos. 20:12) Och Josua bad inte om vägledning från Gud innan han slöt ett avtal med gibeoniterna. (Jos. 9:14, 15) Bibeln nämner också att kung Hiskias ”hjärta blev högmodigt” under en period. (2 Krön. 32:25, 26) Men israeliterna förväntades ändå följa de här männens ledning, trots deras brister. De här männen fick stöd av Jehovas mäktiga änglar, så det var i själva verket Jehova som ledde sitt folk.

DE VÄGLEDDES AV GUDS ORD

10. Hur vägleddes Mose av Guds lag?

10 Guds representanter vägleddes av hans ord. Lagen som gavs till Israel kallas i Bibeln för ”Moses lag”. (1 Kung. 2:3) Men Bibeln visar ändå tydligt att lagen kom från Jehova, och Mose var själv tvungen att lyda den. (2 Krön. 34:14) När Jehova hade gett honom anvisningar för hur han skulle sätta upp tältboningen sägs det: ”Mose gjorde i enlighet med allt som Jehova hade befallt honom. Han gjorde just så.” (2 Mos. 40:1–16)

11, 12. a) Vad skulle Josua och Israels kungar göra? b) Vilken inverkan hade Guds ord på Israels ledare?

11 När Josua tillträdde som ledare fanns hela lagen nedskriven. Han uppmanades att ”läsa i den med låg röst dag och natt” och att vara ”noga med att göra enligt allt som står skrivet i den”. (Jos. 1:8) Alla som senare blev kungar över Guds folk skulle göra samma sak. De skulle läsa i lagen varje dag och göra en avskrift av den. De skulle också ”[rätta] sig efter alla ord i denna lag och dessa förordningar genom att följa dem”. (Läs 5 Moseboken 17:18–20.)

12 Vilken inverkan hade Guds ord på de män som tog ledningen? Tänk på kung Josia. Under hans regeringstid hittades Moses lag, och Josias sekreterare läste upp den för honom. * Hur reagerade han då? Jo, ”så snart kungen hörde lagbokens ord rev han sönder sina kläder”. Men det var inte allt. Guds ord fick honom att genast dra i gång en kampanj för att få bort varje spår av avgudadyrkan i landet, och han arrangerade det största påskfirandet någonsin. (2 Kung. 22:11; 23:1–23) Josia och andra trogna ledare lät Guds ord påverka dem, och därför justerade de gärna sitt sätt att leda folket. Sådana förändringar gjorde att Guds folk mera helt och fullt kunde göra hans vilja.

13. Hur skilde sig Israels ledare från andra nationers ledare?

13 Ledarna i andra nationer följde sitt eget huvud och tänkte väldigt kortsiktigt. Vilken kontrast till de trogna kungar som ledde Jehovas folk! I Kanaan, till exempel, ägnade man sig åt avskyvärda saker som incest, homosexuella handlingar, tidelag, barnoffer och avgudadyrkan. (3 Mos. 18:6, 21–25) Och Babylons och Egyptens ledare hade inte alls samma höga standard för renlighet och hygien som israeliterna hade. (4 Mos. 19:13) Men Guds folk kunde lägga märke till att deras trogna ledare uppmuntrade dem att vara andligt,  moraliskt och fysiskt rena. Deras ledare hade utan tvekan Jehovas stöd.

14. Varför tillrättavisade Jehova några av ledarna för sitt folk?

14 Det var inte alla kungar bland Guds folk som följde hans anvisningar. De ville inte ta emot vägledning från Guds heliga ande, hans änglar eller hans ord. I vissa fall blev Jehova tvungen att tillrättavisa eller ersätta dem. (1 Sam. 13:13, 14) Men när tiden var inne valde han den ultimata ledaren för sitt folk.

JEHOVA UTSER EN PERFEKT LEDARE

15. a) Hur visade profetiorna att det skulle komma en alldeles speciell ledare? b) Vem pekade profetiorna fram emot?

15 Under flera hundra års tid lovade Jehova att han skulle tillsätta en fulländad ledare för sitt folk. Mose sa till israeliterna: ”En profet lik mig skall Jehova, din Gud, resa upp åt dig ur din mitt, ... honom skall ni lyssna till.” (5 Mos. 18:15) Jesaja förutsade att den här personen skulle vara ”en ledare och befälhavare”. (Jes. 55:4) Och Daniel skrev under inspiration att ”Messias, Ledaren”, skulle komma. (Dan. 9:25) Slutligen sa Jesus Kristus själv att det var han som skulle vara ledaren för Guds folk. (Läs Matteus 23:10.) Jesus lärjungar var ivriga att följa honom, och de trodde att han var Jehovas utvalde. (Joh. 6:68, 69) Vad övertygade dem om att Jehova hade utsett just Jesus till att leda sitt folk?

16. Vilka bevis fanns det för att Jesus fick kraft av helig ande?

16 Jesus fick kraft av helig ande. Vid Jesus dop såg Johannes döparen ”himlarna bli skilda åt och anden, lik en duva, komma ner över honom”. Sedan sägs det att ”anden [drev] honom ut i vildmarken”. (Mark. 1:10–12) Under Jesus tjänst på jorden fick han kraft av den heliga anden att undervisa och utföra underverk. (Apg. 10:38) Dessutom gjorde den heliga anden att Jesus fullt ut kunde visa sådana egenskaper som kärlek, glädje och tro. (Joh. 15:9; Hebr. 12:2) Ingen annan ledare kunde på ett lika tydligt sätt visa att de fick kraft av Guds ande. Jesus var definitivt den som Jehova hade valt ut.

Hur fick Jesus stöd och hjälp av änglar kort efter sitt dop? (Se paragraf 17.)

17. Hur fick Jesus hjälp av änglar?

17 Jesus fick hjälp av änglar. Kort efter att Jesus hade blivit döpt sägs det att ”änglar kom och började betjäna honom”. (Matt. 4:11) Och bara några timmar innan han dog ”visade sig en ängel från himlen för honom och styrkte honom”. (Luk. 22:43) Jesus visste att Jehova skulle sända sina änglar för att hjälpa honom när han än behövde det. (Matt. 26:53)

18, 19. Hur påverkades Jesus liv och undervisning av Guds ord?

 18 Jesus vägleddes av Guds ord. Jesus lät Skrifterna vägleda hans tjänst från första stund. (Matt. 4:4) Han var lydig mot Guds ord ända fram till sin död på en tortyrpåle. Faktum är att han hänvisade till profetior om Messias precis innan han drog sitt sista andetag. (Matt. 27:46; Luk. 23:46) Men de religiösa ledarna på den tiden hade inte alls samma respekt för Guds ord, utan lät alltid sina traditioner få företräde. Jesus citerade Jehovas ord genom Jesaja och sa om dem: ”Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärta håller sig långt borta från mig. Förgäves fortsätter de att dyrka mig, eftersom de som lärosatser lär ut människobud.” (Matt. 15:7–9) Kunde Jehova verkligen använda sådana män till att leda sitt folk?

19 Jesus lät Guds ord vägleda honom även när han undervisade. När de religiösa ledarna ställde kontroversiella frågor kunde han lätt ha utgått från sin egen enorma vishet och unika livserfarenhet, men hans största auktoritet var alltid Skrifterna. (Matt. 22:33–40) Han försökte heller aldrig trollbinda sina åhörare med fascinerande berättelser om livet i himlen eller universums skapelse, utan i stället ”öppnade han helt deras sinnen till att fatta Skrifternas innebörd”. (Luk. 24:32, 45) Jesus älskade Guds ord, och han ville mer än gärna berätta om det för andra.

20. a) Hur gav Jesus äran åt Gud? b) Vilken skillnad var det mellan Jesus och Herodes Agrippa I, och vad lär det oss om Jehovas val av ledare?

20 De som lyssnade till Jesus blev imponerade av hur väl han uttryckte sig, men han såg alltid till att hans lärare, Jehova, fick äran. (Luk. 4:22) När en rik man försökte upphöja Jesus och kallade honom ”gode lärare”, var Jesus ödmjuk och svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en enda, Gud.” (Mark. 10:17, 18) Vilken kontrast till Herodes Agrippa I, som blev kung i Judeen ungefär åtta år senare. Vid ett särskilt tillfälle klädde han upp sig i ”kunglig skrud”, och folket måste ha blivit imponerade av hans framträdande, för de började ropa: ”En guds röst och inte en människas!” Herodes njöt tydligen av den här uppmärksamheten. Men vad hände? ”I samma ögonblick slog Jehovas ängel honom, därför att han inte gav Gud äran; och han blev uppäten av maskar och dog.” (Apg. 12:21–23) Det var uppenbart för alla att Herodes inte var en ledare som var utvald av Jehova. Det fanns däremot övertygande bevis för att Jehova hade utsett Jesus till ledare. Och Jesus gav alltid äran åt Jehova, som i själva verket var den som ledde sitt folk.

21. Vad kommer att behandlas i nästa artikel?

21 Det var inte meningen att Jesus skulle vara ledare under bara några få år. Efter sin uppståndelse sa han: ”All myndighet i himlen och på jorden har blivit mig given. ... Och se, jag är med er alla dagar intill avslutningen på tingens ordning.” (Matt. 28:18–20) Men hur kan Jesus, som är en osynlig andevarelse, leda Guds folk här på jorden? Vilka skulle Jehova använda som Jesus representanter på jorden? Och hur kan de kristna veta vilka de representanterna är? De frågorna kommer att besvaras i nästa artikel.

^ § 12 Det här kan ha varit själva originalet, som Mose hade skrivit ner.