Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Februari 2017

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 3–30 april 2017.

Jehovas avsikt kommer att bli verklighet!

Vad var Guds ursprungliga avsikt med jorden och mänskligheten? Vad gick snett? Hur gör Jesus lösenoffer det möjligt för Guds avsikt att bli genomförd?

Lösenoffret är en ”fullkomlig gåva” från vår himmelske Far

Lösenoffret bidrar till mer än en fantastisk framtid för oss människor. Jesus offer är nära förknippat med viktiga frågor som berör alla i universum.

LEVNADSSKILDRING

Gud har visat oss oförtjänt omtanke på många sätt

Douglas och Mary Guest fick uppleva Guds oförtjänta omtanke både när de var pionjärer i Kanada och missionärer i Brasilien och Portugal.

Jehova leder sitt folk

Jehova använde människor till att leda sitt folk i forna tider. Vilka bevis finns det för att han verkligen stod bakom dem?

Vem leder Guds folk i dag?

Jesus lovade att han skulle vara med sina efterföljare ända fram till avslutningen på tingens ordning. Hur leder han Guds folk på jorden i vår tid?

Frågor från läsekretsen

Paulus skrev att Gud inte ska låta oss bli frestade utöver vad vi kan tåla. Betyder det att Gud redan i förväg bestämmer vilka prövningar vi ska utsättas för?

UR VÅRT ARKIV

”Ingen väg är för svår eller för lång”

I slutet av 20-talet och början av 30-talet var ivriga pionjärer fullt upptagna med att sprida de goda nyheterna om riket i Australiens stora vildmarksområde.