”Må Jehova vara mellan mig och dig och mellan min avkomma och din avkomma till oöverskådlig tid.” (1 SAM. 20:42)

SÅNGER: 125, 62

1, 2. Varför är det anmärkningsvärt att Jonatan blev nära vän med David och var lojal mot honom?

JONATAN måste ha blivit imponerad av hur modig den unge David var när han stod öga mot öga med jätten Goljat. Och nu stod David inför Jonatans far Saul, som var kung i Israel, med ”filisténs huvud i handen”. (1 Sam. 17:57) Det var tydligt att Gud var med David, och från och med då blev Jonatan och David mycket nära vänner. Ja, de ”slöt ... ett förbund, eftersom han [Jonatan] älskade honom [David] som sin egen själ”. (1 Sam. 18:1–3) Jonatan var sedan lojal mot David resten av sitt liv.

2 Jonatans känslor för David höll i sig, trots att Jehova hade utvalt David och inte honom själv som Israels näste kung. Han blev orolig när Saul försökte döda David. Så för att uppmuntra sin vän tog sig Jonatan till Judas vildmark vid Hores och ”styrkte honom [David] i hans förhållande till Gud”. Jonatan sa: ”Var inte rädd; ... det är du som skall bli kung över Israel, och själv skall jag bli den som är näst efter dig.” (1 Sam. 23:16, 17)

3. Vad var viktigare för Jonatan än att vara lojal mot David, och hur vet vi det? (Se den inledande bilden.)

 3 Lojalitet ses som något positivt av de flesta. Men är det enbart Jonatans lojalitet mot David som gör att vi har en positiv bild av Jonatan? Nej, vi måste också ta med hans lojalitet mot Jehova i bilden, annars skulle vi missa något viktigt. Varför såg Jonatan David som en vän och inte som en rival? Det fanns uppenbarligen något som var viktigare för honom än hans egen ställning. Tänk på att han hjälpte David att få ett starkare förhållande till Gud. Jonatan var alltså först och främst lojal mot Jehova. Hans lojalitet mot honom var i själva verket grunden för hans lojalitet mot David. Och de båda männen höll den ed de hade svurit varandra: ”Må Jehova vara mellan mig och dig och mellan min avkomma och din avkomma till oöverskådlig tid.” (1 Sam. 20:42)

4. a) Vad kommer att göra oss verkligt glada och nöjda? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

4 Vi som kristna uppskattar inte bara lojalitet hos andra; vi är också själva lojala mot våra familjemedlemmar, vänner och medtroende. (1 Thess. 2:10, 11) Men i första hand vill vi naturligtvis vara lojala mot Jehova. Han är ju den vi har att tacka för vårt liv! (Upp. 4:11) När vi är lojala mot honom känner vi genuin glädje och tillfredsställelse. Men vi vet att vi måste vara lojala mot Gud också i svåra situationer. I den här artikeln ska vi se på fyra situationer där Jonatans exempel kan hjälpa oss att fortsätta vara lojala mot Jehova: 1) när vi känner att någon som har myndighet inte förtjänar vår respekt, 2) när vi måste välja vem vi ska vara lojala mot, 3) när vi blir missförstådda eller orättvist behandlade och 4) när vi känner att det är svårt att hålla något vi lovat.

NÄR VI KÄNNER ATT NÅGON SOM HAR MYNDIGHET INTE FÖRTJÄNAR VÅR RESPEKT

5. Varför var det svårt för israeliterna att vara lojala mot Gud när Saul var kung?

5 Gud hade smort Jonatans far Saul till kung, men längre fram blev Saul olydig och förkastades av Jehova. (1 Sam. 15:17–23) Jehova lät ändå Saul fortsätta regera under en tid. Israeliterna stod därför inför utmaningen att vara lojala mot Gud medan deras kung, som satt på ”Jehovas tron”, valde att gå sin egen väg. (1 Krön. 29:23)

6. Vad visar att Jonatan förblev lojal mot Jehova?

6 Jonatan förblev lojal mot Jehova. Tänk på vad som hände strax efter att Saul hade börjat gå emot Jehova. (1 Sam. 13:13, 14) Profeten Samuel hade sagt: ”För sitt stora namns skull kommer Jehova inte att överge sitt folk.” (1 Sam. 12:22) Jonatan visade att han trodde på det här när en stor filisteisk armé med 30 000 stridsvagnar var på väg att angripa Israel. Saul hade bara 600 man, och det var bara han och Jonatan som var beväpnade. Trots det angrep Jonatan och hans vapendragare en filisteisk postering. Jonatan sa till vapendragaren: ”Det finns inget som hindrar Jehova att rädda genom många eller genom få.” De två männen dödade omkring 20 filistéer vid det här tillfället. Sedan ”började [jorden] bäva, och det uppstod en skälvning från Gud”. Filistéerna blev förvirrade och vände sig mot varandra. Jonatans tro på Jehova ledde alltså till att israeliterna segrade. (1 Sam. 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20)

7. Hur behandlade Jonatan sin far?

7 Även om Saul kom längre och längre bort från Jehova, samarbetade Jonatan med honom när så var möjligt. Bland  annat stred de tillsammans för att försvara Jehovas folk. (1 Sam. 31:1, 2)

8, 9. Varför ska vi respektera dem som har myndighet?

8 Precis som Jonatan kan vi visa att vi är lojala mot Jehova genom att så långt det är möjligt underordna oss ”de överordnade myndigheterna” i det land där vi bor. (Läs Romarna 13:1, 2.) Ibland kanske vi tycker att vissa myndighetspersoner inte förtjänar vår respekt, till exempel om de är korrumperade. Men Jehova tillåter dem att styra över oss, och han kräver att vi respekterar dem. Vi kan faktiskt visa att vi är lojala mot Jehova genom att respektera alla som han har gett myndighet. (1 Kor. 11:3; Hebr. 13:17)

Vi kan visa att vi är lojala mot Jehova genom att ha respekt för vår äktenskapspartner, även om han eller hon inte delar vår tro. (Se paragraf 9.)

9 Olga, [1] en syster i Sydamerika, visade sin lojalitet mot Jehova genom att vara respektfull mot sin man, trots att han behandlade henne väldigt illa. Under många år gjorde han livet surt för henne för att hon var ett Jehovas vittne. Han misshandlade henne känslomässigt, förolämpade henne, vägrade att prata med henne och hotade till och med att ta med sig barnen och lämna henne. Men Olga försökte inte ge igen. Hon gjorde sitt bästa för att vara en god hustru. Hon lagade mat åt sin man, tvättade hans kläder och tog hand om hans släktingar. (Rom. 12:17) Och när det var möjligt följde hon med när han besökte sina släktingar och vänner. När de till exempel skulle åka till en annan stad för att vara med vid hans pappas begravning gjorde hon i ordning barnen och förberedde allt som behövdes för resan. Under begravningsceremonin väntade hon på honom utanför kyrkan. Efter många år bar Olgas tålamod och respektfulla inställning frukt. Hennes man började mjukna. Numera skjutsar han henne till mötena. Han till och med uppmuntrar henne att vara med, och ibland är han också med själv. (1 Petr. 3:1)

NÄR VÅR LOJALITET PRÖVAS

10. Hur visste Jonatan vem han skulle vara lojal mot?

10 Eftersom Saul hade bestämt sig för att döda David, ställdes Jonatan inför ett lojalitetsprov. Han hade slutit ett förbund med David, men samtidigt ville han underordna sig sin far. Jonatan visste att  Jehova stödde David och inte Saul. Därför valde han att vara lojal mot David. Han varnade David och sa åt honom att gömma sig, och sedan talade han gott om David inför Saul. (Läs 1 Samuelsboken 19:1–6.)

11, 12. Hur hjälper kärleken till Jehova oss att vara lojala mot honom?

11 Alice, en syster från Australien, behövde bestämma sig för vem hon skulle vara lojal mot. När hon började studera Bibeln berättade hon för sin familj om allt det fina hon fick lära sig. Längre fram berättade hon att hon inte skulle fira jul med dem, och hon förklarade också varför. Till att börja med blev de besvikna, men så småningom blev de i stället arga och bittra. De tyckte att hon vände familjen ryggen, och till slut sa hennes mamma att hon inte ville veta av henne längre. Alice säger: ”Jag blev chockad och oerhört sårad, för jag älskade verkligen min familj. Men jag bestämde mig ändå för att Jehova och hans son skulle få första platsen i mitt hjärta, och jag blev döpt vid nästa sammankomst.” (Matt. 10:37)

12 Om vi inte är försiktiga skulle lojalitetskänslor för ett land, en skola eller ett idrottslag kunna tränga undan vår lojalitet mot Jehova. Henry tyckte om att spela schack med skollaget och ville vinna mästerskapet åt sin skola. Men han säger: ”Sakta men säkert blev det viktigare för mig att vara lojal mot skolan än mot Gud. Schacktävlingarna på helgerna gjorde att jag knappt hann gå i tjänsten. Så jag bestämde mig för att sluta spela schack med skollaget.” (Matt. 6:33)

13. Hur kan vår lojalitet mot Jehova hjälpa oss att hantera problem i familjen?

13 Det kan vara svårt att hantera lojalitetskonflikter inom familjen. Vi kan ta Ken som exempel. Han säger: ”Jag ville med jämna mellanrum besöka min gamla mamma och ibland låta henne komma och sova över hos oss. Men min mamma och min fru kom inte så bra överens. I början var det här ett dilemma, eftersom jag inte kunde göra den ena nöjd utan att göra den andra missnöjd. Men sedan insåg jag att jag i sådana situationer först och främst behövde vara lojal mot min fru. Så jag kom med en kompromisslösning som hon kände sig nöjd med.” Kens lojalitet mot Gud och hans respekt för Bibeln gav honom mod att prata med sin fru och taktfullt förklara varför hon behövde ha ett mjukare sätt mot hans mamma. Han förklarade också för sin mamma varför hon behövde ha respekt för hans fru. (Läs 1 Moseboken 2:24; 1 Korinthierna 13:4, 5.)

NÄR VI BLIR MISSFÖRSTÅDDA ELLER ORÄTTVIST BEHANDLADE

14. Vilken orättvis behandling utsattes Jonatan för?

14 Vår lojalitet mot Jehova kan sättas på prov om vi blir orättvist behandlade av någon ansvarig broder i församlingen. Jonatan råkade ut för något liknande. Saul, den som Gud hade utvalt som kung, visste att hans son var nära vän med David, men han kunde inte förstå varför. Han fick ett raseriutbrott och kastade ur sig oförskämdheter mot Jonatan. Men Jonatan gav inte igen, utan visade respekt för sin far. Han förblev lojal mot Jehova och mot David, som med tiden blev Israels näste kung. (1 Sam. 20:30–41)

15. Hur bör vi reagera om en broder behandlar oss orättvist?

15 I våra församlingar i dag försöker de ansvariga bröderna behandla alla så rättvist som möjligt. Men de här bröderna är ofullkomliga och skulle kunna missuppfatta eller feltolka något vi har gjort. (1 Sam. 1:13–17) Så även om vi skulle bli  missförstådda eller orättvist behandlade vill vi förbli lojala mot Jehova.

NÄR VI KÄNNER ATT DET ÄR SVÅRT ATT HÅLLA ETT LÖFTE

16. I vilka situationer måste vi vara lojala mot Gud och visa osjälviskhet?

16 Saul tyckte att Jonatan skulle värna om sin egen ställning. (1 Sam. 20:31) Men Jonatan älskade Jehova och var lojal mot honom. Så i stället för att sätta sina egna intressen främst blev han vän med David och höll sedan sitt löfte till honom. Hur kan vi efterlikna Jonatans osjälviska inställning? Vi kan tänka på att Bibeln beskriver en person som älskar Jehova och vill vara lojal mot honom som en som inte bryter ett löfte, även om han själv får lida för det. (Ps. 15:4) Jonatan bröt inte sitt löfte till David, och vi bör inte heller bryta våra löften. Om vi till exempel ingår en affärsöverenskommelse håller vi vår del av avtalet, även om det blir svårare än vi hade trott. Och hur är det om utmaningarna i vårt äktenskap blivit större än vi hade tänkt oss? Då kommer kärleken till Jehova att få oss att fortsätta vara lojala mot vår äktenskapspartner. (Läs Malaki 2:13–16.)

Om vi ingår en affärsöverenskommelse visar vi vår lojalitet mot Jehova genom att hålla vår del av avtalet. (Se paragraf 16.)

17. Vilken nytta har du haft av det här studiet?

17 När vi tänker på Jonatans exempel, visst vill vi då efterlikna honom och vara osjälviska och lojala mot Jehova? Och visst vill vi fortsätta vara lojala mot våra bröder och systrar, även om de ibland kan göra oss besvikna? När vi är lojala mot Jehova även under prövande omständigheter gläder vi hans hjärta, och det finns inget som kan göra oss lyckligare. (Ords. 27:11) Om vi fortsätter att vara lojala kommer vi att få se hur han till sist ordnar allt till det bästa för dem som älskar honom. I nästa artikel ska vi hämta fler lärdomar från Davids samtida, både från sådana som var lojala mot Jehova och sådana som inte var det.

^ [1] (paragraf 9) En del namn har ändrats.