”Mot den lojale handlar du lojalt.” (PS. 18:25)

SÅNGER: 63, 43

1, 2. Hur visade David att han var lojal mot Jehova? (Se den inledande bilden.)

I SKYDD av mörkret smyger David och Abisaj in i Sauls läger där han och hans 3 000 soldater ligger och sover. Saul har tagit sig ut i Judas vildmark för att leta rätt på David och döda honom. När David och Abisaj hittar Saul mitt i lägret viskar Abisaj: ”Låt mig nu spetsa honom vid jorden med spjutet, bara en gång, det ber jag dig; och jag behöver inte göra det två gånger.” Hur reagerar David? Förvånande nog säger han: ”Döda honom inte, för vem sträcker ut sin hand mot Jehovas smorde och förblir ostraffad? ... Det är otänkbart för mig, med hänsyn till Jehovas ståndpunkt, att jag skulle sträcka ut min hand mot Jehovas smorde!” (1 Sam. 26:8–12)

2 David hade en mycket klar bild av vad det innebär att vara lojal mot Jehova. Han hade inte en tanke på att skada Saul. Varför inte det? Därför att Jehova hade utvalt Saul som kung i Israel. Även nu i vår tid förväntar Jehova att hans tjänare ska  vara lojala mot honom och respektera dem som har fått myndighet av honom. (Läs Psalm 18:25.)

3. Hur visade Abisaj att han var lojal mot David?

3 Abisaj respekterade David. Något som visar det är vad som hände när David försökte dölja att han hade begått äktenskapsbrott med Batseba. David lät då Abisajs bror Joab se till att Batsebas man, Uria, dödades i strid. (2 Sam. 11:2–4, 14, 15; 1 Krön. 2:16) Abisaj kan ha känt till det här, men han fortsatte ändå att respektera David som Jehovas utvalde kung. Abisaj hade dessutom befälet över en del av hären, men han utnyttjade aldrig sin position för att själv lägga beslag på tronen. I stället försvarade han David mot förrädare och andra fiender. (2 Sam. 10:10; 20:6; 21:15–17)

4. a) Vad visar att David var lojal mot Jehova? b) Vad ska vi nu gå igenom?

4 David var lojal mot Jehova under hela sitt liv. När han var ung slog han ner den filisteiske jätten Goljat, som hade fräckheten att ”smäda den levande Gudens slaglinjer”. (1 Sam. 17:23, 26, 48–51) När han hade blivit kung och gjort sig skyldig till äktenskapsbrott och mord blev han tillrättavisad av profeten Natan, och då erkände han att han hade syndat och ångrade sig. (2 Sam. 12:1–5, 13) Han visade också att han var lojal mot Jehova på äldre dagar, till exempel genom att ge generösa bidrag till byggandet av Jehovas tempel. (1 Krön. 29:1–5) David gjorde visserligen allvarliga misstag i sitt liv, men han var lojal mot Gud. (Ps. 51:4, 10; 86:2) Vi ska nu se närmare på några andra skildringar om David och hans samtida och få svar på följande frågor: Hur kan vi visa att det först och främst är Jehova vi är lojala mot? Och vilka egenskaper hjälper oss att vara lojala?

KOMMER DU ATT VARA LOJAL MOT JEHOVA?

5. Vad lär vi oss av Abisajs misstag?

5 När Abisaj sa att han ville döda Saul, så var det för att han ville vara lojal mot David. Men David hindrade honom eftersom han visste att det skulle vara fel att sträcka ut sin hand ”mot Jehovas smorde”. (1 Sam. 26:8–11) Den här händelsen lär oss något viktigt: Vi kan känna lojalitet mot mer än en person, men när vi måste välja vem vi först och främst ska vara lojala mot behöver vi tänka på vilka bibliska principer som kommer in i bilden.

6. Varför kan det vara svårt att ha rätt syn på vem man ska vara lojal mot?

6 Lojalitet handlar om vad som finns i hjärtat. Men eftersom vi är ofullkomliga kan vårt hjärta lura oss. (Jer. 17:9) Någon som är lojal mot Jehova skulle därför lätt kunna känna lojalitet även mot en nära vän eller släkting som gör något som är fel i Jehovas ögon. I synnerhet om någon som står oss nära lämnar sanningen måste vi komma ihåg att det är Jehova som först och främst är värd vår lojalitet. (Läs Matteus 22:37.)

7. Vad hjälpte en syster att vara lojal mot Jehova i en svår situation?

7 Om man har en nära släkting som är utesluten kan man hamna i en lojalitetskonflikt. En syster som heter Anne [1] blev uppringd av sin uteslutna mamma som sa att hon ville komma och hälsa på. Hon sa att hon var väldigt olycklig därför att hon var isolerad från familjen. Anne blev så klart ledsen, och hon lovade att hon skulle svara henne i ett brev. Innan hon började skriva tänkte hon igenom en del bibliska principer. (1 Kor. 5:11; 2 Joh. 9–11) Sedan påminde hon vänligt sin mamma om att det var hon som hade vänt familjen ryggen när hon handlade fel och inte ville  ångra sig. ”Det enda sättet att få tillbaka glädjen igen är att komma tillbaka till Jehova”, skrev hon. (Jak. 4:8)

8. Vilka egenskaper hjälper oss att vara lojala mot Jehova?

8 Många av dem som lojalt tjänade Jehova på Davids tid var också ödmjuka, vänliga och modiga. Vi ska nu se hur de här egenskaperna kan hjälpa oss att vara lojala mot Jehova.

VI MÅSTE VARA ÖDMJUKA

9. Varför försökte Abner döda David?

9 När David stod med Goljats avhuggna huvud i handen och talade med Saul var det minst två andra som måste ha sett det. Den ene var Sauls son Jonatan, som ingick ett vänskapsförbund med David. Den andre var härföraren Abner. (1 Sam. 17:57–18:3) När Saul senare försökte döda David hade han Abner på sin sida. Ja, precis som David skrev i en psalm ville hänsynslösa män ta hans liv. (Ps. 54:3; 1 Sam. 26:1–5) Varför reagerade Jonatan och Abner så olika? Både Jonatan och Abner visste ju att Jehova hade utvalt David som Israels näste kung. Efter Sauls död kunde Abner ödmjukt ha visat lojalitet mot Jehova och understött David i stället för Sauls son Is-Boset. Och längre fram kanske Abner själv ville ta över tronen. Det antyds av att han hade sexuellt umgänge med Sauls bihustru. (2 Sam. 2:8–10; 3:6–11)

10. Varför var Absalom inte lojal mot Jehova?

10 Davids son Absalom var inte ödmjuk, och därför var han inte heller lojal mot Jehova. Han lät ”göra en vagn åt sig, med hästar och med femtio man som sprang framför honom”. (2 Sam. 15:1) Han fick också över många av israeliterna på sin sida. Precis som Abner försökte Absalom döda David trots att han visste att Jehova hade gjort David till kung i Israel. (2 Sam. 15:13, 14; 17:1–4)

11. Vad lär vi oss av exemplen med Abner, Absalom och Baruk?

11 Abners och Absaloms exempel visar tydligt att stolthet och makthunger gör det svårt att vara lojal mot Jehova. Vi som älskar honom vill naturligtvis inte handla ondskefullt och själviskt. Men om en kristen skulle börja längta efter att bli rik eller att ”bli någon” i den här världen skulle det vara andligt nedbrytande. Det verkar som att Baruk, profeten Jeremias sekreterare, under en tid förlorade fokus  på vad som var viktigt. Jehova sa till honom: ”Se! Vad jag har byggt upp river jag ner, och vad jag har planterat rycker jag upp, ja hela landet. Men du söker stora ting för dig. Sök inte sådant.” (Jer. 45:4, 5) Baruk lyssnade på Jehova, och det behöver vi också göra medan vi väntar på slutet för den här onda världen.

12. Varför kan vi inte vara lojala mot Jehova och samtidigt vara själviska? Ge ett exempel.

12 En broder i Mexiko som heter Daniel behövde välja vem han skulle vara lojal mot. Han hade träffat en ung kvinna som han ville gifta sig med, men hon tjänade inte Jehova. Daniel säger: ”Jag fortsatte till och med att skriva till henne efter att jag hade börjat som pionjär. Men till slut insåg jag att jag behövde ödmjuka mig, så jag berättade för en erfaren äldste att jag kände mig delad. Han hjälpte mig att förstå att om jag ville vara lojal mot Jehova så kunde jag inte fortsätta skriva till henne. Så efter många böner och många tårar följde jag hans råd. Det dröjde inte länge förrän tjänsten blev mycket roligare.” Senare gifte sig Daniel med en fin syster, och nu är de i kretstjänsten tillsammans.

LOJALITET MOT GUD HJÄLPER OSS ATT VARA KÄRLEKSFULLA OCH OMTÄNKSAMMA

Om du får reda på att en medtroende syndat allvarligt, kommer du då lojalt att uppmana honom eller henne att be om andlig hjälp? (Se paragraf 14.)

13. Hur var Natan lojal mot både Jehova och David när David hade syndat?

13 När vi är lojala mot Jehova kan vi också vara lojala mot andra och hjälpa dem på bästa sätt. Profeten Natan var lojal mot David samtidigt som han var lojal mot Jehova. Han fick reda på att David hade begått äktenskapsbrott och även sett till att kvinnans man dog i strid. När Natan blev sänd till David för att tillrättavisa honom lydde han modigt Jehova utan att fördenskull vara illojal mot David. Natan lade fram tillrättavisningen på ett vist och kärleksfullt sätt. Han hjälpte David att förstå hur allvarlig hans synd var genom att berätta om en rik man som tog en fattig mans enda lamm. David blev rasande över vad den rike mannen hade gjort. Då sa Natan: ”Du är den mannen!” David fattade poängen direkt. (2 Sam. 12:1–7, 13)

14. Hur kan man vara lojal mot Jehova och samtidigt vara lojal mot en vän eller släkting?

14 Vi kan också sätta lojaliteten mot Jehova främst och samtidigt vara lojala mot andra genom att handla kärleksfullt och  omtänksamt. Vi kan ta ett exempel. Vi kanske är helt säkra på att en medtroende har syndat allvarligt. Och om det handlar om en nära vän eller släkting kanske vi känner extra starkt att vi vill vara lojala mot honom eller henne. Men samtidigt vet vi att vår lojalitet mot Jehova alltid måste komma i första hand. Skulle vi dölja en synd skulle vi faktiskt vara illojala mot Jehova. Så därför vill vi, precis som Natan, vara lydiga mot Jehova och vänligt men bestämt försöka få vår vän eller släkting att själv prata med de äldste. Om han eller hon inte gör det inom en rimlig tidsperiod bör vår lojalitet mot Gud få oss att gå till de äldste och berätta vad som hänt. När vi gör det visar vi både att vi är lojala mot Jehova och att vi älskar vår vän eller släkting. De äldste kommer att försöka föra honom eller henne till rätta igen på ett milt och kärleksfullt sätt. (Läs 3 Moseboken 5:1; Galaterna 6:1.)

LOJALITET MOT GUD KRÄVER MOD

15, 16. Varför behövde Husaj mod för att vara lojal mot Jehova?

15 En man som hette Husaj behövde vara modig för att vara lojal mot Jehova. Han var en av kung Davids närmaste vänner. Men hans lojalitet prövades när folket slöt upp bakom Davids son Absalom när han försökte ta över Jerusalem och kungamakten. (2 Sam. 15:13; 16:15) David flydde från staden, men vad skulle Husaj göra? Skulle han nu vara lojal mot Absalom, eller skulle han hålla fast vid den åldrande kungen som flydde för sitt liv? Husaj var fast besluten att förbli lojal mot Jehovas utvalde kung och tog sig därför till Olivberget för att möta David där. (2 Sam. 15:30, 32)

16 David bad Husaj att återvända till Jerusalem och låtsas vara Absaloms vän för att försöka få Absalom att inte lyssna på Ahitofels råd. Med risk för sitt liv visade Husaj att han var lojal mot Jehova och gjorde det David hade bett honom om. Och i enlighet med Davids bön lyssnade Absalom på Husaj i stället för på Ahitofel. (2 Sam. 15:31; 17:14)

17. Varför behöver vi mod för att kunna vara lojala?

17 Vi behöver mod för att kunna vara lojala mot Jehova. Många av oss har modigt stått emot påtryckningar från familjemedlemmar, arbetskamrater eller myndigheter för att kunna stå på Jehovas sida. Taro, som bor i Japan, hade ända sedan han var liten ansträngt sig för att vara lydig och lojal mot sina föräldrar. Det var inte för att han kände sig tvingad till det, utan för att han ville göra sina föräldrar glada. Men när han började studera med Jehovas vittnen ville hans föräldrar att han skulle sluta med det. Det gjorde honom ledsen, och han tyckte att det var väldigt svårt att berätta för dem att han tänkte börja gå på mötena. Taro säger: ”De blev så arga att jag inte fick komma och hälsa på dem på flera år. Jag bad om mod att kunna hålla fast vid mitt beslut. Nu har de mjuknat, och jag kan besöka dem regelbundet.” (Läs Ordspråksboken 29:25.)

18. Vad har du lärt dig av det här studiet?

18 Precis som David, Jonatan, Natan och Husaj kan vi få uppleva den härliga känsla som kommer av att man är trogen och lojal mot Jehova. Men vi kan också lära oss mycket av Abners och Absaloms varnande exempel. Vi är naturligtvis ofullkomliga och kan inte undgå att göra misstag. Men vi kan ändå visa att lojaliteten mot Jehova är det viktigaste i vårt liv!

^ [1] (paragraf 7) En del namn har ändrats.