Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  December 2016

Minns du?

Minns du?

Hur noga har du läst igenom de senaste numren av Vakttornet? Pröva ditt minne med hjälp av de här frågorna:

Vilken slags synd talade Jesus om i Matteus 18:15–17?

Han syftade på sådana synder som kan redas ut mellan de inblandade. Men de är ändå så allvarliga att de kan leda till uteslutning om de inte rättas till. Sådana synder skulle till exempel kunna inbegripa bedrägeri eller förtal. (w16.05, s. 7)

Hur kan du få ut mer av din bibelläsning?

Här är några förslag: Läs med ett öppet sinne och var vaken för lärdomar du kan tillämpa. Fråga dig själv: ”Hur kan jag använda det här för att hjälpa andra?” Använd också de redskap som finns tillgängliga för att forska vidare om det du just har läst. (w16.05, s. 24–26)

Är det fel av oss som kristna att sörja när någon har dött med tanke på att vi tror på en uppståndelse?

Tron på en uppståndelse tar inte bort den sorg och saknad man kan känna. Abraham sörjde när Sara dog. (1 Mos. 23:2) Men med tiden kan sorgen mildras. (wp16.3, s. 4)

Vilka representerar mannen som hade en sekreterares bläckhorn och de sex männen med vapen som nämns i Hesekiels nionde kapitel?

Vi förstår det som att de representerar himmelska härar som hade en aktiv roll när Jerusalem förstördes och som kommer att vara med och tillintetgöra Satans onda världsordning i Harmageddon. I den nutida uppfyllelsen representerar mannen med bläckhornet Jesus Kristus, som kommer att sätta ett märke på dem som ska få överleva. (w16.06, s. 16, 17)

Vilka slags hot har Bibeln överlevt?

Den har överlevt 1) naturlig nedbrytning av skrivmaterialen, t.ex. papyrus och pergament, 2) motstånd från politiska och religiösa ledare som försökt utplåna den och 3) försök att manipulera dess budskap. (wp16.4, s. 4–7)

Hur kan man förenkla sitt liv?

Man kan identifiera sina verkliga behov och undvika onödiga utgifter. Man kan göra upp en realistisk budget, göra sig av med sådant man inte använder och betala av eventuella skulder. Man kan också gå ner i arbetstid och tänka igenom hur man kan utöka sin tjänst. (w16.07, s. 10)

Vad säger Bibeln är mer värdefullt än guld och silver?

Job 28:12, 15 visar att visheten från Gud är bättre än guld och silver. Arbeta på att förbli ödmjuk och bevara din tro stark medan du söker efter den. (w16.08, s. 18, 19)

Är det lämpligt för en broder att ha skägg?

I en del kulturer är det allmänt accepterat att män har välansade skägg, och där kanske det inte alls drar bort uppmärksamheten från de goda nyheterna. Men en del bröder kanske ändå väljer att inte ha skägg. (1 Kor. 8:9) I andra delar av världen anses det inte vara lämpligt för Jehovas vittnen att ha skägg. (w16.09, s. 21)

Varför kan vi lita på att Bibelns berättelse om David och Goljat är sann?

Enligt uppgift var Goljat knappt två decimeter längre än den längsta människa vi känner till i modern tid. David var en verklig person, vilket bekräftas av en forntida skrift som nämner ”Davids hus”. Dessutom talade Jesus om David. De geografiska detaljerna i skildringen stämmer överens med kända fakta. (wp16.5, s. 13)

Hur skiljer sig kunskap, förstånd och vishet från varandra?

Någon som har kunskap har samlat på sig information, eller fakta. Och någon som är förståndig kan se sambandet mellan olika fakta. Men den som är vis kan kombinera kunskap och förstånd och tillämpa det i praktiken. (w16.10, s. 18)