Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Kasta bekymren på Jehova

Kasta bekymren på Jehova

”[Kasta] allt ert bekymmer på honom, eftersom han bryr sig om er.” (1 PETR. 5:7)

SÅNGER: 60, 23

1, 2. a) Varför är det inte konstigt om vi blir oroliga? (Se den inledande bilden.) b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

VI LEVER i en orolig värld. Satan Djävulen är bitter och arg och ”går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka”. (1 Petr. 5:8; Upp. 12:17) Ingen går opåverkad, så även vi som tillber Jehova kan bli ängsliga och oroliga ibland. De som tillbad Jehova tidigare i historien upplevde också oro. Kung David hade jobbiga känslor, och aposteln Paulus kämpade med ”bekymren för alla församlingarna”. (2 Kor. 11:28; Ps. 13:2) Vad kan man göra om det känns som att man håller på att drunkna i oro och bekymmer?

2 Vår kärleksfulle, himmelske Far har i alla tider kommit till sina tjänares undsättning. Med hans hjälp kan vi få lindring och skingra oron. Bibeln uppmanar oss: ”[Kasta] allt ert bekymmer på honom, eftersom han bryr sig om er.” (1 Petr. 5:7) Hur kan man göra det? Vi ska se hur vi kan hantera oro på fyra olika sätt. Vi kan för det första  öppna vårt hjärta för Jehova i bön, för det andra läsa och begrunda Bibeln, för det tredje be om helig ande och för det fjärde prata med någon vi litar på. Försök att komma på vad du rent konkret kan göra på de här fyra områdena.

”KASTA DIN BÖRDA PÅ JEHOVA”

3. Hur kan vi kasta bördan på Jehova?

3 Ett första steg vi kan ta för att hantera oro är att be innerligt. Vänd dig till din himmelske Far när du hamnar i situationer som får dig att känna dig orolig, otrygg och osäker, och berätta för honom hur det känns. David vädjade: ”Lyssna, Gud, till min bön.” Senare i samma psalm skrev han: ”Kasta din börda på Jehova, han skall stödja dig.” (Ps. 55:1, 22) Gör allt du kan för att lösa problemet. När du har gjort det hjälper det inte att du oroar dig mer; då är det bäst att bara fortsätta att be till Jehova. Men hur kan bön hjälpa dig när du plågas av jobbiga tankar och känner att du är nära bristningsgränsen? (Ps. 94:18, 19)

4. Varför är det viktigt att vi ber när vi är oroliga?

4 (Läs Filipperna 4:6, 7.) Vad gör Jehova när vi fortsätter att be och öppna oss för honom? Han ger oss ett inre lugn som motar bort negativa tankar och känslor. Många kan intyga att Gud kan ersätta olustiga känslor och oro med ett inre lugn och en frid som är helt ofattbar. Han har gjort det förr och kan göra det igen. ”Guds frid” kan hjälpa oss att klara av vilken utmaning som helst. Du kan vara säker på att Jehova kommer att hålla sitt löfte: ”Var inte rädd, ... ty jag är din Gud. Jag skall styrka dig. Jag skall verkligen hjälpa dig.” (Jes. 41:10)

ETT INRE LUGN TACK VARE BIBELN

5. Hur kan vi få ett inre lugn av Guds ord?

5 Det andra som kan ge dig ett inre lugn är att du läser och begrundar olika bibelverser. Varför är det så viktigt? Bibeln är Guds ord, och den innehåller goda och praktiska råd från vår skapare. Hans tankar kan hjälpa dig oavsett när oron tränger sig på. Försök att se hur du kan tillämpa hans råd och principer. Då kommer du att kunna hantera, minska eller till och med arbeta bort jobbiga känslor. Jehova har visat att det finns en tydlig koppling mellan att läsa hans ord och att bli ”modig och stark” i stället för ”uppskakad och ... förfärad”. (Jos. 1:7–9)

6. Hur kan Jesus ord påverka dig positivt?

6 I Bibeln finns också Jesus ord, och hans uttalanden och läror var som balsam för själen för dem som hörde dem. Han lugnade skärrade hjärtan, styrkte de svaga och tröstade de nedstämda, och det gjorde att massor av människor drogs till honom. (Läs Matteus 11:28–30.) Han brydde sig verkligen om andra och tog hänsyn till deras andliga, känslomässiga och fysiska behov. (Mark. 6:30–32) Jesus lovade att stötta sina apostlar, och det löftet kan vi också ta till oss av. Du måste inte vara i Jesus omedelbara närhet för att få hans stöd. Han är vår kung i himlen, och han fortsätter att bry sig om sina efterföljare. Han kan komma till vår undsättning och ge ”hjälp i rätt tid”. Ja, Jesus ord kan  hjälpa dig att jaga bort oro och fylla hjärtat med hopp och mod. (Hebr. 2:17, 18; 4:16)

EGENSKAPER VI UTVECKLAR MED GUDS ANDE

7. Vilken nytta kommer du att få av att be Jehova om helig ande?

7 Jesus lovade att Jehova skulle ge oss helig ande om vi bad om den. (Luk. 11:10–13) Hur kan du få nytta av detta tredje motmedel mot oro? Den heliga anden kan hjälpa dig att utveckla egenskaper som Jehova har. (Läs Galaterna 5:22, 23; Kol. 3:10) Det kan bidra till att du får bättre relationer till andra, och det i sin tur kan leda till att vissa jobbiga situationer inte ens uppstår. Vi ska kort se närmare på hur andens frukt kan hjälpa dig på det här sättet.

8–12. Hur är andens frukt ett motmedel mot oro?

8 ”Kärlek, glädje, frid.” Din oro kommer att minska om du är respektfull mot andra. Hur då? Respekt går hand i hand med broderlig kärlek, tillgivenhet och uppskattning. Och de egenskaperna gör att det blir lättare att hantera negativa känslor och hindrar att det uppstår spänningar som skapar oro. (Rom. 12:10)

9 ”Tålamod, omtänksamhet, godhet.” Lägg grunden för goda relationer genom att göra som det står i Efesierna 4:32: ”Bli omtänksamma mot varandra, ömt medlidsamma, och förlåt varandra villigt.” Om du följer det rådet kommer du att slippa mycket bekymmer och kunna hantera andras ofullkomligheter på ett bättre sätt.

10 ”Tro.” I dag kan mycket oro kopplas till pengar och det materiella. (Ords. 18:11) Hur kan tro hjälpa dig att hantera eller undvika sådan oro? Följ aposteln Paulus råd: ”Nöj er med det som är.” Gud kan se till att du får det du behöver, för han har ju lovat: ”Jag skall under inga omständigheter släppa dig, inte heller under några omständigheter överge dig.” Paulus konstaterade: ”Vi kan alltså vara vid gott mod och säga: ’Jehova är min hjälpare; jag skall inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig?’” (Hebr. 13:5, 6)

11 ”Mildhet, självbehärskning.” De egenskaperna är definitivt bra medicin mot oro och bekymmer. De gör att du kan undvika att göra något ogenomtänkt som senare skulle ge dig problem. Det finns bara fördelar med att undvika ”all illvillig bitterhet och häftighet och vrede och allt skrikande och skymfande”. (Ef. 4:31)

12 Det ska medges att det krävs en hel del ödmjukhet för att lita på ”Guds mäktiga hand” och kasta alla bekymmer på honom. (1 Petr. 5:6, 7) Men om du är ödmjuk får du Guds stöd och godkännande. (Mik. 6:8) Och det gör att du får en mer balanserad syn på dig själv och förstår vad du klarar av både fysiskt, känslomässigt och mentalt. Att du förtröstar på Jehova kan rädda dig från att bli helt uppslukad av alla problem.

”VAR ALDRIG BEKYMRADE”

13. Vad menade Jesus när han sa: ”Var aldrig bekymrade”?

13 Matteus 6:34 (Läs.) säger Jesus: ”Var aldrig bekymrade.” Det kan  verka lättare sagt än gjort. Vad menade han egentligen? Han menade uppenbarligen inte att de som tjänar Gud aldrig skulle oroa sig. Som vi nämnde tidigare var både David och Paulus oroliga ibland. Det Jesus ville att hans lärjungar skulle förstå var att extrem eller överdriven oro aldrig löser några problem. Var dag har nog av sina egna svårigheter. Så varför ta sig an morgondagens oro och gårdagens bekymmer när du redan kämpar med dagens problem? Fundera på hur Jesus råd kan hjälpa dig om du tampas med djupt rotad oro.

14. Vad kan du göra om du plågas av ditt förflutna?

14 Ibland mår man dåligt över misstag som man gjort i det förflutna. Ett dåligt samvete kan göra sig påmint i många år. Kung David pratade om sitt ”hjärtas stönande” och kände ibland att hans tidigare felsteg förföljde honom. (Ps. 38:3, 4, 8, 18) Men David hanterade det på ett bra sätt. Hur då? Han litade på att Jehova var barmhärtig och ville förlåta honom. Med övertygelse sa han: ”Lycklig är den vars överträdelse är förlåten.” (Läs Psalm 32:1–3, 5.)

15. a) Vad lär vi oss från David om att hantera oro över vår nuvarande situation? b) Vad kan du göra rent praktiskt för att minska oron? (Se rutan ” Vad du kan göra för att minska oron”.)

15 Man kan också känna sig orolig över sin nuvarande situation. David var pressad och ängslig när han skrev Psalm 55. (Ps. 55:2–5) Men han lät inte oron gnaga bort hans förtröstan på Jehova. David gjorde sina problem till ett böneämne. Han förstod också att han behövde göra sin del för att ta itu med det som låg bakom oron. (2 Sam. 15:30–34) Följ Davids exempel. Låt inte oron förlama dig, utan gör vad du kan för att lösa situationen, och lägg sedan allt i Jehovas trygga händer.

16. Hur kan innebörden i Guds namn stärka din tro?

16 Oro över framtiden kan lätt tynga ner en. Men det är onödigt att oroa sig för sådant som ännu inte har hänt och som man inte vet något om. Varför det? Därför att det sällan blir som man befarat. Dessutom kan du kasta alla bekymmer på Jehova, och det finns ingen situation som är övermäktig för honom. Hans eget namn anses betyda att ”han orsakar att någon (något) blir”. (2 Mos. 3:14) Namnet har en djup innebörd och försäkrar oss om att inget kan hindra Guds vilja från att bli utförd till förmån för dem som tjänar honom. Du kan vara helt säker på att Gud välsignar sina lojala och stöder dem när de kämpar med oro över det förflutna, nuet och framtiden.

 LÄTTA DITT HJÄRTA FÖR NÅGON

17, 18. Varför blir det bättre av att prata med någon när man är orolig?

17 Det fjärde sättet att hantera oro på är att öppet och ärligt berätta för någon hur du känner. Vänd dig till någon du litar på, till exempel din man eller fru, en nära vän eller en äldste. De kan hjälpa dig att få perspektiv på saken. ”Oro i en mans hjärta tynger ner det, men ett gott ord får det att glädja sig.” (Ords. 12:25) Raka och ärliga samtal kan hjälpa dig att reda ut oroande tankar och ta itu med problemen. Bibeln säger: ”Planer går om intet där det inte förekommer förtroliga samtal, men där det finns många rådgivare blir det resultat.” (Ords. 15:22)

18 Jehova stöder också sina tjänare med hjälp av församlingsmötena. Där är vi bland vänner som bryr sig och vill uppmuntra oss. (Hebr. 10:24, 25) Där får du ett ”utbyte av uppmuntran” som kan ladda dina andliga batterier och göra att det känns bättre. (Rom. 1:12)

DITT FÖRHÅLLANDE TILL JEHOVA – DET BÄSTA FÖRSVARET

19. Varför är du säker på att förhållandet till Jehova kan hjälpa dig?

19 En äldstebroder i Kanada förstod hur viktigt det är att kasta bekymren på Jehova. Han är lärare och har ett väldigt stressigt jobb, och dessutom lider han av svår ångest. Hur har han hanterat sin situation? Han berättar: ”Det som bäst hjälper mig att hantera mina känslor är att jag anstränger mig för att stärka mitt förhållande till Jehova. Mina vänner och min andliga familj är ett ovärderligt stöd när det känns som värst. Jag är öppen med mina känslor och berättar för min fru om dem. Och det fantastiska stödet från kretstillsyningsmannen och andra äldste har hjälpt mig att få perspektiv. Jag har också sökt vård och anpassat mitt schema så att jag fått tid till att träna och koppla av. Jag känner att jag successivt har fått mer kontroll. Och de saker som jag inte kan ha kontroll över lämnar jag helt i Jehovas händer.”

20. a) Hur kan vi kasta våra bekymmer på Jehova? b) Vad handlar nästa artikel om?

20 I den här artikeln har vi sett hur viktigt det är att kasta bekymren på Jehova genom att be till honom och läsa och begrunda hans ord. Vi har också sett hur andens frukt, öppenhjärtiga samtal och möten kan hjälpa oss. Nästa artikel handlar om hur Jehova hjälper oss genom att lova att vi ska bli belönade. (Hebr. 11:6)