Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Det ”betyder liv och frid” att vi ”håller sinnet inriktat på anden”

Det ”betyder liv och frid” att vi ”håller sinnet inriktat på anden”

”De som är i överensstämmelse med anden [håller sinnet inriktat] på det som hör anden till.” (ROM. 8:5)

SÅNGER: 57, 52

1, 2. Varför är Romarnas åttonde kapitel av särskilt intresse för de smorda?

HAR du läst Romarna 8:15–17 i samband med minneshögtiden? Förmodligen. De här verserna förklarar hur de smorda vet att de har det himmelska hoppet – helig ande vittnar tillsammans med deras ande. Och första versen i kapitel åtta riktar sig till ”dem som är i gemenskap med Kristus Jesus”. Men betyder det att det åttonde kapitlet bara gäller de smorda? Eller kan även de som har ett jordiskt hopp ha nytta av det som står där?

2 Det är sant att det här kapitlet i Romarbrevet i första hand skrevs till de smorda. Dessa kristna får ”anden” medan de ”väntar på adoption som söner, frigörelsen från ... [sina fysiska] kroppar”. (Rom. 8:23) Ja, i framtiden ska de bli Guds söner i himlen. När de blev döpta kunde Jehova med Jesus lösenoffer som grund förlåta deras synder och förklara dem rättfärdiga som andliga söner. (Rom. 3:23–26; 4:25; 8:30)

3. Varför har även de som har ett jordiskt hopp nytta av innehållet i Romarnas åttonde kapitel?

3 Också de som har det jordiska hoppet har nytta av det som  står i Romarnas åttonde kapitel, eftersom Gud i viss mening betraktar även dem som rättfärdiga. Det kan vi se av det Paulus skrev tidigare i samma brev. I kapitel fyra skrev han om den trogne mannen Abraham. Han levde innan Jehova gav lagen till israeliterna och långt innan Jesus dog för våra synder. Ändå lade Jehova märke till Abrahams enastående tro och räknade honom som rättfärdig. (Läs Romarna 4:20–22.) På liknande sätt kan de trogna kristna i vår tid som har hoppet om att få leva för evigt på jorden bli betraktade som rättfärdiga i Jehovas ögon. Därför har de också nytta av råden i Romarnas åttonde kapitel.

4. Vad bör vi fråga oss själva med tanke på löftet i Romarna 8:21?

4 Romarna 8:21 försäkras vi om att den nya världen ska komma. Där sägs det att ”skapelsen själv skall göras fri från slaveriet under förgängelsen och uppnå Guds barns härliga frihet”. Frågan är om vi personligen kommer att få den belöningen. Kommer du och jag att få vara med där i Guds nya värld? I Romarnas åttonde kapitel får vi fina råd som kan ge oss hjälp på vägen dit.

ATT HÅLLA ”SINNET INRIKTAT PÅ KÖTTET”

5. Vad tog Paulus upp i Romarna 8:4–13?

5 (Läs Romarna 8:4–13.) Romarnas åttonde kapitel talas det om dem som vandrar ”i överensstämmelse med köttet” i kontrast till dem som vandrar ”i överensstämmelse med anden”. En del kanske tror att det här handlar om skillnaden mellan sådana som inte är kristna och sådana som är det. Men Paulus skrev till ”alla som är i Rom som Guds älskade, kallade att vara heliga”. (Rom. 1:7) Paulus ställde alltså kristna som vandrade i överensstämmelse med köttet i kontrast till kristna som vandrade i överensstämmelse med anden. Hur skilde de sig åt?

6, 7. a) Ge exempel på hur ordet ”kött” används i Bibeln. b) Vad syftade Paulus på när han skrev om ”köttet” i Romarna 8:4–13?

6 När ordet ”kött” används i Bibeln kan det syfta på olika saker, bland annat vår fysiska kropp. (Rom. 2:28; 1 Kor. 15:39, 50) Det kan också beteckna släktskap. Jesus härstammade från Davids avkomma ”efter köttet”, och Paulus såg judarna som sina ”släktingar efter köttet”. (Rom. 1:3; 9:3)

 7 För att förstå vad Paulus menade när han skrev om dem som levde ”i överensstämmelse med köttet” kan vi läsa Romarna 7:5. Där står det: ”När vi var i samklang med köttet, var de syndiga lidelser som framkallades av lagen verksamma i våra lemmar.” Det här kastar ljus över vad Paulus syftade på i Romarna 8:4–13 när han skrev om ”köttet” och om dem som höll ”sinnet inriktat på det som hör köttet till”. Han syftade helt enkelt på dem som går upp i eller låter sig styras av sina ofullkomliga begär och böjelser, eller lidelser, vare sig de är sexuella eller av något annat slag.

8. Varför blev Paulus inspirerad att varna de smorda kristna för faran att vandra ”i överensstämmelse med köttet”?

8 Men varför behövde Paulus skriva till smorda kristna om faran med att leva ”i överensstämmelse med köttet”? Skulle det här kunna utgöra en fara för kristna också i vår tid? Ja, sorgligt nog kan även trogna kristna, som Jehova har tagit emot som sina vänner och betraktar som rättfärdiga, börja låta sina egna önskningar komma på första plats i livet. Paulus skrev till exempel att några av bröderna i Rom var slavar ”åt sin egen buk”, eller sina egna begär. Det här kan ha varit sexuella begär eller begär efter mat, dryck eller andra saker. Och en del av dem förledde ”sveklösa människors hjärtan”. (Rom. 16:17, 18; Fil. 3:18, 19; Jud. 4, 8, 12) Under en tid var det också en broder i Korinth som hade ett omoraliskt förhållande med ”sin fars hustru”. (1 Kor. 5:1) Vi förstår varför Paulus behövde uppmärksamma de första kristna på faran med att hålla ”sinnet inriktat på köttet”. (Rom. 8:5, 6)

9. Hur ska vi inte förstå Romarna 8:6?

9 Den här varningen är lika aktuell i vår tid. Även en kristen som har tjänat Jehova i många år skulle kunna börja inrikta sinnet på köttet. Det här betyder naturligtvis inte att man aldrig får tänka på sådant som mat, arbete, avkoppling eller romantik och kärlek. Sådana här saker är ju helt normala sidor av livet. Jesus tyckte om mat, och han såg till att andra fick äta sig mätta. Han visste också att det var viktigt att få vila ibland. Och Paulus skrev om den naturliga plats som det intima umgänget har inom äktenskapet.

Visar det du pratar om att ditt sinne är inriktat på ”köttet” eller på ”anden”? (Se paragraf 10, 11.)

10. Vad betyder uttrycket ”[hålla] sinnet inriktat på”?

 10 Vad ligger då i uttrycket ”[hålla] sinnet inriktat på”? Det grekiska ord som Paulus använde betyder ”att inrikta sinnet eller hjärtat på något, att använda sin förmåga att planera, med utgångspunkt från ens inre natur eller inställning”. (The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament, Cleon L. Rogers Jr. och Cleon L. Rogers III) De som lever i överensstämmelse med köttet låter i grund och botten sin ofullkomliga mänskliga natur få styra deras val i livet. Så här kommenterar en bibelkännare det här uttrycket i Romarna 8:5: ”De inriktar sinnet på – är djupt intresserade av, pratar konstant om, engagerar sig i och är stolta över – det som hör köttet till.” (New Testament Commentary, William Hendriksen)

11. Vilka saker skulle kunna få för hög prioritet i vårt liv?

11 De kristna i Rom behövde fundera på vad som egentligen var deras fokus i livet. Kretsade det mesta kring sådant som hörde köttet till? Vi behöver också fundera på vad som kommer först i vårt liv. Vad pratar vi helst om? Vad håller vi helst på med? En del kanske har märkt att de lägger ner mycket tid på att prova olika viner, inreda hemmet, uppdatera garderoben, göra investeringar, planera semesterresor osv. Sådana saker är inte fel i sig, utan kan vara normala inslag i livet. Vi vet att Jesus gjorde vatten till vin vid ett bröllop, och Paulus uppmanade Timoteus att använda ”lite vin” för sin hälsa. (1 Tim. 5:23; Joh. 2:3–11) Men skulle vi säga att Jesus och Paulus alltid pratade om vin? Var det ett brinnande intresse för dem, något som de ständigt och jämt återkom till? Nej. Hur är det med oss? Vad är vårt främsta intresse i livet?

12, 13. Varför måste vi vara noga med vad vi håller sinnet inriktat på?

12 Det är viktigt att vi granskar oss själva. Varför det? Paulus skrev: ”Att man håller sinnet inriktat på köttet betyder ... död.” (Rom. 8:6) Tänk så allvarligt – andlig död nu och bokstavlig död i framtiden. Men Paulus menade inte att det oundvikligen skulle sluta med döden om någon började hålla ”sinnet inriktat på köttet”. En människa kan ändra sig. Tänk på mannen i församlingen i Korinth som levde omoraliskt och blev utesluten. Han gjorde en helomvändning. Han övergav sitt omoraliska levnadssätt och började vandra på Jehovas rena väg igen. (2 Kor. 2:6–8)

13 Den här mannen var ett extremfall när det gäller att leva ”i överensstämmelse med köttet”, men till och med han kunde göra en förändring. På liknande sätt kan kristna i dag ändra sig om de har börjat följa sina ofullkomliga begär i stället för Jehovas normer. Att vi kommer ihåg Paulus varning kan motivera oss att göra de förändringar som behövs.

ATT HÅLLA ”SINNET INRIKTAT PÅ ANDEN”

14, 15. a) Vad rekommenderade Paulus att vi skulle hålla sinnet inriktat på? b) Vad betyder det inte att hålla ”sinnet inriktat på anden”?

14 När Paulus hade varnat för farorna med att hålla ”sinnet inriktat på köttet” gav han följande positiva försäkran: ”Att man håller sinnet inriktat på anden betyder liv och frid.” Vilken fantastisk belöning – liv och frid! Hur kan vi få den belöningen?

15 ”Att man håller sinnet inriktat på anden” betyder inte att man har tappat kontakten med verkligheten och är helt  i det blå. Det betyder inte att Jehova, Bibeln och sanningen är det enda man tänker på och pratar om. Kom ihåg att Paulus och andra trogna kristna i det första århundradet på många sätt levde ganska normala liv. De åt och drack. Många gifte sig och skaffade familj och arbetade för att försörja sig. (Mark. 6:3; 1 Thess. 2:9)

16. Vad var det centrala i Paulus liv?

16 Men de här första kristna lät inte sådana normala saker bli det centrala i livet. Vi vet till exempel att Paulus försörjde sig som tältmakare. Men den bibliska skildringen visar att hans liv kretsade kring tjänsten för Jehova. Han var inriktad på att predika de goda nyheterna och undervisa så många som möjligt. (Läs Apostlagärningarna 18:2–4; 20:20, 21, 34, 35.) Han rekommenderade också bröderna och systrarna i Rom att ta del i sådana aktiviteter. Ja, Paulus liv kretsade kring andlig verksamhet. De kristna i Rom behövde efterlikna honom, och det behöver vi också göra. (Rom. 15:15, 16)

17. Vilket slags liv kan vi få om vi ”håller sinnet inriktat på anden”?

17 Vad får det för resultat om vi håller tjänsten för Jehova i fokus? Romarna 8:6 ger oss ett tydligt svar: ”Att man håller sinnet inriktat på anden betyder liv och frid.” Vi behöver med andra ord låta vårt sinne vägledas av Jehovas heliga ande och lära oss att tänka som han gör. Då kan vi vara säkra på att vi får ett meningsfullt och givande liv redan nu. Dessutom lovar Jehova oss evigt liv i framtiden, antingen i himlen eller på jorden.

18. Hur får vi frid när vi ”håller sinnet inriktat på anden”?

18 Vad menade Paulus när han sa att det ”betyder ... frid” att man håller sinnet inriktat på anden? Många i världen försöker desperat hitta någon slags inre frid utan att lyckas, men tack vare Jehova får vi uppleva verklig sinnesfrid. Vi kan också ha frid med våra familjemedlemmar och med vännerna i församlingen. Samtidigt vet vi att vi alla är ofullkomliga. Därför är det inte konstigt om det uppstår problem ibland. När det händer har vi fått lära oss att göra som Jesus sa: ”Slut ... fred med din broder.” (Matt. 5:24) Och tänk så mycket lättare det är att göra det när vi kommer ihåg att vår broder eller syster också tjänar ”den Gud som ger frid”. (Rom. 15:33; 16:20)

19. Vilken unik frid kan vi få?

19 Vi kan dessutom få en annan sorts frid som är helt ovärderlig. Om vi håller ”sinnet inriktat på anden” får vi frid med vår skapare. Jesaja skrev att Jehova ska bevara dem som fullständigt förtröstar på honom och ge dem ”ständig frid”. De orden var sanna på Jesajas tid men uppfylls i ännu högre grad i vår tid. (Jes. 26:3; läs Romarna 5:1.)

20. Varför är du tacksam för råden i Romarnas åttonde kapitel?

20 Oavsett om vi tillhör de smorda eller ser fram emot att få leva för evigt här på jorden har vi alla nytta av de inspirerade råden i Romarnas åttonde kapitel. Vi är så tacksamma för att Bibeln hjälper oss att fokusera på tjänsten för Jehova och inte på våra egna önskningar och begär. Vi ser visheten i att hålla ”sinnet inriktat på anden”; det betyder ”liv och frid”. Och den här fantastiska belöningen kommer att sträcka sig in i evigheten. Paulus skrev: ”Den lön synden betalar ut är död, men den gåva Gud ger är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom. 6:23)