Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Augusti 2017

Är du inställd på att vänta tålmodigt?

Är du inställd på att vänta tålmodigt?

”Var också ni tålmodiga.” (JAK. 5:8)

SÅNGER: 114, 79

1, 2. a) Vad kan få oss att fråga ”hur länge”? b) Varför blir vi uppmuntrade av att tänka på trogna tjänare på Bibelns tid?

”HUR länge?” Den frågan ställde de trogna profeterna Jesaja och Habackuk. (Jes. 6:11; Hab. 1:2) Och kung David ställde precis samma fråga fyra gånger i Psalm 13. (Ps. 13:1, 2) När Jesus Kristus märkte att människorna omkring honom saknade tro frågade han också: ”Hur länge?” (Matt. 17:17) Så det är inte så konstigt om vi också ställer oss den frågan ibland.

2 Vad skulle kunna få oss att undra ”hur länge”? Vi kanske har blivit orättvist behandlade eller kämpar med sjukdom eller hög ålder. Eller så känner vi oss pressade eftersom vi lever i svåra tider. (2 Tim. 3:1) Det är också tärande att ständigt vara omgiven av människor som har en dålig inställning. Det kan vara många saker som får oss att fråga ”hur länge?” Men det är skönt att veta att Jehovas trogna tjänare på Bibelns tid ställde precis samma fråga, och Jehova kritiserade dem inte för det.

3. Vad kan hjälpa oss när vi har det svårt?

 3 Vad kan hjälpa oss om vi tycker att våra omständigheter är svåra att hantera? Jesus halvbror Jakob skrev under inspiration: ”Var ... tålmodiga, bröder, intill Herrens närvaro.” (Jak. 5:7) Vi måste alltså ha tålamod. Men vad innebär det egentligen?

VAD ÄR TÅLAMOD?

4, 5. a) Vad innebär det att ha tålamod? b) Hur belyser Jakob en aspekt av tålamod? (Se den inledande bilden.)

4 Enligt Bibeln är tålamod en produkt av helig ande; det är alltså bara med Guds hjälp man kan visa tålamod fullt ut. Tålamod är en gåva från Gud. Så när vi anstränger oss för att visa den egenskapen är det ett bevis på att vi älskar honom och våra medmänniskor. Tålamod stärker våra relationer till andra, medan otålighet tär på dem. (1 Kor. 13:4; Gal. 5:22) Det finns andra egenskaper som påminner om tålamod. Uthållighet, till exempel, hjälper oss att vara positiva även om vi kämpar med en svår situation. (Kol. 1:11; Jak. 1:3, 4) Om vi har tålamod kommer vi att vara trogna mot Jehova oavsett vilka problem som dyker upp, och vi kommer aldrig att hämnas. Bibeln säger dessutom att vi måste ha rätt inställning till att vänta. Det förstår vi av Jakob 5:7, 8. (Läs.)

5 Varför är det så viktigt att vi har rätt inställning när vi väntar på Jehova? Jakob jämför vår situation med en jordbrukares. En jordbrukare lägger ner mycket arbete på att så, men han kan inte styra vädret eller hur snabbt grödan växer. Han kan inte heller få tiden att gå snabbare. Han är inställd på att vänta för att få ”jordens dyrbara frukt”. Vi väntar på att Jehovas löften ska infrias. Och precis som det är för jordbrukaren så finns det många saker vi inte kan styra över. Vi måste alltså vänta tålmodigt. (Mark. 13:32, 33; Apg. 1:7)

6. Vad kan vi lära oss av Mika?

6 Situationen i vår tid påminner mycket om hur det var på profeten Mikas tid, när den onde Ahas var kung. Moralen i samhället hade förfallit totalt, och folket gick in för att göra det som var ont och att ”utföra det grundligt”. (Läs Mika 7:1–3.) Mika förstod att han inte kunde förändra situationen. Men vad kunde han göra? Han sa: ”Jag skall spana efter Jehova. Jag skall ha en väntande inställning gentemot min räddnings Gud. Min Gud skall höra mig.” (Mik. 7:7, noten) Precis som Mika måste vi vara inställda på att vänta.

7. Varför räcker det inte med att bara vänta på Jehova?

7 Om vi har lika stark tro som Mika kommer vi att vara villiga att vänta på Jehova. Vi är inte som en dödsdömd fånge som hjälplöst sitter och väntar i sin cell. Han har inget val, och han ser inte fram emot det som ska hända. Så är det verkligen inte för oss! Vi har inget emot att vänta på Jehova, för vi vet att han kommer att ge oss allt han har lovat i exakt rätt tid. Därför kan vi ”hålla ut och vara tålmodiga med glädje”. (Kol. 1:11, 12) Men om vi skulle ha en dålig inställning medan vi väntar och klaga på att Jehova dröjer skulle det såra honom. (Kol. 3:12)

 DE VISADE TÅLAMOD

8. Vad kan vi lära oss av trogna män och kvinnor på Bibelns tid?

8 Vad kan göra det lättare för oss att vänta med rätt inställning? Vi kan tänka på forntida män och kvinnor som väntade tålmodigt på att Jehova skulle uppfylla sina löften. (Rom. 15:4) Det kan vara bra för oss att fundera på hur länge de fick vänta, varför de var villiga att göra det och hur Jehova välsignade dem för deras tålamod.

Abraham fick vänta i många år innan hans barnbarn Esau och Jakob föddes. (Se paragraf 9, 10.)

9, 10. Hur länge fick Abraham och Sara vänta på Jehova?

9 Tänk på Abraham och Sara. De är exempel på sådana som ”genom tro och tålamod ärver löftena”. Det var först efter att Abraham hade visat tålamod som Jehova lovade att välsigna honom och göra honom till en stor nation. (Hebr. 6:12, 15) Men det skulle dröja innan löftet uppfylldes, så Abraham behövde verkligen ha tålamod. Förbundet mellan Jehova och Abraham trädde i kraft den 14 nisan 1943 f.v.t., när Abraham, Sara och deras hushåll korsade floden Eufrat och kom in i det utlovade landet. Sedan dröjde det 25 år innan hans son Isak föddes 1918 f.v.t. Och Abraham fick vänta ytterligare 60 år innan barnbarnen Esau och Jakob föddes 1858 f.v.t. (Hebr. 11:9)

10 Hur stor del av det utlovade landet fick Abraham? Det sägs att Jehova inte gav honom någon ”arvsbesittning i det, nej, inte en fotsbredd; men han lovade att ge landet åt honom till besittning, och efter honom åt hans  avkomma, fast han ännu inte hade något barn”. (Apg. 7:5) Först 430 år efter att Abraham gått över Eufrat blev hans avkomlingar den nation som skulle få bo i det utlovade landet. (2 Mos. 12:40–42; Gal. 3:17)

11. Varför var Abraham villig att vänta på Jehova, och hur kommer han att bli välsignad för det?

11 Abraham var villig att vänta, för han var helt övertygad om att Jehova skulle hålla sina löften. Han hade verkligen tro. (Läs Hebréerna 11:8–12.) Han väntade gärna, även om han inte fick se löftena uppfyllas helt och hållet. Tänk när han blir uppväckt i paradiset. Så överraskad han ska bli när han får höra hur mycket det står om honom och hans avkomlingar i Bibeln. * Och tänk när han får reda på vilken viktig roll Jehova gav honom i samband med den utlovade Messias. Kan du föreställa dig hans reaktion? Han kommer säkert att känna att han väntade på något gott och att han inte behövde vänta för länge.

12, 13. Varför behövde Josef ha tålamod, och vilken fin inställning hade han?

12 Abrahams barnbarnsbarn Josef hade också rätt inställning till att vänta. Han fick utstå fruktansvärda orättvisor. När han var 17 år sålde hans bröder honom som slav. Sedan blev han oskyldigt anklagad för att ha våldtagit sin arbetsgivares fru och kastades i fängelse. (1 Mos. 39:11–20; Ps. 105:17, 18) Han var trogen mot Jehova, men ändå verkade det som att han blev straffad för någonting. Det skulle dröja 13 år innan vändpunkten kom. Från en dag till en annan släpptes han ut ur fängelset och blev näst mäktigast i Egypten. (1 Mos. 41:14, 37–43; Apg. 7:9, 10)

13 Blev Josef bitter på grund av de orättvisor han fick uppleva? Kände han sig övergiven av Jehova? Nej, han väntade tålmodigt. Hur orkade han göra det? Hans tro hjälpte honom. Han förstod att Jehova hade kontroll på situationen. Det kan vi utläsa av det han sa till sina bröder: ”Var inte rädda, för är jag i Guds ställe? Ni tänkte ut ont mot mig. Gud tänkte ut det till något gott, för att handla som på denna dag, för att bevara många människor vid liv.” (1 Mos. 50:19, 20) Josef insåg att det var värt att vänta på Jehovas välsignelse.

14, 15. a) Varför är Davids tålamod så imponerande? b) Vad hjälpte David att vänta med rätt inställning?

14 Kung David drabbades också av många orättvisor. Han var väldigt ung när Jehova utsåg honom till Israels näste kung, men det dröjde hela 15 år innan han blev kung ens över sin egen stam. (2 Sam. 2:3, 4) Och under delar av den tiden var kung Saul på jakt efter honom. * David flydde för livet och fick ibland gömma sig i grottor i vildmarken och till och med i andra länder. När Saul till slut dödades i strid dröjde det ändå sju år innan David blev kung över hela Israel. (2 Sam. 5:4, 5)

 15 Varför var David beredd att vänta? Vi får svaret i just den psalm där han fyra gånger frågade: ”Hur länge?” Så här sa han: ”Jag förtröstar på din lojala kärlek; låt mitt hjärta fröjda sig i din räddning. Jag vill sjunga till Jehovas ära, ty han har handlat väl mot mig.” (Ps. 13:5, 6, noten) David visste att Jehova älskade honom och alltid skulle vara lojal. Han tänkte tillbaka på de tillfällen Jehova hade hjälpt honom, och han längtade efter att Jehova skulle befria honom ur hans svåra situation. David visste att det var värt att vänta på Jehova.

Jehova förväntar inte att vi ska göra något som han inte själv är villig att göra.

16, 17. Varför är Jehova och Jesus bra exempel på sådana som väntar med rätt inställning?

16 Jehova förväntar inte att vi ska göra något som han inte själv är villig att göra. Han är det absolut bästa exemplet på någon som väntar med rätt inställning. (Läs 2 Petrus 3:9.) För flera tusen år sedan blev han till exempel anklagad för att styra på ett orättvist sätt. Ända sedan dess har han väntat tålmodigt på att hans namn ska rentvås och att stridsfrågan ska besvaras. Det kommer att leda till fantastiska välsignelser för ”alla som tåligt väntar på honom”. (Jes. 30:18)

17 Jesus har också varit villig att vänta. Han var trogen mot Jehova ända fram till sin död år 33 v.t. Han frambar då värdet av sitt offer, men det var inte förrän 1914 han fick börja regera som kung. (Apg. 2:33–35; Hebr. 10:12, 13) Och han kommer att få vänta till efter tusenårsriket innan alla hans fiender krossas. (1 Kor. 15:25) Han kommer att få vänta länge, men det är det värt.

VAD KAN HJÄLPA OSS?

18, 19. Vad kan hjälpa oss att ha rätt inställning till att vänta?

18 Det är helt uppenbart att vi alla måste vänta och ha rätt inställning till att vänta. Vad kan hjälpa oss? Helig ande. Be om den, och glöm inte att tålamod är en del av andens frukt. (Ef. 3:16; 6:18; 1 Thess. 5:17–19) Vädja till Jehova om hjälp att vara uthållig och att ha rätt inställning.

19 Tänk också på vad som hjälpte Abraham, Josef och David att vänta på Jehova. Det var att de hade tro och litade på att Jehova alltid gör det han har lovat. De fokuserade inte bara på sig själva och sin egen bekvämlighet. När vi tänker på hur bra det gick för dem blir vi motiverade att ha samma fina inställning till att vänta.

20. Vad är vi beslutna att göra?

20 Vi är helt inställda på att vänta tålmodigt, även om vi kämpar med prövningar och svårigheter. Ibland kanske vi inte kan låta bli att fråga: ”Hur länge, Jehova?” (Jes. 6:11) Men vi får kraft av den heliga anden, och därför kan vi alla instämma i Jeremias ord: ”Jehova är min andel, ... därför fortsätter jag att vänta på honom.” (Klag. 3:21, 24)

^ § 11 Ungefär 15 kapitel i 1 Moseboken handlar om Abrahams liv. Dessutom nämns han mer än 70 gånger i de kristna grekiska skrifterna.

^ § 14 Saul hade bara varit kung i två år när Jehova förkastade honom, men han fick ändå fortsätta som kung ända till sin död 38 år senare. (1 Sam. 13:1; Apg. 13:21)