Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Ser du behovet av att öva andra?

Ser du behovet av att öva andra?

”God undervisning skall jag ge er.” (ORDS. 4:2)

SÅNGER: 93, 96

1, 2. Varför måste vi öva dem som är mindre erfarna i församlingen?

JESUS viktigaste uppdrag här på jorden var att predika de goda nyheterna om Guds rike. Men han tog sig också tid att öva sina lärjungar att bli herdar och lärare. (Matt. 10:5–7) Filippus hade fullt upp i predikoarbetet, men han hjälpte säkert också sina fyra döttrar att bli duktiga förkunnare. (Apg. 21:8, 9) Sådan här övning är precis lika viktig i dag. Varför det?

2 Världen över tar fler och fler människor emot de goda nyheterna. De här nya måste få övning. Vi behöver hjälpa dem som ännu inte är döpta att förstå varför det är så viktigt att de läser och studerar Bibeln på egen hand. De måste också få lära sig hur man predikar och undervisar om sanningen. Och i våra församlingar behöver bröder bli uppmuntrade att arbeta hårt för att med tiden kunna bli förordnade som församlingstjänare och äldste. Med ”god undervisning” kan mogna kristna hjälpa de nya att göra andliga framsteg. (Ords. 4:2)

 HJÄLP DE NYA ATT HÄMTA STYRKA OCH VISHET FRÅN GUDS ORD

3, 4. a) Hur visade Paulus sambandet mellan att studera Guds ord och att få framgång i tjänsten? b) Vad måste vi själva göra för att kunna uppmuntra andra att studera Bibeln på egen hand?

3 Hur viktigt är det att man har ett personligt bibelstudium? Så här skrev aposteln Paulus till sina medkristna i Kolossai: ”Vi ... [har] inte ... upphört att be för er och begära att ni må uppfyllas av den exakta kunskapen om hans [Guds] vilja, i all vishet och andlig fattningsförmåga, så att ni kan vandra värdigt Jehova för att fullständigt behaga honom, medan ni fortsätter att bära frukt i allt gott verk och växer till i den exakta kunskapen om Gud.” (Kol. 1:9, 10) Med sådan här exakt kunskap skulle de kristna i Kolossai kunna ”vandra värdigt Jehova för att fullständigt behaga honom”. De skulle också kunna fortsätta att ”bära frukt i allt gott verk”, i synnerhet i predikoarbetet. För att kunna tjäna Jehova på bästa sätt måste man ha en bra rutin för sitt bibelstudium. Det här är också något som vi behöver hjälpa dem vi studerar med att förstå.

4 För att kunna hjälpa andra att förstå nyttan av det personliga studiet måste vi själva inse värdet av att studera på egen hand och själva ha goda studievanor. Så fråga dig själv: Om jag träffar människor i tjänsten som ställer svåra frågor eller har uppfattningar som inte stämmer överens med Bibeln, kan jag då bemöta deras frågor eller funderingar med hjälp av Bibeln? När jag läser om hur Jesus, Paulus och andra höll ut i tjänsten, stannar jag då upp och funderar på hur deras uthållighet borde påverka min tjänst för Jehova? Vi behöver alla den kunskap och vägledning som finns i Guds ord. Och när vi berättar för andra hur vi har fått nytta av vårt personliga studium kanske det kan uppmuntra dem att också studera Bibeln på djupet, så att de själva får nytta av det.

5. Ge ett förslag på hur man kan hjälpa de nya att få bra studievanor.

5 Hur kan du hjälpa någon som du studerar Bibeln med att få goda studievanor? En bra början är att visa honom hur han kan förbereda sig för det material ni studerar tillsammans. Du kanske kan föreslå att han läser igenom vissa delar av tillägget i Vad lär Bibeln? och slår upp de bibelställen som det hänvisas till. Sedan kan du hjälpa honom att förbereda sig för mötena så att han kan vara med och svara. Uppmuntra honom också att läsa varje nummer av Vakttornet och Vakna! Du kan dessutom visa honom hur man hittar svaren på olika bibliska frågor med hjälp av Watchtower Library eller Onlinebiblioteket, om de verktygen finns tillgängliga på hans språk. När han använder de här förslagen kommer han säkert att få mersmak och vilja forska vidare på egen hand.

6. a) Hur kan du hjälpa den som du studerar med att få större uppskattning för Bibeln? b) Vad kommer någon som studerar Bibeln troligen att göra när han börjar känna uppskattning för det han får lära sig?

 6 Vi vill naturligtvis inte pressa andra att läsa och studera Bibeln. I stället kan vi använda de verktyg vi har fått från Jehovas organisation för att hjälpa dem att bygga upp sin uppskattning för Bibeln. Med tiden kommer uppriktiga individer troligen att känna det som psalmisten som sjöng: ”Det är gott för mig att jag närmar mig Gud. Den suveräne Herren Jehova gör jag till min tillflykt.” (Ps. 73:28) Jehovas ande kommer helt klart att hjälpa dem som vill närma sig honom.

ÖVA DE NYA ATT PREDIKA OCH UNDERVISA

7. Hur övade Jesus upp förkunnare av de goda nyheterna? (Se den inledande bilden.)

7 Matteus tionde kapitel hittar vi anvisningar som Jesus gav sina 12 apostlar. Här var det inte fråga om generella riktlinjer, utan Jesus var mycket specifik. [1] Han lärde dem hur de skulle predika. Apostlarna lyssnade noga på Jesus, och väl ute i tjänsten kunde de iaktta honom och se vilka metoder han använde. Snart kunde de därför själva undervisa andra om sanningen. (Matt. 11:1) Hur kan vi hjälpa dem vi studerar med att bli skickliga förkunnare? Vi ska se på två saker som de kan få hjälp att öva på i tjänsten.

8, 9. a) Hur samtalade Jesus med människor i tjänsten? b) Hur kan vi hjälpa nya förkunnare att efterlikna Jesus i tjänsten?

8 Samtala med människor. Jesus pratade ofta med enskilda personer om Guds rike. Tänk till exempel på det livliga och intressanta samtal han hade med en kvinna vid Jakobs källa nära staden Sykar. (Joh. 4:5–30) Han pratade också med Matteus Levi, som var tullindrivare. Det sägs inte så mycket om just det samtalet i evangelierna, men Matteus tog emot Jesus inbjudan att bli hans efterföljare. Senare, när Jesus var bjuden på fest hemma hos Matteus, fick Matteus och andra höra mer av Jesus undervisning. (Matt. 9:9; Luk. 5:27–39)

9 Vid ett annat tillfälle samtalade Jesus med Natanael, som hade en negativ syn på människor från Nasaret. Jesus vänliga sätt fick honom att ändra inställning, och han bestämde sig för att lyssna mer på vad Jesus, som ju var från Nasaret, hade att säga. (Joh. 1:46–51) När vi efterliknar Jesus och talar med människor på ett vänligt och avspänt sätt är det mer troligt att de vill lyssna på oss. [2] Och när vi övar nya förkunnare att samtala med människor på det här sättet kommer de säkert att tycka om tjänsten ännu mer.

10–12. a) Hur följde Jesus upp intresset hos dem som lyssnade på honom? b) Hur kan vi hjälpa nya förkunnare att bli skickligare i tjänsten?

10 Följ upp intresset. Jesus hade en begränsad tid på sig att utföra sin tjänst. Men han tog sig ändå tid att undervisa dem som visade intresse för de goda nyheterna. Vid ett tillfälle samlades en massa människor på en strand för att lyssna på honom. Då steg han i en båt och bad Petrus ro ut en bit från land. Sedan började han undervisa folket från båten. Genom ett underverk såg han också till att Petrus fick en stor fiskfångst. Sedan sa han till Petrus: ”Från och med nu skall du fånga människor levande.” Vad ledde allt det här till? Petrus och hans kamrater förde ”båtarna tillbaka till land och övergav allt och följde honom [Jesus]”. (Luk. 5:1–11)

11 Nikodemos, en medlem av Sanhedrin, blev intresserad av Jesus undervisning. Han ville gärna veta mer, men han var rädd för vad andra skulle säga om de såg  att han pratade med Jesus. Därför kom Nikodemos till honom på natten. Jesus var flexibel och gav generöst av sin tid och förklarade viktiga sanningar för honom. (Joh. 3:1, 2) Vad kan vi lära oss av de här skildringarna? Guds son tog sig tid att undervisa andra om sanningen och stärka deras tro. Vi vill därför på liknande sätt vara flitiga i att göra återbesök och studera Bibeln med människor som visar intresse för sanningen.

12 När vi samarbetar med nya förkunnare kan vi hjälpa dem att gå framåt och bli bättre på att undervisa andra om Bibeln. Vi kan betona hur viktigt det är att gå tillbaka till alla som visat minsta intresse. Vi kan också ta med oss de nya på våra egna återbesök och bibelstudier. När mindre erfarna förkunnare får sådan här övning och uppmuntran blir de säkert motiverade att själva följa upp människors intresse och leda bibelstudier. Dessutom lär de sig att ha tålamod och att vara uthålliga när det är svårt att träffa människor hemma igen. (Gal. 5:22; se rutan ” Han gav inte upp”.)

ÖVA DE NYA ATT BETJÄNA SINA BRÖDER OCH SYSTRAR

13, 14. a) Hur känner du för exemplen på personer i Bibeln som gjorde stora uppoffringar för andras skull? b) Hur kan vi rent praktiskt öva de nya och de unga att visa omtanke om vännerna i församlingen?

13 Som Bibeln framhåller vill Jehova att vi ska visa ”broderlig tillgivenhet” och betjäna varandra. (Läs 1 Petrus 1:22; Lukas 22:24–27.) Guds son gav allt han hade, till och med sitt liv, till nytta för andra. (Matt. 20:28) Dorkas ”var rik på goda gärningar och gav många barmhärtighetsgåvor”. (Apg. 9:36, 39) Maria, en syster i Rom, arbetade hårt för vännerna i församlingen. (Rom. 16:6) Hur kan vi hjälpa de nya att inse vikten av att vi hjälper våra medtroende?

Öva de nya att visa omtanke om sina bröder och systrar. (Se paragraf 13, 14.)

14 Vi kan till exempel ta med oss de nya när vi besöker äldre eller sjuka vänner i församlingen. Och om det passar kan föräldrar ta med sig sina barn på sådana besök. De äldste kan ta hjälp av andra i församlingen för att se till att våra kära äldre vänner får det de behöver, till exempel bra mat eller praktisk hjälp i sitt hem. På det här sättet lär sig de yngre och de nya att själva visa omtanke om andra. En äldstebroder hade ett lantdistrikt, och när han gick i tjänsten där brukade han passa på att titta till de vänner som bodde på distriktet. En ung broder som ofta följde med honom i tjänsten lärde sig på så sätt att tänka på vad han själv kunde göra för att hjälpa sina bröder och systrar. (Rom. 12:10)

15. Varför är det viktigt att de äldste engagerar sig i andra bröder i församlingen och hjälper dem att gå framåt?

15 Jehova använder män som lärare i församlingen, och därför är det viktigt att bröder utvecklar sina förmågor som talare. Om du är äldste, skulle du då kunna lyssna på en församlingstjänare som övar ett tal? Du kanske kan hjälpa honom att förbättra sin förmåga att undervisa. (Neh. 8:8) [3]

16, 17. a) Hur hjälpte Paulus Timoteus att göra andliga framsteg? b) Hur kan de äldste öva blivande herdar för Guds hjord?

16 Det finns ett stort behov av herdar i den kristna församlingen. De som kommer att hjälpa till i herdearbetet framöver behöver därför få fortlöpande övning. Paulus gav några generella riktlinjer för sådan övning. Han sa till Timoteus: ”Du, mitt barn, fortsätt ... att hämta kraft i den oförtjänta omtanken som är i förbindelse med Kristus Jesus; och vad du har hört från mig med stöd av många vittnen, det skall du anförtro åt trogna människor, som i sin tur skall vara tillräckligt kvalificerade  att undervisa andra.” (2 Tim. 2:1, 2) Timoteus lärde sig mycket genom att samarbeta med Paulus, som var äldste och apostel. Sedan kunde han ta efter Paulus metoder, både när han förkunnade de goda nyheterna och när han hjälpte till i församlingen. (2 Tim. 3:10–12)

17 Paulus lämnade inte Timoteus utbildning åt slumpen. Timoteus fick följa med honom. (Apg. 16:1–5) De äldste kan efterlikna Paulus genom att låta kvalificerade församlingstjänare följa med dem på en del herdebesök. På så sätt får de här bröderna se hur de rent praktiskt kan visa egenskaper som alla kristna tillsyningsmän måste ha, däribland tro, tålamod och kärlek. De får också lära sig att lita på Jehova när de tar hand om hans hjord. (1 Petr. 5:2)

DET ÄR VIKTIGT MED ÖVNING

18. Varför är det så viktigt att vi övar andra i Jehovas tjänst?

18 Nu i ändens tid är det viktigare än någonsin att de nya får hjälp att bli skickliga i predikoarbetet och att bröder får övning i att ta hand om församlingen. Jesus och Paulus övade andra, och deras exempel gäller fortfarande. Jehova vill att alla hans nutida tjänare ska få den utbildning de behöver för att klara av sina uppgifter. Han har därför gett oss förtroendet att hjälpa mindre erfarna vänner att utveckla sina förmågor så att de kan hjälpa till i församlingen. Förhållandena i världen blir allt sämre, men samtidigt öppnas nya möjligheter att predika. Det är fortfarande mycket som ska göras innan slutet kommer, så vi förstår hur viktigt det är att vi övar andra.

19. Varför kan vi vara säkra på att våra ansträngningar att öva andra kommer att ge fina resultat?

19 Det krävs både tid och ansträngning att öva de nya. Men Jehova och hans älskade son kommer att hjälpa oss och ge oss vishet, så att vi kan öva andra på bästa möjliga sätt. Vilken glädje vi kommer att känna när de vi har övat fortsätter att anstränga sig och göra sitt bästa i församlingen och i predikoarbetet. (1 Tim. 4:10) Vi vill också personligen fortsätta att göra andliga framsteg i vår heliga tjänst för Jehova.

^ [1] (paragraf 7) Jesus lärde bland annat sina lärjungar 1) att predika om Guds rike, 2) att lita på att Jehova skulle ge dem det de behövde, 3) att undvika att ge sig in i diskussioner, 4) att lita på Jehova när de blev förföljda och 5) att inte ge efter för människofruktan.

^ [2] (paragraf 9) På sidan 62–64 i Skolan i teokratisk tjänst – utbildning till nytta för dig finns det flera fina tips på hur man kan samtala med människor i tjänsten.

^ [3] (paragraf 15) Läs mer om hur man kan förbättra sin undervisning på sidan 52–61 i Skolan i teokratisk tjänst – utbildning till nytta för dig.