Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  augusti 2016

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Varför gjorde Jesus motståndare en så stor sak av handtvättning?

Det här var bara en av de saker Jesus motståndare hakade upp sig på och kritiserade honom och hans lärjungar för. I Moses lag fanns det många befallningar om ceremoniell renhet som gällde flytningar, spetälska och hanteringen av döda djur- och människokroppar. Den innehöll också anvisningar om hur orenheter skulle avlägsnas. Det kunde göras genom tvättning, bestänkning eller frambärandet av offer. (3 Mos. 11–15; 4 Mos. 19)

De judiska rabbinerna tolkade varje liten detalj i de här lagarna. Vad gjorde man när frågan om orenhet blev aktuell? En källa beskriver det så här: ”I varje enskilt fall ställs frågor om hur smittan har uppkommit, hur och i vilken utsträckning den kan överföras till andra, vilka redskap och föremål som kan och inte kan bli orena och, slutligen, vilka anordningar och ceremonier som krävs för reningen.” (The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, Emil Schürer)

Jesus motståndare frågade honom: ”Varför uppför sig dina lärjungar inte enligt traditionen från forna tiders män utan äter sin mat med befläckade händer?” (Mark. 7:5) Det här var inte alls en fråga om hygien. En av rabbinernas ritualer bestod i att någon hällde vatten över deras händer innan de åt. Den tidigare citerade källan fortsätter: ”Det debatteras också om vilka kärl vattnet ska hällas ur, vilket slags vatten som ska användas, vem som ska hälla ut det och hur mycket av händerna som ska täckas av vatten.”

Hur reagerade Jesus på alla de här människogjorda lagarna? Han sa rakt på sak till de judiska religiösa ledarna: ”Jesaja profeterade träffande om er, hycklare, som det står skrivet: ’Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärta håller sig långt borta från mig [Jehova]. Förgäves fortsätter de att dyrka mig, eftersom de som lärosatser lär ut människobud.’ Ni överger Guds bud och håller fast vid människors tradition.” (Mark. 7:6–8)