”Var och en [skall] älska sin hustru som sig själv; ... hustrun [bör] ha djup respekt för sin man.” (EF. 5:33)

SÅNGER: 87, 3

1. Vad måste de som gifter sig vara inställda på? (Se den inledande bilden.)

NÄR den vackra bruden står framför sin stilige brudgum på bröllopsdagen kan deras glädje knappt beskrivas i ord. Under tiden de lärt känna varandra har deras kärlek vuxit sig så stark att de nu är redo att lova varandra livslång trohet. När bröllopet är över och de ska bygga ett liv tillsammans kommer det naturligtvis att krävas en del justeringar. Jehova, som är äktenskapets upphovsman, vill att alla som gifter sig ska få bra och lyckliga äktenskap. Därför ger han dem fina råd i sitt ord, Bibeln. (Ords. 18:22) Men Bibeln säger också utan omsvep att ofullkomliga människor som gifter sig ”kommer att ha vedermöda i köttet”. (1 Kor. 7:28) Hur kan sådana problem hållas på ett minimum? Och hur kan man få ett starkt och lyckligt äktenskap?

2. Vilka slag av kärlek behöver finnas med i ett äktenskap?

2 Bibeln betonar hur viktigt det är med kärlek. Men i ett äktenskap behövs flera slag av kärlek, till exempel öm tillgivenhet  (grekiska, filịa) och romantisk kärlek (ẹros). Och om det finns barn med i bilden är tillgivenhet mellan familjemedlemmar (storgẹ̄) särskilt viktig. Men det är kärlek som styrs av principer (agạpē) som är själva nyckeln till ett lyckligt äktenskap. Det var den här kärleken aposteln Paulus skrev om i Efesierna 5:33: ”Var och en [skall] älska sin hustru som sig själv; å andra sidan bör hustrun ha djup respekt för sin man.”

MANNENS OCH HUSTRUNS ROLLER

3. Hur stark bör kärleken i ett äktenskap vara?

3 Paulus skrev: ”Ni män, fortsätt att älska era hustrur, alldeles som Kristus också älskade församlingen och utlämnade sig själv för den.” (Ef. 5:25) För att kunna följa Jesus exempel måste hans efterföljare älska varandra precis som han älskade dem. (Läs Johannes 13:34, 35; 15:12, 13.) Kärleken mellan kristna äkta makar bör därför vara så stark att de till och med skulle kunna ge sitt liv för sin partner. Nu kanske det är det sista man skulle vilja göra om det uppstod ett allvarligt problem i äktenskapet. Men kärleken som styrs av principer ”fördrar allting, tror allting, hoppas allting, uthärdar allting”. Ja, ”kärleken upphör aldrig”. (1 Kor. 13:7, 8) Ett gift par måste komma ihåg att de har lovat att älska varandra och att vara trogna mot varandra. Det kommer att hjälpa dem att söka Jehovas vägledning och att samarbeta för att lösa vilka problem som än kan uppstå.

4, 5. a) Vad är mannens ansvar som familjens huvud? b) Hur bör en hustru se på ledarskap? c) Vilka justeringar behövde ett gift par göra?

4 Paulus kom in på både mannens och hustruns ansvar när han skrev: ”Ni hustrur, underordna er era män på samma sätt som ni underordnar er Herren, eftersom en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud.” (Ef. 5:22, 23) Det här betyder inte att hustrun är underlägsen sin man. Jehova visade vilken värdefull roll en hustru har när han sa: ”Det är inte gott för mannen [Adam] att vara ensam. Jag skall göra en hjälpare åt honom, som ett komplement till honom.” (1 Mos. 2:18) Precis som Kristus, ”församlingens huvud”, visar kärlek, ska en gift man visa kärlek när han tar ledningen i sin familj. Då kan hans hustru känna sig trygg, och hon kan lättare respektera och understödja honom.

5 Man behöver helt klart göra vissa justeringar när man gifter sig. Cathy [1] säger: ”Som ogift var jag inte beroende av någon, utan tog hand om mig själv. Äktenskapet innebar en omställning för mig, eftersom jag fick lära mig att förlita mig på min man. Det har inte alltid varit så lätt, men vi har kommit mycket närmare varandra som par genom att göra saker på Jehovas sätt.” Hennes man, Fred, säger: ”Det har aldrig varit lätt för mig att fatta beslut. I ett äktenskap behöver man ta med två personer i beräkningen, och det gör inte saken lättare. Men jag ber om Jehovas vägledning och lyssnar verkligen till min hustrus synpunkter, och därför blir det lättare för varje dag som går. Det känns som att vi är ett riktigt team!”

6. Hur är kärleken ”ett fullkomligt föreningsband” när det uppstår problem i äktenskapet?

6 Ett starkt äktenskap består av två personer som inte förväntar sig perfektion av varandra. De fortsätter att ”ha fördrag med varandra och att villigt förlåta varandra”. Ja, båda två är ofullkomliga och gör fel. Men när det händer kan de lära sig av sina misstag och vara förlåtande, och de kan låta sig ledas av kärleken, som är ”ett fullkomligt föreningsband”. (Kol. 3:13, 14) Dessutom är kärleken ”tålmodig  och omtänksam”, och ”den för inte räkenskap över oförrätten”. (1 Kor. 13:4, 5) När det uppstår problem och missförstånd bör man försöka reda ut dem så snabbt som möjligt, innan dagen är slut. (Ef. 4:26, 27) Att uppriktigt säga ”förlåt för att jag sårade dig” kräver ödmjukhet och mod, men det gör oerhört mycket för att lösa problem i ett äktenskap och dra mannen och hustrun närmare varandra.

ETT SÄRSKILT BEHOV AV ÖMHET

7, 8. a) Vilka råd ger Bibeln om det sexuella umgänget i äktenskapet? b) Varför behöver mannen och hustrun visa varandra ömhet?

7 Bibeln ger goda råd som kan hjälpa gifta par att ha en balanserad syn på sex. (Läs 1 Korinthierna 7:3–5.) Det är väldigt viktigt att de tar hänsyn till varandras individuella känslor och behov. Om en man inte behandlar sin hustru med ömhet, kanske hon tycker att det är svårt att njuta av det sexuella umgänget. Män får rådet att behandla sina hustrur ”enligt kunskap”. (1 Petr. 3:7) Sex får aldrig vara påtvingat, utan bör komma naturligt. Mannen kan ofta bli upplagd för sex snabbare än hustrun, men rent känslomässigt bör tidpunkten vara rätt för båda två.

8 Bibeln sätter inte upp några specifika regler eller gränser för det förspel som kan förekomma i en sexuell relation, men den nämner olika uttryck för tillgivenhet. (Höga V. 1:2; 2:6) Kristna makar bör behandla varandra med ömhet.

9. Varför är det oacceptabelt att visa sexuellt intresse för någon annan än sin partner?

9 Gifta som verkligen älskar Gud och sin nästa kommer inte att låta någon eller något få hota deras äktenskap. En del äktenskap har försvagats eller till och med raserats på grund av att den ena partnern har blivit beroende av pornografi. Vi måste stå emot varje tendens att dras till det eller till andra sexuella intressen utanför äktenskapet. Därför skulle vi aldrig ens vilja vara flörtiga mot någon annan än vår partner. Det skulle helt enkelt vara kärlekslöst. Vi får aldrig glömma att Gud vet vad vi tänker och ser vad vi gör. Det kan stärka vår önskan att glädja honom och att vara lojal mot vår partner. (Läs Matteus 5:27, 28; Hebréerna 4:13.)

NÄR DET UPPSTÅR PROBLEM I ÄKTENSKAPET

10, 11. a) Hur vanligt är det med skilsmässor? b) Vad säger Bibeln om separation? c) Vad kan hjälpa en gift person att inte se separation som en enkel utväg?

10 Om allvarliga problem i äktenskapet håller i sig kan det leda till att en del väljer att separera eller skilja sig. I vissa länder slutar mer än hälften av alla äktenskap i skilsmässa. Så är det naturligtvis inte bland Guds folk, men det är oroväckande att allt fler gifta par i sanningen får allvarliga problem i äktenskapet.

11 Bibeln ger följande vägledning: ”En hustru [skall] inte ... gå ifrån sin man; men om hon verkligen skulle gå ifrån honom, då skall hon förbli ogift eller också försona sig igen med sin man; och en man får inte överge sin hustru.” (1 Kor. 7:10, 11) Att separera är inget man kan ta lätt på. Även om en separation kan verka vara lösningen när det uppstår allvarliga problem, så leder den ofta till ännu fler problem. Efter att Jesus hade upprepat det Gud hade sagt om att en man ska lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru sa han: ”Vad Gud har fogat samman, det får ingen människa skilja åt.” (Matt. 19:3–6; 1 Mos. 2:24) Det innebär alltså att inte heller mannen eller hustrun bör skilja på det som Gud har fogat samman. Jehova betraktar äktenskapet som en livslång relation. (1 Kor. 7:39) Vi  måste komma ihåg att vi alla är ansvariga inför Jehova för våra handlingar. Det kan hjälpa oss att snabbt ta itu med problem och försöka lösa dem innan de blir allvarligare.

12. Vad skulle kunna få en gift person att fundera på separation?

12 I vissa fall kan problem i äktenskapet bero på orealistiska förväntningar. En del kan känna sig lurade och bli besvikna och till och med bittra när äktenskapet inte blir som de hade förväntat sig eller drömt om. Gifta makar har ofta olika uppväxt och reagerar olika rent känslomässigt, och det kan orsaka slitningar. Många har också olika syn på pengar, svärföräldrar och barnuppfostran, och även det kan skapa problem. Men det är fint att se att de allra flesta kristna par kan komma fram till lösningar som fungerar för båda två tack vare att de låter Gud vägleda dem.

13. Vad kan vara giltiga skäl till en separation eller skilsmässa?

13 Ibland kan det finnas giltiga skäl till en separation eller skilsmässa. Vägran att bidra till försörjningen, fysisk misshandel och allvarlig fara för den andliga hälsan är exempel på extrema situationer som några har sett som en grund för separation eller skilsmässa. När gifta par får allvarliga problem i äktenskapet bör de be äldstebröderna om hjälp. De här erfarna bröderna kan hjälpa dem att tillämpa råden i Guds ord. När gifta makar försöker lösa sina problem bör de också be till Jehova om helig ande och om hjälp att följa Bibelns principer och att visa andens frukt. (Gal. 5:22, 23) [2]

14. Vad säger Bibeln till kristna som är gifta med någon som inte tjänar Jehova?

14 En del vittnen är gifta med någon som ännu inte delar deras tro. Men som Bibeln visar finns det goda skäl för sådana par att hålla ihop. (Läs 1 Korinthierna 7:12–14.) Oavsett om den utomstående partnern inser det eller inte, är han eller hon ”helgad” genom att vara gift med en som tjänar Jehova. Och deras barn betraktas som ”heliga” och står därför under Guds beskydd. Paulus säger uppmuntrande: ”Hur vet du, hustru, att du inte skulle kunna rädda din man? Eller hur vet du, man, att du inte skulle kunna rädda din hustru?” (1 Kor. 7:16) I nästan alla Jehovas vittnens församlingar finns det fina exempel på män och hustrur som har hjälpt sin partner att börja tjäna Jehova.

15, 16. a) Vilket råd ger Bibeln till kristna hustrur vars män inte delar deras tro? b) Vad ska en gift broder eller syster göra om den icke troende vill lämna honom eller henne?

15 Aposteln Petrus ger kristna hustrur rådet att underordna sig sina män ”så att, om några inte är lydiga mot ordet, de kan vinnas utan ord genom sina hustrurs uppförande, eftersom de har varit ögonvittnen till ... [deras] rena uppförande förbundet med djup respekt”. En hustru som visar ”den stilla och milda anden, som är av stort värde i Guds ögon”, kan göra mer för att hjälpa sin man att ta emot sanningen än hon skulle göra om hon hela tiden försökte prata med honom om sin tro. (1 Petr. 3:1–4)

16 Hur är det då om den som inte är ett vittne bestämmer sig för att lämna sin partner? Bibeln säger: ”Om den icke troende vill skiljas, låt honom då göra det; en broder eller en syster är inte slavbunden under sådana omständigheter, utan Gud har kallat er till frid.” (1 Kor. 7:15) Det här innebär inte att den troende nu är bibelenligt fri att gifta om sig. Men brodern eller systern har ingen skyldighet att försöka tvinga sin partner att stanna kvar. En separation kan i viss grad bidra till  friden, och med tiden kanske den som gav sig av beslutar sig för att återvända till sin partner och ge äktenskapet en ny chans. Till slut kanske han eller hon till och med blir en tjänare åt Jehova.

ÄKTENSKAPET OCH DET SOM ÄR VIKTIGAST

När vi sätter Jehova och sanningen främst kan vi få ett lyckligare äktenskap. (Se paragraf 17.)

17. Vad bör kristna gifta par först och främst prioritera?

17 Vi lever långt fram ”i de sista dagarna”, och därför upplever vi ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”. (2 Tim. 3:1–5) Men att vi håller oss andligt starka kan skydda oss och fungera som en motvikt till den här världens negativa inflytande. Paulus skrev: ”Den tid som återstår är begränsad. Hädanefter skall de som har en hustru vara som om de ingen hade ... och de som gör bruk av världen, såsom de som inte gör fullt bruk av den.” (1 Kor. 7:29–31) Paulus menade inte att de som är gifta skulle försumma varandra. Men med tanke på att den återstående tiden är begränsad måste vi prioritera andlig verksamhet. (Matt. 6:33)

18. Hur är det möjligt för kristna par att få ett bra och lyckligt äktenskap?

18 Vi lever i mycket svåra tider, och vi ser att många äktenskap går i kras. Är det möjligt att få ett bra och lyckligt äktenskap? Ja, absolut! Om vi håller oss nära Jehova och hans folk, tillämpar Bibelns principer och följer Jehovas heliga andes vägledning, tar vi vård om det som ”Gud har fogat samman”. (Mark. 10:9)

^ [1] (paragraf 5) Namnen har ändrats.

^ [2] (paragraf 13) Se tillägget ”Bibelns syn på skilsmässa och separation” i boken ”Bevara er själva i Guds kärlek”.