VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Augusti 2016

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 26 september och 23 oktober 2016.

LEVNADSSKILDRING

Jag har upplevt glädjen av att ge

En ung engelsman slog in på en levnadsbana som gjorde honom lycklig och blev missionär i Puerto Rico.

Äktenskapets ursprung och syfte

Är äktenskapet verkligen en gåva från Gud?

Sök efter något bättre än guld

På vilka tre sätt kan de som flitigt studerar Bibeln liknas vid guldgrävare?

Ser du behovet av att göra andliga framsteg?

Se vad som kan hjälpa dig att växa andligen.

Ser du behovet av att öva andra?

Vilka viktiga mål kan du hjälpa dem att sätta upp?

Frågor från läsekretsen

Varför gjorde Jesus motståndare en så stor sak av handtvättning?

UR VÅRT ARKIV

Han fick ”skörda frukt till ära för Jehova”

Under första världskriget hade bibelforskarna ännu inte neutralitetsfrågan helt klar för sig, men de nådde fina resultat tack vare sin uppriktighet.