Vad menade Paulus när han sa att varje smord kristen får ett ”förskott” och ett ”sigill” av Gud? (2 Kor. 1:21, 22)

I forna tider pressade man ner en sigillring i lera eller vax för att göra ett dokument giltigt.

Förskott: Enligt ett uppslagsverk var det grekiska ord som översatts med ”förskott” i 2 Korinthierna 1:22 ”ett fackuttryck som användes i juridiska och kommersiella sammanhang” och som betydde ”en första insättning, deposition, handpenning, pant”. Man betalade alltså ”en del av priset i förväg för att få laglig rätt till varan i fråga eller för att göra en affärsöverenskommelse giltig”. (New Testament Commentary: Exposition of the Second Epistle to the Corinthians, Simon J. Kistemaker) När det gäller de smorda har Jehova gett dem ett förskott på deras belöning. Deras fullständiga lön, eller belöning, beskrivs i 2 Korinthierna 5:1–5. De får bland annat ta på sig en oförgänglig himmelsk kropp, och de får också gåvan odödlighet. (1 Kor. 15:48–54)

På nygrekiska används ett besläktat uttryck för förlovningsring. Det här är verkligen ett passande bildspråk eftersom Bibeln talar om de smorda som Kristus ”brud” eller ”hustru”. (Upp. 21:2, 9; 2 Kor. 11:2)

Sigill: I forna tider använde man ett sigill som en underskrift eller en stämpel för att visa vem som ägde något, för att bestyrka att något var äkta eller som en bekräftelse på en överenskommelse. De smorda har på ett bildligt sätt blivit märkta med ett sigill genom helig ande, vilket visar att de är Guds egendom. (Ef. 1:13, 14) Men det är inte ett slutgiltigt sigill. Det får de först kort innan de dör trogna eller någon gång innan den stora vedermödan bryter ut. (Ef. 4:30; Upp. 7:2–4)