Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Återlösningen, som öppnar dörren till evigt liv, är den bästa gåvan av alla.

 TEMA | VILKEN ÄR DEN FINASTE GÅVAN AV ALLA?

Vilken är den finaste gåvan?

Vilken är den finaste gåvan?

”Varje god gåva och varje fullkomlig gåva kommer från ovan, ty den kommer ner från himlaljusens Fader.” (Jakob 1:17) Den här versen betonar hur generös vår Gud, Jehova, är. Men av alla gåvor han har gett mänskligheten finns det en som är mer värdefull än någon annan. Vad är det för gåva? Jesus förklarade: ”Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16)

Tänk att Gud offrade sin egen son för vår skull! Det finns ingen större gåva, eftersom den gör det möjligt för oss att bli befriade från synd, ålderdom och död. (Psalm 51:5 [7]; Johannes 8:34) Vi hade aldrig kunnat åstadkomma en sådan befrielse på egen hand. Men i sin stora kärlek tillhandahöll Jehova det som behövdes. Han gav sin älskade son, Jesus, som en lösen, och på det sättet fick vi människor ett hopp om evigt liv. Men vad innebär det egentligen? Varför var det nödvändigt? Och hur kan vi få nytta av det?

En lösen är ett pris som betalas för att friköpa någon eller köpa tillbaka något man förlorat. Bibeln förklarar att de första människorna, Adam och Eva, skapades fullkomliga, dvs. utan synd. De hade utsikten att få njuta av ett evigt liv på en underbar jord tillsammans med sina avkomlingar. (1 Moseboken 1:26–28) Tyvärr förlorade de allt detta när de valde att synda genom att vara olydiga mot Gud. Vad fick det för konsekvenser? Bibeln säger: ”Synden kom in i världen genom en enda människa, och döden genom synden, och döden ... spred sig till alla människor därför att de alla hade syndat.” (Romarna 5:12) Adam förlorade sin fullkomlighet och kunde inte föra vidare den till sina barn, i stället förde han vidare synd och följden av synd, alltså död.

En lösen måste motsvara det som gått förlorat. Adam syndade när han medvetet valde att vara olydig mot Gud. Det resulterade i att ett fullkomligt liv gick förlorat – Adams liv. Och Bibeln visar att det ledde till att hans avkomlingar blev slavar under synd och död. Därför krävdes det att ett annat fullkomligt liv, Jesus liv, offrades för att en befrielse skulle vara möjlig. (Romarna 5:19; Efesierna 1:7) Tack vare att Gud så kärleksfullt betalade denna lösen öppnades möjligheten för mänskligheten att få uppleva det Adam och Eva gick miste om – evigt liv på en underbar jord. (Uppenbarelseboken 21:3–5)

Guds gåva medför otroliga välsignelser för mänskligheten, bland annat möjligheten att få leva för evigt. Så det är verkligen ingen tvekan om att det är den största gåvan av alla. Det blir ännu tydligare när vi tittar på hur den uppfyller de kriterier som nämndes i den föregående artikeln.

Den uppfyller vår önskan. Vi människor har en naturlig önskan att aldrig behöva dö. (Predikaren 3:11) Vi kan inte uppfylla den önskan på egen hand, men återlösningen gör det möjligt. Bibeln säger: ”Den lön synden betalar ut är död,  men den gåva Gud ger är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” (Romarna 6:23)

Den fyller vårt behov. Det var omöjligt för människor att själva tillhandahålla en lösen. Bibeln förklarar: ”Priset för friköpandet av deras själ är så högt att det aldrig kan betalas.” (Psalm 49:8) Mänskligheten var i desperat behov av Guds hjälp för att kunna befrias från synd och död. Och ”med hjälp av frigörelsen genom lösen som betalats i Kristus Jesus” har Gud gett oss precis det vi behövde. (Romarna 3:23, 24)

Den gavs vid rätt tidpunkt. Bibeln säger: ”Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Romarna 5:8) Att Gud gav oss den här gåvan ”medan vi ännu var syndare” visar hur mycket han älskar oss, trots våra fel och brister. Just nu måste vi leva med konsekvenserna av synd, men Guds gåva ger oss så mycket att se fram emot.

Den gavs av ett ädelt och osjälviskt motiv. Bibeln visar vad som motiverade Gud att ge sin son som en lösen: ”Av detta har Guds kärlek gjorts uppenbar i vårt fall, att Gud har sänt sin enfödde Son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Kärleken består i detta: inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss.” (1 Johannes 4:9, 10)

Visst är det tydligt att det här är en fantastisk gåva? Hur kan man visa att man uppskattar den? Jesus betonade att det bara är de som ”utövar tro på honom” som ska bli räddade. (Johannes 3:16) Och tro beskrivs i Bibeln som ”den säkra förväntan om ting man hoppas på”. (Hebréerna 11:1) Men för att kunna känna sig säker på något behöver man kunskap. Vi uppmuntrar dig därför att ta reda på svaren på de här frågorna: Vem är egentligen Jehova Gud, givaren av den här unika gåvan? Och vad behöver man göra för att få det eviga liv som blir möjligt genom återlösningen?

På jw.org kan du läsa mer om vad Bibeln säger om de här frågorna. Och Jehovas vittnen hjälper dig gärna att ta reda på mer. Efter hand som du lär dig mer om den här gåvan och får uppleva hur den påverkar ditt liv kanske du känner som aposteln Paulus, som sa: ”Jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår herre!” (Romarna 7:25, Bibel 2000)