Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  Nr 6 2016

 PÅ FRAMSIDAN | EN GLIMT AV ANDEVÄRLDEN

Syner av det osynliga

Syner av det osynliga

Bibeln innehåller flera fascinerande syner som ger oss en inblick i andevärlden. Vi ska titta lite närmare på några av dem. Synerna ska inte tas bokstavligt, men de kan ändå ge oss information om dem som finns i andevärlden och hur de kan påverka oss.

JEHOVA ÄR DEN HÖGSTE

”En tron stod i himlen, och någon satt på tronen. Och den som satt där var till utseendet lik en jaspissten och en dyrbar rödfärgad sten, och runt omkring tronen var en regnbåge, till utseendet lik en smaragd.” (Uppenbarelseboken 4:2, 3)

”Han var omgiven av ett klart ljussken. Där var något som såg ut som bågen som uppstår i en molnmassa på en regnvädersdag. Så såg det klara ljusskenet ut runt omkring. Så tedde sig anblicken av Jehovas härlighet.” (Hesekiel 1:27, 28)

De här synerna som aposteln Johannes och profeten Hesekiel fick, målar upp Jehovas närvaro med begrepp som vi kan förstå – glimrande ädelstenar, en vacker regnbåge och en majestätisk tron. Som den Högste överträffar Jehova alla andra, och det måste vara underbart att vara i hans närhet. Hans storhet och prakt inger verkligen respekt.

Synerna påminner om det psalmisten skrev: ”Stor är Jehova och högt prisad. Han inger fruktan mer än alla andra gudar. Ty folkens alla gudar är värdelösa gudar, men Jehova har gjort himlen. Värdighet och prakt är inför honom, styrka och skönhet är i hans helgedom.” (Psalm 96:4–6)

Jehova är den Högste i universum. Trots det vill han att vi ska vända oss till honom i bön, och han försäkrar oss om att han lyssnar. (Psalm 65:2) Gud älskar och bryr sig om oss så mycket att det sägs: ”Gud är kärlek.” (1 Johannes 4:8)

JESUS STÅR PÅ GUDS HÖGRA SIDA

”Fylld av helig ande riktade han [lärjungen Stefanus] blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: ’Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.’” (Apostlagärningarna 7:55, 56, Bibel 2000)

Stefanus stod vid det här tillfället inför de judiska ledarna, som bara en kort tid innan hade dömt Jesus till döden. Den här synen visade att Jesus hade uppstått till liv igen och hade fått en högre ställning. Aposteln Paulus förklarade senare: ”[Jehova] väckte upp honom [Jesus] från de döda och satte honom på sin högra sida i de himmelska regionerna,  högt över varje regering och myndighet och makt och herradöme och varje namn som nämns, inte bara i denna tingens ordning, utan också i den som skall komma.” (Efesierna 1:20, 21)

Bibeln säger att Jesus har en hög ställning, och i likhet med Jehova bryr han sig om oss. När Jesus var på jorden botade han sjuka och uppväckte döda. Och han visade hur mycket han älskade Jehova och oss människor när han gav sitt liv för våra synder. (Efesierna 2:4, 5) Jesus står på Guds högra sida och kommer snart att använda den makt han fått från Gud till att införa bra förhållanden för alla goda människor.

ÄNGLAR SOM UTFÖR GUDS VILJA

”Jag [profeten Daniel] fortsatte att se tills troner ställdes fram och den Gamle av dagar [Jehova] satte sig. ... Tusen gånger tusen betjänade honom ständigt, och tio tusen gånger tio tusen stod ständigt inför honom.” (Daniel 7:9, 10)

Det skulle vara mäktigt att se en ängel, men här såg Daniel myriader av änglar. I Bibeln omnämns änglar mer än 250 gånger. En del kallas serafer och andra keruber. Alla änglar är majestätiska, kraftfulla och intelligenta.

Änglar är inte människor som har dött; de skapades långt före människan. Och de jublade när de såg hur Gud skapade jorden. (Job 38:4–7)

Änglarna gör Guds vilja bland annat när de stöder det viktigaste arbete som finns i dag – predikandet av de goda nyheterna om Guds rike. (Matteus 24:14) Aposteln Johannes fick se en syn om det här: ”Jag såg en annan ängel flyga i midhimlen, och han hade eviga goda nyheter att förkunna som ett glatt budskap för dem som bor på jorden och för varje nation och stam och språk och folk.” (Uppenbarelseboken 14:6) Förr i tiden hände det att änglar pratade med vissa människor, men det gör de inte i dag. Däremot hjälper de människor att predika för dem som vill lyssna.

SATAN BEDRAR HELA VÄRLDEN

”Krig bröt ut i himlen: Mikael [ett annat namn på Jesus] och hans änglar gav sig  i strid med draken; och draken och dess änglar stred, men den fick inte övertaget, och det fanns inte längre en plats för dem i himlen. Så blev den store draken nerslungad, den ursprunglige ormen, han som kallas Djävul och Satan, han som vilseleder hela den bebodda jorden; han slungades ner till jorden, och hans änglar slungades ner med honom.” (Uppenbarelseboken 12:7–9)

Det har alltså inte alltid varit frid och fröjd i himlen. I början av mänsklighetens historia blev en av änglarna helt besatt av tanken på att bli tillbedd. Han gjorde uppror mot Jehova och började kallas Satan, som betyder ”motståndare”. De änglar som senare tog hans parti kallas demoner. De är rakt igenom onda; de motarbetar Jehova och har dessutom fått de flesta människor att förkasta hans rättvisa normer.

Satan och demonerna är våra fiender och ligger bakom mycket av lidandet i världen. De är onda och har inga hämningar. Som exempel kan nämnas hur Satan plågade den trogne mannen Job. Satan dödade hans boskap och tjänare. Sedan dödade han Jobs tio barn genom en storm som raserade huset där barnen var. (Job 1:7–19) Till slut slog han Job med ”varbölder från huvud till fot”. (Job 2:7, Bibel 2000)

Men snart ska Satan bort! Han har blivit nedkastad till jordens närhet och ”vet att han har en kort tidsfrist”. (Uppenbarelseboken 12:12) Han är dödsdömd, och det är verkligen goda nyheter för oss!

DE SOM KOMMER FRÅN JORDEN

”Med ditt blod har du [Jesus] köpt människor åt Gud ur varje stam och språk och folk och nation, och du gjorde dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de skall härska som kungar över jorden.” (Uppenbarelseboken 5:9, 10)

Andra kommer, precis som Jesus, att uppstå till liv i himlen. Jesus sa till sina trogna apostlar: ”Jag går bort för att bereda en plats åt er. Och ... jag [skall] komma igen och ta er hem till mig, för att också ni skall vara där jag är.” (Johannes 14:2, 3)

Det finns ett syfte med att de här människorna ska till himlen. De ska tillsammans med Jesus utgöra ett himmelskt rike, eller en regering, som så småningom ska styra över jorden till välsignelse för hela mänskligheten. I mönsterbönen uppmanade  Jesus sina efterföljare att be om det här riket. Han bad: ”Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:9, 10)

VAD DE I HIMLEN SKA UTRÄTTA

”[Aposteln Johannes] hörde en hög röst från tronen säga: ’Se! Guds tält är bland människorna, och han skall ... torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.’” (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Den här framtidssynen handlar om den tid då Guds rike, som utgörs av Jesus och de uppväckta människorna från jorden, ska sätta stopp för Satans styre och göra jorden till ett paradis. Allt som har orsakat sorg och lidande kommer att vara borta för alltid – till och med döden kommer att försvinna.

Men hur blir det med de miljarder människor som har dött men som inte ska till himlen? De kommer i framtiden att uppväckas på jorden med möjligheten att leva för evigt i ett paradis. (Lukas 23:43)

De här synerna visar att Jehova Gud, hans son Jesus, de goda änglarna och människorna som kommit till himlen verkligen bryr sig om oss och vill vårt bästa. Vill du veta mer om vad de ska göra? Kontakta gärna Jehovas vittnen eller gå in på hemsidan jw.org och ladda ner boken Vad lär Bibeln?