Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Stork

Lärdomar från fåglarna

Lärdomar från fåglarna

”Jag ber dig: Fråga ... himlens flygande skapelser, de skall ge dig besked. Vem bland alla dessa vet inte att det är Jehovas hand som har gjort detta?” (Job 12:7, 9)

FÖR över 3 000 år sedan insåg mannen Job att himlens fåglar kan lära oss mycket om Gud. Deras karakteristiska beteende har använts som träffsäkra liknelser och metaforer. Bibeln hänvisar ofta till himlens fåglar för att lära oss viktiga saker om livet och vår skapare. Vi ska se närmare på några exempel.

DÄR SVALAN BYGGER BO

Svala

I Jerusalem var svalor en vanlig syn. De bygger ofta bo under takfoten på hus, och en del brukade ha sina nästen i Salomos tempel. De svalor som varje år bodde där tyckte nog att det var en trygg och säker plats där de kunde ta hand om sina pipande ungar i fred.

Kompositören till Psalm 84, en av Koras söner, tjänade i templet en vecka per halvår. Han lade märke till svalorna i templet och ville bli som en av dem, eftersom de hade ett mer permanent hem i Jehovas hus. Han utbrast: ”Ljuvlig är din storslagna boning, härarnas Jehova! Min själ längtade, ja, förtärdes av längtan efter Jehovas förgårdar. ... Också fågeln har funnit ett hus och svalan ett näste åt sig, där hon har lagt sina ungar – ditt storslagna altare, härarnas Jehova, min Kung och min Gud!” (Psalm 84:1–3) Känner vi igen oss i hans längtan och uppskattning för Guds hus? Tycker vi och våra barn om att samlas med Guds folk? (Psalm 26:8, 12)

STORKEN KÄNNER NÄR TIDEN ÄR INNE

”Storken under himlen känner sina bestämda tider”, skrev profeten Jeremia. Han visste att storkarna var flyttfåglar och hade nog sett hur de flög genom det utlovade landet. Man har noterat att över 300 000 storkar flyttar från Afrika till norra Europa via Jordandalen på våren. Varje år får deras biologiska klocka dem att återvända till sina somriga häckningsplatser. Som alla andra flyttfåglar ”iakttar [de] noga den tid då de skall komma”. (Jeremia 8:7)

”Det som är så fascinerande med flyttandet är att det sker instinktivt”, säger Collins Atlas of Bird Migration. Jehova Gud har gett fåglarna instinkter som gör att de känner när den rätta tiden är inne. Vi människor har i stället fått förmågan att urskilja och tyda tidens tecken. (Lukas 12:54–56) Människan kan till skillnad från storken tillgodogöra sig information från Gud, och det kan hjälpa henne att utifrån vissa händelser förstå i vilken tid hon lever. Israeliterna på Jeremias tid var helt blinda för sådana tecken. Gud satte fingret på vad som var problemet:  ”Jehovas ord har de förkastat – så vilken vishet har de?” (Jeremia 8:9)

Vi har gott om bevis för att vi nu lever i det Bibeln kallar ”de sista dagarna”. (2 Timoteus 3:1–5) Kommer du att göra som storken och ta hänsyn till vilken tidsperiod vi lever i?

ÖRNEN SPANAR LÅNGT BORT I FJÄRRAN

Örn

Örnen nämns på flera ställen i Bibeln, och dess silhuett syntes ofta svepa fram i det forntida Israel. Den byggde sina reden högt uppe på klipporna. ”Därifrån söker den efter föda, dess ögon spanar långt bort i fjärran.” (Job 39:27–29) Örnen har så bra syn att det har sagts att den kan upptäcka en kanin på en kilometers avstånd.

Precis som örnen kan spana ”långt bort i fjärran” kan Jehova spana långt in i framtiden. Han säger att han ”från början berättar om slutet och från svunnen tid om de ting som inte har skett”. (Jesaja 46:10) Vi kan få nytta av Jehovas ojämförliga vishet och förmåga att se in i framtiden om vi lyssnar till hans råd. (Jesaja 48:17, 18)

Bibeln jämför också de som litar på Gud med örnar. I Jesaja 40:31 står det: ”De som hoppas på Jehova skall få ny kraft. De skall svinga sig upp med vingar som örnar.” Örnen kan glidflyga genom att utnyttja varma uppvindar. När den har prickat in en sådan uppvind breder den ut sina vingar och cirkulerar uppåt i den varma luftströmmen. Örnen kan glidflyga långa sträckor och litar inte på sin egen styrka när den svävar fram. På liknande sätt vänder sig de som litar på Jehova till honom för att få ”den kraft som är över det normala”. (2 Korinthierna 4:7, 8)

HUR HÖNAN SKYDDAR SINA KYCKLINGAR

Höna med kycklingar

Kort före sin död stannade Jesus upp och såg ut över den judiska huvudstaden. Med sorgsen röst sa han: ”Jerusalem, Jerusalem, som dödar profeterna och stenar dem som har sänts ut till henne – hur ofta har jag inte velat samla ihop dina barn på det sätt som en höna samlar ihop sina kycklingar under sina vingar! Men ni har inte velat.” (Matteus 23:37)

En av fåglarnas starkaste instinkter är att skydda sina ungar. Fåglar som har sina bon på marken, till exempel tamhöns, måste alltid hålla ögonen öppna för faror. En höna som ser att en hök svävar hotfullt ovanför ger ifrån sig en hög varningssignal, som får de små kycklingarna att snabbt söka skydd under hennes vingar. Där får de även skydd mot den gassande solen och det drypande regnet. Jesus önskade att invånarna i Jerusalem skulle söka andligt skydd hos honom. I dag finns det mycket som kan tynga ner och oroa oss. Men Jesus har uppmanat oss att komma till honom för att få andligt skydd och ny energi i vardagen. (Matteus 11:28, 29)

Det finns verkligen massor att lära av dessa bevingade skapelser. Nästa gång du tittar på fåglar kan du försöka dra dig till minnes några av Bibelns vackra metaforer. Låt svalan påminna dig om hur värdefull den plats där du tillber Jehova är. Låt örnen få dig att sätta ditt hopp till Gud när du behöver kraft. Och nästa gång du hör en höna klucka kan du tänka på hur gärna Jesus vill ge dig skydd. Efterlikna också storken genom att ta hänsyn till de tecken som visar att du lever i en speciell tid.