Bibeln lär inte att alla har var sin skyddsängel. Jesus sa en gång: ”Se till att ni inte föraktar en av dessa små [Jesus lärjungar]; jag säger er nämligen att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.” (Matteus 18:10) Det Jesus menade var att änglarna är intresserade av var och en av hans lärjungar, inte att alla har en skyddsängel. Det skulle därför helt klart vara oförståndigt att ta onödiga risker och räkna med änglavakt.

Men innebär det att änglarna inte hjälper människor alls? Nej. (Psalm 91:11) En del kan känna ganska starkt att Gud har beskyddat och väglett dem med hjälp av änglar. Tänk på Kenneth, som nämndes i den inledande artikeln. Han känner så. Och vi kan inte vara dogmatiska; han kanske har helt rätt. Jehovas vittnen märker ofta att änglarna vägleder dem när de predikar. Vi kan inte säga i hur stor utsträckning Gud använder dem för att ge hjälp på olika sätt, för änglarna arbetar ju i det osynliga. Men det är aldrig fel att tacka Gud för den hjälp han kan ha gett. (Kolosserna 3:15; Jakob 1:17, 18)