Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  Nr 5 2016

 PÅ FRAMSIDAN | NÄR LIVET KÄNNS TUNGT

Hur Gud kan ge tröst och hjälp

Hur Gud kan ge tröst och hjälp

Aposteln Paulus beskrev Jehova * som ”all trösts Gud” och sa att ”han tröstar oss i alla våra svårigheter”. (2 Korinthierna 1:3, 4, Bibel 2000) Ingen situation är helt hopplös om man tar vara på den tröst och hjälp Gud ger. Han finns där för alla som söker honom.

Men hur får man hans hjälp? Om man vill att en läkare ska hjälpa en måste man först boka en tid för att få träffa honom. På liknande sätt måste vi ta initiativet för att få Guds hjälp. Profeten Amos skrev: ”Vandrar två tillsammans utan att de har träffats enligt överenskommelse?” (Amos 3:3) Därför säger Bibeln: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (Jakob 4:8)

Hur kan vi vara säkra på att Gud kommer att närma sig oss? För det första så säger han upprepade gånger i sitt ord, Bibeln, att han vill trösta och hjälpa oss. (Se  rutan.) Och för det andra så ger människor, från både nutid och forntid, övertygande vittnesbörd om att de fått hjälp av Gud.

Kung David var med om den ena tragedin efter den andra, och många som söker Gud i dag upplever samma sak. David bad till Jehova: ”Hör mina enträgna böners ljud när jag ropar till dig om hjälp.” Fick han något svar? Ja, för han tillade: ”Jag har blivit hjälpt, så att mitt hjärta jublar.” (Psalm 28:2, 7)

JESUS TRÖSTADE DE SÖRJANDE

Gud sände Jesus till jorden bland annat för att ge människor tröst och hjälp. Jesus skulle hjälpa dem som hade ”ett förkrossat hjärta” och ”trösta alla sörjande”. (Jesaja 61:1, 2) Det var förutsagt att Jesus skulle visa särskild omtanke om människor som arbetade hårt och var ”tyngda av bördor”. (Matteus 11:28–30)

Jesus tröstade människor med sina goda råd och sitt vänliga sätt. Vid vissa tillfällen till och med botade han människor. När en spetälsk man vädjade till Jesus: ”Om du bara vill, kan du göra mig ren”, svarade han: ”Jag vill. Bli ren.” (Markus  1:40, 41) Jesus kände medlidande med mannen och gjorde honom frisk.

Jesus finns inte här på jorden i dag för att hjälpa och trösta oss. Men hans Far Jehova, ”all trösts Gud”, fortsätter att hjälpa dem som behöver det. (2 Korinthierna 1:3) Det gör han främst med hjälp av följande:

  • Bibeln. ”Allt som skrivits förr, det har skrivits till vår undervisning, för att vi genom vår uthållighet och genom trösten från Skrifterna skall ha hopp.” (Romarna 15:4)

  • Den heliga anden. Inte långt efter Jesus död upplevde de kristna en period av frid. Det berodde på att församlingen ”levde i gudsfruktan” och fick ”den heliga andens tröst och stöd”. (Apostlagärningarna 9:31, Bibel 2000) Guds heliga ande, eller verksamma kraft, är mycket stark. Och Gud kan använda sin kraft för att hjälpa vem som helst, i vilken situation som helst.

  • Bön. Bibeln ger rådet: ”Var inte bekymrade för någonting, utan låt i allt era önskningar göras kända för Gud. ... Och Guds frid, som övergår allt förstånd, skall skydda era hjärtan och era sinnen.” (Filipperna 4:6, 7)

  • Medtroende. Sanna vänner kan vara ett skyddsnät som ger tröst och hjälp. Aposteln Paulus beskrev sina medarbetare som ”en styrkande hjälp” i svåra tider. (Kolosserna 4:11; 1 Thessalonikerna 3:7)

Du kanske undrar om det här fungerar i praktiken. Vi ska få veta lite mer om de personer som nämndes i den inledande artikeln. Du kan, precis som de, få uppleva hur Gud håller löftet: ”Som en mor tröstar sin son, så skall jag trösta er.” (Jesaja 66:13)

^ § 3 Jehova är Guds namn enligt Bibeln.