VAD TROR DU?

Ingick döden i Guds plan när han skapade människorna? Bibeln säger: [Gud] skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer.” (Uppenbarelseboken 21:4)

Det här numret av Vakttornet tar upp vad Bibeln säger om livet och döden.