Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  Nr 4 2016

Går det att få slut på våldet?

Går det att få slut på våldet?

Har du eller någon du känner blivit utsatt för våldsbrott? Eller känner du att du är i riskzonen? Enligt en rapport från WHO är våld ”ett växande folkhälsoproblem över hela världen”. (World report on violence and health) Det visar följande rapporter.

VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH SEXUELLT VÅLD: FN rapporterar att en av tre kvinnor någon gång under sitt liv har blivit föremål för fysiskt eller sexuellt våld av sin partner. Uppskattningsvis kommer var femte kvinna i världen att bli våldtagen eller utsatt för våldtäktsförsök.

GATUVÅLD: Enligt vissa rapporter finns det mer än 30 000 våldsamma, kriminella gäng i USA. I Latinamerika blir nästan var tredje person offer för våldsbrott.

MORD: Under 2012 mördades omkring en halv miljon människor, vilket är fler än dem som dödades i krig. Södra Afrika och Latinamerika har högst mordfrekvens. I de delarna av världen är genomsnittet fyra gånger så högt som i resten av världen. På bara ett år mördades mer än 100 000 människor i Centralamerika, och bara i Brasilien mördades omkring 50 000. Det kan verkligen få en att undra om det över huvud taget går att få slut på våldet.

KAN VÅLDET FÅ ETT SLUT?

Varför är våldet så utbrett? Det beror bland annat på de motsättningar som sociala och ekonomiska klyftor skapar och att många barn växer upp i en våldsam omgivning. Andra bidragande faktorer är drog- och alkoholmissbruk, bristande respekt för livet och det faktum att förövare ofta slipper undan straff.

Det ska erkännas att man på vissa håll i världen har lyckats minska våldet. I den tätbefolkade staden São Paulo i Brasilien minskade mordfrekvensen med omkring 80 procent under förra decenniet. Men antalet våldsbrott är ändå alarmerande högt, och antalet mord per invånare är 10 på 100 000. Så vad krävs för att få slut på våldet en gång för alla?

När allt kommer till kritan bottnar problemet i människors inställning och sätt att vara. De som lätt tar till våld måste arbeta bort sådana drag som stolthet, girighet och själviskhet och ersätta dem med kärlek, respekt och omtanke.

Men vad skulle kunna få en person att göra sådana drastiska förändringar? I Bibeln står det så här:

Om man verkligen älskar och fruktar, dvs. respekterar, Gud så vill man inte göra något som han avskyr. Det kan motivera även den mest våldsamma människan att förändra hela sitt liv och sin  personlighet på djupet. Men fungerar det här verkligen i praktiken?

Vi kan ta Alex * som exempel. Han har ett väldigt våldsamt förflutet, och de senaste 19 åren har han därför suttit i fängelse i Brasilien. Men han började studera Bibeln med Jehovas vittnen, och år 2000 blev han döpt. Men har han verkligen förändrats på riktigt? Ja, Alex ångrar djupt de brott han har begått, och han berättar: ”Jag behöver inte ha dåligt samvete längre. Jehova har förlåtit mig, och jag älskar honom verkligen för det. Den tacksamhet och kärlek jag känner har motiverat mig att göra en helomvändning.”

César, som också bor i Brasilien, var involverad i inbrott och väpnade rån i ungefär femton år. Men han lämnade så småningom brottets bana. Vad fick honom att göra det? När han satt i fängelse blev han kontaktad av Jehovas vittnen och började studera Bibeln med dem. César berättar: ”För första gången någonsin kände jag att livet hade en mening. Jag älskade den Gud jag lärde känna. Jag kände respekt för honom och ville inte falla tillbaka i mitt gamla livsmönster och göra honom besviken. Jag ville inte ta hans kärlek för given. Det var det som motiverade mig.”

Du och din familj kan få leva i en värld utan våld.

Vad visar exemplen med César och Alex? De visar att man med hjälp av Bibeln kan ändra inställning helt och dra upp dåliga drag med rötterna. (Efesierna 4:23) Alex tillägger: ”Det jag fick lära mig från Bibeln var som rent vatten som med tiden spolade bort dåliga tankar som jag aldrig trodde att jag skulle bli kvitt.” Ja, om man fyller sinnet med Bibelns rena budskap kan man så att säga tvättas ren och ordna upp sitt liv. (Efesierna 5:26) Hårda och själviska människor har kunnat ändra sig och bli vänliga och fridsamma. (Romarna 12:18) Bibelns principer har hjälpt personer som tidigare varit våldsamma att få sinnesfrid. (Jesaja 48:18)

Det finns mer än åtta miljoner Jehovas vittnen i 240 länder och områden. De har olika saker i bagaget, kommer från olika samhällsklasser och har olika nationaliteter. Trots att det skulle kunna skapa motsättningar älskar de varandra och är en enda stor internationell familj. De älskar och respekterar Gud och har hittat nyckeln till att få slut på våldet. (1 Petrus 4:8) De är ett levande bevis för att en värld utan våld inte bara är en dröm.

EN VÄRLD UTAN VÅLD INOM RÄCKHÅLL

I Bibeln finns ett löfte om att Gud snart kommer att befria jorden från våld. Snart kommer den dag då de onda ”skall dömas och förintas”. (2 Petrus 3:5–7) Efter den dagen kommer det inte längre att finnas några våldsamma människor som får andra att lida. Men hur kan vi vara säkra på att Gud vill ingripa och utrota våldet?

Bibeln säger att Gud hatar ”den som älskar våld”. (Psalm 11:5) Gud älskar fred och rättvisa, och därför kommer han inte att tolerera att våldet fortsätter för alltid. (Psalm 33:5; 37:28)

En fridfull ny värld väntar runt hörnet. (Psalm 37:11; 72:14) Vill du veta mer om vad du behöver göra för att se den världen bli verklighet?

^ § 14 Namnen i artikeln har ändrats.