Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  Nr 4 2016

Den viktigaste jämförelse du någonsin kan göra

Den viktigaste jämförelse du någonsin kan göra

ÄR DU kristen? Mer än 2 miljarder människor skulle svara ja på den frågan. Det är nästan en tredjedel av jordens befolkning. Det finns tusentals kristna samfund, och de skiljer sig åt när det gäller trosuppfattningar och värderingar. Du kanske tror helt annorlunda än andra som säger att de är kristna. Spelar det någon roll vad man tror? Ja, det gör det – i alla fall om man vill vara kristen enligt Bibeln.

Jesus efterföljare blev tidigt kända som ”kristna”. (Apostlagärningarna 11:26) Det fanns bara en enda kristen tro, så det behövdes inget annat namn för att identifiera dem. De var enade och följde de läror och instruktioner de fått av Jesus, kristendomens grundare. Hur är det med din kyrka? Det är väldigt viktigt att den följer det som Jesus lärde ut och som hans första efterföljare trodde på. Hur kan du ta reda på om din kyrka gör det? Det finns bara ett sätt – använd Bibeln som facit.

Tänk på följande: För Jesus var Guds ord viktigare än allt annat, och han fördömde att  man vattnade ur bibliska sanningar till förmån för människors traditioner. (Markus 7:9–13) Vi kan därför vara säkra på att Jesus sanna efterföljare skulle grunda sina trosuppfattningar på Bibeln. Det är upp till varje kristen att fundera på om den kyrka han eller hon tillhör verkligen följer Bibeln. Har du jämfört din kyrkas läror med Bibelns läror?

Jesus sa att vår tillbedjan ska vara grundad på sanning – den sanning som finns i Bibeln. (Johannes 4:24; 17:17) Aposteln Paulus visade att vår frälsning är beroende av att vi har ”exakt kunskap om sanningen”. (1 Timoteus 2:4) Det är viktigt att vi grundar våra trosuppfattningar på kunskap från Bibeln. Vår eviga räddning står på spel!

JÄMFÖR MED BIBELN

Gå gärna igenom frågorna som hör till artikeln och se Bibelns svar. Slå upp bibelverserna som det hänvisas till, fundera på vad de säger och fråga dig själv: ”Stämmer det min kyrka lär ut med det Bibeln säger?”

Följande quiz kanske kan hjälpa dig att göra den viktigaste jämförelse du någonsin kan göra. Kan du tänka dig att göra en ärlig granskning av din kyrka för att se om dess läror grundar sig på Bibeln? Jehovas vittnen hjälper dig gärna att undersöka Bibelns läror. Varför inte be dem om en gratis bibelkurs? Du kan även besöka hemsidan jw.org.