Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 PÅ FRAMSIDAN | BOKEN SOM ÖVERLEVT TROTS ALLA HOT

Därför har Bibeln överlevt

Därför har Bibeln överlevt

Bibeln har överlevt, och i dag kan man lätt skaffa sig ett eget exemplar. Om du väljer en bra översättning, kan du känna dig säker på att det du läser verkligen stod i de ursprungliga texterna. * Bibeln har överlevt trots hot från naturlig nedbrytning, aktivt motstånd och försök att manipulera texten. Men varför har den överlevt? Och vad gör den så speciell?

”Jag tvivlar inte en sekund på att den bibel jag har i dag är en gåva från Gud.”

Många som har studerat Bibeln har dragit samma slutsats som aposteln Paulus, som skrev att ”hela Skriften är inspirerad av Gud”. (2 Timoteus 3:16) De tror att Bibeln har överlevt därför att den är Guds eget ord och därför att han har sett till att den har bevarats ända fram till i dag. Faizal, som nämndes i den inledande artikeln, beslutade sig för att se om det verkligen var så genom att själv undersöka Bibeln. Han blev förvånad när han insåg att Bibeln inte alls innehöll många av de läror som han så starkt förknippade med kristendomen. Något som också berörde honom starkt var det Bibeln berättar om Guds avsikt med jorden.

”Jag tvivlar inte en sekund på att den bibel jag har i dag är en gåva från Gud”, berättar han. ”Gud hade kraft att skapa hela universum. Det är ingen match för honom att både ge och bevara en bok åt oss. Att påstå något annat skulle vara detsamma som att påstå att Gud är begränsad. Och vem är jag att ifrågasätta den Allsmäktige?” (Jesaja 40:8)

^ § 3 Se artikeln ”Hur väljer man en bra bibelöversättning?” i Vakttornet för 1 maj 2008.