Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 PÅ FRAMSIDAN | BOKEN SOM ÖVERLEVT TROTS ALLA HOT

En skildring värd att berätta

En skildring värd att berätta

Bland alla religiösa texter är Bibeln på många sätt unik. Ingen annan bok har påverkat så många människors tro under så lång tid. Å andra sidan har ingen annan bok fått så hård kritik och blivit så rigoröst granskad som Bibeln.

Många forskare tvivlar på att dagens biblar verkligen återger originaltexten rätt. ”Vi kan helt enkelt inte vara säkra på att vi har återgett grundtexten korrekt”, säger Bart D. Ehrman, professor i religionsvetenskap. ”De avskrifter vi har tillgång till har daterats till flera hundra år efter originalen. De är behäftade med fel och skiljer sig uppenbarligen från originalen på tusentals ställen.”

Andra har ställt sig tvekande till att Bibeln verkligen är en autentisk bok på grund av sin religiösa bakgrund. Vi kan ta Faizal som exempel. Han växte upp i en icke-kristen familj och fick lära sig att Bibeln visserligen är en helig bok, men att innehållet i den har förändrats. Han berättar: ”Det gjorde att jag kände mig lite misstänksam mot folk som kom och ville prata med mig om Bibeln. De hade ju inte originalversionen, så deras bibel var inte äkta.”

Det är viktigt att ta reda på om Bibelns innehåll har ändrats. Varför det? Tänk på följande: I Bibeln finns det tröstande löften om framtiden, men skulle du lita på dem om du inte var säker på att de fanns i originaltexten? (Romarna 15:4) Bibeln innehåller också principer som kan hjälpa en att fatta beslut när det gäller ens familj, arbetsliv och tillbedjan. Men skulle du lita på de principerna ifall biblarna vi har i dag bara var människors dåliga kopior?

Det är sant att de ursprungliga skrifterna till Bibeln har försvunnit. Men man har hittat många historiska dokument, och bland dessa finns tusentals bibelhandskrifter. Hur har dessa handskrifter klarat sig trots att de har hotats av naturlig nedbrytning, aktivt motstånd och försök att manipulera budskapet? Och hur kan det stärka förtroendet för Bibeln? Det ska vi få svar på i följande berättelse om Bibelns överlevnad.