Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  Nr 4 2016

 PÅ FRAMSIDAN | BOKEN SOM ÖVERLEVT TROTS ALLA HOT

Bibeln har överlevt motstånd

Bibeln har överlevt motstånd

HOTET: Många politiska och religiösa ledare har genom tiderna haft ett förhållningssätt som gått stick i stäv med Bibelns budskap. De har ofta utnyttjat sin ställning för att hindra människor från att äga, framställa och översätta Bibeln. Nedan är två exempel.

  • Omkring år 167 f.v.t. försökte den seleukidiske kungen Antiochos IV Epifanes tvinga på judarna grekisk religion. Han beordrade att alla avskrifter av de hebreiska skrifterna (Gamla testamentet) skulle förstöras. Historikern Heinrich Graetz skrev att kungens generaler ”rev sönder och brände bokrullar [med judarnas lag], var de än hittade dem, och dödade dem som sökte tröst och kraft från dem”.

  • Under medeltiden började vanliga lekmän predika bibliska sanningar i stället för katolska läror. Det här retade gallfeber på en del katolska ledare. Därför blev den som ägde någon del av Bibeln, förutom Psalmerna på latin, stämplad som kättare. I boken Heresy and Authority in Medieval Europe berättas det om ett kyrkoråd som gav några män i uppdrag att ”flitigt, troget och ofta söka efter kättarna ... genom att leta igenom alla misstänkta hus och källare. ... Varje hus där man hittar en kättare ska förstöras.”

Om Bibelns motståndare hade lyckats i sina föresatser, skulle dess budskap ha fallit helt i glömska.

Tyndales engelska översättning av Bibeln har överlevt trots att den förbjöds och brändes på bål och att Tyndale själv avrättades 1536.

HUR BIBELN HAR ÖVERLEVT: Antiochos fokuserade sina insatser på Israel, men man har uppskattat att drygt 60 procent av alla judar bodde utomlands under det första århundradet. I synagogorna i de judiska bosättningarna förvarade man avskrifter av de heliga skrifterna, och dessa avskrifter användes av de kommande generationerna och även av de kristna. (Apostlagärningarna 15:21)

Under medeltiden tog de som verkligen älskade Bibeln mod till sig och fortsatte att översätta och göra avskrifter av Bibeln trots motstånd. Redan innan Johann Gutenberg uppfann tryckpressen i mitten av 1400-talet kan delar av Bibeln ha funnits på så många som 33 språk. Och under århundradena som följde översattes och trycktes Bibeln i en rasande fart.

RESULTATET: Trots hot från kungar och präster har Bibeln blivit den mest spridda och översatta boken i historien. Den har inspirerat lagar, format språk och påverkat miljontals liv.