Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

VAKTTORNET NR 4 2016

Boken som överlevt trots alla hot

Bibelns överlevnad har i århundraden varit hotad på många sätt. Läs den fascinerande berättelsen om hur den har överlevt.

En skildring värd att berätta

Ingen annan bok har påverkat så många människors tro under så lång tid. Men går den att lita på?

Bibeln har överlevt naturlig nedbrytning

Bibelns skribenter och avskrivare skrev främst på papyrus och pergament. Hur har dessa bibelhandskrifter kunnat bevaras ända till i dag?

Bibeln har överlevt motstånd

Många politiska och religiösa ledare har försökt hindra människor från att äga, framställa och översätta Bibeln. Men ingen av dem har lyckats utplåna denna unika bok.

Bibeln har överlevt försök att manipulera budskapet

Somliga samvetslösa individer har försökt manipulera Bibelns budskap. Men hur har deras bedrägeri uppdagats?

Därför har Bibeln överlevt

Vad gör den här boken så speciell?

Visste du?

Hur bemötte Jesus dem som led av spetälska på ett unikt sätt? När fick man ta ut skilsmässa enligt de religiösa ledarna?

Går det att få slut på våldet?

Hårda och själviska människor har kunnat ändra sig och bli vänliga och fridsamma. Vad hjälpte dem att verkligen förändras på djupet? Det som hjälpte dem kan även hjälpa andra.

Jag lyckades till slut

Hur lyckades Josef ta sig ur sitt porrmissbruk och få sinnesfrid med hjälp av Bibeln?

Den viktigaste jämförelse du någonsin kan göra

Det finns tusentals kristna samfund med vitt skilda trosuppfattningar och värderingar. Så hur kan du ta reda på om en kyrka verkligen lär ut sanningar från Bibeln?

Vad säger Bibeln?

Är religion något som Gud har gett oss för att vi ska kunna lära känna honom?

Läs mer online

Innehåller Bibeln Guds tankar?

Många bibelskribenter gav Gud äran för sina verk. Varför det?